dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Čovjek je posebno Božje stvorenje, stvoren na vlastitu Božju sliku Bog ih je stvorio muško i žensko kao krunsko ostvarenje Njegova stvaralaštva. Dar spolova i mogućnost rađanja novih naraštaja  je dio Božje dobrote kod stvaranja. U početku je čovjek bio nevin - čist od grijeha i bio je obdaren od svoga Stvoritelja slobodom izbora. Svojom vlastitom voljom je čovjek sagriješio protiv Boga i donio grijeh u ljudsku rasu, u  sotonskoj kušnji čovjek je prekršio Božju zapovijed i izgubio svoju originalnu nevinost  u naravi i čistoću od grijeha  i onečistio grijehom svu okolinu gdje je živio. Bog je rekao čovjeku: “ Zemlja neka je zbog tebe prokleta.” ( Post.3:17).

Čim su prvi ljudi Adam i Eva izvršili taj čin grijeha, postali su prijestupnici i došli pod osudu. Samo milost Božja može dovesti čovjeka u njegovu svetu zajednicu i omogućiti čovjeku da ispuni onu stvaralačku svrhu koju mu je Bog namijenio. Svetost čovjekove osobnosti je znakovita u tome da je stvoren na Božju sliku, i u tome da je Isus Krist umro za čovjeka; radi toga, svaka osoba bilo koje rase posjeduje puno dostojanstvo i vrijedna je poštovanja i kršćanske ljubavi.
Najbolje je pogledati što Biblija govori o čovjeku: 

Čovjek je stvoren kao nevin i bez grijeha

“I reče Bog:’ Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci - svoj zemlji - i svim gmizavcima što puze po zemlji. Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. I blagoslovi ih Bog i reče im:’ Plodite se i množite i napunite zemlju i sebi je podložite! I vidje Bog sve što je učinio, i bijaše veoma dobro.” ( Post.1: 26-28,31).

Pad čovjeka u grijeh

“ A čovjeku reče:’ Jer si poslušao glas svoje žene te jeo sa stabla s kojega sam ti zabranio jesti rekavši: S njega da nisi jeo!- evo: Zemlja neka je zbog tebe prokleta: s trudom ćeš se od nje hraniti svega vijeka svog!
Zato ga Jahve, Bog, istjera iz vrta edemskoga da obrađuje zemlju iz koje je uzet. Istjera dakle čovjeka i nastani ga istočno od vrta edemskog, pa postavi kerubine i plameni mač koji se svjetlucao, da straže nad stazom koja vodi k stablu života.” (Post. 3:17,23-24).

Svi smo mrtvi u grijesima po svojoj naravi

“I vas koji ste bili mrtvi zbog svojih prekršaja i grijeha u kojima ste nekoć živjeli prema Eonu ovoga svijeta, prema gospodaru zračnog kraljevstva - duhu koji je sada na djelu među nevjernicima. Među ovima smo nekoć i mi svi živjeli u svojim tjelesnim požudama vršeći prohtjeve tijela i svog samovoljnog mišljenja i bili od naravi djeca srdžbe kao i svi ostali.” ( Ef. 2:1-3).

Svi griješimo

“Kao što stoji pisano:’ Nema pravedna ni samo jednoga; nema razumna, nema nikoga koji traži Boga. Svi su zastranili, zajedno se pokvarili. Nema ni jednoga koji čini dobro. Jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave.” ( Rimlj.3:10-12,23).
“ Prema tome, kao što po jednom čovjeku uđe grijeh u svijet a po grijehu smrt prijeđe na sve ljude jer svi sagriješiše.” ( Rimlj.5:12).
“ Ako tvrdimo da nismo sagriješili, njega pravimo lašcem, i njegove riječi nema u nama.” ( I.Iv.1:10).

Svi smo kao ovce zalutali

“Lutali ste, naime kao ovce, ali ste se sada vratili k pastiru i čuvaru duša svojih.” ( I.Petr.2:25).

Svi smo odgovorni Bogu

Našu odgovornost pred Bogom jasno određuje Sveto Pismo, tako da nitko nema izgovora da nije ranije upozoren kako Bog gleda na njegov život i ponašanje:
“ Ja vam kažem da će ljudi za svaku nekorisnu riječ što je izreku odgovarati na Sudnji dan. Tvoje će te riječi opravdati, tvoje će te riječi osuditi.” (Mat.12:36,37).
“ Put mira nisu priznali, nema straha Božjega pred njihovim očima. A znamo da sve što Zakon veli, veli onima koji su pod Zakonom, da zanijeme svaka usta i da cijeli  svijet bude podvrgnut kazni Božjoj, jer nikoga neće opravdati pred njim vršenje Zakona. Zakon, uistinu, služi samo točnoj spoznaji grijeha.” Rimlj.3:17-20).
“ Prema tome, svaki će od nas dati Bogu račun sam za se.” (Rimlj.14:12).

Svi smo smrtnici i ovdje smo samo kratko vrijeme

“Svaki je, naime, čovjek kao trava, sva njegova slava kao cvijet od trave: trava se osuši i cvijet joj otpadne, a riječ Gospodnja zauvijek ostaje!” (I.Petr.1:24).

Smrt nije kraj postojanja

“ Ne čudite se tomu! Dolazi, naime, čas kada će svi koji počivaju u grobovima čuti njegov glas, te izići iz njih: koji su činili dobro, na uskrsnuće - na život; koji su činili zlo, na uskrsnuće - na propast.” (Iv.5:28,29).
“ I opazih mrtvace, male i velike, gdje stoje pred prijestoljem. I otvoriše se knjige. I druga knjiga, knjiga života bi otvorena. Tada su mrtvaci suđeni prema onom što je napisano u knjigama,’po svojim djelima’.”( Otkrivenje 20:12).

Poslije smrti dolazi sud

“ I kao što je ljudima određeno samo jedanput umrijeti - potom dolazi sud.” ( Hebr.9:27).

Ako nismo na novo rođeni, nećemo nikada vidjeti kraljevstvo Božje

Isus je postavio jasan kriterij za ulazak čovjeka u Božje kraljevstvo, za spasenje.
“ Zaista, zaista, kažem ti, tko se odozgo ne rodi, taj ne može vidjeti kraljevstva Božjega.” (Iv.3:3).