dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

" Što mi treba činiti da se spasim? Vjeruj u Gospodina Isusa - odgovoriše mu - pa ćeš se spasiti ti i tvoj dom" (Dj.ap.16: 30,31).
" Obratite se k meni da se spasite, svi krajevi zemlje, jer ja sam Bog i nema drugoga." (Izaija 45:22).
" Tako braćo, znajte da vam se po ovome navješćuje oproštenje grijeha. Od svega od čega se niste mogli opravdati Mojsijevim zakonom, po ovome se opravdava svaki koji vjeruje." (Dj.ap. 13:38,39).
" Ako ustima svojim priznaješ Isusa Gospodina i srcem svojim vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. Vjera srca postiže pravednost, a priznanje usta spasenje, jer Pismo veli: ' Tko god vjeruje u nj, neće se razočarati" ( Rimlj.10:9-11).

Što je to spasenje i život vječni?

“ Dakle, ako je tko u Kristu, on je novi stvor: staro je nestalo, novo je, evo, nastalo.” (II.Kor.5:17).
Bez takve korjenite promjene nema života. Kada se Isus Krist – Svetim Duhom useli u srce čovjeka, sve se mijenja, sve se obnavlja. Danas se često čuje riječ – “duhovna obnova”. Ali, može li se mrtvaca obnavljati. Treba se najprije roditi, primiti život. Treba se duhovno roditi. Isus je rekao učenom Nikodemu – članom židovskog Velikog vijeća u Jeruzalemu: “ Moraš se na novo roditi” (Iv.3:3) – roditi odozgo – roditi od Svetoga Duha – roditi od Boga.  Vidite, kakvo značenje ima novo rođenje. Što je Isus rekao:
“ Zaista, zaista, kažem ti, tko se odozgo ne rodi, taj ne može vidjeti kraljevstva Božjega.” (Iv.3:3).
Danas, kada se spominje taj pojam “duhovna obnova”, želi se naglasiti, kako je potrebno stvoriti novo društvo za ovu zemlju, kako će ljudi ovdje na zemlji biti bolji. Međutim, osnovno pitanje i motiv treba biti kako se spasiti za vječnost, kako imati taj novi Božji život, koji će po svojoj prirodi, po svojoj naravi proizvoditi u ljudima Božja djela, plodove Svetoga Duha. Tek tada će biti novi ljudi. Čovjek, duhovno mrtav, ne može proizvoditi dobro. Može oblačiti zlatnu odjeću, ali, ako mu je zlo srce u njemu, proizvoditi će zlo.
Sve dok Isus Krist ne promijeni srce čovjeka, dok nema takvog obraćenja. što dolazi odozgor, od Svetoga Duha, tada obraćenje čovjeka nije istinito, i nema novog rođenja. Promjena u srcu počinje jedino onda kada u srcu čovjeka duhovno oživi to sjeme života Božja riječ koja je slušanjem ili čitanjem došla u srce čovjeka. To je ta tajna Božjega života, kako je Isus učio uspoređujući promjenu u čovjeku s promjenom koja nastaje kod sijanja sjemena u zemlju. Pogledajmo, što Isus govori:
“ Iziđe sijač da sije. Dok je sijao, neko zrno pade kraj puta i dođoše ptice te ga pozobaše. Neko pade na kamenito tlo, na plitku zemlju. Brzo izniknu jer ne imaše duboke zemlje. Ali kad iziđe sunce, uvenu od žege, i jer ne imaše korijena, posahnu. Neko, opet, pade u trnje, i trnje uzraste te ga uguši. Neko, napokon, pade na dobru zemlju i donese rod: jedno stostruk, drugo, šezdeseterostruk, treće trideseterostruk. Tko ima uši, neka čuje! Sada shvatite značenje usporedbe o sijaču: Svakomu tko čuje riječ o Kraljevstvu a ne razumije, dolazi Zli te mu otima što mu je u srcu posijano. To je onaj koji je posijan ‘kraj puta’. A posijan na ‘kamenito tlo’ jest onaj koji riječ čuje i veselo je prima, ali, kako nema u sebi korijena, nestalan je: kada dođe nevolja ili progonstvo zbog riječi, odmah podlegne. Posijan ‘u trnje’ jest onaj koji sluša riječ, ali svjetska tjeskobna briga i varavo bogatstvo zaguše riječ, te ostane bez roda. Posijan na ‘dobru zemlju’ jest onaj koji čuje i razumije riječ, te rodi i donese rod; jedan stostruk, drugi šezdeseterostruk, treći trideseterostruk.” ( Mat. 13:4-9,18-23).
Vidite, kao što nema roda biljke bez sjemena i bez zemlje. Tako nema novoga života u čovjeku, bez Božje riječi i srca čovjeka. Kao što sjeme biljke treba pasti u zemlju, isto tako, Božja riječ treba pasti u srce čovjeka. Kao što se život nalazi u sjemenu biljke, tako se i duhovni život nalazi u Božjoj riječi.
Isus ovu istinu ponavlja u susretu s hodočasnicima među kojima su bili i neki Grci, koji su ‘ htjeli vidjeti Isusa’. Isus govori:
“Zaista, zaista kažem vam, ako pšenično zrno ne padne u zemlju i ne umre, ostaje samo. Ako li umre, rodi velik rod.” ( Iv. 12:24).

