dr. J. Vernon McGee

Dr. J. Vernon McGee proveo je 37 godina u pastorskom radu, počevši 1933. godine. Temelj tih godina bilo je stalno proučavanje Biblije. Nakon što je bio pastor crkava u Georgiji, Tennesseeju i Texasu, dr. McGee se sa svojom obitelji preselio u Californiju.

1949. godine započeo je svoju pastoralnu službu u Crkvi otvorenih vrata, nedenominacijskoj crkvi u Los Angelesu. Preko dvadeset godina propovijedao je Bibliju tisućama koji su dolazili iz raznih crkava tog područja svakog utorka navečer.

Gospodin je upotrijebio tih dvadesetak godina tjednog proučavanja Biblije u Crkvi otvorenih vrata kako bi usredotočio i pročistio naučavanje dr. McGeeja u njegovoj tridesetsedmogodišnjoj pastorskoj karijeri. To je postala osnova za ono što će postati programom »Kroz Sveto pismo«.

Kako je započela radio služba Kroz Sveto pismo?

Tijekom godina McGeejeva pastorstva mnogi su poželjeli poslušati njegove biblijske poruke, ali nisu svi mogli doći u crkvu kako bi ga čuli. Dr. McGee je dobio ideju da snimi poruke te ih emitira na lokalnoj radio stanici. Ispočetka su se mogle čuti samo u Los Angelesu, no na kraju su i druge radio stanice poželjele emitirati te programe. Tako je rođena služba »Kroz Sveto pismo« ili The Thru the Bible Radio (TTB).

Dr. McGee je iz Crkve otvorenih vrata otišao u mirovinu 1970. godine kako bi se u potpunosti i punovremeno posvetio radio službi koju je započeo kao pastor. Služba je uskoro počela brzo rasti.

Godine 1969. tijekom njegova posjeta misionarskoj radio stanici TWR-a na karipskom otoku Bonaire, dr. McGee je po prvi put shvatio nevjerojatnu silu radija u naučavanju Biblije, i to ne samo u Americi, već po cijelome svijetu.

Link: www.ttb.twr.org


Autor: dr. J. Vernon McGee

POGLAVLJE 40
TEMA: Josip tumači snove peharniku i pekaru; ispunjenje snova


U ovome poglavlju, umjesto da se priča o Josipu dalje nastavi, čini se da se usporava na gotovo nikakvo protjecanje vremena. Vidimo Josipa i dalje u tamnici, a zakočen i ograničen nezahvalnošću glavnog faraonovog peharnika. Možemo se pitati što to sve znači. Moram ponovno napomenuti kako se radi o ispunjenju Božje volje i cilja sa životom tog čovjeka. Vidjet ćemo to kako budemo napredovali kroz ovo poglavlje.


U trideset i sedmome poglavlju započeli smo sa usporedbom Josipa sa Gospodinom Isusom. Sada kad smo došli malo dalje u izvješću, zaustavimo se da načinimo još neke usporedbe:


1. Josip je bio poslan svojoj braći. Gospodin Isus bio je poslan svojoj braći, izgubljenim ovcama Izraelova doma.


2. Josipa su njegova braća mrzila bez razloga, a upravo je to o sebi rekao i Gospodin Isus: "Mrze me bez razloga."


3. Josipa su prodala vlastita braća, kao što su i Gospodina Isusa prodala Njegova braća.


4. Josip je bio prodan za dvadeset srebrnjaka. Gospodin Isus bio je prodan za trideset srebrnjaka.


5. Braća su željela ubili Josipa. Braća su planirala ubiti i Gospodina Isusa - "K svojima dođe, ali ga njegovi ne primiše."


6. Josip je bio bačen u jamu u kojoj je trebao umrijeti. Gospodin Isus bio je razapet


7. Josip je bio izvađen iz jame. Gospodin Isus je uskrsnuo trećeg dana.


8. Josip je bio poslušan svome ocu. Gospodin Isus bio je poslušan svome Ocu tako da je mogao reći da uvijek čini ono što je po volji Njegovome Ocu.


