dr. J. Vernon McGee

Dr. J. Vernon McGee proveo je 37 godina u pastorskom radu, počevši 1933. godine. Temelj tih godina bilo je stalno proučavanje Biblije. Nakon što je bio pastor crkava u Georgiji, Tennesseeju i Texasu, dr. McGee se sa svojom obitelji preselio u Californiju.

1949. godine započeo je svoju pastoralnu službu u Crkvi otvorenih vrata, nedenominacijskoj crkvi u Los Angelesu. Preko dvadeset godina propovijedao je Bibliju tisućama koji su dolazili iz raznih crkava tog područja svakog utorka navečer.

Gospodin je upotrijebio tih dvadesetak godina tjednog proučavanja Biblije u Crkvi otvorenih vrata kako bi usredotočio i pročistio naučavanje dr. McGeeja u njegovoj tridesetsedmogodišnjoj pastorskoj karijeri. To je postala osnova za ono što će postati programom »Kroz Sveto pismo«.

Kako je započela radio služba Kroz Sveto pismo?

Tijekom godina McGeejeva pastorstva mnogi su poželjeli poslušati njegove biblijske poruke, ali nisu svi mogli doći u crkvu kako bi ga čuli. Dr. McGee je dobio ideju da snimi poruke te ih emitira na lokalnoj radio stanici. Ispočetka su se mogle čuti samo u Los Angelesu, no na kraju su i druge radio stanice poželjele emitirati te programe. Tako je rođena služba »Kroz Sveto pismo« ili The Thru the Bible Radio (TTB).

Dr. McGee je iz Crkve otvorenih vrata otišao u mirovinu 1970. godine kako bi se u potpunosti i punovremeno posvetio radio službi koju je započeo kao pastor. Služba je uskoro počela brzo rasti.

Godine 1969. tijekom njegova posjeta misionarskoj radio stanici TWR-a na karipskom otoku Bonaire, dr. McGee je po prvi put shvatio nevjerojatnu silu radija u naučavanju Biblije, i to ne samo u Americi, već po cijelome svijetu.

Link: www.ttb.twr.org


Autor: dr. J. Vernon McGee

POGLAVLJE 3

 

TEMA: Mojsijev poziv; Mojsijevo poslanje

 

Mojsijevih četrdeset godina u Midjanu došlo je kraju. Svo njegovo školovanje u Egiptu nije bilo dovoljna priprava za veliko djelo izbavljenja Izraela iz ropstva. Bog ga je pripremio za taj zadatak sa četrdeset godina obuke u pustinjskom području Midjana.

 

MOJSIJEV POZIV

 

Mojsije pasao ovce svoga tasta Jitra, midjanskoga svećenika. Goneći tako stado po pustari, dođe do Horeba, brda Božjega. Anđeo mu se Jahvin ukaže u rasplamtjeloj vatri iz jednog grma. On se zagleda: grm sav u plamenu, a ipak ne izgara. (Izlazak 3,1-2)

 

Mojsije se okrenuo da vidi zašto grm gori, ali opet ne izgara. Jedan od najvećih dokaza točnosti Biblije je postojanje izraelskoga naroda. Prije mnogo godina njemački je car svome vikaru postavio pitanje: "Koji je najveći dokaz da je Biblija Božja riječ? Taj se dokaz nalazi negdje u mome kraljevstvu." Bez oklijevanja, vikar mu je rekao: "Židov, gospodine - on je dokaz." On je gorući grm koji bi nevjernika trebao ponukati da se zagleda. Zapanjujuće je što taj narod i dalje postoji unatoč brojnim stoljećima. Od Mojsijevog vremena, do današnjega dana, taj narod postoji. Drugi narodi dolazili su i odlazili sa svjetske scene, a taj je narod bio na svim njihovim pogrebima. Oni još uvijek postoje. Izrael se nalazio u ognju progona od ropstva u Egiptu, kroz brojna stoljeća, sve do današnjega dana. Međutim, poput gorućeg grma, niti Izrael ne izgara.

 

Moram usput postaviti sljedeće pitanje: jeste li u posljednje vrijeme vidjeli kojeg Midjanca? Jeste li vidjeli Midjansku zastavu? Znate li što o ustroju midjanske vlasti? Ne znate ništa, kao niti ja jer Midjana više nema. Nestao je.

