dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

" Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni."  (Iv.3:16).

Često sam kao dječak gledao u vedro zvjezdano nebo i razmišljao o tim nebeskim nedokučivim prostorima. Kasnije, kroz spoznaje o veličini zvijezda i različitih planeta što se nalaze u nebeskim prostorima, još više mi je kao čovjeku sve to izgledalo udaljenije i nedokučivo. Ta težnja da čovjek dosegne nebo i gospodara nebeskih prostora neprestano prati čovjeka kroz njegovu povijest i kroz njegov tjelesni i duhovni život. Još kod pada čovjeka u iskonski grijeh, sotona preko zmije nudi čovjeku tu mogućnost, da ako ne bude poslušan Bogu i uzme od zabranjenoga, postat će kao Bog. U vremenima razvitka građevinarstva kod ljudi u Babilonu se pojavila želja da izgrade kulu koja će dosezati svojim tornjem do neba.

Na početku Biblije o tome čitamo:

Onda rekoše :

' Hajde da sebi podignemo grad i toranj s vrhom do neba! Pribavimo sebi ime, da se ne raspršimo po svoj zemlji!"  Za taj događaj čitamo dalje kako im je Bog pobrkao jezike, te ne sazidaše grada." ( Postanak 11:4-9).

Ta želja trajno je pratila čovjeka. Razvojem tehnologije, a posebno razvojem zrakoplova i satelita čovjek se diže sve više i više prema nebeskim tijelima. Čovjek je već ostavio svoje znakove ( zastave ) na mjesecu, a to želi postići i na drugim planetima. Nije to ništa nepredviđeno. Biblija je to najavila još prije nekoliko tisuća godina; pojedini proroci  u svojim proročanstvima, a Gospod Isus to najavljuje kao znakove posljednjeg vremena, kada kaže:

" I biće znaci u suncu i mjesecu i u zvijezdama; i ljudima na zemlji tuga od smetnje i od huke morske i valova. Ljudi će umirati od straha i od čekanja onoga što ide na zemlju; jer će se i sile nebeske pokrenuti.  I tada će ugledati sina čovječjega gdje ide na oblacima sa silom i slavom velikom." ( Lk.21:25-27).

Kada razmišljamo o svim tim za nas nedokučivim odgovorima na naša pitanja o postanku, svrsi i budućnosti svega što vidimo ili ne vidimo, čovjeku se nameće ono važno pitanje. Kakva je moja sudbina u svemu tome? Konačno i ponovno. Kako grešnik čovjek ipak može doći u te Božje prostore u nebo? Kako može ponovno biti blizak Bogu svome Stvoritelju.

Evo odgovora kojega nalazimo vrlo jasno nama iznijetom u Svetome Pismu u Bibliji.

Čovjek mora prihvatiti činjenicu i priznati da je grešnik.

" Jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave." ( Rimlj.3:23).

" Kao što stoji pisano: Nema pravedna ni samo jednoga; Nema razumna, nema nikoga koji traži Boga" ( Rimlj.3:10).

Nema nikoga koji živi po savršenim Božjim standardima.

Čovjek mora prihvatiti činjenicu da je kao grešnik obvezan primiti kaznu

" Jer je plaća grijeha smrt...". (Rimlj.6:23).

" Zbog svoje nevjere kojom se iznevjerio i zbog grijeha što ih počini, umrijet će." (Ezek.18:4)

Ta smrt je opisana u Bibliji kao druga smrt, kao jezero ognjeno.

" Ognjeno jezero to je druga smrt". (Otkriv.20:14)

Ako mi plaćamo što smo dužni platiti kao grešnici, onda mi moramo provesti našu vječnost u jezeru ognjenom ili u Paklu.

Mi moramo prihvatiti činjenicu da je Isus Krist već platio za naš dug kojeg kao grešnici moramo platiti.

Biblija vrlo jasno o tome govori:

" Krist je naime, dok smo još bili slabi, umro u pravo vrijeme za nas bezbožnike." (Rimlj.5:6).

