dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

„Neka vas, braćo moja, ne bude mnogo učitelja! Znajte da ćemo za to biti strože suđeni! Uistinu, svi često griješimo. Ako tko u govoru ne griješi, on je savršen čovjek, sposoban je zauzdati i cijelu svoju osobu. Ako stavimo konjima uzde u usta da nam se pokoravaju, možemo upravljati cijelim njihovim tijelom. Pogledajte i lađe! Njima, iako su velike i premda ih gone silni vjetrovi, upravlja vrlo malo kormilo kamo god kormilarova volja hoće. Tako je i jezik malen ud, ali se može ponositi velikim stvarima. Pazite, kakve li male vatre, a koliku šumu zapali! I jezik je vatra. On postaje cio opaki svijet među našim udovima. Kalja svu našu osobu i zapaljen od pakla, zapaljuje sav naš život. Uistinu, svakovrsne zvijeri i ptice, gmazovi i morske životinje mogu se ukrotiti – i ukroćene su od ljudskog roda – ali jezika nitko od ljudi ne može konačno ukrotiti. On je zlo koje ne poznaje mira. Pun je smrtonosnog otrova. Njim blagoslivljamo Gospodina i Oca, i njim proklinjemo ljude, koji su stvoreni na sliku Božju. Iz istih usta izlazi blagoslov i prokletstvo. To ne smije, braćo moja, tako biti. Zar izvor na isti otvor toči slatko i gorko?" (Jakovljeva poslanica 3:5-11)¸

Jeziku nije dovoljno dano pažnje među kršćanima, u mjeri koliko je to naglašeno u Svetom Pismu – Bibliji.

Apostol Jakov, s pravom, daje veliko značenje i važnost kontrolnoj ulozi jezika, kao organa u našem tijelu, i njegovoj funkciji i mogućim reflektiranjima u našem životu. Naglašeno je pet razloga za to:

1. Radi ključnog mjesta za duhovnu zrelost sveti život kršćanina (stih 2-5)

2. Radi aktualne snage jezika da učini mnogo zla u životu kršćanina (stih 5-6)

3. Radi svih izazova u sprječavanju mogućih posljedica (stih 7-8)

4. Radi uključenosti jezika u dnevno griješenje prkosom i proturječjem (stih 8-11)

5. Radi toga što je jezik pokazatelj stanja srca (stih 12)

Ovdje se naglašava kakav značaj jezik ima u našem životu. Ako čovjek ne čini grijeh u svom govoru on je savršen čovjek. To je više nego jednostavna konstatacija, kako je kontrola nad jezikom evidencija o duhovnoj zrelosti, to se može reći, kako to vrijedi za evidenciju o zrelosti svakoga čovjeka. Kontrolom govorenja možemo kontrolirati čitavo tijelo. To je ovdje prikazano ilustracijom, kako se može kontrolirati velika snaga konja, ako mu stavite u usta žvale. Ili, kako se veliki brod kontrolira i usmjerava malim kormilom, ili, kako mala vatra zapali veliku šumu.

Ovdje se ističu četiri stvari u vezi s jezikom:

- Prvo, njegov karakter: „ on postaje cio opaki svijet među našim udovima, kalja svu našu osobu, i zapaljen od pakla, zapaljuje sav naš život" (stih 6).

- Drugo, utjecaj jezika na naš život, jezik obilježava čitavo tijelo. To će reći, kako ni jedan grijeh drugih udova u našem tijelu, kao što je jezik pokretač, čak i ako s njim govorimo samom sebi. Jezik predstavlja i opravdava svaki naš ud u tijelu i pokreće njegov utjecaj i akciju.

- Treće, Ističe se kontinuitet u djelovanju, ta vatra (jezika) zapaljuje svu našu osobu. Počinje od rođenja i traje sve do smrti. Aktivnost jezika traje u godinama starosti isto tako kao i u mladosti.

- Četvrto, apostol Jakov naglašava ta vatra „zapaljen od pakla, zapaljuje cio naš život. On je zlo koje ne poznaje mira. Pun je smrtonosnog otrova."