9. Josipa je otac poslao da potraži braću. Rečeno nam je da je Gospodin Isus vršio volju svoga Oca kad je došao tražiti svoju braću.


10. Josipa su njegova braća ismijavala. Kad su ga vidjeli, tekli su: "Gle, eno onog sanjara."

Gospodina Isusa ismijavala su Njegova braća. Kad je visio na križu, rekli su mu: "Ako je Krist,

neka siđe s križa."


11. Braća su odbila prihvatiti (primiti) Josipa, jednako kao što su braća Gospodina Isusa, Židovi,

odbili prihvatiti Njega.


l2. Posavjetovali su se kako će ubiti Josipa, baš kao što su se posavjetovali i da ubiju Gospodina

Isusa.


13. Ocu su vratili Josipov kaput natopljen krvlju. Za odjeću Gospodina Isusa su bacali kocku.


14. Nakon što je Josip bio prodan u Egipat, gubi se iz vida na mnogo godina. Krist je uzašao u nebo. Rekao je svojim učenicima da ga neće vidjeti dok se ne vrati.


15. Josipa je kušao svijet, tijelo i đavao, a on se odupre. Gospodina Isusa je kušao svijet, tijelo i đavao i izborio je pobjedu.


16. Josip je tijekom tog razdoblja postao spasiteljem svijeta, u tjelesnome smislu - spasio ih je od umiranja od gladi. Gospodin Isus je Spasitelj svijeta.


17. Josipa su mrzila njegova braća, pa su ga predali poganima. Nije se mogao braniti i bio je nepravedno optužen. Gospodina Isusa su također Njegovi predali vjerskim vođama koji su ga nakon toga predali poganima. Bio je nedužan.


18. Pilat nije vjerovao optužbama koje su iznijeli protiv Gospodina Isusa. Shvatio je da je

nedužan, ali ga je ipak išibao. Josip je morao patiti iako je Potifar vjerojatno znao da je nedužan.

Potifar je morao zadržati sliku pred faraonom, baš kao što je Pilat trebao zadržati masku pred

carem.


19. Josip je našao naklonost u očima tamničara, a u Isusovom slučaju, rimski je stotnik rekao za Njega. "Ovo je uistinu bio Sin Božji".


20. Josipa su ubrojili među zločince. Bio je blagoslov peharniku i osuda za pekara. Gospodin Isus bio je razapet između dva razbojnika.


U poglavlju koje je pred nama vidjet ćemo zašto je bila Božja volja da Josip u tom trenutku bude u zatvoru.


JOSIP TUMAČI SNOVE PEHARNIKU I PEKARU


Poslije toga peharnik se i pekar egipatskog kralja ogriješe o svoga gospodara, kralja egipatskog. Faraon se razljuti na svoja dva dvoranina, glavnog peharnika i glavnog pekara, te ih stavi u zatvor, u zgradu zapovjednika tjelesne straže - u istu tamnicu gdje je i Josip bio zatvoren. (Postanak 40,1-3)


Ovo nije bilo slučajno!


Što nam to otkriva? Otkriva nam pristrani i diktatorski položaj i politiku koju je faraon u Egiptu provodio. Ne znam što je pekar učinio - možda je zagorio pecivo tog jutra. Zbog svog kaprica, faraon ga je bacio u tamnicu. Što je peharnik učini? Možda je nosio čašu vina faraonu, sapleo se i prolio vino po skupocjenom perzijskom tepihu koji je bio pred faraonom, ne znam. Nije nam rečeno zašto su i faraonov pekar i peharnik dospjeli u zatvor, međutim, važna stvar je ta da su dospjeli u istu ćeliju u kojoj se nalazio i Josip. Josip je imao dobar položaj, čak i ovdje u zatvoru. Kamo god je došao, prepoznavale su se njegove sposobnosti. "Dar čovjeku otvara put i vodi ga pred velikaše." To je svakako vrijedilo u Josipovom slučaju. Bog je djelovao u njegovom životu sa sasvim određenim ciljem.


