dr. J. Vernon McGee

Dr. J. Vernon McGee proveo je 37 godina u pastorskom radu, počevši 1933. godine. Temelj tih godina bilo je stalno proučavanje Biblije. Nakon što je bio pastor crkava u Georgiji, Tennesseeju i Texasu, dr. McGee se sa svojom obitelji preselio u Californiju.

1949. godine započeo je svoju pastoralnu službu u Crkvi otvorenih vrata, nedenominacijskoj crkvi u Los Angelesu. Preko dvadeset godina propovijedao je Bibliju tisućama koji su dolazili iz raznih crkava tog područja svakog utorka navečer.

Gospodin je upotrijebio tih dvadesetak godina tjednog proučavanja Biblije u Crkvi otvorenih vrata kako bi usredotočio i pročistio naučavanje dr. McGeeja u njegovoj tridesetsedmogodišnjoj pastorskoj karijeri. To je postala osnova za ono što će postati programom »Kroz Sveto pismo«.

Kako je započela radio služba Kroz Sveto pismo?

Tijekom godina McGeejeva pastorstva mnogi su poželjeli poslušati njegove biblijske poruke, ali nisu svi mogli doći u crkvu kako bi ga čuli. Dr. McGee je dobio ideju da snimi poruke te ih emitira na lokalnoj radio stanici. Ispočetka su se mogle čuti samo u Los Angelesu, no na kraju su i druge radio stanice poželjele emitirati te programe. Tako je rođena služba »Kroz Sveto pismo« ili The Thru the Bible Radio (TTB).

Dr. McGee je iz Crkve otvorenih vrata otišao u mirovinu 1970. godine kako bi se u potpunosti i punovremeno posvetio radio službi koju je započeo kao pastor. Služba je uskoro počela brzo rasti.

Godine 1969. tijekom njegova posjeta misionarskoj radio stanici TWR-a na karipskom otoku Bonaire, dr. McGee je po prvi put shvatio nevjerojatnu silu radija u naučavanju Biblije, i to ne samo u Americi, već po cijelome svijetu.

Link: www.ttb.twr.org


Autor: dr. J. Vernon McGee

POGLAVLJE 27

 

 

TEMA: Žrtvenik za paljenice; dvorište Šatora; ulje sa svjetiljke

 

Zapazite da kako izlazimo iz Šatora sastanka u dvorište Šatora, dijelovi namještaja su načinjeni od bronce (tuča): tučani žrtvenik i tučani umivaonik. Unutar Šatora, sjetit ćete se, dijelovi namještaja bili su načinjeni od zlata. Kako se približavate Bogu, naglasak je stavljen na Osobu Isusa Krista. Kako se udaljavate više prema van, naglasak je više stavljen na Kristovo djelo.

 

ŽRTVENIK ZA PALJENICE


"Načini žrtvenik od bagremova drva, pet lakata dug, pet lakata širok - prava četvorina - i tri lakta visok. Na njegova četiri ugla načini rogove. Neka mu rogovi budu u jednome komadu s njim. I tučem ga okuj. Dalje, načini za žrtvenik posude za zgrtanje otpadaka: strugače, kotliće, viljuške i kadionike. Sve potrepštine za žrtvenik načini od tuča. (Izlazak 27,1-3)

 

Namještaj u dvorištu napravljen je od mjedi koja predstavlja sud nad grijehom. Pitanje grijeha treba riješiti u dvorištu prije nego što se može ući u Svetinju. Namještaj u Svetinji bio je u potpunosti načinjen od zlata i oslikava zajedništvo s Bogom i štovanje Boga. U Svetinji nema grijeha. Pitanje grijeha riješene je u dvorištu.

 

