dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Potrebno je za svakog Kršćanina da za sigurno zna je li spašen ili ne. Mnogi su zabrinuti i nisu sigurni do kraja svoga života i muči ih to pitanje, kako mogu za sigurno znati, jesu li spašeni i hoće li doći u nebo.
Želio bih vam u tome pomoći, da vidimo na temelju Svetoga Pisma, da možete provjeriti, jeste li za sigurno spašeni i da li ćete ići u nebo. Nema razloga da Kršćanin ne zna je li spašen ili ne.

I. Mnogi sumnjaju

Sumnje o duhovnim stvarima su karakteristične za mnoge Kršćane. Zapazimo da u Bibliji imamo nekoliko primjera o osobama koje su sumnjale o duhovnim stvarima.

  1. Ivan Krstitelj

U 11. poglavlju Evanđelja po Mateju čitamo o Ivanu Krstitelju, na primjer. Ivan Krstitelj je bio stavljen u tamnicu, sjećate se. Ranije je propovijedao na rijeci Jordan. Mnogi su se obratili preko njega. Krstio ih je. Govorio je ljudima da se moraju pomiriti s Bogom, i nakon njihova priznanja grijeha  i spremnosti da žive novim životom, on ih je krstio. Ali u kritičnom momentu on sam je bio uzdrman sumnjom u svoje spasenje. Kada je optužio kralja zbog njegova grijeha, što je živio sa ženom njegova brata. Kao posljedica, kralj ga je bacio u tamnicu.
Ivan Krstitelj je ukazivao na Isusa kao na Janje Božje, što uzima grijehe svijeta. Poveo je Isusa na rijeku Jordan i krstio ga, i vidio je Svetoga Duha kako silazi na Njega i čuo glas s neba nad Njim: « Ovo je moj ljubljeni Sin, koji je po mojoj volji.» (Mat.3:17). U njegovom srcu je bilo uvjerenje da je to Sin Božji kojega je Otac poslao kao Mesiju na svijet, da bude Spasitelj svijeta. Ali Biblija nam govori, da kada se našao u tamnici počeo je sumnjati. Čitamo u Evanđelju po Mateju u 11. poglavlju, kako šalje dva učenika da pitaju Isusa: « Jesi li ti onaj koji ima doći, ili da drugoga čekamo?» (st.3.). A to je bilo baš onda dok je Isus činio čuda među ljudima. A Isus je poslao poruku natrag Ivanu Krstitelju. « Idite i javite Ivanu što čujete i vidite! Slijepi progledaju, hromi hodaju, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromašnima se propovijeda Radosna vijest. Blago onomu tko se zbog mene ne pokoleba!» (Mt.11:4-6).
Vidite čak i Ivan Krstitelj je imao sumnje o Isusu Kristu kao Mesiji.

  1. Toma –  Isusov učenik

Tu je i drugi slučaj u Bibliji. U 20. poglavlju Evanđelja po Ivanu, čitamo kako je nakon uskrsnuća Isusa Krista, u prvu nedjelju nakon uskrsnuća od mrtvih, Isus se pokazuje svojim učenicima. Bili su sakupljeni i bojali su se Židova. Isus je pojavljuje usred njih s riječima: «Mir vam!» i pokazuje im da je On taj koji je bio razapet, pokazuje im svoje ruke i svoj bok i dahne u njih Svetoga Duha. Ali, vrlo je zanimljivo kako Biblija govori: « Toma zvani Blizanac, jedan od Dvanaestorice, nije bio s njima kad je došao Isus.» (24.st.).  Malo zatim čitamo da za osam dana Isus ponovo dolazi učenicima. Taj puta Toma je bio s njima u istoj sobi. Tada Isus reče Tomi: « Pruži prst svoj ovamo; evo mojih ruku! Pruži ruku svoju i stavi je u moj bok, te ne budi više nevjernik, već vjernik!» (27 st.).
Toma je pao na svoja koljena i rekao: «Gospodin moj i Bog moj!» A Isus mu reče: «Jer me vidiš, vjeruje. Blago onima koji će vjerovati, a da nisu vidjeli!» (29.st:) Time je Isus rekao, da je osoba koja nema nikakve sumnje u vezi s tim blagoslovljena osoba. Ja vjerujem da ste vi blagoslovljena osoba ako u svom srcu i u svom životu kao Kršćanin možete reći: « Ja znam da sam spašen.» Ako nemate nikakve sumnje u vezi s tim. Ne trebate reći « možda». Ne trebate reći « možda ću ići u nebo». Nego recite: « Ja znam da sam spašen milošću Božjom!»