„ Ako tko umišlja da štuje Boga, a ne zauzdava svoga jezika, štoviše vara srce svoje, njegovo je bogoštovlje bez ikakve vrijednosti. (Jakovljeva poslanica 1:26)

Kako Biblija naglašava značaj jezika:

„ Odlučio sam: ' Čuvat ću put svoj da ne zgriješim jezikom." (Psalam 39:2)

„ Obilje riječi ne biva bez grijeha, a tko zauzdava svoj jezik, razuman je." (izreke 10:19)

„ Istinita usta traju do vijeka, a lažljiv jezik samo za čas." (Izreke 12:19)

„ Jezik mudrih ljudi proslavlja znanje, a usta bezumnih prosipaju ludost." (Izreke 15:2)

„Smrt i život u vlasti su jeziku, a tko ga miluje jede od ploda njegova.(Izreke 18:21)

„Iz srca mi naviru riječi divne: Pjesmu svoju ja kralju pjevam,Jezik mi je ko pisaljka hitra pisara." (Psalam 45:2)

„ Jahve vodi i učvršćuje korake čovjeku, i mio mu je put njegov. Ako i posrne ne pada, jer ga Jahve drži za ruku. Pravednikova usta mudrost kazuju a jezik njegov govori pravo. Zakon mu je Božji u srcu, ne kolebaju se koraci njegovi." (Psalam 37:23,24,30,31)

„Sva je zemlja imala jedan jezik i riječi iste. Onda rekoše:'Hajde da sebi podignemo grad i toranj s vrhom do neba! Pribavimo sebi ime, da se ne raspršimo po svoj zemlji!' Jahve reče:' Zbilja su jedan narod s jednim jezikom za sve! Ovo je tek početak njihova nastojanja. Sad im ništa neće biti neostvarivo što god naume izvesti. Hajde da siđemo i jezik im pobrkamo, da jedan drugome govora ne razumije.'" (Postanak 11:1-7)

„Ne, nije ruka Jahvina prekratka da spasi, niti mu je uho otvrdlo da ne bi čuo, nego su opačine vaše jaz otvorile između vas i Boga vašega. Vaši su grijesi lice njegovo zastrli, i on vas više ne sluša. Jer ruke su vaše u krvi ogrezle, a vaši prsti u zločinima. Usne vam izgovaraju laž, a jezik podlost mrmlja. Noge njihove u zlo hitaju, a brze su da krv nevinu proliju. Misli su im misli zločinačke, pustoš i propast na njinim su putima. Put mira oni ne poznaju, na stazama njihovim nema pravice." (Izaija 59:1-3,7,8)

„Sve dok duha moga bude još u meni, dok mi dah Božji u nosnicama bude usne moje neće izustiti zloću niti će laž kakva doći na moj jezik." (Job 27:3-4)

„Čuvajte se isprazna gunđanja, i čuvajte jezik od opakih riječi, jer i najtajnija riječ nije bez učinka, a lažljiva usta ubijaju dušu." ( Knjiga mudrosti 1:11)

„Šest je stvari koje Gospod mrzi, a sedam ih je gnusoba njegovu biću: Ohole oči, lažljiv jezik, ruke koje prolijevaju krv nevinu, srce koje smišlja grešne misli, noge koje hitaju na zlo, lažan svjedok koji širi laži, i čovjek koji zameće svađu među braćom." (Izreke 6:16-19)

Isus jedini može ispraviti naš grešan i sapeti jezik ako se njemu predamo.

„Na povratku iz tirskoga kraja dođe preko Sidona ka Galilejskom moru, usred područja Dekapolisa. Donesu mu gluhonijema te ga zamoliše da stavi na nj ruku. On ga izvede između naroda nasamo te stavi svoje prste u njegove uši i svojom se pljuvačkom dotače njegova jezika. Zatim pogleda u nebo, uzdahnu te mu reče :'Effata' – to jest 'Otvori se!' Otvore mu se uši i razriješi mu se sapeti jezik, te je pravilno govorio. Svi se snebivali preko svake mjere i govorili: 'Sve je dobro učinio! On čini da gluhi čuju , a nijemi da govore" (Marko 7:21-37)