Čovjek stoji vani. Kako će pristupiti Bogu? Prva stvar koju mora imati je zamjenska žrtva koja će umrijeti umjesto njega. Čovjek može izbjegavati susresti se s Bogom, međutim, ako želi imati susret s Bogom i pritom ne umrijeti, mora imati zamjensku žrtvu. Netko će morati umrijeti na tom mjedenom žrtveniku umjesto njega i za njega. Ponekad se žrtvenik naziva Gospodnjim stolom, a inače se zove žrtvenikom za paljenice. To je mjesto na kojem Bog obračunava sa grešnikom. On govori o Kristovom križu i o činjenici da je On u stvari Onaj koji je umro umjesto čovjeka. To je ono što je Pavao rekao u Efežanima 5,2: "I hodite u ljubavi kao što je i Krist ljubio vas i sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris." Krist je naša žrtva paljenica. Žrtvenik su načinili ljudi, ali je obrazac za njega došao iz neba. Križ je bio žrtvenik kojeg je Bog izabrao za žrtvu. Gospodin Isus Krist bio je predan po  Božjem promišljaju i predznanju da umre na križu. Krist je, stoga, mnogo više od dobrog čovjeka. On je i to, ali je i Janje zaklano od prije postanka svijeta. Nema pristupa Bogu osim kroz mjedeni žrtvenik. Na njemu žrtva mora biti žrtvovana i mora se nju proglasiti zamjenom za čovjeka. U Ivanu 1,29 čitamo: "Sutradan Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče: 'Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!"' Apostol Ivan govori o Kristu kao o toj zamjenskoj žrtvi na mjedenom žrtveniku. To je križ postao u ona posljednja tri sata kada se spustila tama i kada je Krist platio za grijehe svijeta.

 

U Ivanu 1,12 rečeno nam je da "…onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u Njegovo ime." Čovjek nije mogao iskazivati štovanje Bogu, moliti se ili služiti dok nije došao do mjedenog žrtvenika. Svaki Levit, svaki svećenik, morao je doći do ovog žrtvenika. Dragi moji prijatelji, put križa vodi kući. Da Isus Krist nije prošao putem

mjedenog žrtvenika, vi i ja ne bismo imali pristup Bogu.

 

Isus Krist nije samo Janje koje je umrlo za nas, već je također i uskrslo Janje. Apostol Ivan govori nam u Otkrivenju 5,6 da je vidio "…Jaganjca, kao zaklana..." Mjedeni žrtvenik stajao je na ulazu u Šator sastanka. Kristov križ stoji pred ulazom u nebo - bio je podignut na zemlji, ali ulaska u nebo nema osim po tome križu.

 

Mjed koja je prekrivala žrtvenik govori o sudu. Bagremovo drvo prekriveno mjedi govori o Njegovoj snazi kao žrtve. Kakva 1i je to snažna slika Kristova križa!

 

DVORIŠTE ŠATORA SASTANKA

 

"Napravi i dvorište Prebivališta. Na južnoj strani napravi zavjese od prepredenog lana, sto lakata u dužinu s te strane. Za dvorišni ulaz: vezen zastor od dvadeset lakata, od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana; i sa svoja četiri stupa i njihova četiri podnožja. (Izlazak 27,9,16)

 

Boje zavjesa još jednom nam pričaju svoju priču. Plava je bila nebeska boja i ona govori o činjenici da je Krist došao iz neba. Crvena boja govori o Kristu kao čovjeku i o Njegovoj krvi koju je prolio za čovječanstvo. Ljubičasta boja je mješavina crvene i plave boje, i ona je boja kraljeva, pa na taj način govori o Kristu kao Kralju. To su bili zastori za ulaz u dvorište kroz koje su ulazili svećenici i Leviti. Taj je ulaz bio visok svega pet lakata, a ograda koja je omeđivala dvorište Šatora sastanka bila je površine stotinu puta pedeset lakata i po cijeloj duljini bila je prekrivena bijelim lanenim platnom. Ona je odjeljivala one vani od onih unutra.

 

ULJE ZA SVJETILJKE

 

Završetak ovog poglavlja je vrlo zanimljiv. Bavi se uljem za svjetiljke i vrlo je čudno što se ta tema uvodi upravo na ovome mjestu u knjizi.

 

"Nadalje, naredi Izraelcima da ti za svjetlo donose čistoga ulja od istupanih maslina, tako da svjetlo neprestano gori. (Izlazak 27,20)

 

Ulje, kao što sam to već isticao ranije, govori o Božjem Svetom Duhu - Zaharijino tumačenje svijećnjaka: "...Ne silom niti snagom, već duhom mojim! - riječ je Jahve nad Vojskama" (Zaharija 4,6). Sveti Duh je Onaj koji daje svjetlost. Sveti Duh neće govoriti o sebi, već uzima ono što je Kristovo i to pokazuje nama.

