dr. J. Vernon McGee

Dr. J. Vernon McGee proveo je 37 godina u pastorskom radu, počevši 1933. godine. Temelj tih godina bilo je stalno proučavanje Biblije. Nakon što je bio pastor crkava u Georgiji, Tennesseeju i Texasu, dr. McGee se sa svojom obitelji preselio u Californiju.

1949. godine započeo je svoju pastoralnu službu u Crkvi otvorenih vrata, nedenominacijskoj crkvi u Los Angelesu. Preko dvadeset godina propovijedao je Bibliju tisućama koji su dolazili iz raznih crkava tog područja svakog utorka navečer.

Gospodin je upotrijebio tih dvadesetak godina tjednog proučavanja Biblije u Crkvi otvorenih vrata kako bi usredotočio i pročistio naučavanje dr. McGeeja u njegovoj tridesetsedmogodišnjoj pastorskoj karijeri. To je postala osnova za ono što će postati programom »Kroz Sveto pismo«.

Kako je započela radio služba Kroz Sveto pismo?

Tijekom godina McGeejeva pastorstva mnogi su poželjeli poslušati njegove biblijske poruke, ali nisu svi mogli doći u crkvu kako bi ga čuli. Dr. McGee je dobio ideju da snimi poruke te ih emitira na lokalnoj radio stanici. Ispočetka su se mogle čuti samo u Los Angelesu, no na kraju su i druge radio stanice poželjele emitirati te programe. Tako je rođena služba »Kroz Sveto pismo« ili The Thru the Bible Radio (TTB).

Dr. McGee je iz Crkve otvorenih vrata otišao u mirovinu 1970. godine kako bi se u potpunosti i punovremeno posvetio radio službi koju je započeo kao pastor. Služba je uskoro počela brzo rasti.

Godine 1969. tijekom njegova posjeta misionarskoj radio stanici TWR-a na karipskom otoku Bonaire, dr. McGee je po prvi put shvatio nevjerojatnu silu radija u naučavanju Biblije, i to ne samo u Americi, već po cijelome svijetu.

Link: www.ttb.twr.org


Autor: dr. J. Vernon McGee

POGLAVLJE 7

 

 

TEMA: Obnova Mojsijeva poslanja - nastavak; egipatski vračari; prva pošast - voda pretvorena u krv

 

Borba između Jahve, Boga Izraelova i egipatskih bogova još nije počela, ali smo sada došli do nje. Bog je pripremao Izraelove sinove, Mojsija i Arona, pa čak i starog faraona za ono što će se dogoditi.

 

Mojsije će stajati pred faraonom, ali će Aron govoriti. Je li Mojsije teško govorio, je li mucao ili imao neku drugu govornu manu? Osoban držim da ja Mojsijev problem bio psihološke naravi. Nakon što je u pustinji proveo četrdeset godina, možda se osjećao neprikladan za taj zadatak i prestrašen.

 

Bog je, s druge strane, želio sasvim jasno dati do znanja kako će On, a ne Mojsije, izbaviti lzraelove sinove. Moram usput napomenuti kako je to jedan od razloga zbog kojeg je Bogu tako teško djelovali u našim životima ili u crkvi. Uvijek postoji neka osoba ih neka organizacija koja prima svu hvalu. Kad se mi uvijek ispriječimo da poberemo pohvale i zahvalnost, onda se teško može očitovati moćna Jahvina ruka. Bog je morao ukloniti ljudski element jer ne može koristiti tijelo. Bog nam, govoreći kroz apostola Pavla u Rimljanima 7,18 poručuje: "Doista znam da dobro ne prebiva u meni, to jesi u mojem tijelu. Uistinu: htjeti mi ide, ali ne i činiti dobro." Nekim je ljudima teško vjerovati da u ljudima nema ničega dobrog, jer se oni u to pouzdaju, poglavito u vrijeme nevolje. Međutim, Bog ne želi naše tijelo. Ne može ga upotrebljavati. Bog je uklonio tijelo, pa će Aron govoriti za Mojsija.

