dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Kada netko čuje riječ „ uspjeh“ ili „prosperitet“ ili „blagostanje“  obično prva pomisao dolazi na misao ( posebno u ovo moderno vrijeme kapitalizma) o milijuneru, ili nekome s velikom vilom, ili nekome tko je vlasnik Jaguara,  ili jahte, Mercedesa ili Kadilaka, ili ako je postao zvijezda na nekom području ili veliki političar. U stvarnosti taj kriterij ne mora značiti uspjeh ili neuspjeh. Prema statistici, ljudi s najvećim užicima imaju najveći postotak suicida, pa sigurno ne možemo kazati kako su jako uspješni. U zemljama s najvećim standardom (kao u Švedskoj) bilježi se najveći postotak samoubojstava. Posjedovanje materijalnih dobara ili financijskog kapitala, ili visoke karijere nije tema o kojoj bismo ovdje usmjeravali našu pažnju i interes, kada govorimo o uspjehu i blagostanju. Neke od tih stvari mogu biti uključene u osjećaj uspjeha, ali sigurno ne garantiraju uspjeh.

Stvaran uspjeh, u kršćanskom smislu, sastoji se u tome da imamo Božji blagoslov u svom životu, ili da imamo Božje vodstvo, ili da je Božja volja sadržaj našega života, ili da je Bog na našoj strani u svim poslovima našega života. Jedino s tim sadržajima može netko imati stvaran mir i blagoslov dan za danom.

Božja odredba i punomoć dana Jošui

Prije mnogo godina, nakon smrti Mojsija, Bog je odredio da Jošua zauzme Mojsijevo mjesto da vodi izraelski narod preko rijeke Jordan i zauzmu obećanu zemlju. Prvih devet stihova Knjige Jošue 1. poglavlja govore nam o toj Božjoj odredbi, a u stihovima 6-9 želimo posebno usmjeriti našu pažnju.