Zapovjednik tjelesne straže odredi Josipa da ih poslužuje. Pošto su proveli u zatvoru neko vrijeme, (Postanak 40,4)


Josip se upoznao s njima jer mu je bilo naređeno da o njima brine. Njegov je posao bio brinuti o njima dok budu u zatvoru.


obojica njih - peharnik i pekar egipatskog kralja, utamničenici - usnu san jedne te iste noći. Svaki je usnio svoj san; i svaki je san imao svoje značenje. Kad je Josip ujutro došao k njima, opazi da su neraspoloženi. (Postanak 40,5-6)


Josip je bio optimističan tip čovjeka, uvijek vedar i bistar, pa je zatekao ovu dvojicu, koji su bili na visokom položaja pred faraonom, kako tužno sjede s tmurnim izrazima na licima.


Upita faraonove dvorane koji su bili s njim u zatvoru u zgradi njegova gospodara: "Zašto ste danas tako potišteni?" Odgovore mu: "Sne smo usnili, ali nikog nema da nam ih protumači." Josip im reče: "Zar tumačenje ne spada na Boga? Dajte pričajte mi!" (Postanak 40,7-8)


Josip u svemu ovome Bogu da je slavu. Kasnije ćemo vidjeti još jednog mladog Hebreja koji na stranome sudu daje slavu Bogu - Daniel je također veličao Boga. Volio bih kad bi i kršćani danas postupali na takav način. Sve što vi i ja činimo za Boga trebalo bi biti učinjeno na takav način da Bogu donese slavu. Vjerujem da je jedan od razloga zbog kojeg mnogi od nas nisu blagoslovljeni na način na koji bi nas Bog želio blagosloviti taj što kad primimo nešto predivno, ponašamo se kao da nam to pripada (primamo to zdravo za gotovo) i ne dajemo Bogu slavu za to. Slavu moramo dati Bogu. Josip je trebao dati slavu Bogu, a to je i učinio! Rekao je: "Zar tumačenje ne spada na Boga?"


Onda je glavni peharnik ispripovjedio Josipu svoj san: "Sanjao sam da je preda mnom lozov trs. Na trsu bile tri mladice. I tek što je propupao, procvjeta, i na njegovim grozdovima sazru bobe. Kako sam u ruci držao faraonov pehar, uzmem grožđa, istiještim ga u faraonov pehar, a onda stavim pehar u faraonovu ruku." Josip mu reče: "Ovo ti je značenje: tri mladice tri su dana. Poslije tri dana faraon će te pomilovati i vratiti na tvoje mjesto; opet ćeš stavljati pehar faraonu u ruku, kao i prije, dok si mu bio peharnik. (Postanak 40,9-13)


Zanimljivo je vidjeti da je Bog koristio snove u Starome zavjetu. Ne nalazimo da Bog djeluje na takav način u Novome zavjetu, jer je tada kanon Pisma bio dovršen. Danas nam snovi niti nisu potrebni, međutim, u ono je vrijeme Bog govorio kroz snove, a koristio je simbole koji su tim ljudima imali smisla. Peharnik. bi razumio ono što se odnosi na posluživanje vina - jer je to radio za faraona. Kasnije nalazimo da je kralj Nabukodonozor usnio san u kojem je vidio jedan lik. On je svakako bio upoznat s likovima i idolima - to je bilo nešto što će on jako dobro razumjeti.


Josip je bio kadar protumačiti san i obećao je peharniku da će nakon tri dana biti vraćen na svoj prijašnji položaj.


Kada ti bude opet dobro, sjeti se da sam i ja bio s tobom, pa mi učini ovu uslugu: spomeni me faraonu i pokušaj me izvesti iz ove kuće. (Postanak 40,14)


Sada je rekao: "Ti ćeš izaći za tri dana, ali ću ja ostati ovdje dok ne istrunem, osim ako netko ne kaže nešto meni u prilog. Ja sam ti protumačio san - molim te, nemoj me zaboraviti!"