 

Anđeo Gospodnji, koji se ukazao Mojsiju, nije nitko drugi nego pred utjelovljeni Krist. Mnogi ljudi će žučno raspravljati o tome stavu, međutim, takvo je moje čvrsto uvjerenje nakon mnogo godina marljivog proučavanja Božje riječi.

 

"Hajde da priđem," reče Mojsije, "i promotrim ovaj čudni prizor: zašto grm ne sagorijeva." Kad je Jahve vidio kako prilazi da razmotri, iz grma ga Bog zovne: "Mojsije! Mojsije!" "Evo me!" - javi se. "Ne prilazi ovamo!" - reče. "Izuj obuću s nogu! Jer mjesto na kojem stojiš sveto je tlo. (Izlazak 3,3-5)

 

Bog je morao ispraviti Mojsijevo ponašanje. Iako je Mojsije bio odgajan na faraonovom dvoru, nije znao da treba izuti cipele u Božjoj nazočnosti. Bojim se da su i danas mnogi ljudi pretjerano prisni s Bogom. Bog je Mojsija poučio veliku pouku o Božjoj svetosti. I mi moramo neizostavno naučiti tu pouku.

 

Ja sam", nastavi, "Bog tvoga oca; Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev." Mojsije zakloni lice: bojao se u Boga gledati. (Izlazak 3,6)

 

Mojsije nije gledao u Boga. Da je to učinio, ugledao bi Božje otkrivanje, Gospodina Isusa Krista zaodjevenog u ljudsko obličje. Još uvijek se može reći: "Boga nitko nikada ne vidje: jedmorodenac - Bog - koji je u krilu Očevu, On ga obznani" (Ivan 1,18). Jedini način na koji možete upoznati Boga je kroz Gospodina Isusa Krista.

 

"Vidio sam jade svoga naroda u Egiptu", nastavi Jahve, "i čuo mu tužbu na tlačitelje njegove. Znane su mi muke njegove. Zato sam sišao da ga izbavim iz šaka egipatskih i odvedem ga iz te zemlje u dobru i prostranu zemlju - u zemlju kojom teče med i mlijeko: u postojbinu Kanaanaca, Hetita, Amorejaca, Perižana, Hivijaca i Jebusejaca. (Izlazak 3,7-8)

 

Kad Bog otkupljuje, On ne samo da otkupljuje iz nečega, već uvijek otkupljuje i u nešto. Spašeni smo od grijeha za svetost u nebu. Pavao nam tu zamisao objašnjava u Efežanima 2,5-6: "Nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, (Bog) oživi zajedno s Kristom - milošću ste spašeni! - te nas zajedno s Njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu." Bog nas je uskrisio i dao nam boravište u Kristu. Ako ste danas spašeni, tada ste spašeni u potpunosti. I za milijun godina od danas bit ćete jednako spašeni kao što ste danas, a sve zbog toga što ste u Kristu. Bili ste izvedeni iz Adama i smješteni u Krista. Izvedeni ste iz smrti i stavljeni u život. Izvedeni ste iz tame na predivno svjetlo. Izvedeni ste iz pakla, ako vam je tako draže, i stavljeni u nebo. To je otkupljenje. Ono je iz nečega u nešto drugo.

 

Bog je rekao: "Izvest ću Izraelove sinove iz ropstva u dobru zemlju." To je otkupljenje.

 

Vapaji sinova Izraelovih dopriješe do mene. I sam vidjeh kako ih Egipćani tlače. Zato, hajde! Ja te šaljem faraonu da izbaviš narod moj, Izraelce, iz Egipta. "Tko sam ja da se uputim faraonu", odgovori Mojsije Bogu, "i izvedem Izraelce iz Egipta!" (Izlazak 3,9-11)

 

Jeste li zapazili što se dogodilo s Mojsijem? Četrdeset godina prije tog trenutka, bio je spreman izvesti Izrael iz Egipta. Bio je bahat i gotovo arogantan. Ubio je Egipćanina i izbavio jednog od svoje braće od progona jer je mislio da će svi razumjeti takav njegov postupak. Mislio je da sam može izbaviti Izrael. Shvatio je da ne može, pa ga je Bog odveo onkraj pustinje na posebnu obuku koja će ga opremiti za taj posao. Naučio je koliko je u stvari bio slab. Naučio je da sam ne može izbaviti Izrael.

