dr. Charles Stanley

Dr. Charles F. Stanley, osnivač službe »Dodir«, pokazuje gorljivu svijest o ljudskim potrebama time što nudi praktične biblijske istine za svakodnevni život. Oblikujući svoju službu prema Pavlovoj poslanici Efežanima, dr. Stanley vjeruje da:

»... život ne vrijedi ništa ako ga ne koristim za posao koji mi je dodijelio Gospodin Isus – posao naviještanja Dobre vijesti o Božjoj moćnoj dobroti i ljubavi« (Djela 20,24).

Dr. Stanley se prisjeća Božje potpore u teškim okolnostima nakon smrti njegova oca još u danima najranijeg djetinjstva. Kroz savjete i primjer svoje pobožne majke i djeda naučio je vjerovati i slušati Božju riječ. U četrnaestoj godini dr. Stanley je primio jasan poziv u službu propovijedanja, što ga je kasnije vodilo k diplomiranju na sveučilištu Richmond u Richmondu u Virginiji, te na Southwestern Theological Seminary u Fort Worthu u Texasu. Nakon toga je zaslužio magisterij i doktorat na Luther Rice Seminaryju u Atlanti. Uvijek praktičan, dr. Stanley često kaže: »Smatram da vam ne mogu iskreno reći kako vjerovati biblijskim istinama i kako primijeniti te istine da djeluju u vašem životu prije nego što dopustim Bogu da ih sprovodi u mom životu.«

Godine 1972. polusatni program praktičnoga biblijskog poučavanja dr. Stanleya emitiran je na lokalnoj televizijskoj stanici u gradu Atlanti. Već 1978. godine Christian Broadcasting Network je započela prenositi program putem svoga novog pothvata: mreže satelitskog odašiljanja kabelskim sustavom. Gledanost emisije je rasla od 16 000 gledatelja s područja Atlante do gledanosti širom zemlje u samo tjedan dana. Do 1982. godine služba »Dodir« je pravno osnovana i uključena u radio sindikat. Program »Dodir« je ušao na gotovo svako veće tržište u SAD-u tijekom 80-ih godina prošlog stoljeća dosežući do više od milijun domaćinstava s porukom o Kristovoj dostatnosti za životne zahtjeve.

Poruke dr. Stanleyja dotiču se tema poput roditeljstva, financija, osobnih kriza, osjećaja i odnosa. Poučno učenje za osobni duhovni rast najviše se bavi molitvom, Božjim karakterom, zajedništvom s Duhom Svetim i osobom Isusa Krista. Dr. Stanley čvrsto vjeruje da je Biblija Božja nepogrešiva riječ, uvjerenje koje se snažno odražava u njegovu poučavanju.

Poznate organizacije i izdavačke kuće iskazale su čast dr. Stanleyu. Godine 1988. ušao je u dvoranu slavnih National Religious Broadcaster (NRB) zbog dosljedne vrsnosti njegovih emisija i zbog primjera vodstva na području kršćanske televizije i radija. Religious Heritage of America ga je 1989. godine prozvao pastoralnim radnikom godine što je nagrada kojom se pohvaljuje pastore koji nastoje judeokršćanska načela primijeniti na svakodnevni život SAD-a. Godine 1993. NRB je dodijelio programu »Dodir« nagradu za televizijsku produkciju godine, a 1999. godine nagradu za radijski program godine. 2004. godine izdavačka kuća Thomas Nelson Publishing odala je priznanje dr. Stanleyu za prodaju više od 3,5 milijuna primjeraka njegovih knjiga.

Dr. Stanley je autor više od 45 knjiga uključujući i nekoliko najbolje prodavanih (bestsellera).

