Paul R. Schroeder

Luteranska crkva Shepherd iz Greendalea, država Wisconsin, rodno je mjesto radio službe »Riječ za danas«. Njezinih 540 članova vodi pastor Paul R. Schroeder, govornik na programu »Riječ za danas«, te njegov sin, pastor za administraciju, Douglas W. Schroeder. Godine 1978. crkva je podržala viziju pastora Schroedera koji se htio koristiti radijem kako bi mogao svjedočiti o Kristu mnogim ljudima putem programa »Riječ za danas«. Svrha službe je donijeti Božju riječ svijetu, jasno primijeniti Njegove istine u svakodnevnom životu i slaviti Boga za njegov dar spasenja kroz Krista.

»Smatram da nemamo još puno vremena na raspolaganju za pronošenje evanđelja«, kaže pastor Schroeder, « i zato je upotreba radija moje duboko uvjerenje. Zainteresirani smo za one grupe ljudi koje još ništa nemaju i fokusiramo se tamo gdje je potreba najveća.»

Uz emitiranje emisija u svih 50 saveznih država SAD-a, »Riječ za danas« surađuje s Trans World Radiom (TWR) radi emitiranja programa na 16 jezika diljem Kine, Indije, Nepala, Mianmara, Rusije, Kariba i nekoliko afričkih zemalja. Svaka emisija »Riječ za danas« objašnjava riječ ili temu iz Božje riječi slušateljima omogućavajući im da upoznaju Krista i da rastu u spoznaji Pisma.

»Vjerujem da bi kršćanske crkve trebale postaviti Veliki nalog kao prioritet«, govori Schroeder. »Potpomagali smo TWR u podjeli radio prijemnika posebice u Indiji. Poslali smo novac za kupnju 5000 radio prijemnika jer vjerujemo da je to najučinkovitiji način da se dođe do ljudi.«

Primjerice, Schroeder se prisjetio da je prije dvije godine »Riječ za danas« pokrenula 15-minutni program za Koya narod u Indiji iako su bili ranije upozoreni da od te grupe najvjerojatnije neće dobiti nikakav odgovor. »To je bila grupa ljudi koji nisu bili upoznati s kršćanstvom ili radio programima«, kaže Schroeder. »Te godine primili su preko 850 odgovora i zahtjeva za daljnjim informacijama.« Schroeder je dodao da je Vishwa Vani, kojeg je TWR poslao u osnivanje crkava, započeo pet zajednica u tom području kao rezultat jednogodišnjeg emitiranja Koya narodu. »Kada god netko odgovori velika je vjerojatnost da su još četvero ili petero ljudi u to uključeni«, govori Schroeder. »Zato volim donositi radio u te krajeve.«


Autor: Paul R. SchroederU Božjoj riječi nalaze se odgovori na sve životne probleme i pitanja. Kada praktično primjenjujemo njezino učenje u svakodnevici, Sveti Duh nas osnažuje, vjera nam raste, a naš život se transformira.

Međutim, mnogima je Biblija prekomplicirana i preteška za shvatiti.

Nadamo se da ćemo vas odabiranjem i proučavanjem važnih biblijskih poglavlja (njih 20 iz Starog zavjeta i 20 iz Novog) potaknuti da i sami počnete proučavati Božju riječ. Pripremio sam vizualno pomagalo za svako ključno poglavlje. Vizualna pomagala su namjerno neobična kako biste ih bolje upamtili. Svako pomagalo sastoji se iz tri elementa:

1. biblijske knjige

2. poglavlja

3. teme poglavlja

Nakon što više puta proučite vizualno pomagalo i razmislite o njemu, prisjetit ćete se slike, pa stoga i biblijske knjige, poglavlja i teme.

Pamćenjem ovih ključnih poglavlja obogatit ćete svoju svakodnevicu i naučit ćete kako objašnjavati Božju riječ drugima. Kad budete pisali čestitke ili razgovarali s ljudima, moći ćete im pomoći oko njihovih problema uz Božju riječ.

U nekim prilikama nećete moći izravno razgovarati s nekom osobom. Možete joj poslati knjižicu s ključnim poglavljem! Knjižice su oblikovane tako da ih se može slati poštom.