 

Mojsije sada govori Bogu: "Tko sam ja? Ne mogu učiniti ono što od mene tražiš?" Dragi moji prijatelji, sada ga je Bog mogao upotrijebiti. Takav je Božji način obučavanja svih Njegovih ljudi. Bog je morao dječaka Davida, koji je mogao ubiti diva, odvesti u pećine, i rupe u zemlji, gdje je bio progonjen poput divlje životinje. Ondje je shvatio koliko je u stvari slab. Nakon takve obuke Bog je od njega mogao učiniti kralja.

 

Prorok Ilija bio je dovoljno hrabar da dođe na dvor kralja Ahaba i kraljice Izabele, te da im kaže da "neće ovih godina biti ni rose, ni kiše, osim na moju zapovijed" (1. Kraljevima 17,1). Ilija nije bio baš tako.hrabar kako je izgledalo. Bog ga je odveo u  pustinju u kojoj obučava svoje ljude. Ilija je pio iz potoka. Nastala je suša zbog koje je potok presušio. Promatrao je kako potok sve više kopni, pa je rekao: "Moj život nije ništa više doli isušeni potok." Bio je u pravu. Tada je Ilija proveo još neko vrijeme jedući iz prazne posude za brašno. Shvatio je da je on ništa, a Bog je sve. Kad je Ilija to shvatio, Bog ga je upotrijebio da se suoči sa Baalovim prorocima i spusti oganj s neba.

 

Pavao;je to izrazio ovim riječima: 'Zato, uživam u slabostima, uvredama, poteškoćama, progonstvima, tjeskobama, poradi Krista. Jer kad sam slab, onda sam jak" (2, Korinćanima 12,10), To je svakako paradoksalno. To je, međutim ono čemu je Bog poučavao Mojsija. Kad je Mojsije naučio da sam ne može izbaviti Izraela, već da Bog to može učiniti kroz njega, tada ga je Bog mogao upotrijebiti.

 

Jedan od razloga zbog kojih mnogi od nas danas nisu upotrijebljeni od Boga je što smo presnažni. Jeste li ikada razmišljali o tome? Bog nas ne može upotrijebiti kada smo prejaki. Samo iz slabosti možemo biti snažni. Apostol Pavao govori nam: "Nego lude svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijetu izabra Bog da posrami jake" (1. Korinćanima 1,27). Mojsije i Pavao shvatili su da Bog može djelovati kroz njih samo kada su slabi. Zapanjujuće je što Bog može učiniti kroz slabo tijelo.

 

"Ja ću biti s tobom", nastavi. "I ovo će ti biti znak da sam te ja poslao: kad izvedeš narod iz Egipta, Bogu ćete iskazati štovanje na ovome brdu." Nato Mojsije reče Bogu: "Ako dođem k Izraelcima pa im kažem: 'Bog otaca vaših poslao me k vama', i oni me zapitaju: 'Kako mu je ime?' - što ću im odgovoriti?" (Izlazak 3,12-13)

 

Pitanje koje je Mojsije postavio je sasvim logično i prirodno. Siguran sam da bismo svi mi postavili isto pitanje. Mojsije se bojao da ga Izraelovi sinovi neće prihvatiti. Nije znao kako će im objasniti Boga. Nije znao kako će Izraelce dovesti do te Božje planine. To su bili problemi s kojima se Mojsije susretao. Zapazite na koji mu je način Bog odgovorio.

 

"Ja sam koji jesam", reče Bog Mojsiju. Onda nastavi: "Ovako kaži Izraelcima: 'Ja jesam' posla me k vama.“ (Izlazak 3,14)

 

U imenu "JA JESAM" nesumnjivo je uključeno mnogo više nego što je ikada bilo rečeno, međutim, svakako bi valjalo razmotriti nekoliko stvari koje su od vrhunske važnosti. Ime "JA JESAM" je tetragram, odn. riječ koja se sastoji od četiri slova. Mi je prevodimo sa JAHVE. Prevodili su je i sa YAHWEH. Kako je izgovarate? To je ime postalo sveto ime lzraelovim sinovima, i to do te mjere, da su zaboravili kako se izgovara. Da bi se izbjeglo huljenje Božjeg imena, uopće ga nisu upotrebljavali. Je li to JEHOVA ili JAHVE, nitko ne zna. Međutim, JA JESAM je Božje ime.