 

Aron i njegovi sinovi neka ga postavljaju u Šator sastanka izvan zavjese što zaklanja Svjedočanstvo da gori pred Jahvom od večeri do jutra. Neka je to neopoziva naredba za izraelske naraštaje." (Izlazak 27,21)

 

Goruće svjetlo govori o Kristu. Sve to se izmijenilo - Gospodin Isus Krist vratio se u nebo. U Mateju 5,14 čitamo: "Vi ste svjetlost svijeta…" Vi i ja ne stvaramo baš previše svjetlosti. Samo nas Božji Duh može upotrijebiti. Prva slika Krista koju nalazimo u knjizi Otkrivenja je ona gdje Isus hoda posred svijećnjaka. Nastoji održati svjetlo crkvenog svjedočanstva na zemlji živo. Krist u tome pomaže onima koji su Njegovi.

 

Valjalo bi na kraju reći još riječ dvije o dijelovima namještaja Šatora sastanka koji do sada još nisu bili spomenuti. Jedan takav dio je kadioni žrtvenik koji se spominje u Izlasku 30. Ako ste željeli štovati Boga, morali ste proći pokraj tog žrtvenika.

Drugi dio namještaja o kojem još nije bilo riječi bio je mjedeni umivaonik. Umivaonik je čovjeka činio čistim za štovanje Boga. Kod mjedenog umivaonika prihvaćali ste Gospodina Isusa kao Spasitelja, te vas je kod mjedenog umivaonika Božji Sveti Duh čistio. Tada vam je dopušteno štovati Boga.

 

POGLAVLJE 28

 

TEMA: Aron i njegovi sinovi odvojeni za svećenstvo; oplećak; naprsnik; Urim i Tumim; ogrtač oplećka


ARON I NJEGOVI SINOVI ODVOJENI ZA SVEĆENSTVO

 

Vidjeli smo kako je svaki konac, boja i predmet u Šatoru sastanka govorio i Osobi i djelu Gospodina Isusa Krista. Sada smo došli do onih koji će služili u Šatoru sastanka. Leviti su trebali brinuti o Šatoru, a Aron i njegovi sinovi trebali su biti svećenici. Aron je trebao biti veliki svećenik.

 

"A onda dovedi k sebi između Izraelaca svoga brata Arona zajedno s njegovim sinovima: Nadabom, Abihuom, Eleazarom i Itamarom da mi služe kao svećenici. Napravi svome bratu Aronu sveto ruho na čast i ukras. (Izlazak 28,1-2)

 

Da bi Aron mogao služiti kao veliki svećenik, morao je imati određeno odijelo. I to odijelo govori o Kristu. Istina je da većina uputa danih u knjizi Izlaska nije baš pretjerano uzbudljivo štivo, niti ih možemo čitati kao detektivski roman ili nekakav triler, međutim, one otkrivaju Krista. Pitate se zašto nam je Bog dao sve ove upute? Mala djeca uče pomoću slika. Biblija je knjiga prepuna slike, a Bog želi da učimo istine koje ima za nas promatrajući "slike" koje nam je dao.

 

Ova odjeća nije bila sveta u onom smislu na koji vi i ja danas mislimo o svetosti. Hebrejska riječ za svet znači "odvojen za nešto." Ova je odjeća bila odvojena za službu Bogu. Sve što je  odvojeno za Boga je sveto.

 

Pretpostavimo da imate pedeset kana u lisnici i da ste odlučili dati deset kuna za Gospodnje djelo. Možda ste tih pedeset kuna primili u trgovini, a trgovac ih je primio od kockara, koji ih je opet primio od prostitutke, koja ih je možda primila od kradljivca i tako dalje. Međutim, trenutkom kada ste odlučili odvojiti taj novac za Boga, on postaje svet. Sve što je odvojeno za Boga je sveto.

 

Radilo se o svetoj odjeći koju je trebalo koristiti za službu Bogu. Ja ne nosim odjeću kakvu su nosili Leviti, međutim, dok sam bio pastor, imao sam moher odijelo koje sam nosio isključivo za propovjedaonicom. Dobro sam se zabavljao šaleći se sa svojim bliskim prijateljima svojim "svetim odijelom." Kada propovijedam, imam na sebi svoju svetu odjeću i u jednu ruku to je i točno jer sve što je odvojeno za Božju službu jest sveto.

 

Zapazite također da je to odijelo za Božju slavu j daje lijepo. Uistinu mi se to dopada. Nešto ne mora bili neophodno i ružno, dragi moji prijatelji, samo zato što se koristi za službu Bogu. Meni osobno jako smeta što svijet, tjelesno i đavao dobivaju većinu onoga što je lijepo. Zašto jedan dio ljepote ne bismo dali i Bogu? Na koncu konca, On je Onaj koji je stvorio sve lijepo. Ako držite da Bog ne razlijeva boje po svijetu u kojem živimo, promotrite jedan lijepi zalazak sunca ili boju lišća u jesen. Promatrajte nebo dok je jasan sunčani dan, a zatim ga promatrajte za vrijeme oluje. Bog je majstor za boje i lijepo, tako da je i odijelo za svećenike moralo biti lijepo i namijenjeno Božjoj slavi.

