TWR-ove žene pune nade

"TWR-ove žene pune nade" je jedna od službi Trans World Radija. Cilj projekta je iskazati suosjećanje, pružiti ohrabrenje i podariti nadu ženama koje pate po cijelom svijetu, a to činimo putem molitve, podizanja svijesti i radijskim emisijama. Svrha Projekta Hannah je: podići svijest i razumijevanje za muke žena po cijelom svijetu moliti se za žene koje trpe emotivno, tjelesno ili duhovno emitirati poruku o evanđelju Isusa Krista ženama po cijelom svijetu i poticati ih da: - dožive Božju ljubav, slobodu i snagu za suočavanje sa svakodnevnim životnim izazovima - prigrle sudbinu koju im je Bog podario i slavno nasljeđe u Kristu Isusu, bez obzira na svoje kulturno, društveno i ekonomsko stanje - svojoj djeci predaju nasljeđe vjere, mudrosti i pobožnoga karaktera.


Autor: TWR-ove žene pune nade

Utjecaj naših riječi

Jeste li ikada čuli dijete kako govori: "Ne znam nacrtati drvo!", ili možda: "Ne znam naslikati cvijet!" Ja protrnem kad čujem ovakve riječi. Svako ljudsko biće je stvoreno s divnom sposobnošću da otkriva i stvara, ali je jako tužno kad ne želi niti pokušati.

Svi se mi smiješimo kad nam maleno dijete pokaže svoj prvi crtež obitelji. Sve glave su velike poput lubenica. To je zato što dijete vidi glavu kao najvažniji dio tijela. Dijete uglavnom prima ljubav i potporu – poljupce, osmijehe i namigivanje – od glave. I što je najvažnije, dobre i radosne vijesti dolaze od glave. To je razlog zbog kojeg djeca vide glavu kao najvažniji dio tijela.

Nažalost, djeca ne čuju samo pohvale, ohrabrenja i upute. Ona čuju i riječi pomiješani s boli i kritikom. Riječi razvijaju djetetov svijet. Čula sam da za svaku negativnu stvar koju kažete o nekome morate reći deset pozitivnih stvari kako biste uravnotežili svoje riječi. Mislim da je to dobar model.

Isto tako, pazite da posljednja stvar koju ste nekome rekli bude pozitivna. Mi najčešće pamtimo ono posljednje što je rečeno, a ne ono što je rečeno prije toga. Ako dijete začuje riječi ohrabrenja, veći su izgledi da će uspjeti. Ali ako dijete začuje grube ili kritične riječi, djetetov pogled na svijet će se suziti. Djeca se uvijek ozare od ponosa kad im kažete da su nešto dobro učinili.

Kad već govorimo o mladome umjetniku u razvoju, sva djeca misle da su prvi plodovi njihovog stvaralaštva sjajni. Ona se žele hvalisati onim što su načinila. Koliko često ste mogli čuti: "Mama! Vidi!" Djeca jedva čekaju da ih pohvalite.

Zato trebamo paziti. Čuvajte se negativnih primjedbi. Radije im ljubaznim i ohrabrujućim oslikajte predivan svijet pouzdanja.

Žena koja je voljela svijet – Lotova žena

Jeste li ikada razmišljali o tome koliko važnih ili sitnih odluka morate donijeti u životu?

Jutros je moj dvanaestogodišnji sin zaključio da želi malo duže ostati u krevetu. "Još samo pet minuta, mama. Jako sam umoran," tako mi je rekao kad sam ga probudila za školu. Opomenula sam ga da će prespavati i propustiti autobus, no on je bio uvjeren da neće zakasniti.

Pogodite što se dogodilo? Njegovih pet minuta pretvorilo se u 15 i zakasnio je u školu. Ako mu se to dogodi triput tijekom jedne godine, mora ići na dopunsku nastavu. To je kazna za učenike koji su prekršili pravila škole. Ali upravo je u tome bit donošenja odluka, zar nije? Moramo snositi posljedice za svoje postupke, bile one dobre ili loše!