" Ali Isusa – koji je jedno kratko vrijeme učinjen nižim od anđela, radi patnje, to jest smrti, da bi milosti Božjom za svakog umro – vidimo ovjenčana slavom i čašću." ( Hebr. 2:9).

Isus Krist nije bio grešnik, a Biblija nas uči da je Bog uzeo sve naše grijehe i stavio ih na  Krista. Krist je nosio sve naše grijehe na svome tijelu. Bog ga je natjerao na naše mjesto da plati naš dug. To nije samo nešto što je Bog obećao da će učiniti. To je nešto što je On već učinio. U Evanđelju po Ivanu nalazimo onu divanu ohrabrujuću  i uvjerljivu izjavu Isusa Krista:

" Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni."  (Iv.3:16).

" Njega koji je bio bez ikakva grijeha Bog učini grijehom, da mi u njemu postanemo pravednošću Božjom." (II.Kor.5:21).

Da, to je činjenica, Isus Krist je već platio dug za tvoj grijeh.

Ti moraš prihvatiti vjerom ono što je Isus Krist već učinio za tebe dragi prijatelju.

Devedeset puta u Evanđelju po Ivanu Biblija govori "VJERUJ". Pogledajmo kako je to jasno:

" Tko vjeruje u Sina, ima život vječni; a tko ne vjeruje Sinu, neće vidjeti života, već gnjev Božji ostaje na njemu." ( Iv.3:36).

U ovome stihu Isus dijeli svijet na dvije skupine: one koji vjeruju i one koji ne vjeruju. Oni koji vjeruju imaju život vječni, a oni koji ne vjeruju neće vidjeti života. To je činjenica. Isus Krist je već platio dug za tvoje grijehe.

Riječ " vjeruje" znači – pouzdati se, biti ovisan, osloniti se na nekoga. Vjerovati u Isusa Krista znači, da si prihvatio činjenicu da si grešnik, da si kao grešnik dužan platiti kaznu za svoje grijehe, i da je Isus Krist umro na križu da plati cijenu za tvoj dug. Ali to znači ići i korak dalje. To znači da ćeš se potpuno pouzdati u Isusa da će te uzeti k Sebi u nebo, da ćeš predati pitanje tvoga spasenja u Njegove ruke i pripadati Njemu za cijelu vječnost.

Sada je trenutak da to učiniš. Božje je obećanje da nisi izgubljen nego da imaš vječni život i da nećeš biti nikada kažnjen. Jer Isus je platio kaznu za tebe.

" Zaista, zaista, kažem vam, tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima vječni život. On ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život." ( Iv.5:24).

Ako ćeš se ti pouzdati u Isusa Krista kao svoga Spasitelja, moli se ovu jednostavnu molitvu:

Dragi Isuse Kriste, ja znam da sam grešnik, i da bi morao platiti kaznu za svoje grijehe, ali ja vjerujem da si Ti umro za mene da bi platio kaznu za mene. Danas, na najbolji način kako ja znam, ja se pouzdajem u Tebe kao mog osobnog Spasitelja. Ja znam da me ljubiš. Ja želim pripadati Tebi od ovoga trenutka moga spasenja. Molim Te pomozi mi da živim za Tebe i da budem istiniti i dobar kršćanin. Amen.

Ja znam da Si obećao, da ćeš sve koji pripadaju Tebi povesti tamo gdje si Ti, kod nebeskog Oca.

„Neka se ne uznemiruje vaše srce! Vjerujte u Boga i u me vjerujte! U kući Oca moga ima mnogo stanova. Kad ne bi bilo tako, zar bih vam rekao: Idem da vam pripravim mjesto!  Kade odem te vam pripravim mjesto, vratit ću se da vas uzmem k sebi i da vi budete gdje sam ja." (Iv.14:1-3)

Ako si draga slušateljice ili slušatelju uvidjela ili uvidio svoju potrebu, te danas uzvjerovao u Isusa Krista kao svoga Spasitelja i imaš iskrenu želju da dođeš u nebo kao spašena osoba, molim te da nam pišeš kako bismo se molili za tebe i kako bismo ti pomogli u spoznaji Gospodina Isusa Krista.