Svaka knjižica s ključnim poglavljem oblikovana je u istom formatu:

1. pozadina poglavlja

2. ključni stihovi iz poglavlja

3. razmišljanja o temi poglavlja

Treći dio će se pokazati korisnim za diskusije na biblijskim proučavanjima i kućnim grupama. U razmišljanjima ćete promišljati o tome kako možete praktično primijeniti naučeno.

Bog neće dopustiti da se Njegova riječ vrati prazna (Knjiga proroka Izaije, 55,11)!

Bog će vas obilno blagosloviti kada budete promišljali o Njegovoj riječi (Psalam 119,48)!

On će vam pomoći da blagoslivljate druge šireći Njegovu Riječ (Knjiga postanka, 12,2-3)!

soli Deo gloria

Paul R. Schroeder

Objašnjenje ilustracije


1. Biblijska KNJIGA:

Traženi čovjek zove se Jesse James = JAKOVLJEVA POSLANICA

2. POGLAVLJE

Broj rupa od metaka u njegovom šeširu = DRUGO POGLAVLJE

3. TEMA

Treba se truditi biti dobar građanin = DJELA

 

JAKOVLJEVA POSLANICA 2. POGLAVLJE

U Jakovljevoj poslanici, najpraktičnijoj novozavjetnoj knjizi, ne govori se mnogo o doktrini. Poslanica je upućena židovskim obraćenicima, novim kršćanima (Jakovljeva poslanica 1,2-8), koji su imali problema.

Jedan od problema bilo je i lažno učenje koje je tvrdilo da vjera može biti stvarna čak i ako ne dovede do promjene u životu. Jakov tvrdi da vjera koja nije popraćena djelima zapravo uopće nije vjera; takva je vjera mrtva.

Eventualna prividna neslaganja između Pavla (Poslanica Rimljanima 3,28) i Jakova (2,20-26) nestaju kad pobliže proučimo tekst. Oni se međusobno slažu, samo pristupaju tematici s drugih strana.

Pavao: djela izvršena "pod zakonom" s ciljem pridobivanja Božje naklonosti beskorisna su i pred Bogom ne znače ništa. Djela nisu potrebna niti su u stanju doprinijeti našem spasenju. Spasenje je besplatni dar po Božjem Sinu Isusu Kristu.

Jakov: postoji velika razlika između vjere i lažnog ispovijedanja. Djela koja proistječu iz kršćanskog života svjedoče o prisutnosti Božje ljubavi. Ova djela, koja su proizvod spasenja, potvrđuju da je došlo do obraćenja. Ako tih djela nema, to znači da je takva vjera zapravo mrtva i nije stvarna.

Pavao pobija tvrdnje onih koji su učili da djelima doprinosimo svojem spasenju.

Jakov pobija tvrdnje onih koji su učili da vjera može postojati iako nije potvrđena djelima.

Ako je Krist zbilja prisutan, djela će proistjecati iz Njegove ljubavi. Ako djela nema, to znači da nema ni vjere, unatoč tome što osoba ispovijeda da vjeruje.

Jakov potvrđuje Isusove riječi iz Propovijedi na gori: "Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima." (Evanđelje po Mateju 5,19).

KLJUČNI STIHOVI U JAKOVLJEVOJ POSLANICI 2

8. stih

Ako doista izvršujete kraljevski zakon po Pismu: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga, dobro činite.

Motivacija za sva dobra djela treba biti Božja ljubav.

10. stih

Ta tko sav Zakon uščuva, a u jednome samo posrne, postao je krivac svega.

Nitko ne može tvrditi da je savršen pred Bogom. Jedan propust je dovoljan da postanemo nesavršeni pred Bogom. Treba nam Spasitelj. Jedini način da postanemo savršeni jest da prihvatimo oproštenje koje nam Krist nudi.

14. stih

Što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djelâ nema? Može li ga vjera spasiti?

Ne može! Jer takva vjera nije istinita niti stvarna.

17. stih

Tako i vjera: ako nema djelâ, mrtva je u sebi.

Tako je. Vjera i djela idu ruku pod ruku kao bebe i pelene. Pelene nemaju udjela u rađanju djeteta, ali kad dobijete bebu, itekako ćete trebati pelene. Jer ako ih nemate, u nevolji ste!

Djela nemaju udjela u nastanku vjere. Međutim, kad povjerujete, trebate imati i djela, jer ako ih nemate, u nevolji ste!

18. stih

Inače, mogao bi tko reći: »Ti imaš vjeru, a ja imam djelâ.

