dr. sc. Josip Mikulić



Josip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hr



Autor: dr. sc. Josip Mikulić

« Onda Jahve nastavi:'Velika je vika na Sodomu i Gomoru da je njihov grijeh pretežak. Idem dolje da vidim rade li zaista kako veli tužba što je do mene stigla. Želim razvidjeti'. Odande ljudi krenu prema Sosomi, dok je Abraham još stajao pred Jahvom. Nato se Abraham primače bliže i reče: ' Hoćeš li iskorijeniti nevinoga s krivim? Možda ima pedeset nevinih u gradu. Zar ćeš uništiti mjesto radije nego ga poštedjeti zbog pedeset nevinih koji budu ondje? Daleko to bilo od tebe da ubijaš nevinoga kao i krivoga, tako da i nevini i krivi prođu jednako! Daleko bilo od tebe! Zar da ni Sudac svega svijeta ne radi pravo?' ' Ako nađem u gradu Sodomi pedeset nevinih – odvrati Jahve – zbog njih ću poštedjeti cijelo mjesto.
' Ja se evo usuđujem govoriti Gospodinu – opet progovori Abraham. – Ja, prah i pepeo! Da slučajno bude nevinih pet manje od pedeset, bi li uništio sav grad zbog tih pet?' ' Neću ga uništiti ako ih ondje nađem četrdeset i pet', odgovori.
' Ako ih se ondje možda nađe samo četrdeset?' opet će Abraham. ' Neću to učiniti zbog četrdesetorice' odgovori.
' Neka se Gospodin ne ljuti ako nastavim. Ako ih se ondje nađe možda samo trideset?' opet će on. ' Neću to učiniti – odgovori – ako ih ondje nađem  samo trideset?' ' Evo se opet usuđujem govoriti Gospodinu – nastavi dalje. – Ako ih se slučajno ondje nađe samo dvadeset?' ' Neću ga uništiti – odgovori – zbog dvadesetorice.' 'Neka se Gospodin ne ljuti – on će opet – ako rečem još samo jednom: Ako ih je slučajno ondje samo deset?' ' Neću ga uništiti zbog njih deset', odgovori. Kad je Jahve završio razgovor s Abrahamom, ode, a Abraham se vrati u svoje mjesto.» (Postanak 18: 20-33).
Kada je Gospodin stao pred Abrahama, rekao je : «Jer je tužba na Sodomu i Gomoru vrlo velika, i jer je njihov grijeh pretežak, idem dolje da vidim.
Evidentno je da je netko govorio Bogu u molitvi o korupciji i grijesima. Netko je plakao u molitvi Bogu, neka nešto učini u vezi te situacije. I radi te osobne molitve, sud je bio pripravan na uništenje gradova.
Ali Božja želja je uvijek da spasi, radi čega je Bog podijelio s Abrahamom planirano uništenje Sodome i Gomore. Bog je očekivao od nekoga zagovor, nekoga tko će tražiti milost, oproštenje i spasenje. S jedne strane Bog je želio odgovoriti na molitvu nekoga tko je tražio pravdu, jer je Bog – Bog pravde i suda. Ali Bog je, također, Bog ljubavi i milosti, pa On treba nekoga tko će moliti za milost.
Abraham je poznao Božje srce i počeo je zagovarati. Najprije je molio Boga da poštedi grad radi 50 pravednika, ali shvativši kako je Bog spreman da oprosti i pokaže milost, on se složio ako slučajno bude samo deset pravednih. Bog bi poštedio gradove.
Ja vjerujem da je Abraham i dalje nastavio sa zagovorom, Bog bi poštedio gradove i za jednog pravednog čovjeka.
Tu nam se pokazuje snaga molitve i velika milost Božja. I ako je Božja milost bila spremna uslišati molitvu, ali Abraham nije mogao naći niti deset pravednika. Cijela Lotova obitelj imala je svega osam članova, pa je Abraham, možda, stao na toj brojci deset. Ali svega su četvero njih bili pripravni bježati pred uništenjem. Tako je Bog otrgnuo Lota i njegove dvije kćeri i spasio ih sa malim mjestom Soar.
Sve se to dogodilo radi molitve čovjeka i milosti Božje. Kada mi molimo događa se efekt. Mi smo sol na ovoj zemlji, ne samo u akciji, nego i u molitvi.
Zapamti to danas – tvoja molitva čini promjenu.