 

Obrati se svim vještacima koje sam obdario mudrošću neka naprave haljine Aronu da bi se posvetio i vršio svećeničku službu u moju čast. (Izlazak 28,3)

 

Aron je trebao biti odvojen za službu velikog svećenika. Njegovo je odijelo trebalo izgledali na sljedeći način:

 

Neka ovu odjeću naprave: naprsnik, oplećak, ogrtač, košulju resama obrubljenu, mitru i pas; neka naprave svetu odjeću za tvoga brata Arona i njegove sinove da mi služe kao svećenici. (Izlazak 28,4)

 

Tu nalazimo šest odijela koje je trebalo koristiti u službi za Boga. Trebao ih je nositi Aron, a zatim je, naravno, odijelo trebalo prelaziti na onoga tko će ga naslijediti u službi.

 

Stoga neka oni primaju zlato, ljubičasto, crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan." (Izlazak 28,5)

 

Odijela je trebalo načiniti od ponajboljih materijala. Držim da bi Bog trebao primiti ono najbolje, međutim, moram priznati da bismo trebali biti vrlo oprezni s tim u svezi. Nikada u svojoj službi nisam vozio automobil koji se smatra skupim poput Mercedesa ili BMW-a. Jednom prigodom neki mi je čovjek ponudio kupiti skupi auto i ja sam to odbio. Vozim Volkswagen, ali, ako ćemo iskreno, mislim da imam jednako pravo voziti i Mercedes. U tome moram biti vrlo oprezan. Znam za jednog propovjednika koji je potpao pod veliku kritiku zbog toga što je nekoliko ljudi došlo do njegove kuće i ondje su našli nekoliko Mercedesa. Služba u koju je on uključen potiče ljude da daju novac njegovoj organizaciji, pa su se tako našli ljudi koji drže da novac na skupe automobile nije baš najmudrije uloženi novac.

 

Moram na ovome mjestu napomenuti kako novac koji se daje nekoj službi ne bi smjeli trošiti bez potrebe. Moramo biti vrlo oprezni. Što činimo sa dragovoljnim prilozima. Ja sam odlučio biti vrlo oprezan s novcem jer sam također tražio ljude da daju novac za radio emisije. Zbog toga i vozim Volkswagen. Zato, ako netko misli darovati mi Mercedes, radije zaboravite na to. Ozbiljno, moramo biti vrlo oprezni. S druge strane, moramo prepoznati da Božje djelo zaslužuje ono najbolje, ali to neophodno ne uključuje i Mercedese.

 

Kada preselimo u nove urede, morat ćemo odlučiti kakvu vrstu opreme ćemo nabaviti. Hoće li stroj za proizvodnju kaseta sa radio emisijama biti najjeftiniji model? Naravno da neće! Te su trake vrlo važne, pa ćemo zato nabaviti najbolji stroj koji možemo pronaći. Mislimo da je dobra oprema za Božje djelo krajnje neophodna; Božje djelo trebalo bi je imati. Nadam se da razumijete o čemu govorim, jer mislim da se Boga potkrada i vara. Malahija postavlja pitanje "Smije li čovjek prikraćivati Boga? A vi mene prikraćujete. I pitate: 'U čemu te prikratismo?' U desetini i u prinosu" (Malahija 3,8). Bog zna da će ga čovjek prikratiti. Čovjek je bio takav u Mojsijevo doba, a ništa se nije promijenio nisi danas.

 

OPLEĆAK

 

"Oplećak neka naprave od zlata, od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i od prepredenog lana - vješto izrađen. Neka na njemu budu dvije poramenice, pričvršćene za njegove krajeve.

