dr. J. Vernon McGee

Dr. J. Vernon McGee proveo je 37 godina u pastorskom radu, počevši 1933. godine. Temelj tih godina bilo je stalno proučavanje Biblije. Nakon što je bio pastor crkava u Georgiji, Tennesseeju i Texasu, dr. McGee se sa svojom obitelji preselio u Californiju.

1949. godine započeo je svoju pastoralnu službu u Crkvi otvorenih vrata, nedenominacijskoj crkvi u Los Angelesu. Preko dvadeset godina propovijedao je Bibliju tisućama koji su dolazili iz raznih crkava tog područja svakog utorka navečer.

Gospodin je upotrijebio tih dvadesetak godina tjednog proučavanja Biblije u Crkvi otvorenih vrata kako bi usredotočio i pročistio naučavanje dr. McGeeja u njegovoj tridesetsedmogodišnjoj pastorskoj karijeri. To je postala osnova za ono što će postati programom »Kroz Sveto pismo«.

Kako je započela radio služba Kroz Sveto pismo?

Tijekom godina McGeejeva pastorstva mnogi su poželjeli poslušati njegove biblijske poruke, ali nisu svi mogli doći u crkvu kako bi ga čuli. Dr. McGee je dobio ideju da snimi poruke te ih emitira na lokalnoj radio stanici. Ispočetka su se mogle čuti samo u Los Angelesu, no na kraju su i druge radio stanice poželjele emitirati te programe. Tako je rođena služba »Kroz Sveto pismo« ili The Thru the Bible Radio (TTB).

Dr. McGee je iz Crkve otvorenih vrata otišao u mirovinu 1970. godine kako bi se u potpunosti i punovremeno posvetio radio službi koju je započeo kao pastor. Služba je uskoro počela brzo rasti.

Godine 1969. tijekom njegova posjeta misionarskoj radio stanici TWR-a na karipskom otoku Bonaire, dr. McGee je po prvi put shvatio nevjerojatnu silu radija u naučavanju Biblije, i to ne samo u Americi, već po cijelome svijetu.

Link: www.ttb.twr.org


Autor: dr. J. Vernon McGee

DAN TREĆI – KOPNO I BILJKE


I reče Bog: ¨Vode pod nebom neka se skupe na jedno mjesto, i neka se pokaže

kopno!¨ I bi tako. Kopno prozva Bog zemlja, a skupljene vode mora. I vidje Bog da je dobro. (Postanak 1, 9-10)


Sada se vode dijele i na horizontalnom nivou. Prvo su vode gore bile podijeljene od voda dolje. Sada se voda dijeli od kopna. Moram vam reći da s tim u svezi nema ničega neznanstvenog. Rečeno nam je da je svaka točka kopna na kojem živimo jednom bila prekrivena vodom. To je, očito, bio sud koji je došao na zemlju u dalekoj prošlosti. O tome ne znamo praktički ništa. Sve što bismo rekli bila bi puka spekulacija. Bog nam je ovdje rekao u stvari jako malo. Međutim, rekao nam je dovoljno da bismo mu vjerovali.


¨Kopno prozva Bog zemlja.¨ Što se sprema učiniti? Čini se da se sprema načiniti mjesto na koje će smjestiti čovjeka, mjesto koje je nastanjivo. Čovjek nije vodeno biće, iako postoje evolucionisti koji smatraju da potječemo iz mora i od morskog planktona. Kao što smo već spominjali, postoje i oni koji tvrde da potječemo iz kante za smeće! Koliko apsurdniji mogu uopće postati?


I reče Bog: ¨Neka proklija zemlja zelenilom - travom sjemenitom, stablima plodonosnim koja, svako prema svojoj vrsti, na zemlji donose plod što u sebi nosi svoje sjeme. I bi tako. (Postanak 1, 11)


Bog tu postavlja biljke jer je čovjek, do potopa, bio vegetarijanac. Čovjek neće jesti ništa drugo nego plodove. Stvaranje biljaka zaključuje treći dan.