Pokaži mi svoju vjeru bez djelâ, a ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru.

Nitko ne može dokazati svoju vjeru bez djela. S druge stane, Jakov tvrdi da može dokazati svoju vjeru djelima.

19. stih

Ti vjeruješ da je jedan Bog? Dobro činiš! I đavli vjeruju, i dršću.

Svatko može reći da vjeruje. Umno i povijesno prihvaćanje vjere ipak nije spasonosna vjera. Čak i sam Sotona poznaje Boga. Vjerovati u postojanje Isusa u istom smislu u kojem vjerujemo u postojanje Napoleona ili u Julija Cezara ne znači da vjerujemo vjerom koju nam daje Božji Duh.

24. stih

Gledajte: čovjek se opravdava djelima, a ne samom vjerom.

Izvan konteksta, ovaj stih se lako može pogrešno protumačiti. Ako vas ovo zbunjuje, u molitvi još jednom pročitajte prve stranice ove knjižice (pročitajte i knjižicu o ključnom poglavlju iz Poslanice Rimljanima 8 na temu spasenja).

26. stih

Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djelâ mrtva.

Odličan sažetak cijelog poglavlja.

RAZMIŠLJANJA O DJELIMA

Prvi dan

BUDITE OPREZNI! Vrlo je lako pogrešno suditi o drugima (Jakovljeva poslanica 4,11-12).  Mi možda ne vidimo tuđa djela. Možda je netko slab ili nezreo u vjeri. Možda očekujemo više od nekoga. Međutim, možda je taj netko poput slomljene trske (Evanđelje po Mateju 12,20). Ako ima barem malo vjere, koliko god ona bila zakržljala, osoba je spašena. Nemojte sablažnjavati takve "malene" (Matej 18,6). Radije ih blago hrabrite i pomažite im uzrasti (Poslanica Galaćanima 6,1).

Ljubav je gorivo koje pokreće dobra djela (vidjeti Poslanicu Rimljanima 13,10).

Naš život se treba odlikovati osjećajem hitnosti. Vremena je malo te trebamo biti na oprezu (vidjeti Poslanicu Rimljanima 13,12-14; 2. Petrovu poslanicu 3,10-11).

SULUDO je hvaliti nekoga nauštrb drugoga. Radije surađujte na Božju slavu (1. poslanica Korinćanima 3,6-9; 4,5).

STAV je bitan. (vidjeti Evanđelje po Mateju 21,28-31)

Evanđelje po Luki 12,48:  Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati.

Ako imate mnogo talenata, mnogo će se očekivati od vas.

Majka me učila: "Prema svima se odnosi jednako. Nisi bolji ni gori od drugih. Svi smo jednaki u Božjim očima." Teško da bi neki teolog prihvatio ovakvu izjavu bez rezerve. Međutim, ako pravilno shvatimo Jakovljeve riječi, točno je ono što želi reći (Jakovljeva poslanica 2,1-9).

Ako mislite da ćete doći u nebo tako što ćete se pridržavati Božjeg zakona, tada ga morate održati savršeno, bez iznimke. Nije dovoljno samo ga približno održati. Budući da nam je savršenstvo nedostižno, ne možemo se spasiti dobrim djelima.

Zamislite pet ljudi koji žele preskočiti veliku provaliju. Da bi to učinili, moraju preskočiti udaljenost od 10 metara. Prva osoba je skočila dva i pol metra. Sljedeće dvije su skočile 3 i 5 metara. Uz velike napore, četvrta osoba je skočila 7 metara. Sve četiri osobe su pale i poginule. Posljednji skakač, koji je vrlo natprosječan, nije bio glup. On je vježbao. Ako to bilo tko može, to je on. Nepokolebljiv i odlučan, on se zalijeće i preskače ogromnu udaljenost, ali je skočio za pola metra manje! I on gine. Svi smo sagriješili i lišeni smo Božje slave (Poslanica Rimljanima 3,23).

Nitko ne može savršeno održati Božji zakon. Svima nam treba Spasitelj. Krist je umro za sve nas i ponudio je oproštenje svima koji vjeruju u Njega (vidjeti Poslanicu Rimljanima 3,23).

Drugi dan

Poznavat ćete ih po njihovim plodovima. Možete doznati mnogo o ljudima po tome što govore (Jakovljeva poslanica 3,1-12).

