dr. J. Vernon McGee

Dr. J. Vernon McGee proveo je 37 godina u pastorskom radu, počevši 1933. godine. Temelj tih godina bilo je stalno proučavanje Biblije. Nakon što je bio pastor crkava u Georgiji, Tennesseeju i Texasu, dr. McGee se sa svojom obitelji preselio u Californiju.

1949. godine započeo je svoju pastoralnu službu u Crkvi otvorenih vrata, nedenominacijskoj crkvi u Los Angelesu. Preko dvadeset godina propovijedao je Bibliju tisućama koji su dolazili iz raznih crkava tog područja svakog utorka navečer.

Gospodin je upotrijebio tih dvadesetak godina tjednog proučavanja Biblije u Crkvi otvorenih vrata kako bi usredotočio i pročistio naučavanje dr. McGeeja u njegovoj tridesetsedmogodišnjoj pastorskoj karijeri. To je postala osnova za ono što će postati programom »Kroz Sveto pismo«.

Kako je započela radio služba Kroz Sveto pismo?

Tijekom godina McGeejeva pastorstva mnogi su poželjeli poslušati njegove biblijske poruke, ali nisu svi mogli doći u crkvu kako bi ga čuli. Dr. McGee je dobio ideju da snimi poruke te ih emitira na lokalnoj radio stanici. Ispočetka su se mogle čuti samo u Los Angelesu, no na kraju su i druge radio stanice poželjele emitirati te programe. Tako je rođena služba »Kroz Sveto pismo« ili The Thru the Bible Radio (TTB).

Dr. McGee je iz Crkve otvorenih vrata otišao u mirovinu 1970. godine kako bi se u potpunosti i punovremeno posvetio radio službi koju je započeo kao pastor. Služba je uskoro počela brzo rasti.

Godine 1969. tijekom njegova posjeta misionarskoj radio stanici TWR-a na karipskom otoku Bonaire, dr. McGee je po prvi put shvatio nevjerojatnu silu radija u naučavanju Biblije, i to ne samo u Americi, već po cijelome svijetu.

Link: www.ttb.twr.org


Autor: dr. J. Vernon McGee

POGLAVLJE 6

 

 

TEMA: Jahvin odgovor na Mojsijevu molitvu; djelomično rodoslovlje Izraela; obnova Mojsijeva poslanja

 

Šesto poglavlje je nastavak zadnjeg dijela petog poglavlja. Došlo je vrijeme da Egipat zadese pošasti. Započet će borba bogova. Što je dovelo do tog trenutka. Promatrajući unatrag, opažamo da je prvo što su Mojsije, Aron i Izraelove starješine učinili bilo da su tražili faraonovo dopuštenje da odu u pustinju na tri dana hoda i ondje prinesu žrtvu Jahvi. Faraon je odgovorio negativno jer nije poznavao Jahvu. Nakon tog njihovog zahtjeva povećao je breme Izraelaca. Izraelovi sinovi požalili su se Mojsiju, koji se na to požalio Gospodinu.

 

Bog je želio presvjedočiti Mojsija tko je On  što će učiniti. Bog Abrahama, Izaka i Jakova čuo je Izraelove vapaje i htio ih je izbaviti. Bog je želio da Mojsije promotri Izraelovu povijest i u njoj zapazi da koji ih je način Bog čuvao. Bog je uvijek iznova iskazao svoju ljubav prema Izraelu, kao i svoju želju da im pomogne. Bog je u mnogo slučajeva intervenirao u  njihovu korist.

 

Bog jednako tako intervenira i u našu korist danas. Uvjeren sam da je intervenirao za mene - vi možda niste tako sigurni u Božje djelovanje u vlastitom životu. U Filipljanima 1,6 čitamo: "Uvjeren u ovo: Onaj koji otpoče u vama dobro djelo dovršit će da do dana Krista Isusa." Bog zna koje su naše potrebe. Zna u kako očajnom stanju se nalazimo. On može i želi nam pomoći, upravo kao što je pomogao i Izraelu u Egiptu.