I nikne iz zemlje zelena trava što se sjemeni, svaka prema svojoj vrsti, i stabla koja rode plodovima što u sebi nose svoje sjeme, svako prema svojoj vrsti. I vidje Bog da je dobro. Tako bude večer, pa jutro - dan treći. (Postanak 1, 12-13)
DAN ČETVRTI – POJAVLJUJU SE SUNCE, MJESEC I ZVIJEZDE


I reče Bog: ¨Neka budu svjetlila na svodu nebeskom da luče dan od noći, da budu znaci blagdanima, danima i godinama, (Postanak 1, 14)


Bog tada nije stvarao sunce i mjesec. Oni su već postojali. Bog ih je samo doveo u njihov položaj.


I neka svijetle na svodu nebeskom i rasvjetljuju zemlju!¨ I bi tako. I načini Bog dva velika svjetlila - veće da vlada danom, manje da vlada noću – i zvijezde. (Postanak 1, 15-16)


Jedno od tih svjetlila trebalo je preuzeti dan, i sunce jako dobro obavlja taj posao. Također, mjesec obavlja dobar posao noću. Ne znam kako je s vama, ali ja sam svoju ženu zaprosio po mjesečini. Mjesec ima mnogo utjecaja po noći. Zatim, nalazimo jedan maleni član: ¨i¨ zvijezde. To je bio vrlo opsežan posao – ali ne za Boga.

John Wesley je rekao: ¨Bog je stvorio nebo i zemlju i nije se trudio niti s pola snage.¨ Bog je stvorio ¨i zvijezde.¨


I Bog ih postavi na svod nebeski da rasvjetljuju zemlju, da vladaju danom i noću i da rastavljaju svjetlost od tame. I vidje Bog da je dobro. (Postanak 1, 17-18)


Zapazit ćete da je Bog Onaj koji razdjeljuje. ¨Da rastavljaju svjetlost od tame.¨ Znate, On to još uvijek čini. Postoje ljudi koji pitaju: ¨Koja je razlika između dobra i zla?¨ Bog je Onaj koji povlači sve granice. Kako možemo znati što je dobro. Bog nam govori što je dobro. Bog je iznio stanovita načela. Bog dijeli svjetlost od tame i tolika je razlika i između dobra i zla. On je Onaj koji stvara razlike i to čini još i danas.


Tako bude večer, pa jutro – dan četvrti. (Postanak 1, 19)DAN PETI - ŽIVOTINJE


I reče Bog: ¨Neka povrvi vodom vreva živih stvorova i ptice neka polete nad zemljom, svodom nebeskim!¨ I bi tako (Postanak 1, 20)


Posjedujemo stanovitu razvijenost. To ne znači da sve potječe od jedne stanice, već to znači da je Bog stvorio po jedno od svakog bića i došlo je do razvoja svake od vrsta. Bog je rekao: ¨Neka povrvi vreva živih stvorova¨, a sljedeći stih dodaje ¨svake vrste.¨ Riječ ¨vrsta¨ ne znači rasa, kao što to Darwin tvrdi, već znači mnogo više. Riječ je phylum. Čitao sam da je jedan naučenjak rekao kako je tražio novu riječ. Imao sam profesora na fakultetu, briljantnog čovjeka, koji je dao sinonim za vrstu. Ako potražite tu riječ u rječniku, vidjet ćete da ona označava izravnu liniju unutar skupine, npr. ona ne bi označavala samo jednog konja, već svakog konja unutar obitelji. Bog je stvorio jednog takvog, i došlo je do razvoja od svakog - veličanstveni razvoj. Također je bilo i devolucije - to jest, bilo je razvoja, a kasnije je došlo do degeneracije.


Stvori Bog morske grdosije i svakovrsne žive stvorove što mile i vrve vodom i ptice krilate svake vrste. I vidje Bog da je dobro. (Postanak 1, 21)


¨I vidje Bog da je dobro.¨ Zapazite to! Kad Bog nešto čini, to je dobro.


I blagoslovi ih govoreći: ¨Plodite se i množite i napunite vode morske! I ptice neka se namnože na zemlji!¨ (Postanak 1, 22)


Jedan od naučenjaka koje sam spominjao ranije rekao je da kad bi naše škole naučavale izvješće o stvaranju, onda bi trebale naučavati i priču o rodama. Vjerujte mi, Biblija nas definitivno rješava priče o rodama. Ako čitate pažljivije da su se te životinje trebale ¨množiti.¨ To će vrijediti i za čovjeka. Malog Ivicu nećete pronaći pod zeljem, a malu Maricu neće donijeti roda.