Zajednička tema golemog broja pisama slušatelja programa »Dodir« jest koliko je Bog promijenio njihove živote kroz učenje dr. Stanleya. Svaki uspjeh koji je postignut kroz »Dodir« ili dr. Stanleya izravno se pripisuje Božjoj ruci. Dr. Stanley kaže: »Božja riječ i djelo Božje mijenjaju ljudske živote.«

Cilj dr. Charlesa Stanleya najbolje je izražen u misijskoj izjavi programa »Dodir«: pomagati ljudima diljem svijeta da rastu u odnosu s Isusom Kristom i jačati lokalne crkve. Želja dr. Stanleya je dovesti evanđelje što većem broju ljudi, izložiti ga što je jasnije moguće i što je brže moguće – sve na Božju slavu.


Autor: dr. Charles Stanley

Isus je rekao u Iv.3:3: ''Kažem ti, tko se odozgo ne rodi, taj ne može vidjeti kraljevstva Božjega.'' Zatim nastavlja u sedmom retku: ''Ne čudi se što ti rekoh, morate se odozgo roditi.'' Nije rekao mogli biste, već morate se roditi odozgo ili nikada nećete ući u nebo. Postoje samo jedna vrata, a ta su vrata osoba Isusa Krista, a način na koji osoba stiže u nebo jest kroz iskustvo koje Isus naziva novo rođenje.

Pogledajmo tu tvrdnju na trenutak. Što li je ipak Isus mislio kad je rekao da se moramo nanovo roditi? Novo rođenje je iskustvo. Duhovno iskustvo do kojeg može voditi mnoštvo životnih događaja. Dakle, možemo reći da može pokriti određeni vremenski period. No sâmo iskustvo je trenutno, kad u datom trenu neka osoba, prepoznajući svoju grešnost i priznajući da je Isus Krist umro na križu za njezine grijehe i platio u potpunosti dug, priznaje svoje grijehe i kaje se zbog istih, te vjerom priznaje svoju potrebu za Kristom kao Spasiteljem koji oprašta grijehe. Predaje se osobi Isusa Krista prepoznajući da On nije nitko drugo doli sâm Bog. To je ono što se naziva iskustvom nanovog rođenja. Apostol Pavao je uporabio istu terminologiju. U 2Kor.5:17 je rekao: ''Dakle, ako je tko u Kristu, on je novo stvorenje'' Istina je da je iskustvo nanovog rođenja upravo ono što Bog kaže da jest. To je novo rođenje. Pavao je rekao ako je netko u Kristu, postao je novo stvorenje u Kristu.

Dakle za osobu koja je nanovo rođena ne samo da postoji oproštenje grijeha i odstranjivanje krivnje, već Duh Sveti ulazi u život te osobe i daje joj novog duha. Odnosno, nešto se dogodi i osoba koja je nanovo rođena ne može više biti ono što je bila jer je dobila novinu života.

Sada ima novog duha, novi život, a taj život je Gospod Isus Krist, a duh je Sveti Duh koji živi i prebiva u njoj.

Imajući sve to na umu, zanimljivo je što je Isus rekao Nikodemu u Iv.3:7:

''Ne čudi se što ti rekoh, treba da se odozgo rodite.''

Nakon toga su počeli diskutirati o tom iskustvu koje je poput vjetra. Ne može se reći odakle dolazi i kamo ide. To znači, da se to iskustvo novog rođenja ne može vidjeti. Ali možeš vidjeti njegove rezultate. To je novi život, potpuno nova perspektiva.

Zatim nam Isus počinje govoriti što čovjek mora učiniti. Odnosno, ako u tom iskustvu novog rađanja Bog sve ti čini za nas, gdje je naša tu odgovornost?

Proći ćemo kroz neke odlomke Pisma i htio bih da me slijediš kroz svoju Bibliju dok čitamo. Primijeti da će svaki od tih odlomaka sadržavati istu riječ u sebi. Ostavit ću na tebi da otkriješ koja je to riječ. Mislim da ti neće trebati puno vremena za to.