Sada mu je iznio i neke podatke o svojoj pozadini:


Jer, zbilja, bio sam silom odveden iz zemlje Hebreja; ni ovdje nisam ništa skrivio, a baciše me u tamnicu." (Postanak 40,15)


Iako nam izvješće o tome. ne govori, peharnik je vjerojatno obećao da će pred faraonom reći koju riječ u Josipovu korist.


Kad je glavni pekar vidio kako je Josip dao dobro tumačenje, reče mu: "Usnih da su mi na glavi tri bijele košare. U najgornjoj bilo svakovrsna peciva što ga pekar pripravlja faraonu, ali su ptice jele iz košare povrh moje glave." (Postanak 40,16-17)


San kojeg je usnio pekar imao je za njega smisao. Lako je mogao shvatiti košaru punu pekarskih proizvoda, peciva.


Josip odgovori: "Ovo je značenje: tri košare su tri dana. Poslije tri dana faraon će uzdići tvoju glavu i o drvo te objesiti, te će ptice jesti meso s tebe." (Postanak 40,18-19)


Josip mu tumači san, ali mu govori da neće biti povoljno za njega, za tri dana će ga odvesti i objesiti, a ptice će jesti njegovo meso.


ISPUNJENJE SNOVA


I zaista, trećega dana, kad je faraon priredio gozbu za sve svoje službenike - bio mu je rođendan - iz sredine svojih službenika izluči glavnog peharnika i glavnog pekara. Vrati glavnog peharnika u peharničku službu, te je i dalje stavljao pehar u faraonovu ruku, a glavnog pekara objesi, kako je Josip protumačio. Ipak se glavni peharnik nije sjetio Josipa - zaboravio je na nj. (Postanak 40,20-23)


Jadni Josip! Sve ovo izgleda nam poput bezizlazne situacije. Tu ga vidimo ne samo kao roba, već i kao osobu koja je pogrešno optužena. Vjerujte mi, zatvorske rešetke bile su jednako stvarne kao i osobi koja je bila osuđena za nekakvi zločin. Mladić se našao ovdje, a Potifar mu je želio oprostiti. Na taj je način želio zataškati skandal koji je potresao njegov dom. Josip je morao platiti Potifarovo zataškavanje. Josipov tračak svjetla bila je nada da će se peharnik sjetiti i spomenuti ga faraonu. To je izgledalo kao predivan način zadobivanja faraonove pozornosti. Međutim, peharnik je bio toliko uzbuđen vraćanjem na stari posao i naklonošću koju je ponovno stekao kod faraona, da je u potpunosti zaboravio na jadnog Josipa. Bog ga je s određenom nakanom želio ostaviti ondje. Pretpostavimo da je peharnik rekao faraonu: "U zatvoru sam sreo jednog zatočenika koji je nedužan. On nikako ne bi smio biti ondje. Lažno su ga optužili. On mi je protumačio snove: Faraone, svakako bi mi bilo jako drago da ga pustiš." Pretpostavimo da ga je faraon pustio. Uviđate li što bi se dogodilo? U trenutku kad bi ga faraon trebao da mu protumači njegove snove, Josip bi već odavno bio u Kanaanu, kod kuće. Bog ga je želio zadržati u blizini, a zatvor je bio prikladno mjesto za to. Faraoni neće imati nikakvih poteškoća pronaći ga kad ga bude zatrebao.


Unatoč obeshrabrenju, Josip je vjerovao da Bog djeluje u njegovom životu, pa tako uviđamo plodove njegove vjere koji su i više nego očiti. Bio je vjeran u svakome odnosu kojeg je u životu uspostavio. Bio:je vjeran Potifaru. U zatvoru je bio vjeran nadgledniku tamnice. Bio je vjeran Bogu i uvijek je Bogu donosio slavu. Kasnije ćemo vidjeti da će biti vjeran faraonu, a bit će vjeran i vlastitoj braći. Vidite, Josipa je vjernim učinila njegova vjera. Dragi prijatelji, ja vjerujem da ako ste uistinu vjernik, bit ćete vjerni.


