dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Rim. 6:1-4, II. Kor 4:1-18

''Jer ako smo, dakle postali jedno s Kristom smrću sličnoj Njegovoj, bit ćemo i uskrsnućem sličim Njegovu. Ovo znamo: Naš je stari čovjek razapet zajedno s Isusom da se uništi ovaj grešni čovjek, tako da više ne robujemo grijehu, jer tko je mrtav, slobodan je od grijeha. A ako smo dakle umrli s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti s Njime, jer znamo da Krist, koji je uskrsnuo od mrtvih, više ne umire: Smrt nad njime više ne gospodari.'' (Rim. 6:6-9)

Isus Krist ne želi biti samo naš Spasitelj i Gospod, nego na jedan stvarni način ''Život našega života''. Bog je otkrio mogućnost ostvarenja toga cilja kroz uskrsnuće i uzašašće našega Gospoda Isusa Krista.

Izgradnja ''Novog čovjeka''- uskrsavanje u Kristu

Smrt je vrata za život. Raspinjanje s Kristom otvara vrata za uskrsnuće s Kristom. Poistovjećivanje s Kristom, s Njegovom smrti i pogrebom je pravi početak jedinstva vjernika s Kristom u tom novom životu koji više nema svršetka.

''Jer ako smo, dakle postali jedno s Kristom smrću sličnoj Njegovoj, bit ćemo i uskrsnućem sličnim Njegovom.''

Dragi brate i sestro, analiziraj je li se to dogodilo u tvom životu?

''A ako smo dakle umrli s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti s Njime.'' (Rim. 6:8)

Poistovjećenje s Kristom u Njegovom uskrsnuću i uzašašću, vodi vjernika u jedno novo područje života i otkriva u njemu život ''novog čovjeka.''''Ali Bog koji je bogat milosrđem- iz svoje velike ljubavi kojom nas je ljubio, - nas, koji smo bili mrtvi, zbog grijeha, s Kristom oživi- milošću ste spašeni. S Njim nas i uskrsi i s njim postavi na nebesima, u Kristu Isusu.(Ef. 2:4-6)''I da se obučete u novoga čovjeka, stvorena na sliku Božju u istinskoj pravednosti i svetosti'' (Ef. 4:24)

S Kristom na križu, u grobu, na nebesima. Na taj način naš prvo uzneseni Gospod može učiniti svakoga vjernika učesnikom pobjede, koju je On ostvario Svojom smrću; učesnikom sile Njegova uskrsnuća; učesnikom punine Njegovog proslavljenog života na nebesima.

Novo područje života vjerujućeg čovjeka- ''u Kristu''

U tom istom trenutku, kada raskajani grešnik prima vjerom Isusa Krista, kao svog osobnog Spasitelja, on prekida život ''u Adamu'' i ''nalazi život ''u Kristu''. Za cijelu beskonačnu vječnost on ostaje «u Kristu».Mi nikako ne možemo potpuno razumjeti poslanice apostola Pavla, koje su napisane, kao ni cijelo Sveto Pismo, nadahnuto Svetim Duhom, dok mi ne shvatimo smisao izraza ''u Kristu''. Te riječi su ključ u cijelom Novom zavjetu. Te dvije riječi ili druge izraze koji imaju isto značenje nalazimo u Novom zavjetu točno 130 puta. Te dvije riječi su najvažnije od svih koje su ikada dane čovjeku kao objašnjenje suštine uzajamnog odnosa između vjernika i Krista. Riječ ''u Kristu'' opredjeljuje i unaprijed rješava sadržaj, položaj i prednosti u odnosu na neprocjenjivo bogatstvo vjernika. Biti ''u Kristu''- to znači biti tamo gdje je On; biti u tome u čemu se javlja On; biti suučenikom i sunasljednikom Njemu.Tu se sigurno javlja osobno pitanje ''Mogu li biti ''U Kristu'', a u isto vrijeme, biti bez blagoslova, biti bez mira, biti bez duboke radosti dok se nalazim ''u Kristu''? To je nespojivo. Kakva veća radost bi mogla biti za vjernika? U Kristu se nalaze svi blagoslovi i sreća za čovjeka! Tamo kod Krista, u Kristu se nalazi sve naše bogatstvo!

''A naša je domovina na nebesima, odakle i Spasitelja postojano očekujemo, Gospodina Isusa Krista'' (Filip. 3:20)

''Jer ovdje nemamo trajnog grada, već tražimo budući! (Hebr. 13:14)

Naše sadašnje zemaljsko prebivalište je samo kratkotrajna stanica na putu. I ako je to stvarno tako, ipak neki od nas toliko su zauzeti brigama ovozemaljskog života, kao da će ovdje vječno živjeti. Jedva da ponekad dođu ovdje, gdje se hranimo i razmišljamo o onim vječnim vrijednostima. To je jasan dokaz da kod takvog čovjeka srce pripada zemaljskom a ne nebeskom.

