dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

„ Ne dopusti da te savlada zlo, već zlo svladaj dobrom!“ (Rimlj.12:21)
„ Pišem vama ... jer ste pobijedili Zloga.“ (I.Iv.2:13)
„ Vi ste, dječice od Boga i vi ste ih pobijedili, jer je veći onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu.“ (I.Iv.4:4)
„ Jer sve što je od Boga rođeno pobjeđuje svijet. A ovo je sredstvo pobjede koje pobjeđuje svijet: naša vjera.“ (I.Iv.5:4)

Onima koji se bore i pobjeđuju Krist obećava neobične stvari

„ Pobjedniku ću dati da jede od stabla života, koje se nalazi u Božjem raju.“ (Otkr.2:7)
„ Pobjedniku sigurno neće nauditi druga smrt.“ (Otkr.2:11)
„ Pobjedniku, vršiocu mojih djela do kraja, njemu ću dati vlast nad poganima. Vlast kakvu sam primio od Oca moga.“ (Otkr.2:26,28)
„ Pobjedniku ću dati sakrivene mane, dat ću mu i bijel kamen i na kamenu napisano 'novo ime' koje nitko ne poznaje osim onoga koji ga prima.“ (Otkr.2:17)
„ Pobjednik će tako biti obučen u bijelu haljinu; njegova imena sigurno neću izbrisati iz knjige života; štoviše, njegovo ću ime priznati pred svojim Ocem i njegovim anđelima.“ (Otkr.3:5)
„ Pobjednika ću učiniti stupom u hramu moga Boga odakle sigurno više neće izići. Na njemu ću napisati ime moga Boga, ime grada moga Boga – novoga Jeruzalema koji silazi od moga Boga s nebesa – i moje novo ime.“ (Otkr.3:12)
„ Pobjedniku ću dati da sjedne sa mnom na mome prijestolju, kao što i ja pobijedih i sjedoh sa svojim Ocem na njegovu prijestolju.“ (Otkr.3:21)
A ovdje je vrlo djelotvorna sposobnost za pobjedu nad đavolom: „ Oni su ga pobijedili Janjetovom krvi i riječju svoga svjedočanstva, jer su prezreli svoj život sve do smrti.“ (Otkr.12:11)
„ Pobjednik će baštiniti ovo: ' Ja ću mu biti Bog, a on će mi biti sin.“ (Otkr.21:6-7)

Dakle, pobijedi – ili ćeš biti pobijeđen! – Duša i tijelo su pod kontrolom Duha

Postoje stvari koje može učiniti jedino Duh – naravno – kroz mene.
„Ja, naime, znam da nikakvo dobro ne stanuje u meni, to jest u mome tijelu. Zaista, htjeti dobro jest u mojoj moći, ali nije učiniti ga.“ (Rimlj.7:18). Kasnije u 24. stihu, apostol naziva „smrtonosno tijelo“, a ranije, u 5. i 6. stihu piše:
„ Zaista, dok smo bili u tijelu, grešne su strasti, koje Zakon čini djelatnima, djelovale u našim udovima tako da su donosile rod za smrt. A sad, umrijevši onomu koji nas je držao u ropstvu, postali smo slobodni od Zakona tako da služimo u novom duhu, a ne u starom slovu.“
„ Zato je težnja tijela neprijateljstvo prema Bogu, jer se ne pokorava Božjem zakonu niti to može.“ (Rimlj.8:7)
„ A ako je Krist u vama, vaše je tijelo mrtvo zbog grijeha, a vaš je duh živ jer ste opravdani. Ako zbilja u vama stanuje Duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih oživit će i vaša smrtna tjelesa po svome Duhu koji stanuje u vama.“(Rimlj.8:10-11)
„ Ako Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete.“ (Rimlj.8:13)
„ A velim: živite po Duhu pa sigurno nećete udovoljavati požudi tijela, jer tijelo žudi protiv duha, a duh protiv tijela. Da, to se dvoje međusobno protivi tako da ne činite što biste htjeli.“ (Gal.5:16-16)
Ne radi se o tome što ja činim – nego što čini Duh; tu nema „ili“ – „ili“. Krećemo se sami po sebi u mjestu, povezani smo s Duhom zajedno i bez njega ne možemo činiti ništa. Kršćanin ne može živjeti bez Duha. On ne može pomoći meni ako ja ne pomognem njemu, jer smo povezani. Duh u meni stanuje i to ne mogu promijeniti, jer je to u meni nova priroda novoga čovjeka rođenog od Boga.
Apostol Pavao nas naziva „suradnicima Božjim“ (II.Kor.6:1)
Tu je upotrijebljena grčka riječ „synegro“ – govori o onima koji se trude zajedno – nešto čine zajedno. Od korijena „synegro“  dolazi naša riječ energija. Prefiks „syn“ – znači „sa“. To znači da radimo zajedno sa Svetim Duhom.
Zaista, svrhovita čovjekova snaga – dolazi od Duha, a mi, mi smo njegovi partneri, radimo zajedno s njim.
Kakav je On? Što mi sve možemo učiniti kada dozvolimo Njemu da On u nama živi Kristov život?
„ Plod su Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost. Protiv ovih ne postoji zakon.“ (Gal.5:22-23)
„ A velim: živite po Duhu pa sigurno nećete udovoljavati požudi tijela. Ali pustite li Duhu da vas vodi, niste više pod zakonom. Ako imamo život po Duhu, slijedimo Duha! Ne težimo za taštom slavom!“ (Gal.5:16,18,25)
„ Da bi se u nama, koji ne živimo po tijelu, nego po Duhu, ispunio pravedni zahtjev Zakona. Oni koji žive po tijelu teže za tjelesnim stvarima, dok oni koji žive po Duhu teže za onim što je duhovno. Težnja tijela je smrt, a težnja Duha život i mir. Oni koji su u tijelu ne mogu ugoditi Bogu. Ali vi niste u tijelu, već u Duhu, ako zbilja Duh Božji prebiva u vama. Ako tko nema Kristova Duha, nije Kristov.“ (Rimlj.8:4-6,8-9)
Postali ste „dionici božanske naravi, umaknuvši pokvarenosti koja je zbog opake požude u svijetu“. (II.Petr.1:4)
Pomislite samo! Bog je s nama podijelio svoju prirodu – svoju narav! Duhovnim riječima kazano, mi smo u odnosu s Bogom na istoj razini – naravi, prirode, kada je Krist u nama.
„ Tajnu koja je bila sakrivena kroz vjekove i pokoljenja, a koja je sada objavljena njegovim svetima. Krist nada slave jest među8 vama.“ (Kol. 1:26-27)
To je istina. On je u nama. Novi Zavjet govori, više od pedeset puta da smo i „ mi u Kristu“
„Dakle, ako je tko u Kristu, on je novi stvor; staro je nestalo, novo je, evo, nastalo.“ (II.Kor.5:17)  Bolji položaj nije moguće naći!  Gdje bismo i mogli biti – nego u Njemu. I to se nikada ne završava – ne prestaje.
Isto je i pomaganjem Svetoga Duha kada se udruži s našom prirodom – odričemo se sebe, kontroliramo sebe, slijedimo Duha, razapinjemo sebe. Tu nema zastoja, od toga zavisi sve naše djelovanje.
Trebamo se truditi iz sve snage, iz svega srca zajedno s Duhom. Kršćanski život – nije za plašljivce, neodlučne, lakomislene, beznadne, kolebljivce i bezdušne.