Billy Graham je jednom ponudio ukrasnu ploču koja se trebala okačiti iznad sudopera. Na ploči je pisalo "Bogoštovlje – ovdje svakog dana." Poput Martina Luthera, i on je izjednačio rad i štovanje, naravno, ako se radi za Božju slavu.

Na kraju, svrha cjelokupnog stvorenja jest proslaviti Boga (vidjeti Evanđelje po Mateju 5,16; 1. Petrova poslanica 2,12).

Bog traži da vjernici čine dobra djela (1. poslanica Solunjanima 4,3; 1. Ivanova poslanica 3,23).

Ipak, kao što je naše spasenje u potpunosti Božji dar, tako je Božji dar i vršenje ovih dobrih djela po Duhu (vidjeti Poslanicu Rimljanima 6,14; 2. poslanicu Korinćanima 7,1; Poslanicu Hebrejima 12,1-3. Vidjeti i knjižicu o ključnim poglavljima o Poslanici Rimljanima 6, na temu novog života.)

Kao kršćani neprestano se borimo protiv grešnog tijela. Božja brižna duhovna stega jača nas za tu borbu.

Kad nas Sotona kuša da činimo zlo, zamijenimo takvu želju željom da ugodimo Bogu. Na primjer, umjesto da prigovaramo i žalimo se, možemo slaviti Boga i zahvaljivati Mu.

Bogatstvo uglavnom podrazumijeva moć. Čak i u crkvi bogati ljudi mogu postati izvor nevolja i protivljenja Bogu (Jakovljeva poslanica 2,6).

Kako je suludo biti pristran! Bog često radi preko onih za koje to nikada ne bismo rekli. Pavao je podsjetio prve kršćane na njihove vlastite skromne početke. Jasno, postoje iznimke, ali toliko ih je malo da one potvrđuju pravilo. Posljednji će biti prvi (vidjeti 1. poslanicu Korinćanima 1,26-31; 4,8-13; Evanđelje po Mateju 19,30).

Treći dan

Djela Rahabe (za koju to nitko ne bi rekao) bila su potaknuta vjerom.

Ona je navedena među herojima vjere u 11. poglavlju Poslanice Hebrejima, u 31. stihu (vidjeti Jakovljevu poslanicu 2,25-26).

Što se tiče našeg sazrijevanja u dobrim djelima, Luther je rekao: "Sad još nismo ono što ćemo biti, ali idemo ka tome. Proces još nije dovršen, ali se ipak odvija. Ovo još nije cilj, nego pravi put. Još uvijek nije sve blistavo i sjajno, ali sve se ipak čisti."

Zreli kršćanin uvijek nastoji sve više činiti dobra djela (1. poslanica Solunjanima 4,1-12; 1. poslanica Korinćanima 15,58).

Nevjernici uglavnom misle da mogu steći Božju naklonost dobrim djelima. Oni će se iznenaditi na Sudnji dan (Evanđelje po Mateju 7,22-23). (Pročitajte i knjižicu o ključnom poglavlju iz Poslanice Rimljanima 8 na temu spasenja).

Najbolje ćemo služiti Krista tako što ćemo voljeti druge i služiti im (Evanđelje po Ivanu 13,34-35).

Dobra djela su dio obraćenikovog života, jer ta je osoba novo stvorenje u Kristu (2. poslanica Korinćanima 5,17).

Život nas može isfrustrirati. Umaramo se. Bitka nas može iscrpiti (Evanđelje po Marku 8,34). Pavao je nabrojao svoje mnoge sukobe i probleme, i zaključio je da ništa nije važnije od izvršenja zadaće koju mu je Bog povjerio, a to je propovijedati evanđelje Božje milosti po Kristu (Djela apostolska 20,24).

Bog nas je stvorio kako bismo činili dobra djela! On proizvodi dobra djela u nama. (vidjeti Poslanicu Filipljanima 2,13; Poslanicu Efežanima 2,10, Poslanicu Hebrejima 13,20-21).

Poslanica Titu, 2,7-8: U svemu se pokaži uzorom dobrih djela: u poučavanju – nepokvarljivost, ozbiljnost, riječ zdrava, besprigovorna da se onaj nasuprot postidi nemajući o nama reći ništa zlo.

Božja djela postaju oblik ponašanja i disciplina koja prožima svaki dio kršćanskog života.