 

OBNOVA MOJSIJEVA POSLANJA - NASTAVAK

 

Mojsiju je Jahve odgovorio: "Vidi! Faraonu ću te nametnuti kao božanstvo; tvoj brat Aron bit će tvoj prorok. (Izlazak 7,1)

 

Ovo je jedna od najboljih definicija proroka koje ćete pronaći. Mojsije će biti bog faraonu. Aron će biti Mojsijev glasnogovornik. Aron će biti prorok. Prorok je onaj tko govori u Božje ime, osoba koja ima poruku od Boga za narod. Prorok je suprotan od svećenika. On dolazi od Boga i odlazi pred narod, dok svećenik predstavlja narod pred Bogom. Svećenik ne smije govoriti za Boga, a prorok ne smije predstavljati narod. On mora predstavljati Boga. Aron treba predstavljati Mojsija pred narodom, a Mojsije treba predstavljali Boga i pred narodom i pred faraonom.

 

Ti kazuj sve što ti naređujem, a tvoj brat Aron neka faraonu ponovi da pusti Izraelce te odu iz njegove zemlje. Ja ću učiniti da otvrdne srce faraonu i umnožit ću znakove i čudesa u zemlji egipatskoj. (Izlazak 7,2-3)

 

Što to znači otvrdnuti faraonu srce? Je li Bog otvrdnuo faraonovo srce? Da, ali na sljedeći način. Da je faraon bio meka srca, upravo sladak čovjek, koji je imao želju da se obrati Bogu i koji je bio sretan kad bi Mojsije izbavio lzraelove sinove, jer je faraon želio nešto učinili za njih, onda je bilo uistinu opako od Boga što je otvrdnuo srce tako divnog faraona. Ako tekst tumačite na takav način, onda ga niste dobro pročitali. Otvrdnjavanje je figurativna riječ, što može značiti zavijanje, kao sa konopcem. To znači da je Bog izvinuo faraonove srce. Htio je iscijediti iz njega ono što se u tome srcu nalazilo. Bog ga je prisilio da učini upravo ono što je u stvari i želio učiniti.

 

Faraon je bio nalik današnjim političarima koji nikada neće reći ono što u stvari misle. Misle jedno, a govore nešto sasvim drugo. Faraon nije želio pustili Izraelove sinove da odu, a opet se želio prikazati kao blag vladar. Želio je da svi misle kako je on velikodušan čovjek, međutim, u cijeloj toj stvari sa Izraelom, bio je vrlo tvrd. Bog će dovesti faraona pred svoje prijestolje i prisilit će ga da prizna što u stvari osjeća.

 

Postoje stanoviti ljudi koje treba dobrano pritisnuli prije nego što će biti spremni učiniti ono što su se već složili da će učiniti. Jedan mi je graditelj rekao da mora čovjeka dovesti na sud prije nego što ovaj posluša ono što piše u ugovoru. Nije bio voljan ispuniti svoje obveze dok mu zakon ne stane na žulj. To je bilo upravo ono što je Bog učinio sa faraonom. Bog dovodi faraona pred sud i govori mu: "Otkrit ćeš ono što ti se u stvari nalazi u srcu. Ne možeš govoriti jedno, a činiti drugo." Bog će prisiliti kralja da učini upravo to. Moram usput napomenuti da je to ono što će Bog učiniti sa svakim pojedincem koji će jednoga dana stupili pred Njega. Vidjet će se tko ste u stvari. Više neće biti nikakve kamuflaže. Takva spoznaja je uistinu zastrašujuća za neke od nas, zar ne?

 

Kako vas faraon neće poslušati, ja ću staviti svoju ruku na Egipat: strašno kažnjavajući, izbavit ću svoje čete, narod svoj, Izraelce, iz egipatske zemlje. Kad pružim svoju ruku na Egipat i izvedem Izraelce iz njihove sredine, tada će Egipćani spoznati da sam ja Jahve." (Izlazak 7,4-5)

 

Drugim riječima, otkrit će se tko je u stvari faraon, a otkrit će se i tko je u stvari Jahve, Bog Izraelov. Egipćani će znati, a svim Izraelcima bit će to potvrda, dok će Mojsije i Aron biti opravdani u svemu tome.

 

Mojsije i Aron poslušaše: kako im je Jahve naredio, upravo tako učiniše. Mojsiju je bilo osamdeset, a Aronu osamdeset i tri godine kad su faraonu postavili svoje zahtjeve. (Izlazak 7,6-7)

 

Aron je bio tri godine stariji od Mojsija.