Kretat ćemo se kroz poglavlja pet, šest, sedam i osam Ivanovog evanđelja gdje dolazi do konflikta između Isusa i farizeja. U tom trenutku Isusu je na umu samo jedan cilj. A kroz cijelo Ivanovo evanđelje provlači se ta tema. Sva čuda iza sebe imaju samo jedan konačan cilj. A to nije samo liječenje bolesti, već i jedan viši cilj. Iza svih čuda krilo se nešto što je Isus imao na umu. Bilo je to nešto što je htio da im se dogodi. Pogledajmo zajedno u Iv.3:14-15: ''

14I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji tako ima biti podignut Sin Čovječji 15da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni.

A život vječni nikada ne prestaje. On je dar onima koji su nanovo rođeni.

Zatim nastavlja u 16. i 18. retku:

16Uistinu, Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga Sina Jedinorođenca

da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.

18Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen

što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega''

Pogledajmo dalje zajedno u istom poglavlju redak 36:

''36Tko vjeruje u Sina, ima vječni život; a tko neće da vjeruje u Sina,

neće vidjeti života; gnjev Božji ostaje na njemu."

Vidiš, on ovdje stavlja vjerovanje i poslušnost u istu kategoriju.

Nastavimo dalje sa čitanjem u Iv.5:24:

24"Zaista, zaista, kažem vam: tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život''.

Nastavimo dalje u 38 retku istog poglavlja:

''38a ni riječ njegova ne prebiva u vama jer ne vjerujete onomu kojega on posla.''

Zatim u Iv.6:40 Isus govori o volji Božjoj:

'' 40Da, to je volja Oca mojega da tko god vidi Sina i vjeruje u njega, ima život vječni i ja da ga uskrisim u posljednji dan."

U 7. poglavlju 37. i 38. retku govori na veliki blagdanski dan:

'' 37U posljednji, veliki dan blagdana Isus stade i povika: "Ako je tko žedan, neka dođe k meni! Neka pije. 38koji vjeruje u mene! Kao što reče Pismo: 'Rijeke će žive vode poteći iz njegove utrobe!"

Što je time mislio reći? Sâm je to objasnio u slijedećem retku:

''39To reče o Duhu kojega su imali primiti oni što vjeruju u njega. Tada doista ne bijaše još došao Duh jer Isus nije bio proslavljen.

Dakle onima koji vjeruju u njega je rekao u 38 retku da će rijeke žive vode poteći iz njihove utrobe. To znači da će Duh Božji teći kroz život i iz života onoga koji je nanovo rođen.

Biblija tvrdi u prvom poglavlju Ivanova evanđelja u 12 retku da 'svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja'. U jelima apostolskim 16:31 čitamo: 'Vjeruj u Gospodina Isusa Krista i bit ćeš spašen'. U Iv.3:16: 'Da Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni'. Dakle, iskustvo novog rođenja je rezultat onoga što se dogodi u životu osobe kad izraze svoju vjeru u Krista.

Možda ćeš reći da si 'na konju' jer si vjerovao u Krista već od djetinjstva i da si mislio da ću sada nešto zakomplicirati. No, ako je samo u pitanju vjerovanje u Isusa, to nije nikakav problem.

Dopusti mi da te upitan nešto. Vjerovao si što? Što znači vjerovati u Isusa? Znači li to jednostavno intelektualno složiti se s činjenicom da je on rođen u Betlehemu, od djevice, odrastao kao mladić, postao veliki učitelj i Spasitelj svijeta kao i sve ostalo što su ti tvoji djed i baka, otac i majka rekli? Da li je to nanovo rođenje?

Da li je to način na koji netko može iskusiti nanovo rođenje, jednostavno vjerujući da su se sve te stvari dogodile? Baš i ne.

Evo što je Isus htio da vjeruju. U Iv.14:9 on kaže: ''Tko je vidio mene, vidio je i Oca.'' U Iv.10:30 kaže: ''Ja i Otac jedno smo'' Prijatelju, ako ne vjeruješ da je Isus Bog u tijelu nikada se nisi nanovo rodio.

