dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Hvalospjev ljubavi

« Kad bih ljudske i anđeoske jezike govorio, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi, ili cimbal što zveći.

Kad bih imao dar proricanja i znao sve tajne i sve znanje; kad bih imao puninu vjere, tako da bih brda premještao, a ljubavi ne bih imao, bio bih ništa.

Kad bih na hranu siromasima razdao sve svoje imanje, kad bih tijelo svoje predao da se sažeže, a ljubavi ne bih imao, ništa mi koristilo ne bi.

Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva; ljubav ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi se. Nije nepristojna, ne traži svoje, ne razdražuje se, zaboravlja i prašta zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini.

Sve ispričava, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi.

Ljubav nigda ne prestaje.

Proroštva? Ona će iščeznuti!

Jezici? Oni će umuknuti!

Znanje? Ono će nestati.

Jer, nesavršeno je naše znanje, i nesavršeno naše proricanje.

Kada dođe što je savršeno, iščeznut će što je nesavršeno.

Kad sam bio dijete, govorio sam kao dijete, mislio kao dijete.

Kad sam postao zreo čovjek, odbacio sam što je djetinje.

Sad vidimo u ogledalu, nejasno, a onad ćemo licem u lice.

Sad nesavršeno poznajem, a onda ću savršeno spoznati kao što sam spoznat.

Sada ostaje vjera, ufanje i ljubav – to troje – ali je najveća među njima ljubav.» (I.Kor. 13:1-13).

Božja je ljubav manifestirana u Isusu Kristu

Kako je Bog ljubav i kako ljubav mora imati neki objekat, ona ne može sama egzistirati, Božja ljubav mora biti ispoljena. Bog je stvorio biće s kojim može dijeliti svoju ljubav, stvorenje s kojim može komunicirati svoju ljubav. Bog je stvorio čovjeka kako bi ga mogao ljubiti na poseban način. Bog je stvorio čovjeka s takvim karakteristikama, s kojima čovjek čezne za tom Božjom ljubavi i duboko u sebi nosi potrebu za Božjom ljubavlju.

Bog izljeva u srce nanovo rođenog čovjeka ljubav kroz Svetoga Duha, kako bi on ispoljavao te karakteristike Božje ljubavi na svoju okolinu.

«Jer je ljubav Božja izlivena u našim srcima po Duhu Svetomu koji nam je dan».(Rimlj.5:5).

Ta Božja bitnost ljubavi je jnajjasnije izražena u davanju jedinorođenog Sina Isusa Krista grešnom čovjeku, kako bi Isus uspostavio tu prekinutu vezu ljubavi između Boga i čovjeka. Isus Krist, taj Ideal Čovjek, je pokazao živeći u tijelu na ovoj zemlji sve karakteristike Božje ljubavi, što ih unosi u srca svojih sljedbenika i u njihovu životu formira tu sliku čovjeka prema slici Božjoj.

Kako je u toj ljubavi Isus Krist, ona je okarakterizirana ovim značajnim kvalitetama:

« Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva, ljubav ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi se. Nije nepristojna, ne traži svoje, ne razdražuje se, zaboravlja i prašta zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve ispričava, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi, ljubav nigda ne prestaje.»

Dragi prijatelju ili prijateljice, kako biste provjerili ili testirali, kako se to odnosi na vaš osobni život i ima li u vašem prektičnom životu neka od tih karaktistika Božje ljubavi, preporučio bih vam da pred svaku od tih karakteristika stavite svoje ime na način da se pitate:

- jesam li strpljiv/a kad se suočim sa zlom?

- jesam li dobrostiv/a?

- jesam li zavidan/zavidna?

- jesam li hvalisav/a?

- jesam li ohol/a?

- jesam li nepristojan/ nepristojna?

-tražim li svoje?

- razdražujem li se?

- zaboravljam li i praštam li zlo?

- radujem li se nepravdi?

- radujem li se istini?

- ispričavam li sve?

- vjerujem li sve što mi Bog govori u svojoj Riječi?

- nadam li se svemu što je Bog obećao?

- podnosim li sve?

- prestaje li moja ljubav prema Bogu i bližnjima?

Kako možemo biti ispunjeni Božjom ljubavlju?

Mnogi postavljaju pitanje: «Kako mogu doseći tu ljubav o kojoj govori ovaj Hvalospjev ljubavi iz I.Kor.13. poglavlja?»

Ono što je najvažnije, dok tražimo odgovor na ovo pitanje, je činjenica i spoznaja da ova ljubav ima svoj izvor u Bogu, jer je Bog ljubav. Ljubav, koja ima navedene karakteristike, ne počinje u čovjeku. U potpunosti dolazi od Boga, jer Sveto Pismo govori, kako je Božja ljubav «Izlivena u našim srcima po Duhu Svetomu».(Rimlj.5:5). U Poslanici Galaćanima 5:23. nam se govori, da je plod Svetoga Duha ljubav. To je više nego dar, to je nova priroda čovjeka. To je još više nego samo nova priroda u nama. Božja je ljubav izlivena u srce Isusa Krista koji živi u nama. Isus je govorio : «Vi u meni i ja u vama - jer bez mene ne možete ništa učiniti» (Iv.Iv:15: 1-8)

Kako možemo biti ispunjeni Božjom ljubavi? Isus nam odgovara na to pitanje, kada kaže:

«Ostat ćete u mojoj ljubavi ako budete vršili moje zapovijedi, kao što sam i ja vršio zapovijedi Oca svog  te ostajem u njegovoj ljubavi». (Iv.15:10).

A kako možemo biti u Isusu Kristu, da bismo ostali u Njemu?

Ono što je najvažnije za ostvarenje Božje namjere i ljubavi u nama jest, da  moramo imati nebesko rođenje. Moramo biti rođeni odozgo. Ne možemo imati Božju ljubav bez nebeskog rođenja. To nije nešto što dolazi od naših roditelja, od nasljeđa. To je nešto što moramo primiti od Boga Svetim Duhom.

Ljubav, o kojoj se ovdje govori, rođena je u nebu i poslana je s neba, a u nama je rođena djelovanjem Svetoga Duha.

« Ali vi niste u tijelu, već u Duhu, ako zbilja Duh Božji prebiva u vama. Ako tko nema Kristova Duha, nije Kristov.» (Rimlj.8:9).

Ta ljubav dolazi od Svetoga Duha i u nama proizvodi rod ljubavi. Ljubav izvire iz samoga Božjeg srca. Bog, zato, želi da i iz samoga srca čovjeka izlazi ljubav. Ljubav je jedna od najdubljih osjećaja i emocija čovjeka. Radi toga naše srce i naši osjećaji moraju biti predani Bogu.

Jesi li, dargi prijatelju, spreman predati Bogu samo središte svoga života, svoje srce?