 

Još doda Jahve Mojsiju i Aronu: "Kad faraon zatraži od vas da izvedete kakvo znamenje, ti reci Aronu da uzme svoj štap i baci ga pred faraona, a štap će se pretvoriti u zmiju." (Izlazak 7,8-9)

 

Faraon će vjerojatno upitati Mojsija i Arona: "Koje su vaše vjerodajnice? Došli ste pred mene i iznijeli veliki zahtjev, sada mi pokažite s kojim pravom." Aronov štap trebao je biti dokaz autoriteta.

 

EGIPATSKI VRAČARI

 

Dođu Mojsije i Aron pred faraona i učine kako im je Jahve naredio. Aron baci pred faraona i njegove službenike svoj štap, koji se pretvori u zmiju. (Izlazak 7,10)

 

Postavlja se pitanje u svezi riječi zmija upotrijebljene u ovome odjeljku jer postoji jako malo povijesnih zapisa povezanih sa zmijama u Egiptu. Riječ upotrijebljena ovdje je u stvari krokodil. U Mojsijevo vrijeme u Nilu je živjelo podosta tih stvorenja, kao i u ribnjacima diljem zemlje. Štap se pretvorio u krokodila.

 

Kako ćemo proučavati pošasti kojima je Bog pogodio Egipat, vidjet ćete da se Bog pozabavio sa gotovo cijelom zoologijom. Drugim riječima, bogovi Egipta bili su životinje, ptice ili insekti. Pavao je pisao o tome kad je rekao: "Gradeći se mudrima, poludješe i zamijeniše slavu neraspadljivog Bega likom, obličjem raspadljiva čovjeka, i ptica, i četveronožaca, i gmazova" (Rimljanima 1,22-23).

 

Egipćani su za sve imali simbole. Uzeli bi nekakvu apstraktnu zamisao i preobrazili bi je u konkretni oblik ili sliku. Imali su božanstva koja su predstavljala svaku fazu i funkciju života. Ništa nisu propustili. Monoteizam su promijenili u politeizam. Kao što je to Sir Wallis Budge rekao: "Vjerovali su u postojanje jednog velikog Boga, samoproducirajućeg, samopostojećeg, svemogućeg i vječnog." Nažalost, držali su "da je to Biće preveliko i premoćno da bi se bavilo pitanjima i sudbinama ljudskih bića." Stoga, "dopustio je da upravljanje ovim svijetom, padne u ruke hordama 'bogova' i demona, te dobrih i zlih duhova." To je ono što su Egipćani vjerovali.

 

Upravo je to Pavao shvatio kad je bio u Ateni. Našao je spomenik "nepoznatom Bogu." "Doista, prolazeći i promatrajući vaše svetinje, nađoh i žrtvenik s natpisom: NEPOZNATOM BOGU. Što dakle ne poznajete, a štujete, to vam ja navješćujem" (Djela 17,23). Ako čovjek štuje svu tu silu različitih bogova, jednostavno ne može poznavati živog i istinitog Bega. Zato je Jahve, Bog Izraelov, napao bogove Egipta kako bi pokazao tko je On.

 

Hebrejska riječ tannin, prevedena sa "zmija" u ovome poglavlju, nije prevedena sa "zmija" nigdje drugdje u Bibliji. U knjigama proroka Izaije i Ezekiela, provedena je sa "zmaj." Riječ je u stvari sotonska u svome značenju, i to je vjerojatno razlog zbog kojeg su prevodioci upotrijebili riječ zmija. Bez obzira o kojem se razlogu radilo, ostaje činjenica da su Egipćani iskazivali štovanje krokodilu. On je zauzimao istaknuto mjesto u štovanju i religiji Egipta. Sebak je bio božanstvo zla sa krokodilskom glavom Apepi, stalni neprijatelj broj jedan svih sunčanih bogova pojavljuje se u obliku krokodila. Egipćani su obavljali jedan čarobni obred u hramu Amen - Raa u gradu Tebi. Apepi je živio u najnižem dijelu neba , trudio se svaki dan iz petnih žila kako bi spriječio izlaženje boga sunca Ra. Poticao je munje, gromove, oluje, orkane, uragane, kišu, te je pokušavao zasjeniti svjetlo sunca ispunjavajući nebo oblacima, maglom i tamom. Egipatski je obred bio usmjeren prema uništenju Apepija. Bilo je to vrlo važno štovanje u Egiptu, kao i prvo protiv kojeg Bog upućuje udarac. Aronov štap pretvara se u krokodila!