„ Budi odvažan i hrabar, jer ćeš ti uvesti narod ovaj da primi u baštinu zemlju za koju se zakleh ocima njihovim da ću im je dati. Samo budi odvažan i hrabar da sve učiniš vjerno prema naredbama koje ti je dao Mojsije, sluga moj. Ne skreći od toga ni desno ni lijevo, da bi ti bilo sretno sve što poduzmeš. Neka knjiga Zakona bude na ustima tvojim: razmišljaj o njoj danju i noću, kako bi vjerno držao sve što je u njoj napisano: samo ćeš  tada biti sretan i uspjet ćeš u pothvatima. Nisam li ti zapovjedio: odvaži se i budi hrabar? Ne boj se i ne strahuj, jer kuda god pođeš, s tobom je Jahve, Bog tvoj.“
Zapazimo riječi u 7. stihu: „ da bi ti bilo sretno“ , što? „ sve što poduzmeš“. Ne samo nešto ili nekada, nego sve i uvijek.
I ponovo zapazi u 8. stihu: „samo ćeš tada biti sretan i uspjet ćeš u pothvatima.“
Nekoliko uvjeta je bilo postavljeno Jošui, naravno. Bog je zapovjedio Jošui, u 9. stihu: „ Ne  boj se i ne strahuj, jer kuda god pođeš, s tobom je Jahve, Bog tvoj.“
To znači, da je trebao držati Božje zapovjedi, što ih je Bog dao, u svemu što dođe u njegovom životu.  Bog je rekao: „da sve učiniš vjerno prema naredbama“ (7.st.)  Jošua je trebao imati Božji Zakon u svojim mislima i srcu dan i noć : „Razmišljaj o knjizi Zakona danju i noću“ (st.8.), kako bi mogao biti poslušan Božjim zapovijedima. Zato što je to bio Bog, koji je zapovjedio Jošui, Jošua je morao biti odvažan i hrabar a ne plašljiv ( 9.st.), i više od svega, obećanje je bilo da je „ Jahve, Bog tvoj uvijek s tobom, kuda god pođeš“.
Od svih stvari koje osiguravaju uspjeh u kršćanskom životu, najvažnija je, neprestana prisutnost Božja, a bez toga, sve ostale garancije su ništa.
Božja obećanja za sve nas
Bog nije bio samo zainteresiran za blagostanje i uspjeh  u životu i pothvatima Jošue. Kroz Bibliju sve nas se uvjerava kako je to Božji ideal za sve nas.
U Izrekama 3: 9-10 govori:
„Časti Jahvu svojim blagom i prvinama svega svojeg prirasta. I tvoje će žitnice biti prepune i tvoje će se kace prelijevati novim vinom.“
Je li Bog protiv „obilja“ u našem životu? Ne, Bog upravo to obećava ako mi ispunimo neke uvjete. U pročitanim stihovima se nama kaže, kako trebamo staviti Boga na prvo mjesto iznad svega što imamo. Zatim nas uvjerava da je Bog tada u mogućnosti u svemu nas blagosloviti.
U Izrekama 11:25 pisac kaže:
„ Podašna duša nalazi okrepu, i tko napaja druge, sam će se napojiti.“ Tko je taj koji nalazi okrepu? Podašna duša, kaže Biblija. Isto tako je ovdje naglašeno, kako onaj koji zadržava svoja dobra i ne daje drugima, može očekivati siromaštvo za sebe, kao što potvrđuje 24. st.
„Tko dijeli obilato, sve više ima, a tko škrtari, sve je siromašniji.“
U Matej 6:33 Isus govori:
„Zato najprije tražite kraljevstvo Božje i njegovu pravednost, a to će vam se nadodati.“  Što je to sve što će nam se nadodati? O čemu Isus ovdje govori?  Isus prije toga upravo nabraja i kaže:
„ Ne brinite se tjeskobno i ne govorite: što ćemo jesti, ili što ćemo piti, ili u što ćemo se obući? Jer zna Otac vaš nebeski da vam je to sve potrebno (31.i 32.st.)
Kada Isus govori: „ tražite najprije kraljevstvo Božje i njegovu pravednost“ , znači, da jedino ako tako činimo Božja garancija je nama namijenjena.  
I kada mi dajemo obilno drugima. Isusovo obećanje je da će se i nama dati obilno.
„Dajte, pa će vam se davati: dobra, zbijena, stresena i preobilna mjera iskrenut će vam se u skut, jer će vam se mjeriti mjerom kojom mjerite.“ (Lk.6:38)
Ova ista istina je ponovno istaknuta u II.Kor.9:6, kada se kaže:
Ovo velim: tko škrto sije, škrto će i žeti; tko obilno sije, obilato će i žeti!“
Bog je dao obećanje Izraelu prije mnogo godina, a mislim da to obećanje vrijedi i za Božji narod danas. To se nalazi u Izaiji 54:17:
„ Neće uspjeti oružje protiv tebe skovano. Dokazat ćeš da je zao svaki jezik što na te udari na sudu. To je baština slugu Jahvinih, to im je pobjeda od mene – riječ je Jahvina.“  Zapazite, kako je divno ovo obećanje: „ To je baština slugu Jahvinih“. To je za Božje ljude koji traže Boga, slijede Boga i služe Bogu u njihovom životu. Zašto se onda brinuti i plašiti strijela što su upravljene protiv nas?
Ali zapazimo uvjete za Božji blagoslov u Psalmu 1:1-2:
„Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih, ne staje na putu grešničkom i ne sjeda u zbor podrugljivaca, već uživa u Zakonu Jahvinu, o Zakonu njegovu misli dan i noć.“  I zatim, zapazite obećanje za čovjeka koji je prihvatio te uvjete:
Sve što radi dobrim urodi.“ (st.3.)
Biblija ne zaobilazi naše teške trenutke života kroz koje moramo prolaziti kako bi se učvrstila naša vjera i pouzdanje prije nego dođe pobjeda. Bog nas uči da u strpljenju i kroz mnoge napore dolazimo do blagoslovljenog i uspješnog života:
„Iskušavao si nas teško, Bože, iskušavao ognjem kao srebro. Pustio si da u zamku padnemo, stisnuo lancima bokove  naša. Pustio si da nam zajašu za vrat: prošli smo kroz oganj i vodu, onda si pustio da odahnemo.“ (Ps.66:10-12) Bog će nas staviti na sigurno mjesto.
A ovdje je obećanje koje volim:
Kao palma cvate pravednik i raste ko cedar libanski. Zasađeni u domu Jahvinu, cvatu u dvorima Boga našega. Rod donose i u starosti, sočni i puni svježine.“ (Ps.92:13-15) Čak i u odmaklim godinama svoje starosti Božji blagoslov će neprestano biti nad njima, i još će uvijek napredovati i biti uspješni.
Nalazimo Božju želju prema vjerniku, kako ju je iskazao apostol Ivan prema Gaju u III.Iv.2.st.
„Ljubljeni, želim ti u svemu dobar uspjeh i zdravlje, kao što je tvoja duša dobro.“ , Vidimo kasnije, kako apostol hvali život i čestitost Gajevu: „ braća posvjedočiše za tvoju čestitost, to jest, kako ti čestito živiš. Nemam veće radosti nego kad čujem da moja djeca žive čestito.“ (3.i 4. st.)
Gaj je vjerojatno bio duhovno zdrav čovjek, i ovdje apostol Ivan kaže njemu, da pored svega želi mu dobar uspjeh i zdravlje, i ako je bio duhovno zdrav „dobro u duši“. Ovdje taj uspjeh i zdravlje označava Božji blagoslov i duhovni rast i napredak u proslavljanju Boga u Gajevoj službi.