Zašto sam ovdje – kako bih ugodio Bogu!

„ Da, nekoć ste bili tama, ali ste sada svjetlo u Gospodinu. Živite kao djeca svjetla. Odlučujte se za ono što je Gospodinu milo!“ (Ef.5:8,10)
„ Oni koji su u tijelu ne mogu ugoditi Bogu. (Rimlj.8:8)
„ Vršimo njegove zapovijedi i činimo što je njemu ugodno. (I.Iv.3:22)
„ Jer ni Krist nije sam sebi ugađao.“ (Rimlj.15:3)
„ Ja (Krist) uvijek činim što je Njemu ugodno.“ (Iv.8:29)
„ Tako da živite dostojni Gospodina, da mu budete ugodni u svemu: da budete plodonosni  svakom vrstom dobrih djela i da napredujete u spoznaji Boga“ (Kol.1:10) 
„ Nadalje, braćo, molimo vas i zaklinjemo u Gospodinu Isusu da, prema pouci koju ste od nas primili – prema kojoj već i živite – kako vam treba živjeti i ugađati Bogu, sve više napredujete.“ (I.Sol.4:1)
„ Zato mu se uporno nastojimo svidjeti bilo da ostajemo ( u tijelu), bilo da odlazimo (iz njega), jer nam se svima valja pojaviti pred sudom Kristovim, da svaki primi što je zaslužio: nagradu ili kaznu, već prema tome što je za zemaljskoga života činio.“ (II.Kor.5:9-10)

Zašto sam ovdje – da bi se očistio?

Gospod želi, da bismo mi težili prema neporočnosti. Nama je potrebna svetost tijela, misli, riječi i postupaka. Već ovdje na zemlji, predstavljamo Boga :
Ali, primit ćete snagu pošto Duh Sveti dođe na vas, pa ćete mi biti svjedoci u Jeruzalemu, u svoj Judeji, u Samariji i sve do kraja zemlje.“ (Dj.ap.1:8)
„ Prema tome, mi vršimo poslaničku službu u ime Krista – kao da Bog opominje po nama. U ime Krista molimo: Pomirite se s Bogom!“ (II.Kor.5:20)
Mi smo njegovo živo pismo, koje svi ljudi čitaju.
„ Vi ste naša preporuka upisana u našim srcima koju poznaju i čitaju svi ljudi. Očito je da ste vi pismo Kristovo, sastavljeno našom skrbi, napisano ne crnilom, nego Duhom Boga živoga, ne na pločama od kamena, nego na pločama tjelesnim – u srcima.“ II.Kor.3:2-3)
„ Da budem službenik (Pavao) Krista Isusa kod pogana, da kao svećenik poslužim Evanđelje Božje, kako bi pogani postali ugodna žrtva, posvećena Duhom Svetim.“ (Rimlj.15:16)
„ Krist je ljubio Crkvu i sam sebe predao za nju, da je posveti čisteći je u kupelji vode uz pratnju riječi, da sam sebi privede Crkvu krasnu, bez ljage, bez bore, bez ičega tomu slična, da bude sveta i bez mane.“ (Ef.5:25-27)
„ Postanite i sami sveti u svemu življenju! Budite sveti jer sam ja svet!“ (I.Petr.1:15) – „ u svemu“ – znači u svemu – tu nema isključenja!
„ A sam Bog, izvor mira, neka vas potpuno posveti! I neka se cijelo vaše biće – duh, duša i tijelo – sačuva besprijekorno za dolazak Gospodina našega Isusa Krista!“ (I.Sol.5:23)
„ Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim da prinesete sebe kao žrtvu živu, svetu i ugodnu Bogu – kao svoje duhovno bogoštovlje.“ (Rimlj.12:1)