dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

-“ Tko vjeruje u njega, tomu se ne sudi; a tko ne vjeruje, već je osuđen, jer nije vjerovao u jedinorođenoga Sina Božjega." ( Iv.3:18)
- “Tko vjeruje u Sina, ima život vječni; a tko ne vjeruje Sinu, neće vidjeti života, već gnjev Božji ostaje na njemu." ( Iv.3:36)
-  “Tako, rekoh vam da ćete umrijeti u grijesima svojim. Da, ako ne budete vjerovali  da Ja Jesam, umrijet ćete u svojim grijesima." ( Iv.8:24)
- “Govorio je : " Ispunilo se vrijeme, blizu je kraljevstvo Božje. Obratite se i vjerujte u Radosnu vijest!" ( Mk.1:15)
- “Tko bude vjerovao i pokrstio se, spasit će se: tko ne bude vjerovao, osudit će se." ( Mk.16: 16)
- “A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime." ( Iv.1:12)
Spasenje, to je najvažnija tema u životu i najvažnije pitanje na koje mora odgovoriti svaki čovjek. Cilj svakoga čovjeka treba da bude, kako postići spasenje o kojemu govori Sveto pismo kao o  osnovnom pitanju  i prilici za svakog čovjeka. Zbog spasenja čovjeka Stvoritelj svega - Bog - uzeo je tijelo čovjeka, postao čovjekom sa svim njegovim svojstvima, došao je  na  ovu Zemlju " da nađe i spasi izgubljena čovjeka". Kako je spasenje jedinstvena prilika za svakog čovjeka u ovozemaljskom životu, jer spasenje može primiti jedino svjesno dok živi svoj zemaljski život, nitko ne može pobjeći ili izbjeći odgovor na to pitanje i na tu priliku koju Bog daje svakome čovjeku. Isus Krist, Sin Božji,  poziva sve ljude umorne i opterećene grijehom:
- “Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti. Uzmite jaram moj na se i učite od mene, jer sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći pokoj svojim dušama." ( Mat.11: 28)
Spasenje izražava efekte oslobođenja i vidokrug Božjih blagoslova u Isusu Kristu. Govoreći o spasenju, zapravo dajemo odgovor na ono pitanje s kojim smo se susreli u našem tekstu iz Biblije kada je došao učitelj Zakona i pitao ga:
 -“ Učitelju, što moram činiti da baštinim život vječni?" (Lk.10:25)

Što se podrazumijeva pod pojmom - spasenje?

Tu se jednostavno govori o oslobođenju. Obično  se ta riječ upotrebljava kada se osoba oslobađa od pogibli u koju je upala. Govorimo da je osoba spašena od utapanja, ili ispod ruševina zgrade, za požara ili potresa, ili ako je došlo do potapanja lađe, ili avionske nesreće. U svakom slučaju, susrećemo tri činjenice:
- osoba koju netko spašava bila je u smrtnoj opasnosti ili pogibli,
- netko je vidio njenu nevolju i čeka  ili je pokušava  osloboditi,
-  osloboditelj uspijeva u svojoj misiji i oslobađa osobu od smrti ili opasnosti i tada kažemo: " spašena je".
Ta riječ " spasiti", " spasio", Spasitelj" i " spasenje"  nalazi se mnogo puta u Bibliji i  uvijek ima značenje, kao oslobađanje od pogibli a to je isto značenje u duhovnom smislu.

Potreba spasenja

Potreba za Božjim spasenjem je povezana s dvije činjenice koje osoba mora uočiti.
Prvo, to je činjenica prisutnosti grijeha u srcu i životu čovjeka. U Svetome pismu se vrlo jasno opisuje stanje čovjeka, iz čega se vidi da je svaki čovjek grešnik i da je došao na ovaj svijet s grešnom naravi {to ga neprekidno prati od njegova rođenja. Ta grešna narav se očituje kao grešne misli, grešna djela, grešne riječi i kao neprijateljski stav prema Bogu. Biblija to vrlo jasno ističe:
- “Prema tome, kao što po jednom čovjeku uđe grijeh u svijet, a po grijehu smrt, tako smrt prijeđe na sve ljude jer svi sagriješiše." ( Rimlj.5:12)
- “Dakle, kao što je prekršajem jednoga osuđenje došlo na sve ljude, tako izvršenjem zapovijedi od jednoga dolazi na sve ljude opravdanje koje se sastoji u životu, jer kao što su nepokornošću jednoga čovjeka svi postali grešnici, tako će i pokornošću jednoga svi postati pravednici." ( Rimlj.5: 18-19)
Ta je činjenica istaknuta na mnogim mjestima u Svetome pismu. To je, zapravo, jedan od osnovnih sadržaja Biblije, upravo zbog značenja što ga Sveto pismo pridaje spasenju čovjeka i njegovu vječnome životu. Na svim tim mjestima u Bibliji možemo vidjeti da je čovjek:
- grešnik koji treba oproštenje,
- izgubljen, pa treba biti nađen,
- u pogibli, pa treba izbavljenje,
- kriv, pa treba pomilovanje,
- duhovno mrtav, pa treba život,
- slijep, pa treba iscjeljenje,
- rob, pa treba oslobođenje.
Čovjek je u tom smislu potpuno bespomoćan da bi sam mogao popraviti svoje stanje ili da bi se sam mogao spasiti.
Drugo, tu je činjenica Božje pravednosti. Bog je po svojoj prirodi svet,  ne može u svojoj blizini podnijeti grijeh i mora kazniti krivca:
- “ Jahve! Jahve! Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću, iskazuje milost tisućama, podnosi opačinu, grijeh i prijestup, ali krivca nekažnjena ne ostavlja, nego kažnjava opačinu otaca na djeci - čak na unučadi do trećega i četvrtog koljena." ( Izlazak 34: 6-7)
Neki će ljudi kazati da je to poruka iz Staroga zavjeta i da se odnosila na vrijeme Zakona. Međutim, pogledajmo što govori Isus u Novome zavjetu:
-  “Tako, rekoh vam da ćete umrijeti u  grijesima svojim. Da, ako ne budete vjerovali da Ja Jesam, umrijet ćete u svojim grijesima." (Iv.8:24)
Jasan je zaključak: čovjek je grešnik, Bog je pravedan. Grešnik treba pokajanje i oslobođenje ili spasenje od kazne za grijeh. Zbog toga se i postavlja to važno pitanje : - Što mi treba činiti da budem spašen?" ( Dj.16:30,31)
Upravo se na istome mjestu u Svetome pismu  nalazi i odgovor:
- “Vjeruj u Gospoda Isusa - odgovoriše mu- pa ćeš se spasiti ti i dom tvoj."
To je pravi odgovor - biblijski odgovor na to pitanje. Vjerovati u Boga treba svaki čovjek da bi se spasio. Nema drugog spasitelja osim Isusa Krista.