dr. J. Vernon McGee

Dr. J. Vernon McGee proveo je 37 godina u pastorskom radu, počevši 1933. godine. Temelj tih godina bilo je stalno proučavanje Biblije. Nakon što je bio pastor crkava u Georgiji, Tennesseeju i Texasu, dr. McGee se sa svojom obitelji preselio u Californiju.

1949. godine započeo je svoju pastoralnu službu u Crkvi otvorenih vrata, nedenominacijskoj crkvi u Los Angelesu. Preko dvadeset godina propovijedao je Bibliju tisućama koji su dolazili iz raznih crkava tog područja svakog utorka navečer.

Gospodin je upotrijebio tih dvadesetak godina tjednog proučavanja Biblije u Crkvi otvorenih vrata kako bi usredotočio i pročistio naučavanje dr. McGeeja u njegovoj tridesetsedmogodišnjoj pastorskoj karijeri. To je postala osnova za ono što će postati programom »Kroz Sveto pismo«.

Kako je započela radio služba Kroz Sveto pismo?

Tijekom godina McGeejeva pastorstva mnogi su poželjeli poslušati njegove biblijske poruke, ali nisu svi mogli doći u crkvu kako bi ga čuli. Dr. McGee je dobio ideju da snimi poruke te ih emitira na lokalnoj radio stanici. Ispočetka su se mogle čuti samo u Los Angelesu, no na kraju su i druge radio stanice poželjele emitirati te programe. Tako je rođena služba »Kroz Sveto pismo« ili The Thru the Bible Radio (TTB).

Dr. McGee je iz Crkve otvorenih vrata otišao u mirovinu 1970. godine kako bi se u potpunosti i punovremeno posvetio radio službi koju je započeo kao pastor. Služba je uskoro počela brzo rasti.

Godine 1969. tijekom njegova posjeta misionarskoj radio stanici TWR-a na karipskom otoku Bonaire, dr. McGee je po prvi put shvatio nevjerojatnu silu radija u naučavanju Biblije, i to ne samo u Americi, već po cijelome svijetu.

Link: www.ttb.twr.org


Autor: dr. J. Vernon McGee

POGLAVLJE 4

 


TEMA: Mojsijeve primjedbe na to da bude izbavitelj Izraela; Aron postaje Mojsijev glasnogovornik; Mojsije se vraća u Egipat

 

Ovo nam poglavlje govori o Mojsijevom povratku u Egipat i o predivnom načinu na koji se Bog pozabavio njegovim dvojbama. Moisije je u glavi imao mnoga pitanja i mnogo prepreka za prevladati, ali je Bog imao odgovor na svaku Mojsijevu primjedbu.

 

MOJS1JEVE PRIMJEDBE NA TO BUDE IZBAVITELJ IZRAELA

 

Mojsije je imao nekoliko razloga zbog kojih je osjećao da je on pogrešan čovjek za posao koji mu je Bog htio povjeriti.

 

Mojsije uzvrati: "Ali ako mi ne povjeruju i ne poslušaju me, nego mi reknu: 'Jahve ti se nije objavio?' "Što ti je to u ruci?" - zapita ga Jahve. "Štap", odgovori. (Izlazak 4,1-2)

 

U danima što dolaze, Mojsije će upotrijebiti štap na mnogo različitih načina. Postat će svojevrsni znamen njegova autoriteta. Bit će svjedočanstvo Izraelu i Egiptu o Božjoj nazočnosti uz Mojsija. Jednako će tako služiti kao izvor snage samome Mojsiju.

