dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Umrijeti tijelu

„ Tako i vi smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu! Dakle, neka više ne vlada grijeh u vašem smrtnom tijelu, tako da vas podvrgne njegovim požudama! Niti više dajte svojih udova kao oružje nepravednosti u službu grijeha! Naprotiv, prinesite Bogu sami sebe – sebe kao takve koji ste od mrtvih postali živima – a svoje udove kao oružje pravednosti u službu Bogu! Grijeh, naime, neće gospodariti nad vama, jer niste pod Zakonom, već pod milošću. Te tako, oslobođeni od grijeha, postali sluge pravednosti.“ (Rimlj.6: 11-14,18)
„Oni koji pripadaju Kristu Isusu razapeli su svoje tijelo s njegovim strastima i požudama.“ (Gal.5:24)
„ S Kristom sam razapet na križ; živim – ali ne više ja, nego Krist živi u meni; život koji sada provodim u tijelu, provodim u vjeri u Sina Božjega, koji mi je iskazao ljubav i samoga sebe za mene predao.“ (Gal.2:19-20)
„ Mi uvijek i svuda na svom tijelu nosimo smrtne patnje Isusove, dok se na našem tijelu očituje i život Isusov.“ (II.Kor.4:10)
„ Usmrtite, dakle, ono što je u vašem tijelu zemaljsko.“ (Kol.3:5)
Trebamo se obratiti – (odreči) od naše stare prirode, tako, da je smatramo umrlom. Ne dajte joj mjesta u duhovnom životu. Ne slušajte staru prirodu. Ne obraćajte na nju pažnju – ignorirajte je. Ne ojačavajte ju i nemojte ju ohrabrivati. Živite tako, da bi stara priroda imala sve manji utjecaj na vaš život.
„ On, koji osobno u svom tijelu naše grijehe uznese na križ, da mi, umrijevši svojim grijesima, živimo pravednosti.“ (I.Petr.2:24)

Možete kazati „Ne“

„ Baš se tim očitova milost Božja u svoj spasiteljskoj snazi za sve ljude, da nas odgaja da se odrečemo bezbožnosti i svjetskih požuda te živimo umjereno, pravedno i pobožno u ovom svijetu kao ljudi koji iščekuju blaženo ispunjenje nade, naime, pojavu sjaja velikoga Boga, našega Spasitelja, Isusa Krista. On je dao samog sebe umjesto nas da nas otkupi od bezakonja i očisti nas da budemo njegov izabrani narod, revan u djelima ljubavi.“ (Tit.2:11-14)
„ Ljubljeni, opominjem vas; budući da ste 'tuđinci i stranci', klonite se tjelesnih požuda, jer one vojuju protiv duše.“ (I.Petr.2:11)
„ Ako, dakle, tko želi ići za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka me slijedi!“ (Mk.8:34)

Sakriveni s Kristom

„ Dakle, ako ste uskrsnuli s Kristom, tražite ono što je gore, gdje se nalazi Krist sjedeći Bogu s desne strane! Svraćajte misao na ono što je gore, ne na ono što je na zemlji, jer ste umrli i vaš je život sakriven s Kristom u Bogu!“ (Kol.3:1-3)
„ Riječ „sakriveni“ – dolazi od grčke riječi „ krypto“ – sklanjati se, biti u zaklonu, u zaštiti, spasiti se od grešne prirode. Sakriven je naš život a ne Kristov. Mi smo mrtvi; a Krist živi u nama. Možete s Njim uskrsnuti jedino u tom slučaju, ako ste po svojoj volji – svjesno i dragovoljno umrli s Njim.

Urazumite se, otrijeznite

Postoje stvari i pojave za koje odgovara Sveti Duh koji boravi u meni, ali i one za koje Bog očekuje odgovor i odgovornost od mene – one, koje Bog želi da ja izvršim. Ako je to ne učinim, nitko drugi to neće učiniti. Potrebno je to shvatiti i prihvatiti da je tako.
„ Zato opašite svoje bokove, to jest svoj um, budite trijezni, potpuno stavite svoju nadu u milost koja će vam se donijeti u času kad se objavi Isus Krist! Budući da ste poslušna djeca, ne oblikujte se prema negdašnjim strastima – strastima iz vremena vašega neznanja, već kao što je svet onaj koji vas je pozvao, postanite i vi sveti u svemu življenju. Jer stoji pisano:' Budite sveti jer sam ja svet!'“ (I.Petr.1:13-16)
„Naprotiv, plod su Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost. Protiv ovih ne postoji zakon. Oni koji pripadaju Kristu Isusu razapeli su svoje tijelo s njegovim strastima i požudama.“ (Gal.5:22-24)
„ Ali mi koji pripadamo danu budimo trijezni; 'obucimo se u oklop' to jest u vjeru i ljubav i u spasonosnu nadu kao u 'kacigu'.“ (I.Sol.5:8)

