dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

U našim prethodnim osvrtima smo govorili kako o Isusu Kristu sve saznajemo iz Biblije ili Svetoga Pisma.
Istaknuli smo božanstvo Isusa Krista, sa svim karakteristikama što ih Bog posjeduje, kao što su: njegova vječna egzistencija, njegova sve-prisutnost, njegova svemoć, njegovo sve-znanje i njegova nepromjenljivost.
Zatim smo vidjeli kako su Božja djela ispunjena kroz Isusa Krista: kako je sve stvoreno tom vječnom Riječju, koja je postala tijelo i nastanila se među nama, kako Isus Krist drži u redu čitav Svemir i kako Isus Krist vječno živi.
Naglasili smo, kako unatoč nepriznavanja ljudi da je Isus Bog, od vremena njegova boravka na zemlji pa sve do danas, Biblija nas vrlo jasno uči da su Isusu dani svi nazivi Boga: kako Isusa Bog Otac naziva Bogom, kako Isusa čovjek naziva Bogom, kako Isusa demoni nazivaju Bogom, kako se Isus Krist sam deklarira kao Bog, iznoseći tvrdnju: „ Ja i Otac jedno smo.“ (Iv.10:30)
Biblija nam otkriva kako u Isusu Kristu Bog postaje čovjekom kroz utjelovljenje vječne Riječi, koja bijaše Bog.
Pogledajmo danas kako nam Biblija otkriva djelo Božjeg spasenja čovjeka kroz žrtvu i smrt Isusa Krista:

  1. Smrt Isusa Krista je odgovor Božje ljubavi na potrebu grešnog čovjeka   
    1. Bilo je potrebno da Isus Krist umre kako bi osigurao spasenje svakome tko vjeruje: „ Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako mora biti podignut Sin Čovječji, da svatko tko vjeruje u njega ima život vječni.“ (Iv. 3:14) To je bio dio vječne Božje svrhe: „ Tada rekoh:' Evo, dolazim – o meni je, naime, u svitku, to jest knjizi, pisano – da činim, Bože, volju tvoju.“ (Hebr.10:7) Bilo je potrebno da se ispuni proročanstvo Staroga Zavjeta: „ Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna – radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše.“ (Iz.53:5). Bilo je potrebno da Isus umre kako bi osigurao otkupljenje i spasenje čovjeka: „ U kome imamo otkupljenje njegovom krvlju, oproštenje grijeha, prema bogatstvu njegove milosti.“ (Ef. 1:7)
    2. Smrt Isusa Krista je bila za druge, Isus je umro umjesto čovjeka, kako izjavljuje apostol Pavao: „ Predao sam vam najprije ono što sam primio: da je Krist, suglasno Pismima, umro za naše grijehe, da je pokopan, da je treći dan uskrsnuo.“ (I.Kor.15:3-4)
    3. Smrt Isusa Krista je bila dostatna. Ona je potpuno zadovoljila Božji zahtjev jer je Isus pretrpio i ispunio Božji sud nad grijehom. Isus je potpuno pokrio potrebu čovjeka da se Kristovom žrtvom opravda pred svetim i pravednim Bogom jer je to bila smrt bezgrješne Osobe, pa je vrijednost tog čina savršena.
  2. Smrt Isusa Krista je temelj našega spasenja