Bog sluša tvoje riječi

« I kaza mi:' Ne boj se, Danijele, jer od prvoga dana kad si odlučio da se poniziš pred svojim Bogom da bi razumio, tvoje su riječi uslišane, a i ja sam došao zbog tvojih riječi.»
Kakav jedinstven događaj je doživio Danijel, da je Bog poslao svoga anđela na zemlju radi Danijelovih riječi. To se dogodilo Danijelu, slično kao i Jakovu kada je imao borbu s Bogom i čovjekom. Danijel nije bio jedini čovjek prema kome je Bog ukazao takvu pažnju. Jošua se borio s Amorejcima i trebao je još dnevnog svijetla da ih pobijedi, pa je rekao : « Stani, sunce, iznad Gibeona, i mjeseče, iznad dola Ajalona.» (Jošua 10:12). Zatim u 14. stihu čitamo:
« Nije bilo takva dana ni prije ni poslije da bi se Jahve odazvao glasu čovječjem. Tako je Jahve vojevao za Izraela.»
Bog sluša i uslišava riječi čovjeka kada se moli u vjeri.
« Zaista, kažem vam, ako tko rekne ovoj gori: ' Digni se i baci u more i ne posumnja u srcu svome, nego uzvjeruje da će se dogoditi ono što veli, to će mu i biti. Zato vam kažem: što god moleći pitate, vjerujte da ste to već primili, i bit će vam.» (Mk.11:22-24).
Naše su riječi molitve ključ za otključavanje vrata za Boga kroz koja trebamo uči i izvršiti naš zadatak. Kao u Danijelovoj i Jošuinoj situaciji, riječi spuštaju nebo na zemlju.
Kada su dva slijepca čuli da prolazi Isus vikali su: « Gospodine, Sine Davidov, smiluj nam se!' Isus se zaustavi, pozva ih te ih upita: ' Što hoćete da vam učinim?' Što su oni rekli? ' Gospodine – odgovore mu – neka nam se otvore oči! Isus se sažali te im se dotače očiju. Oni smjesta progledaše i pođoše za njim.» (Mt.20:31-34). Oni su dobili ono što su tražili.
Mojsije je tražio od Boga da mu objavi putove i da dalje uživa Božju naklonost, a Bog mu je odgovorio:
« I ovo što si zatražio, učinit ću – odgovori Jahve Mojsiju. – Ta ti uživaš moju blagonaklonost, jer te po imenu poznajem.» (Izlazak 33: 17).
Povijest se mijenjala i želje su se ispunjavale, jer Bog uslišava riječi molitve čovjeka.
« Isus Krtist isti je jučer i danas i zauvijek će biti isti.» (Hebr. 13:8).
Isus sluša tvoju molitvu. On će uslišati tvoje želje, koje su u skladu s Božjom voljom. Bog će pokrenuti nebo i zemlju prema tvojim riječima, kada moliš u skladu s Božjom voljom u vjeri. Budi izvršitelj Božje volje kroz tvoju molitvu danas.

U skladu s našim riječima

«Pravednikova su usta izvor života, a opakomu usta kriju nasilje.» (Izreke 10:11).
Ono što govorimo podiže nas ili baca dolje. Božja nam Riječ kaže:
« Tko riječ prezire, taj propada, a tko poštiva zapovijedi, plaću dobiva.»(Izreke 13:13), ili « Od ploda usta svojih uživa čovjek sreću, a srce je nevjernika puno nasilja.» (Izreke 13:2), ili « Blaga je besjeda drvo života, a pakosna je rana duhu.» (Izreke 15:4).
Kako je važno ono što mi govorimo. Božja riječ kaže:
« Vezao si se vlastitim usnama, uhvatio se riječima svojih usta.»(Izreke 6:2)
Bog želi da shvatimo, da postanemo odgovorni i da znamo snagu izrečene riječi.
Naše riječi imaju veliko značenje u našem životu.
Naše riječi čine promjenu.
Evo nekoliko Biblijskih istina što će nam pomoći da prihvatimo tu istinu. Dobo je da ih pročitamo, pa zatim kažemo na glas. Zatim ih memorirajmo da se možemo moliti u duhu tih riječi kroz dan. Ako to činimo, usklađivati ćemo naše riječi s putom spasenja da se ostvaruje u našem životu.
« Ali hvala Bogu koji nam dade pobjedu po našem Gospodinu Isusu Kristu! (I.Kor.15:57).
«Sve mogu u onome koji mi daje snagu.» (Filiplj.4:13).
« Vjeran je onaj koji vas je pozvao: on će to i učiniti.» (I.Sol.5:24).
« Uistinu, Bog nam nije dao duh bojažljivosti, već duh snage, ljubavi i trijeznosti.» (II.Tim.1:7).
« Tako s pouzdanjem mogu reći:' Gospodin je pomoćnik moj; neću se bojati. Što  mi može učiniti čovjek?» (Hebr.13:16).
« Vi ste, dječice, od Boga i vi ste ih pobijedili, jer je veći onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu.» (I.Iv.4:4).