 

"Baci ga na zemlju!" - naredi mu Jahve. On ga baci na zemlju, a štap se pretvori u zmiju. Mojsije pred njom uzmače. (Izlazak 4,3)

 

Kad je Mojsije bacio štap na tlo, od njega je nastala opaka zvijer. Zapazite kako u štapu samom po sebi nema nikakve sile. To je jednostavno instrument i sotona ga jednako tako može upotrijebiti kao i Bog. Na primjer, usporedile novčanicu sa štapom. Novčanicom možete platiti ubojstvo, prostituciju, alkohol ili kocku. Drugim riječima, ta ista novčanica može se preobraziti u zmiju. Samo kada se novčanica, ili štap, nalazi u rukama Božjeg čovjeka, kojeg pokreće Božja sila, može biti upotrijebljena za dobro. To je vrlo važna pouka kojoj nas Bog poučava u ovom odjeljku.

 

Onda Jahve reče Mojsiju: "Pruži ruku i uhvati je za rep." I on seže rukom i uhvati je za rep, a ona opet postade štap u njegovoj ruci. (Izlazak 4,4)

 

Mnogi ljudi automobil, radio i televiziju smatraju đavoljim izmišljotinama. Đavao sve to može koristiti, međutim, mogu se jednako tako upotrijebiti i za Boga. Uhvatite zmiju za rep, dragi moji prijatelji. Koristite svoj automobil da nekoga dragog odvezete u crkvu, ili koga od ne spašenih prijatelja da čuju Božju riječ. Podržite kršćanske programe na televiziji ili radiju. Učinite svoj dio kako bi mediji postali Božji instrument umjesto da budu đavolji instrument. Vi ih učinite štapom u Božjoj ruci.

 

Bog je Mojsija pozvao da izbavi Izraelove sinove iz ropstva u Egiptu. Obučavao ga je četrdeset godina u pustinji, te mu je dao poslanje kod gorućeg grma. Taj čovjek, koji je svojedobno bio tako revan da je išao ispred Boga, sada oklijeva prihvatiti ulogu izbavitelja koju mu Bog svojim ukazom daruje. Počeo je Bogu iznositi svoje primjedbe, a Bog mu je u ruke stavio štap. Naučio je da kada se štap koristi u skladu s Božjom voljom, u ruci čovjeka podložnog Bogu, tada on postaje njegov znamen autoriteta. Uza taj štap, međutim, Bog je Mojsiju dao još jedan zalog sigurnosti, te ga poučava još jednoj pouci jer će preuzeti veliku odgovornost izvođenja Izraelovih sinova iz Egipta.

 

Još mu Jahve rekne: "Uvuci ruku u njedra." On uvuče ruku u njedra. Kad ju je izvukao, gle - ruka mu gubava, bijela kao snijeg.  "Stavi opet ruku u njedra!" - naredi mu Jahve. On opet ruku u njedra. Kad ju je iz njedara izvukao, gle - opet je bila kao i ostali dio tijela. "Ako ti ne povjeruju i ne prihvate poruku prvoga znamenja, povjerovat će poruci drugoga znamenja. (Izlazak 4,6-8)

 

Velika pouka ovdje upravljena je samome Mojsiju. Njegova njedra govore o njegovom unutarnjem životu U Izrekama 4,23 čitamo: "A svrh svega čuvaj svoje srce, jer iz njega izvire život." Drugim riječima, ruka će zamijeniti srce. Bog je želio štap staviti u ruku čovjeka podložnog Njemu. Sada je želio da Mojsijeva ruka bude u skladu s njegovim srcem. Gospodin je u Mateju 7,17 rekao: "Tako svako dobro stablo rađa dobrim plodovima, a nevaljalo stablo rađa plodovima zlim." Zatim, u Luki 6,45 Gospodin je rekao: "Dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Ta iz obilja srca usta mu govore." Bog Mojsiju govori da želi njegovu ruku i njegovo srce. Bog i nama govori tu istu stvar. Bog ne želi naš novac i naše sposobnosti. Bog želi vas i želi mene. Ako ima nas, tada će također dobiti i ostatak.