Žrtva Isusa Krista jedina je istinita i nepokolebljiva osnova spasenja, a sve ostalo tek je pijesak. Sveto Pismo nas uči da spasenje dolazi po milosti, a ne od djela čovjeka: „ Da, milošću ste spašeni – po vjeri. To ne dolazi od vas; to je dar Božji! To ne dolazi od djela, da se tko ne bi hvalisao. Njegovo smo, naime, stvorenje u Kristu Isusu radi djela ljubavi koja Bog unaprijed pripremi da u njima živimo.“  (Ef.2:8-9)  Isus Krist je sam svršio djelo spasenja na Golgotskom križu.
Ako Golgota o čemu govori, to govori o Isusu Kristu kao našem zamjeniku.
Žrtva, što ju je prinio Isus Krist je bila žrtva zamjene.
Zar mislite, dragi prijatelju, da bi tko mogao uvjeriti razbojnika, koji je trebao biti obješen na križ, da smrt Isusa Krista nije bila zamjena za njega? To je bio taj razbojnik koji je već osuđen da se razapne na križ, čekao je u svojoj tamnici užasan trenutak kada će tamničari otvoriti vrata i odvesti ga na mjesto kazne da primi zasluženu kaznu za svoje prijestupe.
Kada bismo se stavili u njegovu situaciju uvjerili bismo se u to kako nije niti trenutka posumnjao u značenje zamjene smrti Isusa Krista za njega.
Kada su se čuli teški koraci i tamničar otključao vrata tamnice, ali ... Barabu nisu odveli na mjesto kazne. Barabi su ruke oslobodili i za nekoliko trenutaka se našao na drugoj strani ograde, - na slobodi.   
„Zašto sam oslobođen“ ? – pitao je začuđen Baraba. „Pa danas sam trebao biti kažnjen – visiti na križu – kažite mi – što se to dogodilo?“
„Vidiš li onaj križ?“ kad su došli do podnožja Golgota. „Da, vidim, pa što onda?“ zapita razbojnik.
„To je taj križ na kojem si ti trebao visiti, ali čovjek koji visi na njemu uzeo je tvoje mjesto.“
„ U tom slučaju on umire umjesto mene?“ -  uskliknuo je slomljeni razbojnik. „ Da on umire umjesto tebe!“ odgovori mu tamničar.
I umjesto vas također, dragi prijatelju. I za vas je Gospodin Isus umro toga dana. On je uzeo vaše i moje mjesto; umro je umjesto mene i umjesto vas. Postao je vaš i moj zamjenik.
Toga strašnog časa kada je Isus Krist u smrtnoj boli vikao s križa: „ Bože moj! Bože moj! Zašto si me ostavio?“ – upravo tada je mrski grijeh cijelog čovječanstva, grijeh vaš i moj, bio stavljen na njega. Tako je neizrecivo užasan bio taj grijeh, da je sam Bog odvratio svoje lice od svojega Sina. Gospodin Isus Krist je trebao sam na sebi ponijeti svu težinu naših grijeha. Grijeh čovjeka, grijeh vaš i moj, pogodio je u samo srce Božjega Sina i izazvao u njemu taj gorki vapaj. Isus Krist, Sin Božji, umro je kao vaš i moj zamjenik.
Kristova žrtva je bila dostatna za iskupljenje svakoga tko prizna tu žrtvu vjerom u Isusa Krista. „Svršeno je!“ To je bio posljednji glas i zaključak Isusa Krista na ovoj zemlji – na Golgoti. Tim riječima je Isus objavio da je svršeno veliko djelo ljudskog iskupljenja i spasenja.(Iv.19:30)
Ništa više nije ostalo da se učini s Božje strane. Vrata izbavljenja i spasenja su otvorena. Spasenje je ostvareno za svakoga tko prihvati žrtvu Isusa Krista kao žrtvu zamjene osobno za sebe. Božja ruka pomirenja je pružena svakom čovjeku, koji želi da je prihvati. Gospodin Isus Krist je završio sve zahtjeve Božjeg zakona.
„ Njega koji je bio bez ikakva grijeha Bog učini grijehom, da mi u njemu postanemo pravednošću Božjom:“ (II.Kor.5:21)
Čovjek ne može učiniti ništa drugo nego primiti ono što je već učinjeno.

Dragi prijatelju, jesi li priznao i jesi li prihvatio smrt Isusa Krista kao žrtvu umjesto tebe, za tvoje grijehe. Jesi li primio Isusa Krista kao svog osobnog Spasitelja? Ako to nisi do sada učinio, molim te u ime Isusa Krista pruži svoju ruku, srce i život Bogu i pomiri se s Bogom. Bog je obećao da će te prihvatiti i blagosloviti!