'' Dakle, ako ste uskrsli s Kristom tražite ono što je gore, gdje se nalazi Krist sjedeći Bogu s desne strane. Svraćajte misao na ono što je gore ne na ono što je na zemlji.'' (Kološanima 3:1-2)

Biti ''u Kristu'' znači biti to što je Krist! Krist je Glava Svoga Tijela – koje je Crkva, a vjernik - ud toga Tijela ima taj isti život. Krv u čovjekovom organizmu je život čovjeka. Ta ista krv koja se u ovom trenutku nalazi u mojoj glavi, za trenutak će biti u mojoj ruci, nozi itd. To je jedna te ista krv. Tako je i život koji je u Kristu na nebesima, to je taj isti život, koji se nalazi u rođenom od Duha Kristova kod vjernika na zemlji.

Je li to kod tebe isto tako?

To je vrlo važno pitanje bez obzira gdje se vjernik nalazi. To vjernik ne može zaboravit kada se nalazi u svjetskom društvu, kada mu netko dolazi sa zlim i grešnim planovima i motivima, kada netko dođe k njemu da kleveće drugoga, da li će taj Kristov život u vjerniku dozvoliti da taj vjernik za čas postane sličan Sotoni pa makar bio u ovčjem ruhu?

''U ovome je njegova ljubav u odnosu na nas dosegla vrhunac da smo već sad sigurni u pogledu sudnjega dana, jer kakav je on, takvi smo i mi u ovome svijetu.'' (I.Iv.4:17)

Mi smo tako tijesno i nedjeljivo sjedinjeni s Kristom i, još više od toga, obučeni smo u Krista, da Bog, kada gleda Njega, vidi istovremeno i nas. Gledajući Sina Svojega, Bog vidi, u to isto vrijeme, i nas, udove njegova Tijela. I kakav je u Očevim očima Njegov Sin, takvi smo u Očevim očima i mi.Shvaćamo li to, Isus je potpun kao Glava i Tijelo, mi smo dio Njega u očima Oca.Možda sam samo kao ud, nožni nokat, ili jedna vlas, ili jedna sićušna stanica, ali sam ud- dio Krista! Kako je to uzvišeno!

Biti ''u Kristu'' znači biti učesnik u tome, čime vlada i gospodari Krist. Sve što je Kristovo, pripada i nama. Svaki duhovni blagoslov koji je u Njemu mir, radost, pobjeda, sila, svetost, i drugo- sve je to vaše, ovdje i sada.

Divno! Zar ne?

Ako smo ti i ja Božje dijete, to smo ti i ja nasljednici Božji i u isto vrijeme sunasljednici Kristovi, jer sve što Sin ima od Oca. On dijeli sve baš sve s tobom i sa mnom. Zar nije divno? Zašto da se radujem? Pa baš me briga za sve drugo, što tko misli i kakve planove kroji protiv mene, pa baš da to radi zajedno sa Sotonom, kaže Pavao ''sve držim za trice, (za blato) prema prevažnom poznavanju Krista Isusa''! Nema sretnijeg čovjeka od mene! Zašto ne bi bio i ti sretan? Zašto se igraš u prašini gluposti kada možeš imati u rukama dragulje iz onih zlatnih nebeskih stanova i ulica?

''Neka bude hvaljen Bog, otac Gospodina našega Isusa Krista- On koji nas blagoslovi svakim duhovnim blagoslovom na nebesima u Kristu''(Ef. 1:3)

''On koji čak nije poštedio vlastitog Sina, već ga predao za sve nas, kako nam neće dati sve ostalo s njime? (Rim.8:32)

Vjerujete li dragi moji koji ste na novo rođeni, da ste u duhovnom smislu neizmjerno bogati, da ste duhovni ''milijarderi''? Živite li u stvarnosti vašega života kao takvi? Jeste li se susreli sa zemaljskim milijarderima? Sve kod njih odiše tim bogatstvom. Živite li kao duhovni milijarder, tako, da i drugi požele takvo bogatstvo? Nažalost, većina živi kao da su duhovni prosjaci.

MJESTO VJERNIKA - U KRISTU

" Sad, dakle, nema više nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu. Jer zakon duha života u Kristu Isusu oslobodio me od zakona grijeha i smrti." (Rimlj.8:1-2).

Vjerniku je mjesto u Kristu

Što znači taj pojam "u Kristu"? Što to znači za osobu da je u Kristu?

- U najjednostavnijem značenju, biti u Kristu znači, da je vjernikova vjera njega postavila u Krista.