Danas postoje mnogi lažni učitelji i religiozne grupe koji će ti tvrditi da vjeruju u Bibliju. Oni imaju svoje Biblije. Da, možda i vjeruju u Boga Oca, Boga Sina i Boga Duha. A onda ih upitaš ako vjeruju da je Isus Krist, Bog u tijelu? Ma čekaj malo-kažu oni- vjerujemo u Boga i vjerujemo u neke stvari o Isusu i vjerujemo neke stvari o Duhu Svetom ali nemoj mi reći da su oni Bog.

Ako ne vjeruješ da je Isus Krist Bog u tijelu koji je došao na zemlju, ako ne vjeruješ u Kristovo Božanstvo, tj. da je Isus Bog, ti si izgubljen.

Misliš mi reći da moram vjerovati da je Isus Bog? - možda misliš u sebi. Ako je tako, evo pitanja. Ako Isus nije Bog, tko je?

Pazi sada! Ja znam što misliš. Misliš - vjerujem da je bio veliki učitelj, veliki čovjek, veliki filozof, veliki dobročinitelj, veliki iscjelitelj. Volio je djecu. Bože dragi, pa on je bio prekrasan čovjek.

Ne, ne. Ili vjeruješ da je on Bog ili moraš vjerovati da je najveći lažac i najveći prevarant koji je ikada hodao po zemlji jer je tvrdio da je Bog. Zato, ili je Bog ili prevarant. Ne možeš reći da vjeruješ u sve o Isusu osim da je bio Bog.

Kako možeš vjerovati da je on dobar čovjek kad trči uokolo tvrdeći da je Bog? Kako možeš vjerovati da je dobar čovjek ako je uporabio neku vrstu nadnaravne moći kojom su ljudi bili izliječeni i dogodile su im se razne stvari? Ako nije Bog onda je lažac! A ako nije Bog onda nemaš što tražiti vjerujući u njega. No, ako je Bog nema li pravo reći u Iv.10:9, ''Ja sam vrata''. A u Iv.14:6: ''Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni''

Razumiješ li što radimo? Postoji cijeli svijet ljudi koji su tvoji prijatelji i suradnici na poslu. Ako ih upitaš, reći će da je Isus bio super frajer.

Ali na pitanje da li mu vjeruju kao Spasitelju, odgovor je da do tog dijela još nisu došli. Pitaš ih ako je on tako super frajer zašto mu ne vjeruju? Odgovaraju zato što ne vjeruju da je to baš jedini put.

Ako je tomu tako, onda Isus nije baš jako dobar čovjek jer je rekao da postoji samo jedan put. Dakle, ili je lažac ili Bog. To trebaš razumjeti. Ili ga zaboravi ili mu predaj svoj život. Sav taj govor o tome tko je on i kako je dobar čovjek ne znači ništa. On je ili Bog ili prevarant. Amen?

Ne može postojati niti jedan drugi izbor. A kažem ti , prijatelju, da postoje milijuni i milijuni ljudi koji su užasno zavedeni, a misle da idu u nebo. Želim ti reći da si izgubljen ako si odbio priznati Isusa kao Boga. Nećeš stići u nebo. Postoji samo jedan put, bez obzira što ti rekao. Sam Bog koji je stvorio nebesa i dao svog Sina Isusa Krista kao pomirnicu za tvoje grijehe je rekao da postoji samo jedan put, a njegovo ime je Isus Krist,

Sin živoga Boga koji je ispunio baš svako židovsko proročanstvo koje se tiče dolaska Mesije. Krist je ispunjenje proročanstava. Isus je ili Bog ili prevarant.

Kamo nas to stavlja? Možda ćeš reći da vjeruješ da je Isus Krist Sin Božji i da vjeruješ da je umro na križu za tvoje grijehe i platio u potpunosti tvoju zadužnicu grijeha, vjeruješ da je on jedinorođeni Božji Sin i da ako ga zamoliš da ti oprosti tvoje grijehe da će to učiniti. Vjeruješ, no što znači vjerovati?