Tako bude večer, pa jutro - dan peti. (Postanak 1,23)DAN ŠESTI - PLODNOST ŽIVOTINJA


I reče Bog: ¨ Neka zemlja izvede živa bića, svako prema svojoj vrsti: stoku, gmizavce i zvjerad svake vrste!¨ I bi tako. I stvori Bog svakovrsnu zvjerad, stoku i gmizavce svake vrste. I vidje Bog da je dobro. (Postanak 1, 24-25)


Zapazite ponovno izraz ¨prema svojoj vrsti¨ - prema svojim biološkim phylum. Vidjet ćemo da Bog razdvaja biljni i životinjski život od čovjeka i govori : ¨Načinimo čovjeka na svoju sliku.¨ To stvorenje je od velikog interesa za vas jer je to vaš pra pra itd. pradjed, a također i moj. To znači da smo vi i ja rođaci, iako možda ne bliska rodbina. Međutim, svo čovječanstvo je u međusobnom odnosu.
STVARANJE ČOVJEKA


I reče Bog: ¨ Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci - svoj zemlji - i svim gmizavcima što puze po zemlji!¨ (Postanak1, 26)


Prvo pitanje koje nam se nameće je sljedeće: kako je čovjek bio stvoren? Odgovor na to pitanje dobit ćemo u narednom poglavlju. ¨Da bude gospodar.¨ Bog je čovjeku dao pravo upravljanja na zemlji, i ja sam mišljenja kako to ne znači da je Bog čovjeku dao uzvišeni položaj vrtlara u Edenskome vrtu. Adamu je bila dana izuzetna vlast. Malo kasnije ćemo vidjeti kako mu Bog govori da mora učiniti stanovite stvari u svezi s tim stvorenjem.


Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. (Postanak 1, 27)


Tu nalazimo vrlo jednostavnu činjenicu stvaranja čovjeka. Tu po treći put nalazimo riječ bara, koja označava stvaranje iz ničega. Tako vidimo da je čovjek stvoren; on je nešto novo. Bara je ista riječ koja se pojavljuje i u prvome stihu knjige Postanka: ¨U početku stvori Bog nebo i zemlju.¨ Stvorio je materijalni svemir. Nakon toga, stvorio je život: ¨Stvori Bog morske grdosije i svakovrsne žive stvorove…¨ (Postanak 1, 21). Sada vidimo da je Bog stvorio i čovjeka. ¨Na svoju sliku stvori Bog čovjeka.¨ Detalje stvaranja čovjeka Bog će nam dati u drugome poglavlju, a iz ovoga vidimo da je Bog izostavio mnoge detalje stvaranja svemira. ¨U početku stvori Bog nebo i zemlju¨ je sva informacija koju nam je dao, a to je ujedno i sve što možemo znati o tome. Mogao nam je dati mnogo više detalja, ali nije. U detalje će ići samo u svezi sa jednim svojim stvaranjem, a to je stvaranje čovjeka. Znate li zašto? To je zbog toga što je ovaj zapis bio pisan za čovjeka; Bog želi da čovjek zna odakle potječe. Kao da nam Bog poručuje: ¨Želim da obratiš pozornost na vlastito stvaranje, a ne da previše spekuliraš o stvaranju svemira.¨ Taj nam stih govori o izuzetnim stvarima.


Na svoju sliku stvori Bog čovjeka.¨ Želim reći kako se radi o jednoj od velikih tvrdnji Božje


riječi. Teško mogu zamisliti nešto tako divno poput ove činjenice. Što ona uopće znači? Pa, čovjek je nalik Bogu, mislim, poput Trojstva. Netko će odmah reći: ¨O, vidim što želite reći. Želite reći da je čovjek biće u tjelesnom, umnom i duhovnom smislu.¨ Da, vjerujem da je to istina. Pavao nam u 1. Solunjanima 5,23 govori upravo to: ¨A sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće - duh vaš i duša i tijelo - neka se besprijekornim, savršenim sačuva za Dolazak Gospodina našega Isusa Krista.¨ Iako to vrijedi, vidjet ćemo, kad dođemo u sljedeće poglavlje, da to znači mnogo više. Mislim da se to odnosi na činjenicu da je čovjek osoba i kao osoba, čovjek je samosvjestan i sam donosi svoje odluke. Čovjek je slobodno moralno biće. Po svemu sudeći, po tome je čovječanstvo jedinstveno. Mislim da je to ono što se podrazumijeva pod time da je čovjek stvoren na Božju sliku.