 

Mojsije je stavio ruku u njedra i izvadio je gubavu. Ponovno je stavio ruku u njedra i izvukao je čistu. Iz srca će na koncu izići ono što u stvari jeste. Bog je želio štap postaviti u ruku čovjeka koji je podložan Njemu. Htio je da ruka tog čovjeka ide u istome smjeru kao i njegovo podložno srce. To je velika pouka koju je Bog imao za Mojsija, za Izraelove sinove i za nas danas.

 

"Oprosti, Gospodine!" - nastavi Mojsije Jahvi. "Ja nikad nisam bio čovjek rječit; ni prije ni sada kad govoriš svome sluzi. Ja sam u govoru spor, a na jeziku težak." (Izlazak 4,10)

 

Mojsije nudi Bogu još jednu primjedbu. Rekao je: "Gospodine, tebi je potreban rječit govornik za taj posao, a to ne mogu." Mojsije je bio i te kako kadar govoriti kad je vrijeme, ali je nudio ispriku. Osjećao se neadekvatan za posao.

 

 "Tko je dao čovjeku usta?" - reče mu Jahve. "Tko ga čini nijemim i gluhim; tko li mu vid daje ili ga osljepljuje? Zar to nisam ja, Jahve!  Idi, dakle! Ja ću biti s tobom kad budeš govorio i kazivat ću ti što ćeš govoriti." (Izlazak 4,11-12)

 

Bog je rekao Mojsiju da ne samo da želi njegovu ruku, već želi i njegova usta. Obećao je da će bili uz Mojsijeva usta i naučiti ga što mora govoriti. Iz srca izlaze životna pitanja i ono što se nalazi u srcu, izići će jednom na usta. Bog je želio Mojsijevo srce.

 

"Oprosti, Gospodine - opet će Mojsije - ne bi li poslao koga drugoga!" (Izlazak 4,13)

 

Mojsije je pokušavao pronaći zamjenu.

 

ARON POSTAJE MOJSIJEV GLASNOGOVORNIK

 

Razljuti se Jahve na Mojsija i reče: "Zar Aron, Levijevac, nije tvoj brat? Znam da je on vrlo rječit. Evo, baš ti izlazi u susret. Kad te vidi, obradovat će se u srcu. Ti govori njemu i u njegova usta stavljaj riječi. Ja ću biti i s tobom i s njime dok budete govorili; kazivat ću obojici što ćete raditi. Neka on mjesto tebe govori narodu. Tako, on će tebi biti mjesto usta, a ti ćeš njemu biti mjesto Boga. (Izlazak 4,14-16)

 

Mojsije je napravio veliku pogrešku tražeći od Boga da mu da glasnogovornika. Bog je to dopustio, međutim, nije želio podijeljeno zapovijedanje. Vidjet ćemo da će to uzrokovati probleme za vrijeme kada su Izraelovi sinovi putovali pustinjom. U knjizi Brojeva vidjet ćemo da je Aron bio uključen u pravljenje zlatnog teleta Izraelu dok se Mojsije nalazio na gori Sinaju. Bila je to velika Aronova pogreška, a do nje je došlo zbog podijeljene vlasti. Drugi problemi nabrojeni su u knjizi Brojeva. Bog nije trebao Arona za posao izbavljanja Izraelovih sinova. Sve što mu je trebalo bio je Mojsije. Mojsije je svo vrijeme oklijevao pouzdati se u Boga, pa je Bog uz njega trebao poslati još nekoga. Moramo prepoznati svoje slabosti, ali kad nas Bog pozove obaviti neki posao, morali bismo odgovorili s pouzdanjem. Bog će nas osposobiti da obavimo posao kojeg nas je pozvao obavljati.

 

Uzmi ovaj štap u ruku. Njim izvodi znamenja." Zatim se Mojsije vrati svome tastu Jitru te mu reče: "Pusti me da se vratim braći u Egipat da vidim jesu li još na životu." "Pođi u miru!" - reče Jitro Mojsiju. (Izlazak 4,17-18)

 

MOJSIJE SE VRAĆA U EGIPAT

 

I Jahve reče Mojsiju u Midjanu: "Vrati se u Egipat, jer su pomrli svi ljudi koji su tražili tvoj život." (Izlazak 4,19)

 

U Egiptu je na vlasti bio novi faraon. Faraon koji je zapovjedio Mojsijevu smrt sada je bio mrtav, pa se Mojsije mogao sigurno vratiti u Egipat.