Jedna stvar je zanimljiva. Ako otvoriš Novi Zavjet i pogledaš svaki put kada se spominje riječ vjerovati, odnosno kad god Isus ili apostoli izazovu nekoga da vjeruje, tj. svaki put kada osoba izrazi svoju vjeru u Krista dogodi se promjena. Razmisli o tome. Ako priznaš da je Isus Sin Božji i doista vjeruješ da je Bog onda je vjerovanje više od uma. Onda je to predanje nečijeg života.

Želim nešto razjasniti. Propovijedao sam ti da je Krist tvoj život, da smo i ti i ja prihvaćeni u ljubljenome, te da ne moramo ništa izvoditi da dođemo u Božje zadovoljstvo. No, želim to staviti u ravnotežu. Isus Krist ulazi u naš život kroz Svetog Duha, to je iskustvo nanovog rođenja, da bismo mi mogli živjeti pobožnim i svetim životom pred Gospodom. A vjerovanje u Isusa nije samo intelektualno slaganje s njim kao osobom, već priznanje u našem duhu da je on Bog i zbog toga priznajemo i kajemo se za naše grijehe. Priznajući i kajući se za naše grijehe odlučujemo ga slijediti kao našeg Spasitelja i Gospodina.

Postoji mnogo ljudi koji su zabrinuti za vječnu sigurnost. Mene to ne zabrinjava jer znam da ako si spašen po milosti Božjoj da si zauvijek siguran. No, njihov problem je u tome što promatraju ljude koji kažu da su spašeni, a žive poput đavla. Mnogo je ljudi koji nisu spašeni.

Dopusti mi da te nešto upitam. Vratimo se malo unatrag. Kako se možeš nanovo roditi? Primiti novi život? Imati Krista koji živi u tebi? Imati Duha Svetog koji živi u tebi i daje ti svoje darove, uči te, ohrabruje i tješi? Dakle, čija je odgovornost da nas osvjedoči o grijehu, pravednosti i adekvatnosti života Kristova koji je okajao naše grijehe i osvjedočio nas o sudu Božjem koji dolazi?

Reći ću ti kako možeš znati da li si nanovo rođen ili ne. Ne koliko si crkava prošao, koliko si puta bio kršten, podronjen, poškropljen ili poliven, koliko često ideš u crkvu, koliko si vjeran, koliko daješ, koliko moliš ili kako često čitaš Bibliju. Konačni kriterij za određivanje nanovo rođenja je ovo; 'Da te Duh Božji nastanjuje'. A Duh Božji te nastanjuje ako si nanovo rođen i imaš Božjeg Duha i Božji život. Kada sagriješiš protiv Boga bit ćeš osvjedočen u svom srcu o tom grijehu. Ako si sposoban griješiti protiv Boga, a nisi osvjedočen i pogođen uvjerenjem da griješiš, velika je vjerojatnost da nisi nastanjen Duhom Svetim. Nisi se nanovo rodio, te si na putu za pakao bez obzira kako često hodiš u crkvu, bez obzira koliko dobrih djela imaš. Bez nazočnosti Duha Svetoga, koji je Božje jamstvo novog života, nikada nećeš doći u nebo.

Reći ću i ovo. Postoji mnoštvo ljudi koji žive u grijehu, neposlušni Bogu, a tvrde da su spašeni! Dopusti mi da objasnim. Osoba koja je spašena može upasti u grijeh i biti uhvaćena u taj grijeh ili čak ući u zli običaj koji će trajati tjednima i mjesecima, pa možda čak i dulje od toga. Može postati osoba koja više ne zna kako se osloboditi te navade. To se događa zbog toga jer većina ljudi pohađa crkve u kojima im stalno govore kako se spasiti, kako se spasiti, kako se spasiti. Nitko ih ne obučava kako živjeti svoj kršćanski život i Tko je naš život. To je Krist koji živi u nama i koji nas oslobađa svog tog legalizma. Mnogi to nikada ne shvate.