Od smrti u život

To rađanje je prijelaz iz duhovne smrti u duhovni život. Svaki čovjek je grešnik. A grešnik bez Krista, koji nije primio u svoje srce Isusa Krista – tu vječnu živu Božju riječ -  je duhovno mrtav. Mnogi misle da se u duhovni – vječni život, prelazi u trenutku fizičke – tjelesne smrti. Ne, ne prelazi se u duhovni život u trenutku tjelesne smrti. Fizička smrt ne mijenja karakter tog duhovnog svijeta u kojem se nalazite ili ne nalazite za vrijeme zemaljskog života. Tjelesnom smrti samo prelazite sa jednoga mjesta na drugo, ali duhovno se ništa ne mijenja (II.Kor.5:1-2).
Stvaran prijelaz iz jednog svijeta u drugi događa se samo rođenjem. Svi se ljudi rađaju u tjelesni život. Duhovni svijet je poseban svijet. Svi napori čovjeka da duhovni svijet zadobije vlastitim naporima ili mogućnostima su uzaludni. Iz tjelesnog života nemoguće je izići vlastitom silom ili vlastitim putem, kako bi se to nekom sviđalo, ili kako bi ga savjetovali neki zemaljski učitelji. Da bi se to dogodilo, potrebno je da Božji život – život tog duhovnog svijeta, najprije uđe u čovječje srce, čime srce čovjeka iz kraljevstva tame, oživljava kraljevstvo svjetla. Kada to Božje sjeme – Božja riječ u doticaju sa srcem čovjeka, mogli bismo reći “proklija” ili “oživi” – “rodi se”, čovjek prelazi iz carstva tjelesnog života u carstvo duhovnog života. To je novo rođenje! U to Božje duhovno carstvo se prelazi već sada na ovoj zemlji.
Dragi prijatelju u kojem kraljevstvu se ti nalaziš?
Isus je to jasno govorio:
“ Farizeji ga upitaše: ‘Kad će doći kraljevstvo Božje?’ On im odgovori:’Kraljevstvo Božje ne dolazi tako da se to može vidjeti; niti će se moći kazati: ‘Evo ga ovdje’ ili ‘ eno ga ondje’, jer je kraljevstvo Božje među vama.” (Lk.17:20,21).
Isus objašnjava učenom Nikodemu članu židovskog Velikog vijeća: “ Zaista, zaista, kažem ti, tko se ne rodi od vode i Duha Svetoga, taj ne može ući u kraljevstvo nebesko. Što je rođeno od tijela, tijelo je; što je rođeno od Duha, Duh je. Ne čudi se što ti rekoh: treba da se odozgo rodite.” (Iv.3: 5-7).
To novo rođenje čini posve novi oblik, novu tvorevinu. “ Ako je tko u Kristu, on je novi stvor; staro je nestalo, a novo je, evo, nastalo.” (II. Kor. 5:17).

Sada je dan spasenja

Život vječni je doživljaj sadašnjeg vremena. Biblija – Božja riječ nas uvjerava: “ Tko vjeruje u Sina, ima život vječni.” (Iv.3:16).
“ Zaista, zaista, kažem vam, tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima vječni život. On ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život.” (Iv.5:24) – govorio je Isus.
Zahvaljujemo Bogu što možemo biti spašeni već sada” Uslišah te u pravo vrijeme, pomogoh ti u dan spasenja. Pazite! Sad je pravo vrijeme, sad je dan spasenja!” (II.Kor.6:2).

Može li čovjek znati ima li ili ne vječni život?

Tko ima vječni život, taj to treba i znati. “ Ovo pišem vama koji vjerujete u ime Sina Božjega, da znate da imate vječni život.” (I.Iv.5:13). Ne da biste mislili ili pretpostavljali, nego da biste ZNALI, ZNALI, ZNALI. Kako?  Imati život i to ne znati? Biti rođen i to ne znati? Riječ Božja o tome vrlo određeno govori, i ako još nemate to znanje, ne bih imao mira ni pokoja da sam na vašem mjestu, dok to za sigurno ne bih spoznao.
Dragi prijatelju, znaš li to za sigurno za sebe. Ništa nije važnije od te spoznaje. O tome ovisi čitava tvoja vječnost!