 

Tkanica što bude na njemu neka je napravljena kao i on: od zlata, od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i od prepredenog lana, a neka s njim sačinjava jedan komad.  Zatim uzmi dva draga kamena oniksa i u njih ureži imena Izraelovih sinova: (Izlazak 28,6-9)

 

Teško je opisati oplećak. Njega se oblačilo preko lanenog odijela. Dva dulja komada tkanine spajalo se zajedno kamenom na jednom ramenu i kamenom na drugome ramenu. Platno se držalo zajedno pomoću pojasa na sredini. Šest imena Izraelovih sinova bilo je urezano na jedan dragi kamen oniks, a drugih šest imena na drugi kamen. Kada je veliki svećenik dolazio pred Boga, nosio je na svojim ramenima Izraelove sinove. To nam govori o sili i snazi velikog svećenika. U Hebrejima 7,25 čitamo o Gospodinu Isusu.Kristu, našem Velikom svećeniku: "zato i može do kraja spašavati one koji po njemu pristupaju k Bogu - uvijek živ da se za njih zauzima." Vidite, Krist nas može spasiti. On ima silu i ima moć.

 

Sjećate li se Isusove prispodobe o izgubljenoj ovci? Pastir je otišao tražiti izgubljenu ovcu i donio ju je natrag na svojim ramenima (Luka 15,1-7). Isus Krist nosi me na svojim ramenima, a tamo nosi i vas, dragi moji prijatelji. S vremena na vrijeme ja odlutam s Njegovih ramena, ali je On odmah tu da me vrati natrag na ramena, gdje je sigurno, te me nastavlja nositi. Kakvu predivnu sliku Krista nam oslikava oplećak.

 

NAPRSNIK

 

"Naprsnik za presuđivanje izradi umjetnički; izvedi to kao i posao na oplećku: od zlata, od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i od prepredenog lana. Neka bude četvorinast i dvostruk; jedan pedalj neka mu je duljina, a pedalj širina. (Izlazak 28,15-16)

 

Naprsnik ćemo najbolje opisati ako ga nazovemo prslukom - ali uistinu predivnim - koji se stavljalo preko odijela. Bio je to naprsnik za presuđivanje - naprsnik suda. Zašto? Pa, dragi moji prijatelj, on oslikava činjenicu da je grijeh bio osuđen. Nama kao vjernicima danas je potreban naprsnik pravednosti. Vidite, naprsnik pokriva zlo srce koje je u nama. To je jedini način na koji možemo stajati pred Bogom. To znači da su naši grijesi osuđeni. Presvučeni smo Kristovom pravednošću. Zato se ovo i naziva naprsnikom suda (naprsnikom za presuđivanje).

 

Naprsnik je na neki način bio dio oplećka. Oplećak i naprsnik išli su zajedno i bili su uistinu predivni.

 

Na njemu poredaj četiri reda dragulja. U prvome redu neka bude: rubin, topaz i alem; u drugome redu: smaragd, safir i ametist; u trećem redu: hijacint, ahat i ledac; a u četvrtom redu: krizolit, oniks i jaspis. Neka budu ukovani u zlatne okvire. (Izlazak 28,17-20)

 

Na naprsniku velikog svećenika nalazilo se dvanaest dragih kamenova, raspoređenih u četiri

reda po tri kamena.

 

Tih dragulja neka bude dvanaest, koliko i imena Izraelovih sinova. Neka budu urezani kao i pečati na prstenju, svaki s imenom jednoga od dvanaest plemena.  (Izlazak 28,23)

 

Ove kamenove nalazimo također u knjizi Otkrivenja, gdje čitamo da tvore temelje za Novi Jeruzalem. Svaki je kamen bio drugačije boje, a zajedno su tvorili uistinu predivnu cjelinu. Ja sam uvjerenja da je Božji svemir prepun boja, a kada grijeh bude konačno uklonjen, vidjet ćemo ga gdje sjaji bojama.

 

Ovih dvanaest kamenova je uistinu zanimljivo. Kada je veliki svećenik dolazio pred Boga noseći naprsnik, time je oslikavao Gospodina Isusa Krista koji se nalazi Bogu zdesna i posreduje za nas. Gospodin ne samo da nas nosi na ramenima, mjestu sile i sigurnosti, već nas nosi i na svojim grudima. Urezani smo na Njegovom srcu. On nas ljubi! Kakva li je to slika Njegove ljubavi prema nama.