¨Muško i žensko stvori ih.¨ U ovome stihu ne nalazimo detalje o stvaranju muškarca i žene. O tome nećemo doznati mnogo više dok ne dođemo u drugo poglavlje. Zbog toga i tvrdim da Bog nije naumio dati nam detalje u svezi sa stvaranjem ovog ogromnog svemira u kojem se nalazimo ili bi nam bio dao još jedno poglavlje s tim u svezi. Međutim, ne daje nam nikakvo objašnjenje osim toga da je On Stvoritelj. Time se vraćamo na istinu zapisanu u jedanaestom poglavlju Poslanice Hebrejima: ¨Vjerom spoznajemo da su svjetovi uređeni riječju Božjom tako te ovo vidljivo ne posta od nečega pojavnoga¨ (Hebrejima 11, 3). Sve ono što danas možemo vidjeti, načinjeno je od nečega što prije nije niti postojalo. Stvaranje je bilo sprovedeno ex nihilo, iz ničega. Netko će reći: ¨Objasni to malo.¨ Dragi prijatelji, ja vam to ne mogu objasniti. Ne objašnjava vam to niti evolucija. Evolucija nam još uvijek nije ponudila odgovor na pitanje kako nešto nastaje iz ničega. Ona uvijek kreće od malešne amebe, ili iz kante za smeće, ili od morskog planktona ili s nekakvom životinjom na drvetu. U našim umovima moramo imati nešto s čime ćemo započeti, međutim, Biblija kreće od ničega. Bog je stvorio! To je ono veličanstveno otkrivenje koje nalazimo u ovome poglavlju.


I blagoslovi ih Bog i reče im: ¨Plodite se i množite i napunite zemlju, i sebi je podložite! Vladajte ribama u moru i pticama u zraku i svim živim stvorovima, što puze po zemlji!¨ (Postanak 1, 28)


Tu vidimo da je Bog tome stvorenju dao nešto nesvakidašnje. Prvo je rekao čovjeku: ¨Plodite se i množite i napunite zemlju.¨ Vidjet ćemo da ponavlja te iste riječi kad stvara ženu. Čini se da je Bog bio Onaj koji je uveo seksualnost. Zanimljivo je kako naš naraštaj smatra da su otkrili nešto novo, da su postali Kolumbo jer su otkrili seks. Bog ga ovdje spominje na samome početku. U stvari, Bog upotrebljava četiri načina na koji širi ljude po svijetu. Jedan način je izravno stvaranje, kojim je nastao Adam. Drugi način je neizravno stvaranje, kojim je nastala Eva. Treći način je djevičansko rođenje, i na taj način je Gospodin Isus došao u ljudski rod. Četvrti način je prirodno rođanje, a ono je jako dobro poznato u današnje vrijeme.


Mi smo prirodno rađanje srozali na nivo kojeg mu Bog nikada nije namijenio. Bog je stvorio čovjeka da se razmnožava. To je veličanstvena, slavna istina i nikako se ne smije prevrtati u prljavu i ljigavu stvar u koju je čovjek to okrenuo. Čovjek piše prljave i ljigave knjige i to naziva književnošću; stvaraju se prljave i ljigave stvari, a zatim se to naziva umjetnošću. Neki kritičari počeli su govoriti protiv toga i uistinu smo zahvalni Bogu zbog toga. Oni su ustvrdili ono što ja tvrdim već dugo, a to je da je većina onoga što se danas naziva umjetnost odvratno i odbojno i da to uopće nije umjetnost. To nije ništa drugo nego opscenost, a radi se isključivo radi novca. Bog nikada nije naumio da seks bude zloupotrebljavan na takav način.


Bog je stvorio takvog čovjeka na svoju sliku. Bog je u osnovi osobno Biće, a dajući čovjeku besmrtnu dušu, dao mu je također i istinsku osobnost. Čovjek ima samosvijest, ima sposobnost slobodnog odabira i ima izrazitu moralnu odgovornost. Stvoren je na Božju sliku.


¨Plodite se i množite i napunite zemlju.¨ Bog je rekao čovjeku neka napuni zemlju reprodukcijom. Zapazite kako Bog upotrebljava riječ ¨napunite.¨ To je vrlo zanimljiva riječ i čini se da ukazuje na to da je zemlja ranije bila ispunjena drugim stvorenjima. O kojim se god stvorenjima radilo, nestala su mnogo ranije nego što je čovjek bio stvoren.