Svucite se, obucite se,

„Jer ste svukli staroga čovjeka s njegovim djelima, a obukli novoga koji se uvijek obnavlja za stanje prave spoznaje ' prema slici svoga Stvoritelja'.   (Kol.3:9-10)
„ Prema tome, odbacite od sebe svaku vrstu zloče i svaku vrstu lukavštine, licemjerja, zavisti i svaku vrstu klevetanja.“ (I.Petr.2:1)
„Poučeni kako je u Isusu istina. – (Velim i zaklinjem) da sa sebe skinete i odložite staroga čovjeka koji pripada prijašnjem načinu života, čovjeka koji u varavim požudama ide u propast, te da se iz dana u dan obnavljate duhom u kojem mislite i da se obučete u novoga čovjeka, stvorena na sliku Božju u istinskoj pravednosti i svetosti.“ Ef.4:21-24)
„ Obucite se u bojnu opremu Božju da se mognete suprotstaviti đavolskim napadima! Zato uzmite i na se stavite bojnu opremu Božju da se mognete oduprijeti u zli dan i, kad sve nadvladate, održati se!“ (Ef.6:11,13)
Što to trebamo obuči:
„ Dakle, stojte čvrsto! Opašite svoje bokove istinom, obucite oklop – pravednost, obujte noge spremnošću za Radosnu vijest – mir! U svemu uzmite veliki štit – vjeru; njime ćete moći ugasiti sve goruće strijele Zloga! Prihvatite kacigu – ono čim se spašava – i mač Duha, to jest riječ Božju, sa svakovrsnom prošnjom i molitvom. Molite u jedinstvu s Duhom u svakoj prigodi, i k tome bdijte sa svom ustrajnošću i svakovrsnom molitvom za sve svete.“ (Ef.6:14-18)
„Noć je poodmakla. Dan je blizu. Svucimo dakle sa sebe djela tame, a obucimo se u oružje svjetla! Obucite se u Gospodina Isusa Krista i ne brinite se oko tjelesnoga da ugađate pohotama!“ (Rimlj.13:12,14)
„ Dakako svi ste po vjeri sinovi Božji u Kristu Isusu, jer svi koji ste u Krista kršteni, Krista ste obukli.“ (Gal.3:26-27)
„Obucite se, dakle, budući da ste izabranici Božji, sveti i ljubljeni, u milosrdnu srdačnost, dobrotu, poniznost, krotkost i strpljivost! Podnosite jedan drugoga i dobrostivo opraštajte međusobno ako tko protiv koga ima nešto što je za ukor. Kao što je Gospodin vama dobrostivo oprostio, tako činite i vi.“ (Kol.3: 12-13)
„ Ne znate li da u trkalištu svi trkači trče, ali samo jedan dobiva nagradu! Tako trčite da je odnesete. Svaki se natjecatelj uzdržava u svim stvarima. Oni da dobiju raspadljivi vijenac, a mi neraspadljivi. Ja stoga tako trčim, ne kao u nepouzdano; tako dajem udarce, ne kao onaj koji mlati vjetar. Naprotiv, ja bijem svoje tijelo i vučem ga kao roba, da sam ne budem odbačen pošto sam drugima propovijedao.“ (I.Kor.9:24-27)
„ Ako ste s Kristom umrli, oslobođeni prirodnih sila svijeta, zašto dopuštate, kao da još živite u svijetu, da vam se nameću propisi: Ne uzmi! Ne kušaj! Ne takni!“ (Kol.2:20-21)
Riječ Božja nas uvjerava, da je naša borba duhovna, u Duhu, a ne u tijelu: Bez Božje pomoći, sami ne možemo živjeti po Božjoj volji, potrebna nam je pomoć od  Boga. Kako bih mogao živjeti Kristov život, potreban mi je Krist, jer bez Njega ne mogu živjeti Njegov život. Trebam se Bogu predati potpuno bez rezerve.
„Alki ovo blago nosimo u zemljanim posudama da se ona izvanredna uspješnost pripisuje Bogu, a ne nama. U svemu trpimo nevolje, ali nismo u tjeskobi; ne znamo kamo bismo se okrenuli, ali ne očajavamo; progone nas, ali nismo ostavljeni u pogibli; obaraju nas na zemlju, ali nismo uništeni. Mi uvijek i svuda na svom tijelu nosimo smrtne patnje Isusove, da se na našem tijelu očituje i život Isusov.“ (II.Kor.4:7-10)

Jednostavno poslušajmo

„ I premda je bio Sin, iskustveno nauči poslušnost od onoga što je pretrpio, te postigavši savršenstvo postade svima koji mu se pokoravaju uzrok vječnoga spasenja.“ (Hebr.5:9)
„ Dakle, neka više ne vlada grijeh u vašem smrtnom tijelu, tako da vas podvrgne njegovim požudama! Niti više dajte svojih udova kao oružje nepravednosti u službu grijeha! Naprotiv, prinesite Bogu sami sebe – sebe kao takve koji ste od mrtvih postali živima – a svoje udove kao oružje pravednosti u službu Bogu! Grijeh, naime, neće gospodariti nad vama, jer niste pod Zakonom, već pod milošću. Ali hvala Bogu što ste se, pošto ste bili robovi grijeha, od svega srca pokorili onomu obliku nauke kojemu ste bili predani, te tako, oslobođeni od grijeha, postali sluge pravednosti.“ (Rimlj.6:12-14,17)
„ Za ovo svjedočimo mi i Duh Sveti kojega je Bog dao onima koji mu se pokoravaju.“ (Dj.5:32)
„Naše borbeno oružje nije tjelesno. Naprotiv, ono je božanski jako za rušenje utvrda. Mi obaramo mudrovanja i svaku oholost koja se diže protiv priznanja Boga, i zarobljujemo svaki razum da se pokorava Kristu.“ (II.Kor.10: 4-5)