Danas bih vam htjela ispričati jednu biblijsku priču u kojoj je Lotova žena morala donijeti vrlo bitnu odluku. Ona je bila rastrzana između čežnje i želje za stvarima ovoga svijeta, i manjka ljubavi prema Božjim stvarima. Što mislite, za što se odlučila? Što biste vi izabrali na njezinom mjestu, dragi prijatelji?

U 19. poglavlju Postanka čitamo o njezinom mužu Lotu. Lot i njegova obitelj živjeli su gradu Sodomi.  Sodoma je bila bogat i prosperitetan grad – i materijalno i kulturno – poput mnogih današnjih gradova. Nažalost, Sodoma je isto tako bila bezbožan grad. U Postanku 13 čitamo da "žitelji Sodome bijahu veoma opaki, sami grešnici protiv Jahve." Bili su nepravedni i nemoralni. Mnogi od njih su se prepuštali homoseksualnim požudama. Za razliku od njih, u 2. Petrovoj 2 čitamo da je pravedni Lot bio premoren razvratnim življenjem onih razularenika..."

Zato je Bog, kad je naumio uništiti Sodomu, najprije poslao svoje anđele da upozore Lota. Požurivali su ga, govoreći: "Na noge! Uzmi svoju ženu i svoje dvije kćeri koje su ovdje da ne budeš zatrt kaznom grada!" Kad je Lot stao oklijevati, anđeli su uhvatili njega, njegovu ženu i njegove dvije kćeri za ruke i izveli ih izvan grada, na sigurno, jer Gospodin im se smilovao.

Čim su ih izveli, jedan anđeo je rekao: "Bježi da život spasiš! Ne obaziri se niti se igdje u ravnici zaustavljaj! Bježi u brdo da ne budeš zatrt!" Zatim je Gospodin pustio užareni sumpor s nebesa.

Kakav je to prizor bio! Sigurno je sličilo paklu na zemlji!

Zatim se dogodila tragedija. U Postanku 19,26 čitamo: "A Lotova se žena obazre i pretvori se u stup soli." Prijatelji dragi, zašto se obazrela? Zar anđeli nisu jasno rekli: "Ne obaziri se"?

Zar nije vjerovala njihovom upozorenju? Njezin neposluh i nevjera stajali su je života! Možda je Lotova žena pogledala nazad zato što je čeznula za blagom i ugodama života na koji je naviknula u Sodomi? Sigurno joj je bilo teško pustiti sve to i vjerovati Bogu da će joj pokazati novi život.

A što vi mislite? Ako Sodoma predstavlja svijet koji volite, gdje Bog nije dio vašeg života i gdje radite po svome, možda vas Bog poziva da napustite Sodomu? Možda je to sredina u kojoj živite ili ljudi među kojima se krećete. Oni utječu na vaš sustav vrijednosti, na vaš govor, ponašanje, stavove i način života. Sve ovo, dragi prijatelji, govori o duhovnom stanju    vašeg srca.

Kao što je Bog poslao svoje anđele da izbave Lota i njegovu obitelj, tako je poslao i Isusa Krista da nas izbavi iz svijeta grijeha i tame i uvede nas u svoje kraljevstvo života i svjetlosti.

Isus nas u Luki 17,32 opominje: "Sjetite se žene Lotove!" Zašto Isus želi da je se sjetimo? Podsjeća li vas ona na nekog koga poznajete?

Lotova žena je odbacila Božji plan spasenja i pretrpjela je Božju osudu i smrt. Dragi prijatelji, vi ne morate tako proći. Ako želite početi drugačije razmišljati i doživljavati život, pomolite se sa mnom.

Dragi Bože Oče,

Hvala Ti za dar spasenja. Hvala Ti što si bio strpljiv prema meni čak i kad sam voljela stvari ovoga svijeta i potpuno Te zanemarivala. Kajem se za svoju prošlost i vjerujem da ćeš me Ti povesti k novom životu s Isusom Kristom kao Gospodinom i Učiteljem. Vjerujem i molim, u Isusovo ime, amen.