dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

«Ali imam protiv tebe to što si svoju prvu ljubav ostavio.» (Otkr.2:4).

« Ja korim i karam sve koje ljubim. Prema tome, budi revan i obrati se! Evo stojim na vratima i kucam.» (Otkr.3:19).

Ostavljanje prve ljubavi

Prva poruka Isusa Krista Sedam crkava upućena je crkvi u Efezu. Isus pored mnogih priznanja o njihovom pozitivnom radu govori:

„Poznam tvoja djela, tvoj trud i postojanost. Znam da ne možeš podnositi zlikovce: iskušao si one koji tvrde da su apostoli, a nisu, i ustanovio si da su lašci. Ustrajan si i neumorno si trpio za moje ime. Ali imam protiv tebe to što si svoju prvu ljubav ostavio." (Otkr.2:2-4

Što je to „prva ljubav" vjernika? To je ona prva infuzija Božje ljubavi što se događa prilikom obraćenja – novog rođenja – regeneracije života.

Kada je osoba na novo rođena od Svetoga Duha u Božju obitelj, ona je preplavljena osjećajem ljubavi, to je iskustvo doživljaja ljubavi prema Bogu i prema Njegovoj djeci. „Sve je staro prošlo, a sve novo je nastalo."

Zapazimo, kako Isus nije rekao anđelu efeške crkve da je izgubio „prvu ljubav, već da je „ostavio" prvu ljubav. To se odnosi na osobnu odgovornost svakog vjernika. Ako ostavljamo prvu ljubav to je ozbiljna pogreška. Takvo stanje se treba popraviti pokajanjem. Isus govori Crkvi:

„Prema tome, sjeti se odakle si pao, obrati se - pokaj se, i opet počni činiti prva djela. Inače, ako se ne obratiš, doći ću k tebi i ukloniti tvoj svijećnjak s njegova položaja" (Otkr.2:5)

Nakon te prve spoznaje i doživljaja što smo primili od Boga, potrebno je da napredujemo i rastemo do zrelosti našeg kršćanskog života kroz molitvu, Božju Riječ i zajedništvo s Božjom djecom u toj novoj duhovnoj obitelji. Trebamo njegovati i poticati tu prvu ljubav.

„Za bratsku ljubav nema potrebe da vam pišem, jer vas je sam Bog poučio da ljubite jedan drugoga, i jer to činite prema svoj braći. Ali vas usrdno molim, braćo, da u tome još više napredujete i da brižno nastojite živjeti u miru, baviti se svojim poslovima i raditi vlastitim rukama." (I.Sol.4:9-11)

Važno je da u svim pitanjima našega života odgovore tražimo u Božjoj Riječi – Bibliji.

Biblija će te držati daleko od grijeha, ali će te grijeh držati daleko od Biblije.

"Uistinu, ja se ne stidim Evanđelja, jer je ono sila Božja za spasenje svakomu vjerniku, kako, u prvom redu, Židovu tako Grku. Jer u njemu se očituje pravednost Božja, iz vjere u vjeru, kao što stoji pisano: 'Pravednik će živjeti od vjere." (Rimlj.1: 16-17).

Evanđelje nam otkriva Isusa Krista - Božjega Sina

Evanđelje je usmjerilo duh apostola Pavla na Osobu Isusa Krista - Božjega Sina. Svakoga čovjeka treba Evanđelje usmjeriti na Isusa Krista - Božjega Sina. Zašto?  Zato što od Evanđelja, veličanstveno spasenje koje je u Isusu Kristu, oslobađa nas od grijeha, od smrti i pakla. Kada osoba utvrdi i uvaži da je u ropstvu grijeha i da će radi toga umrijeti za cijelu vječnost da treba dati Bogu za to račun na Božjem sudu, onda je potpuno nerazumno ako:

- ne prihvati spasenje koje je u Kristu Isusu,

- ne usmjeri svoj duh Isusu Kristu,

- ne služi prema Evanđelju Gospodinu Isusu Kristu

Što je  svrha  Biblije?

Biblija je Božja riječ upućena čovječanstvu. Božje Pismo je napisano da uputi ljude u području morala i duhovnosti. Biblija nas uči, kroz primjere, zapovijedi, pravila i principe, da blagoslov dolazi za vrijeme u kojem živi i za vječnost onima koji upoznaju i čine volju Božju.

Čovjek treba, ne samo čitati Bibliju, nego nastojati razumjeti i izvršavati Božju riječ.