 

 

JAHVIN ODGOVOR NA MOJSIJEVU MOLITVU

 

Jahve, samopostojeći progovara Mojsiju kako bi ga ohrabrio i dao mu pouzdanja.

 

Jahve reče Mojsiju: "Naskoro ćeš vidjeti kako ću ja s faraonom! Pod jakom rukom pustit će ih da odu; pod jakom rukom sam će ih iz svoje zemlje istjerati." (Izlazak 6,1)

 

Jahve govori Mojsiju da je On Gospodin. Ne mora se pripremati za budućnost. Samopostojeć je i nisu mu potrebne nikakve rezerve. Bog nije ovisan o ničem što je stvoreno. Ne oslanja se ni na što. Umjesto toga, cijelo se stvorenje oslanja na Njega i kod Njega crpi podršku. Bog je želio da se i Mojsije oslanja na Njega.

 

Još reče Bog Mojsiju: "Ja sam Jahve. Abrahamu, Izaku i Jakovu objavljivao sam se kao El Šadaj. Ali njima se nisam očitovao pod svojim imenom - Jahve. I sklopio sam svoj Savez s njima da ću im dati kanaansku zemlju, zemlju gdje su živjeli kao pridošlice. A sada, pošto sam čuo uzdisaje Izraelaca koje Egipćani drže u ropstvu, sjetih se svoga Saveza. (Izlazak 6,2-5)

 

Bog je rekao Mojsiju da se objavio Abrahamu, Izaku i Jakovu, ali ne kao Jahve. Bog kao Jahve otkupit će svoj narod, usvojiti ih kao svoje, izbaviti ih iz ropstva i odvesti ih u Obećanu zemlju. Po svemu tome oni će upoznati Boga kao Jahvu - dio Njegova karaktera kojeg nije otkrio Abrahamu, Izaku i Jakovu.

 

U stihovima 6-8 Bog otkriva sedam "ja ću" otkupljenja. Ti stihovi oslikavaju predivan portret za nas danas, a također su bili i veliko ohrabrenje za Mojsija u ono vrijeme. Bog objavljuje tko je i što kani učiniti. Danas imamo Spasitelj< koji nam govori tko je i što će učiniti. Do kraja je sposoban spasiti sve koji dolaze k Njemu.

 

Kaži, dakle, Izraelcima da sam ja Jahve; da ću vas izbaviti od tereta što su vam ga Egipćani nametnuli. Oslobodit ću vas od ropstva u kojem vas drže; izbavit ću vas udarajući jako i kažnjavajući strogo. Za svoj ću vas narod uzeti i bit ću vašim Bogom. Tada ćete znati da sam vas ja, Jahve, vaš Bog, izbavio od egipatske tlake. Dovest ću vas u zemlju za koju sam se zakleo da ću je dati Abrahamu, Izaku i Jakovu i dat ću vam je u baštinu, ja, Jahve." (Izlazak 6,6-8)

 

Sedam 'ja ću' otkupljenja jesu:

1.         Izbavit ću vas oo tereta što su vam ga Egipćani nametnuli.

2          Oslobodit ću vas od ropstva u kojem vas drže.

3.         Izbavit ću vas udarajući jako i kažnjavajući strogo.

4.         Za svoj ću vas narod uzeti.

5.         Bit ću vašim Bogom.

6.         Dovest ću vas u zemlju

7.         Dat ću vam je u baštinu.

 

Izbavit ću vas od tereta što su vam ga Egipćani nametnuli: u ovoj tvrdnji nalazimo paralelu sa našim otkupljenjem u Kristu. Mi danas nosimo breme grijeha. Stvari koje pripadaju ovome svijetu predstavljaju veliki pritisak za srce. Rečeno nam je da ne ljubimo svijeta. Bog nas može izbaviti od bremena grijeha kroz vjeru u Isusa Krista.