Živimo u vremenima u kojima je jedna od tragičnih stvari koje se dešavaju ta da postoji jako malo kršćana u koje se čovjek može pouzdati. Imam prijatelja koji je predsjednik velike kršćanske udruge. Imali smo priliku naći se nasamo u drugome gradu - samo on i ja. Govorio mi je o nekim problemima s kojima se susretao. Nalazio se u velikoj organizaciji, a opet mi se potužio kako u cijeloj organizaciji ima jako malo ljudi u koje se može pouzdati. Imajmo na umu da se radi o kršćanskoj organizaciji. Danas viđamo jako malo ljudi koji su vjerni i odani svojem položaju. Hvala Bogu na onima koji su odani. Oduvijek sam zahvaljivao Bogu što je oko mene, gdje god sam se nalazio, nekoliko vjernih ljudi. Moram vam reći kako se radi o dragim ljudima koji su mi veliko ohrabrenje.


Josip je bio tak čovjek. Njegova ga je vjera učinila vjernim. Također mu je dala i optimistički pogled na život, čak i unatoč svim kušnjama i nevoljama. Vjera mu je dala ljubazan i suosjećajan stav prema svakome čovjeku. Zapazile koliko je bio ljubazan prema peharniku i prema pekaru. Kasnije ćemo vidjeti Josipovu ljubaznost prema vlastitoj braći. Vjera je u njemu proizvela također i poniznost. Slavio je Boga za sve što je postigao u životu. Bio je uistinu divan čovjek! I tko je bio zaslužan za to? Pa, vjerovao je Bogu kao što je vjerovao i njegov otac, Abraham, a to je bio plod kojeg je vjera proizvela u njegovome životu.


Tu vidimo Josipa - zaboravljenog u zatvoru. Međutim, Netko ga nije zaboravio. Bog ga nije zaboravio i djelovao je u njegovom životu.


Dragi moji prijatelji, u tome nalazimo pouku i poruku za vas i mene. Ne znam u kakvim se životnim okolnostima nalazite u ovome trenutku, međutim, prema pismima koja primam, prosuđujem, da se mnogi ljudi nalaze u teškom položaju. Jedan mi je čovjek rekao: "Nalazim se između čekića i nakovnja. Stvari mi izgledaju vrlo mračno." Ne vidite izlaza, pa se pitale je li Bogu uopće stalo. To je i razlog zbog kojeg nam je iznio ovo izvješće o Josipovu životu. Želi vam reći da mu je stalo i da djeluje u vašem životu. Ako ste Njegovo dijete, On dopušta da vam se stvari dešavaju za vaše dobro. Njegovo šibanje uvijek služi nama za dobro. Dragi moji prijatelji, ne možemo promašiti! Kako li je Bog divan!


POGLAVLJE 41TEMA: Faraonovi snovi; Josip proglašen nadglednikom nad Egiptom; Josipova dva sina - Manaše i Efrajim


Koliko se ovo poglavlje razlikuje. od prethodnog u kojem smo Josipa ostavili u zatvoru zaboravljenog, napuštenog i ostavljenog. Pa opet, sve to događalo mu se kako bi se ispunio Božji cilj s njegovim životom. Kad bismo mogli prepoznati Božju ruku u našim životima danas, tada bismo stekli novi i drukčiji pogled na život! U poglavlju koje je pred nama vidjet ćemo kako Josip biva pušten iz zatvora kad tumači snove faraonu, nakon toga biva proglašen nadglednikom nad cijelim Egiptom, ženi se Asenatom, kćeri svećenika iz Ona, koja mu rađa Manašea i Efrajima.