Svrha je Evanđelja - Biblije:

1. Da pokaže čovjeku njegovo stvarno stanje kao izgubljenog grešnika, odvojenog od Boga, i da mu ukaže, kako je došao u tu ozbiljnu situaciju:

" Prema tome, kao što po jednom čovjeku uđe grijeh u svijet a po grijehu smrt, tako smrt prijeđe na sve ljude jer svi sagriješiše" (Rimlj5:12).

" A čovjeku reče (Bog): ' Jer si poslušao glas svoje žene te jeo sa stabla s kojega sam ti zabranio jesti rekavši: S njega da nisi jeo! - evo: Zemlja neka je zbog tebe prokleta: s trudom ćeš se od nje hraniti svega vijeka svog! Rađat će ti trnjem i korovom, a hranit ćeš se poljskim raslinjem. U znoju lica svoga kruh svoj ćeš jesti dokle se u zemlju ne vratiš; ta iz zemlje uzet si bio - prah si, u prah ćeš se vratiti." (Post. 3:17-19).

" Jer je plaća grijeha smrt." (Rimlj.6:23).

" Nema pravedna ni samo jednoga; nema razumna, nema nikoga koji traži Boga. Svi su zastranili, zajedno se pokvarili. Nema ni jednoga jedinoga koji čini dobro." (Rimlj.3:10-12).

2. Da otkrije čovjeku Božji plan za njegovo izbavljenje i obnovu njegove zajednice s Bogom kroz Isusa Krista, Božjega Sina i Njegovo djelo izbavljenja koje je završio na križu.

" Podsjećam vas, braćo, na Evanđelje koje sam vam propovijedao i koje ste prihvatili i u kojem stojite. Po njemu ste na putu spasenja ako zbilja čvrsto držite riječ koju sam vam kao Radosnu vijest navijestio - osim da ste lakomisleno prigrlili vjeru. Predao sam vam najprije ono što sam primio: da je Krist, suglasno Pismima, umro za naše grijehe, da je pokopan, da je treći dan, suglasno Pismima, uskrsnuo." ( I.Kor.15:1-4).

3. Da pokaže čovjeku da spasenje od grijeha i njegove strašne posljedice mogu biti prevladane jedino kroz Isusa Krista.

" Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni." (Iv. 3:16).

" Spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spasiti." (Dj.ap.4:12)

4. Da otkrije svakome tko prihvati Isusa Krista kao svoga osobnog Spasitelja, kao Božju volju za njegov život, ukazujući mu kako treba da živi i služi i ugađa Bogu.

" Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim! Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga! Učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio! Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta." (Mat. 28:19-20).

" Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim da prinesete sebe kao žrtvu živu, svetu i ugodnu Bogu - kao svoje duhovno bogoštovlje. Nemojte se prilagođavati ovomu svijetu! Naprotiv, preobličavajte se obnovom svoga uma da mognete uočavati što je volja Božja: što je dobro, ugodno i savršeno." (Rimlj.12:1-2).

5. Da otkrije blagoslovljenu i slavnu budućnost spašenih i užasnu budućnost izgubljenih, i radi toga upozorava sve.

" Ovi će otići u muku vječnu, a pravednici u život vječni." ( Mat.25:46).

Svaki čovjek bi trebao biti sretan što mu Evanđelje otkriva put Spasenja, što mu otkriva Spasitelja Isusa Krista i što mu daje mogućnost da primi vječni život vjerom u Isusa Krista kao Božji dar čovjeku.

Evanđelje je Božja sila za spasenje, koja treba dosegnuti svakog čovjeka širom svijeta bez obzira na nacionalnost, boju ili rasu, ili bilo koju razliku, bez obzira tko on jest.

Radi toga nitko ne smije biti isključen od Evanđelja, svatko treba čuti Božji glas i osjetiti Božju ljubav kroz Evanđelje vjerom u Isusa Krista.

Božja riječ čini da rasteš u Božjoj ljubavi.

U 1. Ivanovoj poslanici 2,5 stoji: „Tko čuva Riječ Božju, u njemu je ljubav Božja doprla do savršenstva!" Jesi li ti žedan Božje ljubavi? Želiš li je imati u svom životu više nego sada? Čuvajući Riječ Božju, ljubav će Božja u tebi iz dana u dan sve više i više rasti, dok jednog dana ne dopre do savršenstva. Ne zaboravi: pred Bogom ćemo biti toliko veliki koliko ćemo biti veliki u ljubavi!

Božja riječ ti daje šansu da rasteš u ljubavi Božjoj.