Četvrti dan

Svojim dobrim primjerom potičemo druge da čine dobra djela (Poslanica Hebrejima 10,24; 1. poslanica Solunjanima 5,11).

Svjetovni ljudi možda čine dobre stvari kako bi ih drugi hvalili. Motivi za takva djela različiti su. To može biti vraćanje usluge prijatelju, slava ili priznanje. Bog ne priznaje takva djela jer ona nisu motivirana ljubavlju prema Bogu. Nekršćanin nikako ne može činiti dobra djela pred Bogom!

I siromaštvo i bogatstvo mogu biti prokletstvo (Mudre izreke 30,8).

Najbolje dobro djelo koje možete činiti jest govoriti ljudima o Kristu i spasenju.

Kršćanska sloboda nije sloboda činiti što god nam se prohtje. To je sloboda za proslavljanje Boga. Nevjernici nemaju takvu slobodu jer su još uvijek u Sotoninom ropstvu (1. Petrova poslanica 2,15-16).

Djela apostolska 20,35: Blaženije je davati nego primati.

Bog će na Sudnji dan kao dokaz naše vjere razmotriti naša dobra djela (Evanđelje po Mateju 25,35-36).

Djela apostolska 9,36: U Jopi pak bijaše učenica imenom Tabita, što prevedeno znači Košuta. Bijaše ona bogata dobrim djelima i milostinjama što ih je dijelila.

Možemo biti poznati po dobrim djelima. Dobar ugled može nadahnjivati i hrabriti druge čak i nakon što nas više ne bude.

1. Petrova poslanica 2,21: Ta na to ste pozvani jer i Krist je trpio za vas i ostavio vam primjer da idete stopama njegovim.

Krist je najbolji primjer na koji se možemo ugledati.

Peti dan

Motiv za sva dobra djela jest Božja ljubav. (vidjeti 1. poslanicu Korinćanima 16,14; 1. Ivanovu poslanicu 4,10-11; Ivanovo evanđelje 13,35; 15,13).

Nedosljedni smo ako tvrdimo da je Kristova ljubav u nama, a ponašamo se kao duhovni snobovi.

Srž kršćanstva nije puki moralni kodeks, nego prihvaćanje i širenje Kristove ljubavi. Trebamo biti poznati po ljubavi koju ćemo pokazivati drugima.

Bog nam daje darove milosti kako bismo mogli činiti dobra djela za opće dobro. Ona su doslovce rezultat Božjeg djelovanja u nama. Pavao nabraja ove darove u 1. poslanici Korinćanima 12, Poslanici Rimljanima 12 i Poslanici Efežanima 4.

2. poslanica Solunjanima 3,6: Zapovijedamo vam, braćo, u ime Gospodina Isusa Krista da se klonite svakoga brata što živi neuredno i ne po predaji koju primiste od nas.

2. poslanica Solunjanima 3,14: Ako li se tko ne pokorava našoj riječi u ovoj poslanici, zabilježite ga, ne drugujte s njime, da se postidi.

Oni s kojima se družimo utjecat će na nas. Oprezno birajte.

Život ne stvara tijelo, ali mu omogućuje da se kreće i bude korisno. Djela ne stvaraju vjeru, ali joj omogućuju da se kreće i bude korisna. Jedno ide s drugim. Djela proistječu iz istinske i žive vjere (Jakovljeva poslanica 2,26).

Evo što je Luther rekao o odnosu između vjere i ljubavi: "Vjera bez ljubavi je poput sna ili privida vjere: tek odraz lica u ogledalu koji zapravo nije lice."

Mala epruveta puna smrtonosnih kemikalija može zagaditi zalihe vode za cijeli grad. Još je gore kad  oni koji pokušavaju iskoristiti dobra djela kao put spasenja zagade čisto evanđelje. Jedino Božja besplatna milost nas može spasiti.

Nedostaje li komu od vas mudrosti, neka ište od Boga, koji svima daje rado i bez negodovanja, i dat će mu se.

Kad netko traži mudrost od Boga, treba vjerovati i ne kolebati se. "Jer kolebljivac je sličan morskom valovlju, uzburkanu i gonjenu. Neka takav ne misli da će primiti što od Gospodina – čovjek duše dvoumne, nepostojan na svim putovima svojim." (Jakovljeva poslanica 1,6-8).