 

Oslobodit ću vas od ropstva: Bog će vas izbaviti od ropstva grijehu. Primio sam predivno pismo čovjeka koji brani činjenicu da je Bog kadar izbaviti čovjeka od ropstva grijeha. Taj je čovjek vrlo mudar, međutim, živio je u grijehu. Imao je barem šestero vanbračne djece, koja su se rodila kao rezultat afera sa barem toliko žena. Posao kojim je zarađivao za život nije bio do kraja pošten. Taj je čovjek imao najmutniju povijest od svih ljudi koje sam poznavao. Tada je iz dana u dan počeo slušati naš program poučavanja Biblije, i Božja je riječ doprla do njegova srca. Dok je pio iz istina Biblije, tama se počela odmicati iz njega, a svjetlost je počela rasvjetljivati njegovo srce i njegov život. Shvatio je da se ne pouzdaje u Gospodina Isusa Krista kao svog osobnog Spasitelja. Bog je izbavio toga čovjeka. Otkupljene je Božji posao.

 

Izraelci su u Egiptu živjeli u ropstvu. Bog ie rekao: "Izvest ću vas iz ovoga mjesta. Riješit ću vas vašega ropstva.''

 

Izbavit ću vas udarajući jako i kažnjavajući strogo: to je moćna ruka Jahvina o kojoj govori prorok Izaija: '"Tko da povjeruje u ono sto nam je objavljeno, kome se otkri ruka Jahvina" (Izaija 53,1). Ne znam kome je otkrivena. Bog čini djelo otkupljenja u srcima ljudi danas. Svakome od nas potreban je Spasitelj od grijeha jer smo pokvareni u Njegovim očima. Ljubio nas je do te mjere da je umro za nas kako bismo mi mogli biti spašeni. Ako je bio voljan umrijeti za nas, mi bismo trebali biti voljni doći kao grešnici Gospodinu. Ako položimo svoju vjeru u djelo Gospodina Isusa za nas, bit ćemo spašeni. Bog za nas ima veličanstveni plan spasenja, ali ljudi moraju doći k Njemu kako bi to spasenje i primili. On će vas otkupiti ispruženih ruku.

 

Za svoj ću vas narod uzeti: razmislite malo - Bog nas je podigao iz mulja i blata grijeha, te nas učinio svojim sinovima po vjeri u Krista Isusa. Sada nam poručuje: "Bit ću vam Bog." Bog nas ne spašava, a zatim odlazi od nas i ostavlja nas same. On želi biti naš Bog. Ako ste uistinu spašeni, nećete i dalje živjeti kao da Bog ne postoji. Ako ste se pouzdali u Gospodina Isusa Krista kao svog osobnog Spasitelja, to će preobraziti vaš život. Ou će postati vaš Bog, a vi ćete mu se pokloniti i priznati ga onime što On uistinu jest. Bog vas želi otkupiti. Želi da upoznate Krista kao Spasitelja i Gospodina. Želi da znate da ste spašeni. Želi biti vaš Bog. Želi da budemo Njegov narod.

 

Bit ću vašim Bogom: Bog izabire vjernike u Kristu prije postanka svijeta, što taj izbor smješta prije početka vremena - u vječnost. Razlog tog izbora nije u vjernicima, već u svemudrom Božjem cilju. On se ne bori ljubiti svoje unatoč njihovim promašajima. On ljubi one koji su Njegovi zbog toga što mu je u naravi ljubiti. On želi biti naš Bog.

 

Dovest ću vas u zemlju: zemlja je Kanaan. Bog ju je obećao Abrahamu, Izaku i Jakovu. Kanaan nije slika neba. On je slika kršćanskoga živom kakvog bi vjernici trebali živjeti. Kanaan oslikava nebesa u kojima smo blagoslovljeni svakim duhovnim blagoslovom. Vjernik mora živjeti dostojno svog uzvišenog poziva kako bi u potpunosti uživao u duhovnim blagoslovima. Do toga dolazi ispunjavanjem Svetim Dubom (Efežanima 4,1 - 5,18). U životu također postoje i borbe i bitke u kojima valja izboriti pobjede. Vjernici katkad žive kao da su bankrotirali u pustinji ovoga svijeta, te nikada ne ulaze u bogatstvo Božjeg milosrđa. Živite li danas u životu, svjetlu i ljubavi živoga Spasitelja?