 

U Postanku, Bog je Stvoritelj. On je Elohim, Bog Svemogući, samopostojeći, JA SAM KOJI JESAM. To je Bog koji je poslao Mojsija da izbavi Izraelove sinove.

 

 

U Psalmu 135,13 čitamo: "Ime tvoje, o Jahve, ostaje dovijeka, i spomen na te, o Jahve, od koljena do koljena." Ime "Jahve" u ovome stihu može se prevesti sa "ja sam koji jesam." Važno je zapaziti da to ime govori o činjenici da BOG JEST.

 

 

MOJSIJEVO POSLANJE

 

Došao je trenutak da se ispuni Josipovo obećanje izrečeno u Postanku 50,25: "Bog će se vas doista sjetiti.

 

Dalje je Bog Mojsiju rekao: "Kaži Izraelcima ovako: 'Jahve, Bog vaših otaca, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev, poslao me k vama.' To mi je ime dovijeka, tako će me zvati od koljena do koljena." (Izlazak 3,15)

 

Bog se objavio Abrahamu, Izaku i Jakovu. Taj je isti Bog slao Mojsija Izraelovim sinovima, a postupak koji je pritom morao upotrijebiti opisan je u narednih nekoliko stihova.

 

 "Idi, skupi starješine Izraelaca pa im kaži: 'Jahve, Bog otaca - Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev - objavio mi se i rekao mi: Pohodio sam vas i razabrao što vam se čini u Egiptu.

 

Odlučio sam vas izvesti iz egipatske bijede u zemlju Kanaanaca, Hetita, Amorejaca, Perižana, Hivijaca i Jebusejaca - u zemlju kojom teče med i mlijeko!'

 

Oni će te poslušati. Onda pođi sa starješinama Izraelaca k egipatskom kralju i reci mu: 'Objavio nam se Jahve, Bog Hebreja. Pusti nas da odemo tri dana hoda u pustinju, da ondje prinesemo žrtvu Jahvi, Bogu svojemu.'

 

Znam ja da vas egipatski kralj neće pustiti ako ne bude natjeran teškom šakom.  Zato ću ja pružiti svoju šaku i pritisnuti Egipat svakovrsnim čudesima što ću ih u njemu izvesti. Poslije će vas pustiti. (Izlazak 3,16-20)

 

Bog je Mojsiju dao postupak koji je trebao slijediti. Morao je Izraelovim starješinama reći o Božjem planu izbavljenja. Zatim su on i starješine trebali otići pred faraona i reći mu da im se dopusti da odu tri dana hoda u pustinju kako bi mogli prinijeli žrtvu Bogu kao narod. Nakana je bila da se faraonu blago da do znanja kakav je Božji plan, umjesto da se kaže: "Odlazimo, i vraćamo se zauvijek u kanaansku zemlju."

 

Bog je rekao Mojsiju da će faraon odbiti pustiti Izraela. Faraonovo odbijanje otvorit će Božju kampanju protiv egipatskih bogova. Nakon te kampanje, unatoč tome što će Bog pokazati svoja silna čudesa, faraon će i dalje tvrdokorno odbijati pustiti Izrael. Bog će tada na zemlju pustiti pošasti koje će natjerati faraona da se predomisli i otpusti Izrael iz Egipta da krene svojim putem. Bog ima plan za izbavljenje Izraela, šio će i učiniti.

 

Dobro ću raspoložiti Egipćane prema ovome narodu, pa kad pođete, nećete poći praznih ruku. Svaka će žena zatražiti od svoje susjede i stanarke u svojoj kući nakita srebrnog i zlatnog i odjeće. To stavite na svoje sinove i kćeri. Tako ćete oplijeniti Egipćane." (Izlazak 3,21-22)

 

Riječ "zatražiti" ne znači da će ukrasti ono što im pripada, već da će uzeti zasluženu plaću. Izraelci su bili robovi koji za svoj rad nisu primali plaću. Bog im je rekao da pokupe svoje zaostale plaće za posljednjih nekoliko stotina godina rada. Napustit će Izrael s plaćom za godine napornog rada. Bog je skrbio za svoj narod.