dr. sc. Josip Mikulić



Josip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hr



Autor: dr. sc. Josip Mikulić

" Dakle, ako Vas Sin oslobodi, doista ćete biti slobodni." ( Iv. 8:36)

Je li čovjek slobodan?

Kakav je njegov položaj? Što je to istinita sloboda? Kakav je život roba? Kakav je život u jarmu i u okovima?  Kakav je tvoj život, dragi prijatelju? Jesi li slobodan?

Vlada li grijeh nad tobom?  Jesi li slobodan od grijeha?  Kamo te grijeh vodi?  Možeš li se sam osloboditi grijeha i krivice grijeha? Što ako ne? Kamo te to vodi? Razmišljaš li o tome? Možeš li mirno spavati ako znaš da je tvoja sudbina vječna propast, da te čeka pakao, vječne muke, vječno odvojenje od Boga? Želiš li to stvarno ili ne znaš kako se izvući iz toga stanja? Budi iskren pred Bogom. On zna tvoj jad i nevolju, ali želi da dođeš k njemu i da mu iskreno kažeš: - Bože oslobodi me od takva života, pomozi mi da nađem put oslobođenja. Smiluj mi se, oprosti mi moj grijeh i učini me slobodnim!"

Nakon toga uzmi Bibliju - riječ Božju, traži u njoj tu ISTINU i živi po njoj. Isus je govorio Židovima koji su mu vjerovali:

" Ako ustrajete u mojoj nauci, uistinu ste moji učenici, upoznat ćete istinu, a istina će vas osloboditi." ( Iv. 8: 31-32)

U Božjim obećanjima koja govore o prijelazu iz smrti u život, o tome da oni koji su oslobođeni grijeha i krivice grijeha, neće biti nikada osuđeni, o tome da će biti pod neprestanom zaštitom i brigom svoga Nebeskog Oca, da će svi prijestupi i grijesi biti odbačeni, nalazimo veliki izazov da tražimo i dobijemo to pravo oslobođenje iz okova grijeha i sudbine u koju nas grijeh vodi.

U stihovima iz Biblije što smo ih citirali vidimo određenu progresiju, iz čega proizlazi da je svako obećanje jedna stepenica prema sljedećoj, dok na kraju ne primimo pun učinak posljednjeg obećanja.

Od čega Isus Krist oslobađa čovjeka?

Neki nevjerni Židovi koji su slušali Isusa postavili su pitanje:

" Kako ti možeš reći - postat ćete slobodni - kada mi nismo nikada nikome robovali? ( Iv. 8:33)

Mnogi će ljudi danas postaviti to isto pitanje ako im kažete, gledajući kako žive, da su robovi grijeha.

Gospod Isus prikazuje sliku ljudi  koji su u ropstvu i nemaju duhovnu slobodu, iako oni misle da su slobodni u nekoj vrsti političke slobode. Ali Isus Krist govori o slobodi koju treba svaki čovjek duboko u svojoj duši, bez obzira na to u kakvom se sustavu nalazio. Tu slobodu treba i Tužitelj, ili Sudac, ili Zakonodavac, treba je svaki čovjek.

Gospod Isus objašnjava, da je svaki čovjek koji čini grijeh rob grijeha. Grešnika se upućuje da postoji prilika za svakog čovjeka u Božjoj riječi, ali da je ta prilika samo privremena, dok traje Božja milost, i ona vrijedi samo dok živimo na ovoj zemlji. Svatko tko želi trajnu - stalnu privilegiju od Gospoda, mora postati članom Božje obitelji.

Rob nema nikakva prava. On može biti otpušten ili prodan u trenutku kada to njegov gospodar odluči.

Gospod Isus oslobađa svoj narod od prokletstva Zakona

"Krist nas je otkupio od prokletstva Zakona postavši mjesto nas proklet."    ( Gal.,3:13)

Što se događa kada čovjek nije oslobođen?

Sve dok čovjek nije oslobođen on je dijete đavola -  rob grijeha  i ako možda to ne zna ili ne razumije:

" Vi imate đavla za oca i hoćete da vršite želju oca svoga." ( Iv. 8: 44)

Dok je čovjek izgubljen, jedino Spasitelj ( koji je došao da traži i nađe izgubljene ) može mu pomoći:

" Da Sin čovječji došao je da traži i spasi što je izgubljeno." ( Lk., 19:10)

Dok je čovjek izgubljen, on je bez nade, jer živi bez Boga na svijetu:

" Puni su svakovrsne nepravednosti, pokvarenosti, lakomosti, zloće: obuzeti su zavišću, ubojstvom, svađom, lukavštinom, podmuklošću; ogovarači su, klevetnici, mrzitelji Boga, nasilnici, oholice, umišljenici, izmišljači zala, nepokorni roditeljima, nerazumni, nevjerni, bez ljubavi i milosrđa. Oni, iako poznaju odredbu Božju prema kojoj vršioci toga zaslužuju smrt, ne samo da to čine već i odobravaju onima koji to čine." ( Rimlj.1: 29-32)

Zašto je Sin Božji došao da oslobodi čovjeka?

