dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Isus slika Božje ljubavi

Tekst: ( II.Petr.1: 1-11)

« Tada im se približi Isus te im reče: Dana mi je sva vlast, nebeska i zemaljska. Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim! Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga ! Učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio! Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta."(Mat.28:18-20)

Uvod:

Kada se Kršćanin hrani duhovnom hranom - Božjom riječju, kruhom života - Isusom Kristom, ako izrasta na tom čokotu, koji je Isus Krist, ako živi u atmosferi Svetoga Duha, ako se zadovoljava Isusom Kristom, ako razmišlja o Njemu, ako predaje svakoga dana svoj život Isusu Kristu pod vodstvom Svetoga Duha kroz Njegovu Svetu Riječ, život Kršćanina se postepeno mijenja u sličnost s Isusom Kristom. Takav je Kršćanin osoba u kojoj živi Isus Krist i koja Isusa Krista objavljuje drugima.

Osnovni znak prisutnosti Krista u životu Kršćanina:

Jedna od prvih zapažajućih promjena u životu Kršćanina je prisutnost Kristove ljubavi, što se uočava u svakodnevnom životu kroz sadržaj života, želje, aktivnosti, stavove, odnose, potrebe, poglede na vrijednosti i ljude. Kada je primljen Kristov život kroz istinito nanovo rođenje, ljubav Kristova postepeno počinje da se ispoljava kroz aktivnost Kršćanina, što mora preći u svakodnevni sadržaj i životne navike. Kršćanin - učenik Kristov, koji ima taj poticaj ljubavi u svom srcu, najprije počinje pokazivati tu stvarnu ljubav, ne samo prema onima koji njega vole, nego i prema onima koji ga ne vole, pa čak i prema onima koji pokazuju neprijateljski odnos ili mržnju. Taj poriv Kristove ljubavi se ne može zaustaviti ili ugušiti, jer Kristov život želi da se probije iz ljušture staroga čovjeka koji umire, kao što se događa kod sjemenke što klija. Pomoći će nam u razumijevanju, ako pokušamo shvatiti i dokučiti stvarno značenje riječi LJUBAV, kako je upotrebljena u Novom Zavjetu. Grčki jezik u vrijeme života našega Gospoda Isusa Krista na zemlji, nije imao pravu riječ, što bi odražavala pravo značenje LJUBAVI. Uobičajena riječ za ljubav, riječ što je obojena strašću, nikada se ne nalazi upotrebljena u Novom Zavjetu. U Novom Zavjetu riječ LJUBAV je upotrebljena da opiše:

- Božji stav prema Njegovom Sinu, Gospodu Isusu Kristu:

" Objavio sam im tvoje ime, i u buduće ću ga objavljivati, da u njima bude ljubav kojom si me ljubio, i ja u njima."(Iv.17:26)."

- O Božjem stavu prema onima koji vjeruju u Gospoda Isusa Krista posebno piše apostol Ivan:

" Tko pozna moje zapovijedi i vrši ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ga ljubiti i objaviti mu samoga sebe."(Iv.14:21)."

- Božji stav prema ljudskoj rasi - generalno:

" Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni."(Iv.3:16)."

" Ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama, time što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas.¨ (Rimlj.5:8).

Ta riječ LJUBAV je, također, upotrebljena da prenese Božju volju za svoju djecu u odnosu na njihov stav jednog prema drugome:

" Novu vam zapovijed dajem: Ljubite jedan drugoga; kao što sam ja ljubio vas, ljubite i vi jedan drugoga. Ako imadnete ljubavi jedan prema drugome, po tom će svi upoznati da ste moji učenici." (Iv.13:34,35).

I prema svim ljudima:

" A vas neka Gospodin učini da rastete i obilujete u ljubavi jedan prema drugome i prema svima, kako i mi obilujemo u ljubavi prema vama.» ( I.Sol.3:12).

" Sve što činite neka bude u ljubavi."(I.Kor.16:14).

" S pobožnošću bratsku ljubav, s bratskom ljubavi, a bratskom ljubavi, ljubav uopće."(II.Petr.1:7).

- Da prikaže suštinu Božje prirode:" Tko ne ljubi, nije upoznao Boga, jer je Bog ljubav."(I.Iv.4:8).

Kako upoznati ljubav?

Ljubav se može upoznati samo u brzom reagiranju i aktivnosti čovjeka. Onaj prvi impuls na neku pojavu ili prema nekom čovjeku pokazuje što je stvarno u nama. Dok još čovjek nije razumski počeo ocjenjivati što gubi ili dobiva, ako na ovaj ili onaj način postupi. Božja ljubav u akciji se vidi u daru Njegova Jedinorođenog Sin.¨U tome nam se očitovala ljubav Božja što je Bog poslao na svijet svoga  jedinorođenog Sina da živimo po njemu. U ovome se sastoji ljubav: nismo mi ljubili Boga, nego je on ljubio nas i poslao Sina svoga kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe"(I.Iv.4:9,10)

Ta ljubav ne traži ispoljavanje neke atraktivne kvalitete osobe koju ljubi. Ta ljubav se stavlja na raspolaganje osobi bez obzira kakva je. Ona se izljeva upravo na nevrijedne, odbačene i otpale grešnike, radi kojih je Isus i došao da im da Svoju ljubav i Svoj život. Božja ljubav prema čovjeku, kao što se to vidi u daru Isusa Krista da bude Spasitelj čovjeka, nije pitala za nacionalnost tog grešnika, niti, da li je on bogat ili siromašan, pravedan ili ne, dobar ili zao, nego upravo radi toga jer je Božja priroda LJUBAV, i On to ispoljava u daru Svoga Sina Isusa Krista.