Razumijem kako grijeh može uhvatiti nekoga u zamku, no želim ti reći još nešto. Bez obzira kako su neki duboko uhvaćen u grijehu ako su ikada bili nanovo rođeni po Duhu Svetome onda onaj isti Isus Krist koji ih je nastanio u trenutku kad su bili spašeni još uvijek živi u njima.

Duh Sveti još uvijek živi u njima i osvjedočuje ih o grijehu, o pravednosti Kristovoj i neposrednoj Božjoj osudi i disciplini koja će doći na njihov život.

Želim da uvidiš da postoji samo jedna vrata u nebo, a Isus je rekao: 'Ja sam vrata'. A način kako se tamo stiže jest kroz izražaj vjere u Isusa Krista. A vjera u Krista nije samo mentalno slaganje sa istim, već predanje. Vjera u Isusa Krista je predanje onome u kojem, vjeruješ, prebiva Bog i čiji život postaje tvoj život koji te mijenja. To ne znači da više nikada nećeš sagriješit, no to znači da više nikada nećeš biti sposoban griješiti sretno, neometano i bez upozorenja. To je dio koji dolazi kao dio Božje velike milosti, upozoravajuća zvona, Duh Sveti koji nas upozorava na naš grijeh.

Postoje ljudi koji imaju velikih poteškoća sa vječnom sigurnošću jer gledaju na ljude koji žive u grijehu i kažu: ''Vidi, ovi su spašeni, a pogledaj ih samo''. No, nisu svi od njih spašeni. Prisjetimo se upozorenja koje je Isus izrekao u 1Iv.2:19: ''Od nas su izišli, a nisu pripadali nama, jer da su pripadali nama, ostali bi s nama.''

Postavljam ti pitanje. Vjeruješ li doista da je Isus Bog? Bi li Bog lagao? Ne? Isus je rekao u Iv.3:3 ''Tko se ne rodi odozgo, taj ne može vidjeti kraljevstva Božjega.'' Vjeruješ li to?

Pa, ako je Bog, rekao je istinu.

Da li si nanovo rođen?

Pa, vjerujem u Isusa.

Što vjeruješ?

Biblijska vjera je ona koja sa sobom nosi predanje u nečijem životu. Ne samo neko intelektualno slaganje da Isus jest.

Želim te sada izazvati bez obzira tko si i gdje si baš sada. Znaš da tvoje pravednost nikada neće zadovoljiti Božanske zahtjeve svetosti. Ne možeš nikako doći u nebo osim na jedan način, a to je da priznaš da je Kristova smrt na Golgoti oduzela tvoj grijeh, te da ga očajnički trebaš. Nema drugog puta, osim kroz Krista.

Priznajući mu svoj grijeh, moleći ga da ti oprosti reci mu da stavljaš svoju vjeru u njega kao tvog Spasitelja i Gospodara života, te da od današnjeg dana u naprijed odlučuješ slijediti Krista.

Zaklinjem te da to učiniš danas ma gdje da slušaš ovaj program. Možda si u svom autu, domu ili možda na poslu. Nema veze gdje si.

Ne moraš mu privući pažnju. On te sluša bez obzira gdje si dok mu ispovijedaš grijehe. Možda sve to ne razumiješ u potpunosti. Niti ne moraš. Tvoje razumijevanje će rasti dok mu budeš predavao svoj život.

Zaklinjem te u Isusovo ime jer postoji samo jedan put. Isus je rekao 'Ja sam vrata' i 'Ja sam put, istina i život, nitko ne dolazi k Ocu , osim po meni.' Isus i danas pita, želiš li doći u nebo poslije smrti? A znaš, i ti ćeš umrijeti. Da li želiš doći u nebo? Onda se moraš nanovo roditi.

To je moja molitva za tebe prije no što bude kasno.