 

Dat ću vam zemlju u baštinu: U petome poglavlju poslanice Rimljanima, Pavao jasno govori da smo opravdam po vjeri te da po Gospodinu Isusu Kristu imamo mir s Bogom. Imamo pristup k Njemu. Nalazimo radost i usred patnji i nevolja. Dan nam je Božji Sveti Duh da u nama prebiva, te nam je Božja ljubav učinjena stvarnom. Izbavljeni smo od dolazećeg gnjeva, te smo spašeni od Razdoblja velikih nevolja. Kakvo spasenje imate vi, dragi moji prijatelji, o kojem stalno govorite, a nije preobrazilo vaš život ili vas izbavilo iz nečega. Ovi nam stihovi govore o našoj baštini, te oslikavaju naše spasenje.

 

Mojsije to kazivaše Izraelcima, ali ga ne htjedoše slušati: duhovi su im bili pomućeni od teškoga ropstva. (Izlazak 6.9)

 

U ovakvim trenucima svakako možemo suosjećati sa Izraelovim sinovima. Bilo im je gotovo nemoguće vjerovati Mojsiju jer on nije pomogao njihovome cilju, već je samo uvećao njihovo breme.

 

Onda Jahve reče Mojsiju: "Idi i reci faraonu, kralju egipatskome, da otpusti Izraelce iz svoje zemlje." Mojsije prozbori Jahvi: "Kad me Izraelci nisu slušali, kako će me, spora u govoru, saslušati faraon!" Ali je Jahve govorio Mojsiju i Aronu i slao ih sad k Izraelcima, a sad k faraonu, kralju egipatskome, da pusti Izraelce iz Egipta.  (Izlazak 6,10-13)

 

Izraelovi sinovi nisu prihvatili Mojsija. Faraon također nije prihvatio Mojsija. Bog mu je rekao da ponovno govori faraonu, ali je Mojsije oklijevao poći. Više je gledao na okolnosti u kojima se nalazio, nego na Boga.

 

DJELOMIČNO RODOSLOVLJE IZRAELA

 

Usred ovih okolnosti i poteškoća, dolazimo do vrlo čudnog događaja. Bog ponovno pažljivo navodi Izraelove obitelji - vrlo važna stvar, što se tiče Staroga zavjeta. Ako ćemo iskreno, meni je jako dosadno čitati sva ova imena, čak me to i uspavljuje, ali ona su Bogu vrlo važna. On je vrlo ustrajan na tome da se bilježe rodoslovlja. Bog želi da znamo o kome čitamo, kao i tko su Njegova djeca. Bog se isto tako osjeća u vezi vas i mene. Želi da budemo Božji sinovi i kćeri kroz vjeru u Krista.

 

Ovo su glave njihovih domova. Sinovi Izraelova prvorođenca Rubena: Henok, Palu, Hesron i Karmi. To su obitelji potekle od Rubena. A sinovi Šimunovi: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar i Šaul, sin Kanaanke. To su obitelji potekle od Šimuna. Ovo su imena Levijevih sinova s njihovim potomstvom: Geršon, Kehat i Merari. Levi je živio sto trideset i sedam godina. (Izlazak 6, 14-16)

 

Geršon, Kehat i Merari su tri Levijeva sina. To su ljudi koji će za vrijeme putovanja pustinjom nositi Šator sastanka.

 

Sinovi su Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron i Uziel. Kehat je živio sto trideset i tri godine.

 

Mojsije nije spomenuo svoje roditelje imenom. Bili su to obični ljudi i nalazili su se u ropstvu. Pripadali su Levijevu plemenu. To je sve što nam je Mojsije rekao.