 

Zovne faraon mudrace i vračare. I zaista, egipatski vračari svojim vračanjem učine isto: (Izlazak 7,11)

 

Egipatski su vračari svojim čaranjem uspjeli duplicirati Aronovo čudo. Možda bi bilo bolje reći da su imitirali čudo. Što god i kako god to učinili, uspjeli su dosta dobro u tome. Pavao, međutim, ima o tome reći nekoliko riječi u 2. Timoteju 3,8: "Kao što se Janes i Jambres suprotstaviše Mojsiju, tako se i ovi, ljudi pokvarena uma, u vjeri neprokušani, suprotstavljaju istini." Ovi su se vračari odupirali živom i istinitom Bogu.

 

svaki baci svoj štap, koji se pretvori u zmiju. Ali Aronov štap proguta njihove štapove. Faraon bijaše tvrdokorna srca: ne htjede poslušati Mojsija i Arona, kako je Jahve i kazao. (Izlazak 7,12-13)

 

Zanimljivo je da Egipćani štuju krokodile,a Aronov štap guta njihove krokodile. To je trebalo ostavili utisak na faraona, ali nije. Faraon je otvrdnuo srce i ostao je ustrajan na putu kojeg je zacrtao.

 

PRVA POŠAST - V0DA PRETVORENA U KRV

 

Tada Jahve reče Mojsiju: "Faraonovo je srce okorjelo; odbija da pusti narod.  Ujutro pođi k faraonu. Kad izađe k vodi, stani preda nj na obali Rijeke. Uzmi u ruku štap što se bio u zmiju pretvorio.  Reci mu: 'Jahve, Bog Hebreja, poslao me k tebi s porukom da pustiš moj narod da mi iskaže štovanje u pustinji. Ali sve dosad ti nisi poslušao.

 

Ovako Jahve poručuje: Ovim ćeš spoznati da sam ja Jahve. Gledaj! Štapom koji imam u ruci mlatnut ću po vodi u Rijeci i pretvorit će se u krv. Ribe će u Rijeci pocrkati; Rijeka će se usmrdjeti, i grstit će se Egipćanima piti vodu iz Rijeke.'" Još Jahve reče Mojsiju: "Reci Aronu da uzme svoj štap i pruži svoju ruku povrh egipatskih voda: njihovih rijeka, njihovih prokopa, njihovih jezeraca, svih njihovih vodenih stjecišta, da se pretvore u krv; po svoj zemlji egipatskoj neka je krv, čak i u drvenim i kamenim posudama." (Izlazak 7,14-19)

 

Bio je to još jedan udarac na štovanje u Egiptu. Sveta rijeka Nil bila je pretvorena u krv. Egipćani su oslikavali Nil kao Hapi, debelog muškarca sa dojkama žene, što je ukazivalo na sile plodnosti i hranjenja. Postojala ja i pjesma koju su pjevali u hramu ovome bogu koja je išla nekako ovako:

 

Ti napajaš polja koja je Ra stvorio

Ti si davatelj hrane, stvoritelj svega dobrog

Ti puniš spremišta

Ti skrbiš za siromašne i potrebite

 

Rijeka Nil bila je žila iz koje je Egipat crpio život. Međutim, Nilom je trebala teći voda da bi on bio njihova životonosna žila. Sada kada se voda okrenula u krv, poslala im je smrt. Ono što je u Egiptu bilo blagoslov, postalo je izvorom prokletstva. Bio je to božji sud.

 

Ali egipatski vračari svojim vračanjem učiniše isto. Tako faraon ostade tvrdokorna srca: nije htio poslušati Mojsija i Arona, kako je Jahve i kazao. Faraon se okrenu i ode u svoj dvor, ne uzimajući ni to k srcu. Svi su Egipćani počeli kopati oko Rijeke tražeći pitke vode jer nisu mogli piti vode iz Rijeke.  Kad je prošlo sedam dana kako je Jahve udario po Rijeci, (Izlazak 7,22-25)

 

Pošast je trajala sedam dana. Faraon nije bio uvjeren da je to djelo Božje ruke jer su i njegovi vračari uspjeli duplicirati takvu pošast. To je uistinu zapanjujuće! Bilo je to, naravno, očitovanje sotonine sile, međutim bili su nemoćni da krv natrag okrenu u vodu.