" Nije vas Jahve odabrao i prihvatio zato što biste vi bili – brojniji narod od svih naroda – vi ste zapravo najmanji – nego zato što vas Jahve ljubi i drži zakletvu kojom se zakleo vašim ocima. Stoga vas je Jahve izveo jakom rukom i oslobodio vas iz kuće ropstva, ispod vlasti Faraona, kralja egipatskoga."  (Pon.zak.7:7,8)

Kako Isus tako i sljedbenici:

Ljubav ima svoj perfektan izraz Boga prema čovjeku u Gospodu Isusu Kristu. Njegova ljubav kroz aktivnost Njegova života na zemlji se izražava u Njegovoj savršenoj poslušnosti prema volji Njegova Oca, i rezultira Spasenjem čovječanstva. Mi smo poučeni u svem tom opisivanju ljubavi da učeništvo znači odanost-privrženost - LJUBAV prema osobi. Kršćansko učeništvo znači odanost – privrženost -LJUBAV prema Osobi Gospoda Isusa Krista. Učenik - sljedbenik Isusa Krista je pozvan na tu odanost, na tu privrženost, na tu LJUBAV i mora izraziti svoju LJUBAV prema Bogu kroz bezuvjetnu poslušnost Njegovih zapovijedi:

" Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovijedi."

¨Tko pozna moje zapovijedi i vrši ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ga ljubiti i objaviti mu samoga sebe.» (Iv.14:15,21,23).

¨Ostat ćete u mojoj ljubavi ako budete vršili moje zapovijedi, kao što sam i ja vršio zapovijedi Oca svog te ostajem u njegovoj ljubavi."(Iv.15:10).

Isus Krist želi ljubav cijelog našeg srca i svu našu sklonost, da stavimo Njegovu volju i želju, ispred svega u našem životu.

Kako to postići?

To je izvanredno djelo Svetoga Duha, koji nam omogućava da vidimo prave uvjete za učeništvo i da takav život živimo. Važno je zapaziti, da nas naš Gospod nikada ne prisiljava na poslušnost. On nam jasno kaže što očekuje od nas i što trebamo činiti ako želimo biti Njegovi učenici, ali nas nikada ne primorava na to, nego očekuje da to učinimo iz ljubavi prema Njemu i prema Njegovom djelu ljubavi što je On učinio za nas, kada je dao Svoj život za naše spasenje. To je, kada Isus kaže:

" Ali vi nećete da dođete k meni da primite život. Uostalom opažam: vi nemate u sebi ljubavi Božje."(Iv.5:40,42).

Gospod Isus nikada ne daje zakone. On postavlja Svoj standard vrlo jasno, i ako je naš odnos prema Njemu, odnos što ga ispoljava Božja ljubav u nama, tada ćemo  jednostavno činiti što On od nas traži bez oklijevanja i kolebanja. Ako mi oklijevamo i kolebamo to je samo radi toga, što mi ljubimo nešto ili nekoga drugog više nego Krista. Aktivnost prema vlastitoj volji ili želji svoga tijela, udovoljavanje sebi, pokazuje samo, da se mi odričemo ili da ne posjedujemo ljubav prema Kristu. Kada stvarno LJUBIMO Isusa Krista to ćemo i mi sami, ali i drugi, jasno vidjeti i osjetiti. Možemo biti poslušni prema Njemu, ali to nije dovoljno. Možemo slaviti Njega, ali On nije zadovoljan samo sa slavljenjem. Možemo služiti Njemu, ali ni služba nije dovoljna. Ništa nema svoju vrijednost ako nema LJUBAVI. Samo LJUBAV može zadovoljiti BOGA. LJUBAV prema Kristu mora biti ispred svega što činimo.

"Kad bih ljudske i anđeoske jezike govorio, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi, ili cimbal što zveči. Kad bih imao dar proricanja i znao sve tajne i sve znanje; kad bih imao puninu vjere, tako da bih brda premještao, a ljubavi ne bih imao, bio bih ništa. Kad bih na hranu siromasima razdao sve svoje imanje, kad bih tijelo svoje predao da se sažeže, a ljubavi ne bih imao, ništa mi koristilo ne bi. Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva; ljubav ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi se, nije nepristojna, ne traži svoje, ne razdražuje se, zaboravlja i prašta zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve ispričava, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. Ljubav nigda ne prestaje."( I.Kor.13:1-8).

Naša spremnost:

Ako je Kršćanin pripravan dati svoju LJUBAV Kristu, on će pronaći na čudnovat način, kako se LJUBAV Isusa Krista reproducira u njemu. Baš ovdje i sada gdje Kršćanin živi. Ako to postane praksa našega života, Kristova LJUBAV u nama će se razlijevati na druge ljude:

" Ljubljeni, ako je Bog nas tako ljubio, i mi moramo ljubiti jedan drugoga. Ako netko tvrdi: Ljubim Boga, a mrzi svoga brata, lažac je ; jer tko ne ljubi svoga brata koga vidi, ne može ljubiti Boga koga ne vidi. Ovu zapovijed imamo od njega: Tko ljubi Boga, neka ljubi i svoga brata!"(I.Iv.4:11,20,21).

To nije neki impuls iz osjećaja, to ne dolazi uvijek od prirodnih "naklonosti¨, niti se ispoljava prema onima prema kojima smo naklonjeni. Ljubav traži sreću i dobro svima.

" Svaki od nas neka ugađa bližnjemu, u njegovu korist, za dobro."  (Rimlj.15:2), i  neka ne čini zlo nikome:

" Nikome ništa ne budite dužni, osim da ljubite jedan drugoga, jer tko ljubi bližnjega ispunio je zakon. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ljubav ne čini bližnjemu zla."(Rimlj.13:8-10)."