Bog je također rekao čovjeku neka sebi ¨podloži¨ zemlju. To je, po mom mišljenju, temelj za učenje i naučno istraživanje u današnje vrijeme. U jednoj od Izreka piše sljedeće: ¨Slava je Božja sakrivati stvar, a slava kraljevska istraživati je¨ (Izreke 25, 2).


Bog skriva dijamante duboko u zemlju, a također i blaga, tako da čovjek mora kopati za njima, a vjerujem da danas isto vrijedi i za znanje. Mislim da to vrijedi i za proučavanje Božje riječi. Bog želi da odemo u laboratorije i upotrebljavamo epruvete i mikroskope, međutim, čovjek kao rezultat toga istraživanja ima atomsku bombu i svim se silama trudi uništiti cjelokupno čovječanstvo današnjice.


¨Vladajte¨ je bila Božja uputa čovjeku. Adam nije bio samo vrtlar koji je trebao kositi travu. Čovjek je bio stvoren da vlada ne zemlji. Mislim da je Adam mogao upravljati vremenom kao što mi danas možemo upravljati sustavom zračenja u svojim domovima i automobilima. On je vladao zemljom. To je ono što vidimo u Gospodinu Isusu Kristu. Dok je bio na zemlji, imao je kontrolu nad prirodom. Mogao je reći oluji: ¨Stišaj se.¨ Mogao je nahraniti mnoštvo sa svega pet kruhova i dvije ribe. Mišljenja sam da je i Adam mogao činiti sve to do svog pada. Kad je pao, izgubio je vlast koju mu je Bog dao.


I doda Bog: ¨Evo, dajem vam sve bilje što se sjemeni, po svoj zemlji, i sva stabla plodonosna što u sebi nose svoje sjeme: neka vam budu za hranu! (Postanak 1,29)


Iz te tvrdnje zaključujem da je čovjek u početku bio vegetarijanac, a meso nije počeo jesti sve do nakon potopa.


A zvijerima na zemlji i pticama u zraku i gmizavcima što puze po zemlji u kojima je dah života - neka je za hranu sve zeleno bilje! I bi tako. I vidje Bog sve što je učinio, i bijaše veoma dobro. Tako bude večer, pa jutro - dan šesti. (Postanak 1,30-31)


Time smo došli do kraja prvog poglavlja, i mislim da bi bilo dobro načiniti rezime. Čega bismo se prisjetili na kraju? Pa, jedna od tih stvari je činjenica da se Boga spominje trideset i dva puta. Biblija se uopće ne trudi dokazati da postoji Bog. Zašto? Zato što je Bog rekao: ¨Reče bezumnik u srcu: ¨Nema Boga…¨ (Psalam 14,1)


Biblija je Knjiga napisana da bi nam otkrila duhovnu, religioznu i otkupljujuću istinu, a to možemo primiti samo po vjeri. Tako ovdje imamo činjenicu da je Bog Onaj koji je stvorio sve čime smo danas okruženi.


U ovome prvom poglavlju očituju nam se Božje jedinstvo, sila i osobnost. To je upravo ono što je Pavao napisao u Rimljanima 1,20: ¨Uistinu, ono nevidljivo Njegovo, vječna Njegova moć i božanstvo, onamo od stvaranja svijeta, umom se po djelima razabire tako da nemaju isprike.¨

Moram vam reći vrlo iskreno da vas je Bog zatvorio u vjeru u Njega.


Zapazit ćemo još neke istine u ovome poglavlju. Ono niječe politeizam: samo jedini (jedan) Bog stvara. Kao drugo, tu se niječe vječnost materije. Prve riječi su: ¨U početku¨ - i sve ima početak, dragi moji prijatelji. To vrijedi unatoč činjenici što je znanost svojedobno poučavala ljude o vječnosti materije. Kao treće, ovo poglavlje niječe panteizam. Bog je prije svih stvari i odvojen je od njih. Kao četvrto, niječe se fatalizam - Bog djeluje u skladu sa slobodom svoje volje.


Na koncu, dopustite mi nabrojati četiri zapanjujuće stvari koje se zapažaju u ovom prvom poglavlju.


  1. Redoslijed

  2. Progres (napredak)

  3. Brzo izvršenje

  4. Savršenstvo