Sin Božji je došao da daruje čovjeku nov život u kojemu grijeh nije gospodar, jer Gospod Isus postaje gospodar svakog područja i vremena u životu obraćena čovjeka:

" Onaj tko ima sina, ima život." ( I. Iv., 5:12)

Došao je da učini čovjeka sinom Nebeskoga Oca i da postane članom Božje obitelji:

" Rob ne ostaje zauvijek u kući. Sin ostaje zauvijek." ( Iv., 8:35)

Zatim je došao omogućiti  čovjeku da zauzme svoje mjesto na Nebu, koje je rezervirano za one koji su oslobođeni po Isusu Kristu:

" Idem da vam pripravim mjesto!  Kad odem te vam pripravim mjesto, vratit ću se da vas uzmem k sebi i da vi budete gdje sam ja." ( Iv., 14:2-3)

Kritičari će kazati, ako netko postane kršćaninom, tada je u njegovu životu sve samo odricanje sebe, odbacivanje sebe, uskraćivanje sebi; ako netko mora odbaciti ovo ili ono, ili drugi kažu ne smijete ovo ili ono. Ali takvi kritičari zaboravljaju, da ako mi nešto odbacimo, to je radi toga što  imamo ili dobivamo nešto što je mnogo bolje. Ako smo oslobođeni  grijeha, odbacivanje sebičnosti ne predstavlja nikakav problem.

Kako Sin Božji čini čovjeka slobodnim?

Ako pažljivo čitamo Sveto pismo shvatit ćemo da istina ima veliko značenje:

" Ako ustrajete u mojoj nauci... Upoznat ćete Istinu... A Istina će vas osloboditi... Dakle, ako vas Sin oslobodi, doista ćete biti slobodni." ( Iv.,8: 31-36)

Očigledno, kada mi slušamo i vjerujemo Božjoj riječi dovedeni smo Gospodu Isusu koji nas oslobađa. A kada smo oslobođeni, tek smo tada u stanju slijediti i provoditi u život istinu. Ne može grešnik, koji je u vlasti Sotone - oca laži - provoditi u svome životu  istinu i zauzimati se za istinu.

Gospod Isus nas oslobađa otkrivanjem istine o sebi, i o svojoj dobrovoljnosti da nas oslobodi, a tada ( oslobodivši nas) on nam neprekidno pokazuje istinu - tako pomoću nje mi možemo živjeti.

Što se zbiva s čovjekom kada je oslobođen?

On  će biti željan da živi prema Božjoj riječi:

" Tko je od Boga, prihvaća riječ Božju." ( Iv., 8:47)

Takav će čovjek imati nov pogled na život:

" Sada, dakle, nema više nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu. Jer zakon duha života u Kristu Isusu oslobodio me od zakona grijeha i smrti." (  Rimlj.8:1-2)

Imati će i novu ljubav prema Bogu:

" Isus im reče: Kada bi Bog bio vaš otac, mene biste ljubili, jer ja sam od Boga izišao i došao." ( Iv.,8:42)

Zbog ljubavi prema Bogu, slobodan čovjek će imati želju da bude poslušan istini:

" Tko je od Boga, prihvaća riječi Božje." ( Iv., 8:47)

U njegovu srcu se javlja ljubav i želja za zajedništvom s drugim vjernicima:

" Da u njima trajno bude ljubav kojom si me ljubio, i ja u njima."(Iv.,17:26)

U tom novom duhovnom svijetu slobodan čovjek treba nekoga tko će usmjeravati njegove duhovne motive i aktivnosti pa će prihvatiti vodstvo Svetoga Duha:

" Svi oni koje vodi Božji Duh sinovi su Božji."( Rimlj.8:14)

To sve će proizvesti i oblikovati takvog oslobođenog čovjeka u jedno novo biće koje sve više poprima, po svojim odlikama, ono izgubljeno obličje Božje:

" Dakle, ako je tko u Kristu, on je novi stvor; staro je nestalo, novo je, evo, nastalo." ( II.Kor.5:17)

Zašto se ta sloboda naziva  " istinitom slobodom"?

Ta riječ označava različite pojmove o slobodi. Kada ljudi govore kako žele biti slobodni kao ptice, misle da bi željeli biti potpuno neovisni.

U etičkome smislu kršćanska vjera može izgledati kao sloboda od sebičnosti ili mnogih oblika nemorala.

U religioznome smislu ta sloboda bi mogla značiti kao sloboda od klanjanja idolima.

U kulturnome smislu ta sloboda je oslikana kao sloboda od neprosvijećenosti, poganstva, divljaštva, razbojstva.

Sve su to neke vrste slobode, ali u svemu tome ne nalazimo onu istinsku slobodu.

Ova sloboda što je Isus Krist osigurava, je konačna - vječna sloboda. Ta sloboda je sloboda od krivice grijeha i od vječne duhovne smrti koja je rezultat grijeha.

Kada sudac proglasi da je porota u zakonu pronašla način da se čovjek oslobodi od krivice, to znači da čovjek može otići slobodan. Ali, prihvaća li taj sudac tamo čovjeka kao svoga sina? Ne. Ali, to je ono što Bog čini!

" A da ste zbilja sinovi, dokaz je što Bog u vaša srca posla Duha svoga Sina koji viče: Abba - Oče! Stoga nisi više rob, nego sin. A ako si sin, baštinik si po Bogu." ( Gal., 4:6-7)

Kakva je to velika ljubav Božja!

Dragi prijatelju, vidiš li sada i razumiješ o kojoj i kakvoj slobodi govori Isus Krist?  Jedino ti On može dati takvu slobodu po kojoj prestaješ biti rob grijehu, a umjesto toga postaješ sin Božji i baštinik svega što Bog ima i što mu pripada. Želiš li to?

Ovisi o tebi. Bog ti ne želi to silom nametnuti. To zapravo ne bi niti bila sloboda. Ali ako to iskreno iz svega srca želiš i moliš Isusa, on će i tebe  osloboditi.

" Za tu slobodu Krist nas je oslobodio. Prema tome, budite nepokolebljivi i ne dopustite da vas ponovno upregnu u jaram ropstva! ( Gal.,5:1)