 

URIM I TUMIM

 

U naprsnik za presuđivanje neka se stave i 'Urim' i 'Tumim' da i oni budu na Aronovu srcu kad bude dolazio pred Jahvu. Tako neka Aron uvijek na svom srcu pred Jahvom nosi presudu sinova Izraelovih." (Izlazak 2-8,30)

 

Reći ću vam jednu tajnu, ali vas molim da je nikome ne kažete. Ne znam što su bili Urim i Tumim. Čitao sam knjige barem dvadeset i pet različitih autora te sam otkrio da niti oni ne znaju. Zanimljivo je to što su Urim i Tumim imali veze sa određivanjem Božje volje. Na koji način, to ne znam. Neki ljudi drže da su Urim i Tumim bili kocke, ali ja u to ne vjerujem. Što god su bili, određivali su Božju volju. Bog je detalje zadržao tajnima iz vrlo dobrog razloga - neki bi luđak zasigurno pokušao proizvesti Urim i Tumim te bi tvrdio da on daje sve odgovore. Imamo ionako već previše ljudi koji pokušavaju dati sve odgovore i bez Urima i Tumima! Bog želi da po odgovore dođemo k Njemu.

 

OGRTAČ OPLEĆK A

 

Na njegovu rubu sve naokolo načini šipke od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva, a između njih zvonca od zlata naokolo; zlatno zvonce pa šipak, zlatno zvonce pa šipak naokolo ogrtača uz rub. (Izlazak 28,33-34)

 

Prva propovijed koju sam propovijedao bila je o zlatnim zvoncima i šipcima. U to sam vrijeme rekao zajednici da ne znam što su točno bili šipci. Shvatio sam kasnije da rastu baš u području gdje se nalazila moja crkva. Do devet sati navečer na trijemu kuće imao sam dvadeset kilograma šipaka! Sada znam što su.

 

Šipak govori u plodu, a zvonce govori o svjedočenju. Trebali bismo imati oboje u našim životima. Trebali bismo svjedočiti za Gospodina Isusa, a također bismo trebali donositi i obilje rodova Svetoga Duha (Galaćanima 5,22-23). Ne biste smjeli dijeliti traktate, dragi moji prijatelji, ako za sobom ne ostavljate pravu vrstu "tragova'" u ovome svijetu. Previše ljudi želi svjedočiti, ali to svoje svjedočenje ne mogu poduprijeti dobrim življenjem. Postoje također i ljudi koji imaju dobar život kojim mogu poduprijeti svjedočanstvo, ali oni s druge strane ne svjedoče. Trebali bismo imati i zlatno zvonce i šipak u našim životima.

 

Neka budu na Aronu dok vrši službu, da se čuje kad ulazi u Svetište pred Jahvu i kad izlazi; tako neće umrijeti." (Izlazak 28,35)

 

Ovi simboli života i svjedočenja davat će od sebe zvuk kada veliki svećenik ulazi u Svetište i kada izlazi iz njega. "Tako neće umrijeti" budi uši naroda na činjenicu da ako veliki svećenik bude imao propusta u službi, umrijet će.

 

 "Napravi potom jednu ploču od čistoga zlata i na njoj ureži, kao što se urezuje na pečatnom prstenu: 'Jahvi posvećen'. Za mitru je priveži modrom vrpcom da stoji s pročelja mitre. Neka stoji na Aronovu čelu. Tako neka Aron na se preuzme nedostatke koji bi mogli okaljati sve svete prinose što ih Izraelci posvećuju. Neka uvijek stoji na njegovu čelu da za njih stječe blagonaklonost Jahvinu. (Izlazak 28,36-38)

 

Ova je odjeća razlikovala velikog svećenika od ostalih svećenika, a istodobno govori i o slavi i ljepoti našeg velikog svećenika koji je ''svet, neokaljan i odvojen od grešnika." Umro je ovdje na zemlji kako bi nas spasio. On danas živi Bogu zdesna kako bismo mi ostali spašeni.

 

Košulju s resama napravi od lana, od lana napravi i mitru, a pas vezom izvezi. I za Aronove sinove napravi haljine, pasove i turbane, njima na čast i ukras. U njih odjeni svoga brata Arona i njegove sinove; onda ih pomaži, ispuni im ruke vlašću i posveti ih da mi služe kao svećenici.

 

Napravi za njih gaćice od lana da im pokriju golo tijelo. Neka sežu od bedara do stegna.  Neka ih nosi Aron i njegovi sinovi kad ulaze u Šator sastanka ili kad se primiču žrtveniku za službu u Svetištu da ne navuku na se krivnju i umru. To neka bude vječna naredba za nj i za njegovo potomstvo poslije njega." (Izlazak 28,39-43)

 

Bog nije želio nikakvu golotinju u službi za Njega (što bismo trebali imati na umu i mi danas). Bog nije želio nikakvo otkrivanje tijela. Ovo je odijelo bilo pokrivalo za bilo kakvo djelo tijela.