II. Na koji način Kršćani mogu znati da su spašeni

Želimo vam dati četiri načina preko kojih možete znati da ste Božje dijete. Ako želite uzeti te Biblijske istine, pomoći će vam ako ih proučavate da vaše srce  učvrsti u toj spoznaji.

1. Sigurnost kroz Božju riječ
Prije svega, tu je sigurnost kroz Božju riječ. Ako zajedno pogledamo u                I. Poslanicu Ivanovu, u nekoliko stihova prvog do petog poglavlja naći ćemo veliko ohrabrenje za našu sigurnost.
«  Tko vjeruje u Sina Božjega, to svjedočanstvo ima u sebi; tko ne vjeruje u Boga, pravi ga lašcem, jer ne vjeruje  svjedočanstvu koje Bog daje o svom Sinu. A ovo je to svjedočanstvo: Bog nam je dao život vječni, i taj je život u njegovu Sinu. Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života.
Ovo pišem vama koji vjerujete u Ime Sina Božjega, da znate da imate vječni život. Ovo je sinovsko pouzdanje koje imamo u nj da nas uslišava ako što molimo po njegovoj volji.» (I.Iv. 5:10-14» 
Pogledajmo vrlo pažljivo kako apostol Ivan upotrebljava riječ «znate» i on kaže to je razlog radi kojega vam to pišem, tako da vi znate da vi imate život vječni.
Molim vas da zapazite kako u tom tekstu Biblije Bog govori nama, da je vječni život u njegovom Sinu. Drugim riječima, ako ste vi primili Isusa Krista, ako vi imate Isusa Krista u svom životu, onda vi možete znati da imate vječni život, jer Biblija kaže da je život vječni u Božjem Sinu.
Ako imate čašu vode. Ako držite čašu u svojoj ruci, a voda je u čaši. Ako imate čašu, onda automatski imate i vodu, jer se voda nalazi u čaši. Tako Biblija kaže, da je vječni život u Sinu Božjem. Onda, ako imate Sina Božjega, vi imate život vječni. Dakle, kako vi znate da imate život vječni? Ako znate da ste prihvatili Isusa Krista kao svog Spasitelja, tada nam Biblija kaže, da imamo život vječni. To je prvi način kako možete znati da ste Božje dijete, da imate vječni život, jer Božja riječ tako kaže.
Vidite, Biblija ponovo i ponovo obećava da kada vjerujemo Evanđelju, kada vjerujemo da je Isus Krist umro za naše grijehe i kada prihvatimo Isusa kao svog Spasitelja, da smo spašeni.
To je taj stih kojega svi trebamo znati na pamet Ivan 3:16.
« Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.»
U Evanđelju po Ivanu 5:24 Isus nam kaže:
« Zaista, zaista, kažem vam, tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima vječni život. On ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život.»
Vidite što Bog ovdje Bog govori, da vam vjera donosi vječni život.
« A ova su opisana da trajno vjerujete da je Isus Mesija, Sin Božji, te da vjerujući imate život po njemu.» (Iv. 20:31).
« Vjeruj u Gospodina Isusa – odgovoriše mu – pa ćeš se spasiti ti i tvoj dom.» (Dj. 16:31). A kako tu vjeru možeš izraziti:
« Ako ustima svojim priznaješ Isusa Gospodina i srcem svojim vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. Vjera srca postiže pravednost, a priznanje usta spasenje.» (Rimlj.10:9-10).
Tako, Biblija je vrlo jasna i vrlo razumljiva kada kaže, da je put do spasenja vjerovanje, a kada vjeruješ, Bog kaže tebi, da si ti postao ili postala dijete Božje i da imaš vječni život.