 

Tako Mojsije posadi na magarca svoju ženu i sinove i ode u zemlju egipatsku. A u ruku Mojsije uze Božji štap.  Jahve opet reče Mojsiju: "Kad se vratiš u Egipat, pobrini se da pred faraonom izvedeš sva čudesa za koja sam ti dao moć, premda ću ja tvrdim učiniti njegovo srce, tako te neće pustiti narod da ode.

 

Činjenica što je Bog rekao da će otvrdnuti faraonovo srce oduvijek je predstavljala problem. Problem se pojavljuje još jednom kad promotrimo pošasti kojima je Egipat bio poharan, a kad budemo detaljnije proučavali te pojave, doći ćemo do zadovoljavajućeg odgovora.

 

Tada reci faraonu: 'Ovako kaže Jahve: Izrael je moj prvorođenac. (Izlazak 4,22)

 

Bog nije pojedinog Izraelca nazivao Božjim sinom, već je za narod rekao: "'Izrael je moj sin, moj prvorođenac."

 

Tražim od tebe da mi pustiš sina da mi iskaže štovanje. Ako odbiješ da ga pustiš, ja ću ubiti tvoga prvorođenca. (Izlazak 4,23)

 

Bog je bio vrlo blag u postupanju prema faraonu i Egipćanima. Faraonu je na početku natjecanja tekao: "Ili pusti mog sina Izraela, iii ću ubiti tvoga sina." Bog je poslao mnoge pošasti prije nego što je dotakao prvorođence u Egiptu, dajući faraonu i Egiptu sasvim dovoljno vremena da prepozna pravog i istinskog Boga i pusti Izrael da ode, međutim, faraon, nije bio voljan iskoristiti tu prigodu.

 

Kad se na putu Mojsije zaustavi da prenoći, navali na nj Jahve da ga ubije. (Izlazak 4,24)

 

Ovo je čudan stih, međutim, otkriva treći Mojsijev prigovor. Zanemario je obrezati svoje sinove. Obrezanje je bio dokaz ili pečat Božjeg saveza sklopljenog s Abrahamom. Ako je Mojsije želio objavljivali Božju volju drugima, sam je morao biti poslušan Božjim zapovijedima. Bog je na silu morao Mojsija natjerati iz njegova neposluha.

 

Ali Sipora pograbi oštar kremen, obreza svoga sina i kožicom se dotakne Mojsijevih nogu: "Zaista si mi ti krvav muž", reče. I Jahve ga pusti. Ona je to zbog obrezanja rekla "krvav muž".  (Izlazak 4,25-26)

 

Teško je razumjeti ovaj događaj i moramo malo otići u širinu kako bismo ispitali teren. Kad je Mojsije bježao iz Egipta, otišao je u midjansku zemlju. Midjanci su bili potomci Abrahama i Keture. Taj je narod bio monoteistički. Nisu bili štovatelji idola, već su štovali jednoga Boga. Kod toga naroda, Mojsije se osjećao kao kod kuće. Postao je blizak prijatelj sa midjanskim svećenikom koji je imao sedam kćeri. Mojsije se oženio njegovom kćeri Siporom. U stvari, kao što smo to već isticali ranije, njeno ime znači "vrabac'' ili "malena ptica."

 

Bog je odmah na početku blagoslovio Mojsijev dom. Njegov prvi sin Geršon, što znači "stranac", rodio se u Midjanu. Mojsije je bio stranac u svojoj zemlji, međutim, učinio ju je svojim domom.

