dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

‘’ Ti si Krist, Sin Boga živoga!’’ Mat. 16:16

 • Čudotvoran
  • materijalno  Iv.2:1-10 (Čudo u Kani Galilejskoj)
  • Fizički  ‘’Ispruži ruku . On je ispruži i ruka mu ozdravi’’  Mk.3:5
  • Duhovno Iv. 8:1-11(Oproštenje grijeha ženi uhvaćenoj u preljubu)
 • Zaštitnik
  • Od grijeha  ‘’Grijeh, naime, neće Gospodariti nad vama, jer niste pod zakonom, već pod milošću’’ Rim.6:14
  • Od zla  ‘’Svojim će te krilima zaštititi, i pod njegova ćeš se krila skloniti: vjernost je Njegova štit i obrana!’’ Ps. 91:4
  • Od opasnosti  ‘’Jer anđelima svojim zapovijeda da te čuvaju na svim putovima tvojim’’ Ps. 91:11
 • On je stradao radi nas
  • u vrtu Gecemani:  ‘’Ali, ovo se sve dogodi da se ispune proročka pisma tada ga svi njegovi učenici ostave i pobjegnu’’ Mt. 26:56
  • Ostao je osamljen i ostavljen  ''Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio.'' Mk. 15:34
  • Na križu Mt.27:27-50
 • On je uskrsnuo
  • Ja sam uskrsnuće i život- reče joj Isus- tko vjeruje u mene, ako i umre živjet će.'' Iv.11:25
  • On daje izobilan život  ''Ja sam došao da ovce imaju život i da ga imaju u izobilju.'' Iv. 10:10
  • On daje vječni život ''Zaista, zaista, kažem vam tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima vječni život, on ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život.'' Iv. 5:24

Isus, izazov za svakoga!

Isus Krist, kao osoba i kao kritičko pitanje, što vjerujemo o Isusu, se kroz vjekove postavlja u svijetu i u crkvi. Da, hoćemo naglasiti, da ono temeljno što bi trebali znati o njemu, ostaje izazov za pojedinca, za crkvu i za povijest. Uvijek se u konačnici svodi na pitanje: «Za koga je Isus Krist Spasitelj i Gospod»? Jedan aspekt tog pitanja rezultira time da postaje razdjelnica među ljudima koji stavljaju akcent na raspravi o samom pitanju: Za koga je Isus Spasitelj i Gospod?, pa se raspravlja o ovim ili onim ljudima, a ne na važnosti samog Isusa Krista. Netko je rekao: « Kada god vi naglašavate pitanje, tada pravite idola»
Da je Isus Krist kritičko pitanje nije čudno. On je sam o sebi postavljao pitanje kada je konfrontirao učenike kada je došao u Cezareju Filipovu sa temeljnim pitanjem, a odgovor na pitanje je temelj na kojem Isus gradi svoju Crkvu. Upitao je svoje učenike:
« Za koga drže ljudi Sina Čovječjega?» Oni odgovoriše: 'Jedni za Ivana Krstitelja, drugi za Iliju, treći za Jeremiju ili za jednoga od proroka'. ' A vi – reče im – za koga me držite?' ' Ti si Krist, Sin Boga živoga!' odgovori mu Šimun Petar. Na to će mu Isus: ' Blago tebi, Šimune, Jonin sine, jer tebi to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj nebeski!»
Apostol Ivan, koji je napisao Evanđelje i tri Poslanice onima koji « vjeruju u to ime Sina Božjega», bio je vrlo jasan o tom centralnom pitanju kada je definirao kriterij za tu istinu:
« Po ovome poznajete duh Božji: svaki duh koji priznaje: ' Isus Krist došao je u tijelu», od Boga je; svaki duh koji takvim ne priznaje Isusa, nije od Boga. To je duh Antikrista, o kome ste čuli da dolazi, a već je sada u svijetu.» (I.Iv.4:2-3)

Može li čovjek razumjeti utjelovljenje Boga?