  1. Sigurnost kroz Svetoga Duha

Drugi način, kako možeš znati da si spašen, je kroz Svetoga Duha. Sigurnost dolazi kroz Svetoga Duha. Pogledajmo u Božju riječ:
« Po tome upoznajemo da ostajemo u njemu i on u nama što nam je dao od svoga Duha.» (I.Iv.4:13). Uočimo ponovo tu riječ « upoznajemo»
« Tko vrši njegove zapovijedi, ostaje u Bogu i Bog u njemu. I po tome, po Duhu što nam ga dade, spoznajemo da on ostaje u nama.» (I.Iv.4:24).
Tako je drugi način kako možemo znati da smo spašeni je sigurnost kroz Svetoga Duha, koji boravi u nama, a to se događa. Kada mi predamo svoje srce Isusu Kristu.
Vidite, svi spašeni ljudi imaju Svetoga Duha koji živi u njima.
« Ali vi niste u tijelu, već u Duhu, ako zbilja Duh Božji prebiva u vama. Ako tko nema Kristova Duha, nije Kristov.» (Rimlj.8:9).
« Sam Duh svjedoči  zajedno s našim duhom da smo djeca Božja.» (Rimlj.8:16).

  1. Sigurnost kroz ljubav prema braći

Pogledajmo treći način kako možemo znati da smo Božje dijete. To je kroz ljubav prema braći.
« Mi znamo da smo prešli iz smrti u život, jer ljubimo braću. Tko ne ljubi ostaje u smrti. Tko god mrzi svoga brata, ubojica je; a znate da nijedan ubojica nema u sebi trajnoga, vječnoga života.» (I.Iv. 3:14-15).
Kako možemo znati jesmo li spašeni ili ne? Kako možeš znati je si li dijete Božje ili ne sada? Apostol Ivan kaže, da to možemo znati tako, ako ljubimo braću, druge spašene osobe. Je li to sasvim jasno?
I druga stvar, koja nam je ovdje otkrivena. Ako ne ljubimo braću, tada nismo nikada spašeni. A kako je ta ljubav moguća? Kako možemo primiti tu ljubav u naša srca?
« Jer je ljubav Božja izlivena u našim srcima po Duhu Svetomu koji nam je dan.» (Rimlj.5:5). Kada dođete Isusu Kristu i kada ga prihvatite kao osobnog Spasitelja, Bog stavlja ljubav i vaše srce za Božji narod. To nije nešto za što se trebate truditi, mučiti se za to. To Bog daje u vaše srce kada primite Isusa.
Tako vi znate da imate vječni život, da ste spašeni, jer ljubite braću.

  1. Sigurnost kroz poslušnost

Pogledajmo i posljednji način kako možemo sigurno znati da imamo vječni život. Pogledajmo u Božju riječ:
« Ako vršimo njegove zapovijedi, po tom znamo da ga poznajemo. Tko tvrdi: ' Poznajem ga', a ne vrši njegove zapovijedi, lažac je, i u njemu nema istine. Ali tko god vrši njegovu riječ, uistinu, u tome je do savršenstva došla ljubav Božja. Po tome znamo da smo u njemu.» (I.Iv.2:3-5).
Dakle, kako možemo znati da poznajemo Boga? Ako vršimo njegove zapovijedi!

Zaključak

Kako možemo za sigurno znati da smo spašeni, da imamo vječni život?

  1. Božja riječ nam to jasno otkriva
  2. Sveti Duh nam to otkriva
  3. Ako ljubimo braću
  4. Kroz poslušnost Božjim zapovijedima.

Kako je to kod tebe, dragi prijatelju danas. Znaš li ti za sigurno, imaš li vječni život, hoćeš li otići u nebo?