 

Amram se oženi svojom tetkom Jokebedom, koja mu rodi Arona i Mojsija. Amram je živio sto trideset i sedam godina. (Izlazak 6,18-20)

 

U ovome odjeljku dana su nam imena Aronovih i Mojsijevih roditelja - Amram i Jokebeda. Nameće se pitanje zašto. Aronov život nije bio u tolikoj opasnosti kao Mojsijev život, kad je došla faraonova zapovijed da se ubijaju hebrejska muška djeca. Odgovor je jednostavno taj da je Aron bio stariji od Mojsija i dok je on bio malo dijete, takva zapovijed još nije bila izdana. Do te zapovijedi nije dolazilo tako dugo dok faraon nije zapazio koliko brzo se broj hebreja povećava.

Nekoliko narednih stihova bavi se rodoslovljem, a ja bih slijed svojih misli želio nastaviti sa dvadeset i šestim stihom.

 

To je onaj Aron i Mojsije kojima je Jahve zapovjedio da izvedu Izraelce iz Egipta po njihovim četama. To su oni isti, Mojsije i Aron, koji su govorili faraonu, kralju egipatskome, da pusti Izraelce iz Egipta. (Izlazak 6,26-27)

 

U dvanaestome stihu vidjeli smo kako je Mojsije bio obeshrabren. Nisu ga prihvaćali niti obrezani, niti neobrezani. U tom trenutku Bog stupa na scenu i daje nam Mojsijevu pozadinu. Morao je živjeti u skladu sa svojim pozivom jer je on mogao izbaviti lzraelove sinove.

 

Danas postoje ljudi koji tvrde kako nije potrebno vjerovati u djevičansko rođenje Isusa Krista. Tvrdim da je krajnje neophodno vjerovati u takvo rođenje. Ono je dio Kristovih vjerodajnica. Ne morate se pouzdavati u Njegovo djevičansko rođenje da biste bili spašeni - kad sam došao Kristu, uopće nisam niti čuo za Njegovo djevičansko rođenje. Da biste bili spašeni, morate se pouzdati u Njegovu smrt i uskrsnuće. Međutim, kad ste spašeni, tada ćete ga upoznati. Kada ga upoznate, tada ćete shvatiti da je bio djevičanski rođen. Ako nije bio rođen djevičanski, tada ste pogriješili pouzdavajući se u Njega, jer On nije Onaj tko tvrdi da jest. Nitko tko je istinski spašen nikada neće nijekati djevičansko rođenje Isusa Krista.

 

Također je krajnje neophodne da Mojsije i Aron budu ono što tvrde da jesu. Prošlo je četrdeset godina otkada je Mojsije napustio Egipat. U međuvremenu, uzeo je za ženu kćer Midjanskoga svećenika. Sada se vratio u Egipat. Tko je u stvari Mojsije? Ovo nam rodoslovlje govori tko je on. Pripada Levijevom plemenu, i njegovi roditelji su Amram i Jokebeda. Rodoslovlje nam pruža neophodne vjerodajnice za Mojsija da može izvršiti djelo koje je poslan učiniti u egipatskoj zemlji.

 

 

OBNOVA MOJSIJEVA POSLANJA

 

Na temelju vjerodajnica, Bog obnavlja svoj poziv Mojsiju u Aronu.

 

U dan kad je Jahve govorio s Mojsijem u egipatskoj zemlji, rekao mu je: "Ja sam Jahve. Izvijesti faraona, egipatskoga kralja, o svemu što ti kažem." Mojsije se pred Jahvom ispričavao: "Spor sam ja u govoru. Kako će me faraon poslušati?" (Izlazak 6,28-30)

 

Mojsije se ponovno ispričava. Pred njim se nalazio ne baš ugodan zadatak. Svo vrijeme su ga ljudi odbacivali. Čak i nakon što je pokazao svoje vjerodajnice da pripada Levijevu plemenu, odbijali su ga. Levi je bio Jakovljev sin, Jakov Izakov, a Izak je bio Abrahamov sin. Bog je Abrahamu dao obećanja u svezi Izraelovih sinova. "Ja potječem iz prave loze", tvrdio je Mojsije, "ali oklijevam poći." Mojsije nije imao baš previše vjere.