Za čovjeka je nekako teško prihvatiti Boga u tijelu, Boga o kome smo mogli samo slušati, koji je bio negdje daleko od čovjeka a sada, po prvi put, Ga čovjek može vidjeti i dodirnuti. Utjelovljenjem Boga - Isusa Krista u ljudsko tijelo, čovjek ne govori više o nevidljivom Bogu koji je udaljen od čovjeka, nego u Isusu vidi Boga u živom tijelu koji boravi među ljudima, nosi njihova bremena, brige i probleme.
Ali čovjeku je nekako lakše susretati se s principima, dogmama ili idejama, nego čuti Boga da nas osobno poziva Sebi: «Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, ja ću vam dati odmor.»
Prva hereza u crkvi nije bila izbjegavanje Božanstva Isusa Krista, nego neprihvaćanje njegova utjelovljenja, nepriznavanje njegova uzimanja ljudskog obličja i službe. Gnosticizam, odbacuje ideju da je Krist uzeo ljudsko tijelo, nego da se On samo ukazao u tijelu čovjeka. U prva tri stoljeća poslije Krista naglasak samo na božanstvu Isusa, kršćanstvo je izgubilo istinu o Isusovoj ljudskosti. Čineći to, radi mnogih praktičnih svrha, kršćani su zapostavili Isusa kao model čovjeka koji je Bog poslao u povijest čovječanstva, da nam pokaže, ne samo kakav je Bog, nego kakvog čovjeka Bog želi na ovoj zemlji.
Dragi prijatelju, vidiš li posljedice toga. Kako čovjek izgleda danas? Čemu je čovjek sličan sa svim porocima i iskrivljenim načinom života, posebno u odnosima prema bližnjima? Na žalost, to se u <mnogome odnosi i na one koji se nazivaju kršćanima, a zapravo ništa nemaju od onoga kako je Bog želio da izgleda kršćanin. I radi toga čete čuti da mnogi ljudi danas govore: «Isus – da!, Kršćanstvo – ne!»
Vrlo je bitno u Božjoj strategiji, Božje otkrivanje Sebe u ljudskom tijelu i kako Bog identificira Sebe sa čovjekom kao njegovim stvorenjem kojega ljubi i za kojega se brine.
Potrebno je da svaki čovjek, svaki vjernik, susretne i propituje Isusa na novi način. To možemo vidjeti u jasnom stavu apostola Ivana kada piše u I.Poslanici 1:1-3 :
«Što bijaše od početka, što smo čuli, što smo svojim očima vidjeli, što smo promatrali i što su naše ruke opipale o Riječi života – da, Život se očitovao, mi smo ga vidjeli i svjedočimo za nj, i navješćujemo vam Život vječni, koji bijaše kod Oca i koji se nama očitovao – što smo vidjeli i čuli, to navješćujemo i vama, da i vi imate s nama zajedništvo. A naše je zajedništvo s Ocem i Sinom njegovim Isusom Kristom.»
Isus je ponovno i ponovno ostavljao njegove sljedbenike iznenađene i u potrebi da propituju o Njemu, njegovom poslanju i osobi.  Niti oni, kao i mi danas ne možemo nikada kazati, kako znamo sve o Isusu, i kako nemamo što istraživati.

Primjer Ivana Krstitelja

Najbolji primjer je Ivan Krstitelj. Ranije, u njegovoj službi on je ukazivao na Isusa i govorio ljudima: « Onaj koji dolazi poslije mene jači je od mene. Ja nisam dostojan skinuti mu obuću. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.» (Mt.3:11)
Ivan je ukazivao na Isusa, koji je došao na rijeku Jordan: « Evo Jaganjca Božjeg koji uzima grijehe svijeta. Ovo je onaj za koga vam rekoh: Poslije mene dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene.» (Iv.1:29-30)
Kasnije kada se Ivan Krstitelj nalazi u tamnici, zaokupljen mnogim pitanjima i problemima, razmišlja o Isusu i u neizvjesnosti šalje svoje učenike Gospodinu da ga pitaju: « Jesi li ti onaj koji ima doći ili da drugoga čekamo?» (Lk.7:19). Što se to dogodilo u međuvremenu s Ivanom Krstiteljem? Kako je došlo do konfuzije, tko je stvarno Isus?
Tu nam se postavlja pitanje: «Što je Ivan očekivao od Isusa? Što mi očekujemo od Isusa? Što ti očekuješ od Isusa, kada danas govorimo da je Bog došao na ovu zemlju, dragi prijatelju? Kako shvaćaš istinu o Isusu?

Niti njegovi učenici nisu mogli razumjeti Isusa

Učenici nikako nisu mogli razumjeti Isusovo učenje o kraljevstvu Božjem. Oni su pravili šale o poziciji pojedinca u Božjem kraljevstvu, nadmetali su se, tko će biti veći ili tko će biti s desne ili lijeve strane prijestolja u Božjem kraljevstvu.
Isus je vrlo jasno njima obrazložio nakon iznošenja njihovih motiva, ali i naših motiva:
« Zato ih Isus dozva k sebi te im reče: ' Znate da oni koji se priznaju vladarima nad narodima okrutno postupaju s njima i da se njihovi velikaši služe svojom vlašću protiv njih. Ali tako neka ne bude među vama! Naprotiv tko bi želio biti najveći među vama, neka bude vaš poslužnik! A tko bi želio biti prvi među vama, neka bude rob svima, jer Sin Čovječji nije došao da mu služe, nego da on služi i da dadne život svoj kao otkup mjesto sviju!» (Mk.10:42 45).
Isus je došao da služi tebi i meni, dragi prijatelju, umjesto da vlada nad nama, ili da mi njemu služimo. Njegova pravila su obratna od pravila što nas okružuju u ovom grešnom svijetu. Njegova pravila kao da su postavljena «na glavačke» Mi smo iznenađeni u našem istraživanju odgovora na pitanje: « Tko je Isus?», kao što su činili i njegovi učenici.
Što je Isus odgovorio učenicima Ivana Krstitelja? Što će odgovoriti i nama?
«Idite i javite Ivanu što ste vidjeli i čuli: slijepi progledaju, hromi hodaju, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromašnima se propovijeda Radosna vijest. Blago onome koji se zbog mene ne pokoleba!» (Lk.7:23)