U stvari, osoba je smještena u sve što Krist jest. Krist je živio, umro i uskrsnuo, dakle, biti u Kristu znači da osoba živi, umire i uskrsava u Kristu. Isus Krist je Predstavnik, Zastupnik, Branitelj, Dvojnik, Gospodar: života, smrti i uskrsnuća vjernika. Osoba koja vjeruje u Isusa Krista se identificira - izjednačuje s Kristom: smatra se i utvrđuje da je "u" Kristu. Uračunava mu se i priznaje da je u Kristu. Ako pogledamo malo više detalja, kada osoba vjeruje u Isusa Krista, Bog postavlja i smještava vjernika u Krista.

Vjernikova vjera, u stvari, potiče Boga da izjednačava vjernika s Kristom, ubrajajući vjerniku.

- da je živio u Kristu dok je Isus bio na ovoj zemlji, da se vjerniku priznaje po milosti darovana bezgrješnost i pravednost jer je Isus bio bezgrješan i pravedan

- da je umro u Kristu; zato što vjernik nikada ne umire: " Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni. Kazna i krivnja vjernika za njegov grijeh je već plaćena u Kristu kada je Isus Krist umro za njega.

- da je vjernik uskrsnuo u Kristu, zato što je vjernik primio novi život Isusa Krista. Isus kao Krist je imao novi život nakon njegova uskrsnuća, tako je i vjernik primio novi život Isusa Krista kada je uzvjerovao u Isusa Krista: " Ili zar ne znate da smo svi koji smo kršteni u Krista Isusa, u njegovu smrt kršteni? Dakle, s njim smo zajedno ukopani po krštenju u smrt da bismo kao što je Krist uskrsnuo od mrtvih Očevom slavom, i mi živjeli novim životom. Jer ako smo dakle postali jedno s Kristom smrću sličnoj njegovoj, bit ćemo i uskrsnućem sličnim njegovu." (Rimlj.6:3-5)

- Biti u Kristu znači da vjernik hodi i živi u Kristu dan za danom. Istiniti vjernik živi i obavlja sve životne aktivnosti tako, da je njegovo čitavo biće u Kristu. Istinita vjera je život a istiniti život je vjera. Vjernik je potpuno ujedinjen s Kristom. Istiniti vjernik:

- polaže svoj život, svoje prošle grijehe i cijelu prošlost, svoje sadašnje uspjehe i i sve što on jest pred Krista,

- stavlja svu svoju sadašnju sreću i dobrobit, kao i svoju sudbinu, sve što se događa ili bi se moglo dogoditi u Kristove ruke.

Osoba koja uistinu stavlja svoj život pred Krista i pouzdaje se sa svim što on jest u Krista, to je osoba koja stvarno vjeruje i koja hodi u Kristu.Dakle, živjeti i hoditi u Kristu, znači, da ne " hodimo po tijelu nego po Duhu": " Sad, dakle, nema nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu. da bi se u nama, koji ne živimo po tijelu, nego po Duhu, ispunio pravedni zahtjev Zakona." (Rimljanima 8:1,4). To znači da se " odrečemo bezbožnosti i svjetskih požuda, te živimo umjereno, pravedno i pobožno u ovome svijetu." (Titu 2:12). To znači da vjernik donosi rodove Svetoga Duha: " Plod su Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost." (Gal.5:22). To znači da mi ostajemo - prebivamo u Kristu, da smo u zajednici i dodiru s Kristom:

- kao što su udovi u tijelu povezani i dodiruju jedan drugoga " Kao što je, naime, tijelo jedno, iako ima mnogo udova, i svi udovi tijela, iako su mnogi, tvore jedno tijelo, tako je i Krist." (I. Kor. 12:12 i dalje)

- kao što su loze povezane i dodiruju se međusobno i s čokotom tako je i vjernik povezan s Kristom u Kristu: " Ostanite u meni i ja ću ostati u vama! Kao što mladica ne može sama od sebe, ako ne ostane na trsu, roditi roda, tako ni vi, ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi ste mladice. Tko ostaje u meni i ja u njemu, rodi mnogo roda. Jer bez mene ne možete ništa učiniti." (Iv.15: 4-5)To je ono što to znači za osobu da bude u Kristu. Osoba, jednostavno vjeruje u Krista, stavlja sve što ima i što jest u ruke Isusa Krista i drži se Krista. Osoba iskreno vjeruje da će Krist uzeti brigu o njegovim prošlim grijesima, sadašnjoj skrbi i buduću sudbinu. Radi toga se vjernik jednostavno prepušta i stavlja sebe, svoju vjeru i sve potrebe u Krista, a Bog za uzvrat izjednačava vjernika s Kristom, sa svim što Krist jest. Bog prihvaća i uračunava vjernika u Kristu.