 

U Mojsijevom bračnom životu, na žalost, postojao je problem. Bog je Mojsija pozvao kod gorućeg grma i poslao ga da ode u Egipat. Faraon je bio mrtav i Mojsije se sigurno mogao

 

vratiti. Kako je Mojsije krenuo na svoje putovanje u Egipat, Bog ga je želio ubili. Zašto? Mojsije je zanemario obred obrezanja na svome sinu. Obrezanje je bio znak i pečat Božjeg saveza s Abrahamom koji je bio određen zato da Izraelci nemaju saveza sa tijelom. Tijelo je trebalo odstraniti i svaki se Izraelac trebao pouzdavati u Boga.

 

Postanak 15,6, Psalam 106,31, Rimljanima 4,3 i Galaćanima 3,6 govore nam o tome da je Abraham vjerovao Bogu i da mu se to uračunalo u pravednost. Izak i Jakov slijedili su Abrahamov primjer. Bili su Izraelci po rođenju, međutim, obrezanje je bio znak toga. Za njih je izvođenje tog obreda bio znak vjere. Obrezanje je bio dokaz da je čovjek Abrahamov potomak. Bio je to dokaz njegove vjere.

 

Po svemu sudeći, Sipora se protivila zapovijedi obrezanja, a Mojsije nije inzistirao na tome. Mojsije možda nije mislio da je taj čin tako važan, a njegova je žena očito mislila da je to glupo i krvavo. Bilo kako bilo, Mojsije nije bio voljan izazivati bračnu svađu. Mojsijeva žena nije bila ateist. Bila je monoteist. Samo se protivila Božjoj zapovijedi, a Mojsije od toga nije htio praviti veliku stvar. Mojsije je mogao ustati protiv faraona, ali nije mogao zauzeti stav protiv vlastite žene. Mojsije je znao reći Izraelu kada nije bio u pravu, ali se nije protivio svojoj ženi kada nije u pravu.

Mojsije je očito držao da će se izvući na tom području neposluha. Jednostavno je propustio da mu stvar isklizne iz ruku, baš kao što se to događa i mnogim radnicima u kršćanstvu koji nastoje ispraviti obiteljske živote drugih obitelji. Bog je intervenirao u Mojsijevom životu. Napao ga je iz zasjede na putu u Egipat i otkrio mu je svu ozbiljnost situacije. Velika opasnost nastaje kada se muž i žena ne slažu u potpunosti na području duhovnih pitanja. To je razlog zbog kojeg Biblija upozorava da se vjernici i nevjernici ne bi smjeli ženiti.

 

Sipora je izvela obred obrezanja na njihovom sinu kako bi spasila Mojsiju život. Stoga, ono što je učinila bio je čin vjere s njene strane. Pozvala se na obećanje saveza s Abrahamom, na otkupljenje po krvi bez pouzdavanja u tijelo. Nakon obrezanja njihovog sina, možda kad su stigli u Egipat, Mojsije je uvidio problem pa ju je poslao natrag da bude s njenim ocem. Kasnije, tijekom putovanja pustinjom, vidjet ćemo da je Jitro, Mojsijev tast, doveo Siporu natrag i oni su se pomirili.

 

Onda rekne Jahve Aronu: "Zaputi se prema pustinji, u susret Mojsiju!" On ode i s njim se sastane na Božjem brdu. Poljubi ga. Mojsije pripovjedi Aronu sve što mu je Jahve povjerio i sva znamenja koja mu je naredio da ih učini. Sad odu Mojsije i Aron i skupe sve starješine Izraelaca. Aron izloži sve što je Jahve govorio Mojsiju, a Mojsije izvede znamenja naočigled naroda. Narod je bio uvjeren, i pošto čuše da je Jahve pohodio Izraelce i pogledao na njihove jade, popadaše ničice i pokloniše se. (Izlazak 4,27-31)

 

Tu nalazimo veliki prizor štovanja. Ti ljudi sada dolaze do vjere u Boga i na temelju toga Bog će ih izvesti iz egipatske zemlje.