To je priča o prelasku iz razderanih haljina u bogatstvo. Ne znam za bilo koju izmišljenu priču koja bi bila tako divna kao ovo izvješće o Josipovom životu. U ovome poglavlju svakako možemo vidjeti djelovanje Božje ruke u njegovome životu. Josip je bio svjestan Božje skrbi čak i kad se nalazio u najvećim pogibeljima i nevoljama. Takva je spoznaja u njemu proizvela mnoge vrline koje su rod Svetog Duha. Jedan od rodova je strpljivost. Istina izrečena u Rimljanima 5,3 da nevolje rađaju (proizvode) strpljivost svakako je dobro ilustrirana u Josipovom životu.


Tu nalazimo da ovog mladića dovode pred faraona, neznabožačkog kralja, kao što je kasnije i Daniel bio doveden pred Nabukodorozora. Obojica su trebali protumačiti snove.


Na kraju poglavlja pozabavit ćemo se gladi. Kakav Božji cilj se trebao ispuniti na taj način. Bog će to upotrijebiti da Jakovljevu obitelj izvede iz Kanaana, to jest da ga udalji od grijeha Kanaanaca i da ih dovede u Egipat kako bi se nastanili na izoliranom području, u Gošenu. To je bio jedan od Njegovih ciljeva. Bog je, siguran sam, imao i mnogo drugih razloga, međutim, ovaj je i više nego očit.


Kako budemo napredovali kroz poglavlje, nadam se da još uvijek bilježite sličnosti između Josipa i Gospodina Isusa Krista. Neke od tih usporedbi navest ćemo kasnije. Radi se o važnoj stvari koju bismo svakako trebali zapaziti.


FARAONOVI SNOVI


Sjetimo se da su u prethodnome poglavlju faraonov peharnik i pekar bili bačeni u istu tamnicu u kojoj je bio zatvoren i Josip. Josip je ispravno protumačio njihove snove - pekar je bio obješen, a peharnik je bio vraćen na svoj položaj. Josip je zamolio peharnika da se sjeti njegovog slučaja i progovori Faraonu nešto u njegovu korist, međutim, on to nije učinio. Bog je faraonu sada dao san.


Poslije dvije godine usni faraon da stoji pokraj Nila. (Postanak 41,1)


Zapazite da je prošlo pune dvije godine od kraja prethodnog poglavlja. Josip je proveo dvije godine u zatvoru da se nešto dogodi. Evo koji je bio faraonov san.


Iz Nila iziđe sedam krava, lijepih i debelih; pasle su po šašu. Ali odmah poslije njih iz Nila iziđe sedam drugih krava, ružnih i mršavih, te stanu uz one krave na obali Nila. (Postanak 41,2-3)


Tu govorimo o stoci. Vidio je sedam dobio uhranjenih krava, lijepih i debelih. Zatim je vidio sedam uistinu mršavih krava.


Ružne i mršave krave požderu ono sedam lijepih i pretilih, i uto se faraon probudi. (Postanak 41,4)


Faraon se probudio i pitao se što taj san znači. Nije imao tumačenje, međutim, tog dana nitko mu nije mogao pomoći.


Opet zaspi te usnu drugi san: sedam punih i jedrih klasova izraste na jednoj stabljici. Ali, eto, poslije njih uzraste sedam klasova šturih, istočnjakom opaljenih. Šturi klasovi proždru sedam jedrih i punih klasova. I faraon se probudi, i gle: bio je to san. Ujutro faraon bijaše uznemiren u duši, pa pozva sve čarobnjake i sve mudrace egipatske: ispriča im faraon svoje sne, ali mu ih nitko nije mogao protumačiti. (Postanak 41,5-8)


Dok su svi mudraci i čarobnjaci stajali pred faraonom i slušali njegove snove, bio je ondje i glavni peharnik. Na koncu, njegov je položaj bio da stoji pred faraonom i da mu dobavlja sve što mu je potrebno. Kad niti jedan od mudraca nije mogao protumačiti snove, progovorio je peharnik.