dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

'' I upoznati ljubav Kristovu, koja nadilazi spoznaju; da budete ispunjeni do sve punine koja dolazi od Boga.'' (Ef.3:19)

'' Ljubav Kristova potpuno nama ovladava pri ovoj pomisli: Jedan je umro mjesto sviju, dakle, oni su svi umrli.'' (II. Kor. 5:14)

'' Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač?'' (Rim. 8:35)

Što mislite, koliko se puta, ovaj izraz – «Ljubav Kristova» nalazi u Bibliji? Samo tri puta, ne gledajući na to da, zapravo ljubav Kristova,  čini osnovnu temu Novog Zavjeta. Nećete vi naći ovaj izraz u Evanđeljima. Gospod Isus nije volio govoriti o svojoj vlastitoj ljubavi; vrlo rijetko je ukazivao na nju, kao na primjer u Ivan 15:13 '' Nitko nema veće ljubavi od ove: položiti vlastiti život za svoje prijatelje.''

Velika ljubav je uvijek skromna, tako i Gospod Isus, ne govori nam o Svojoj ljubavi, već o ljubavi Svog Oca.

Tako je bilo i poslije Njegova odlaska. Učenici su tako dobro naučili od svoga Učitelja, tako da je i njihova stalna tema bila '' ljubav Božja'' ili '' ljubav Očeva''.

Treba zapaziti da apostol Ivan, koji vrlo često ponavlja taj izraz, nikada ne govori o ''ljubavi Kristovoj''.

Tema onoga, koji je najbolje poznao Spasitelja, koji je sjedio kod Njegovih nogu, koji je ležao na Njegovim grudima, bila je ''ljubav Božja''.

Ali tri puta susrećemo taj izraz na slijedećim mjestima:

Ef. 3:19 – «Ljubav Kristova koja nadilazi spoznaju»,

II. Kor. 5:14- «Ljubav Kristova potpuno nama ovladava» (nagoni nas- kaže prijevod Karađića)

Rim. 8:35 – «Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove»?

Ako uzmemo sva tri mjesta zajedno onda imamo zadivljujuću puninu.

Ja u tim mjestima vidim riječ upućenu:

-učeniku

-slugi i

- onome koji strada,

i zapravo te riječi obuhvaćaju cijeli život čovjeka.

Mi smo učenici

Mi smo cijeli naš život samo učenici – uvijek trebamo učiti;

Škola se mijenja, učitelji se mijenjaju, ali mi se stalno učimo. Ako toga nema mi se fosiliziramo, nesposobni smo za rast, jer smo lišeni istinskoga života.

Cijeli smo život, također i sluge:

Posao se mijenja ali životne situacije i priprema za vječnu službu počinje u djetinjstvu i završava se jedino smrću. Gospodari nam se mijenjaju, ali, mi uvijek nekome služimo. Što se tiče duhovnog života; ili služimo Bogu, ili služimo Sotoni.

Cijeli se život nalazimo, također, u stradavanju:

Hvala Bogu, niti jedan dan ne prođe bez križa. Mi mnogo o tome ne govorimo i kada je križ vrlo težak. Mi smo podučeni da radosno ponavljamo: '' naše kratkotrajno lako stradanje prelazi u vječnom životu u vječnu slavu''. Očeva disciplina u stradavanju prati nas na cijelom životnom putu. Kakav zadatak ima '' ljubav Kristova'' za učenika, slugu i onoga koji strada?

Za učenika – Ef. 3:19 '' Ljubav Kristova koja nadilazi spoznaju.''

U poslanicama se često obraćalo i k djeci i k mladima koji su raspoloženi za učenje. Možda je i ova riječ upućena takvima koji su ponosni na svoje učitelje i koji su skeptični u odnosu na njihovo znanje, jer ne mogu sve shvatiti što ih uče. Ovdje je takva lekcija, koju nikada u potpunosti ne možemo naučiti, takvo znanje, koje nikada ne možemo otkriti u cijelom svom opsegu.

To svi volimo. Kada smo bili malo '' veća djeca'' kada smo malo porasli, nismo voljeli takve igre koje su svi znali, dok i danas manje cijenimo čovjeka koji nam je svima dostupan. Nepoznato i neotkriveno sve nas više privlači i više zamamljivo.

Koliko neočekivanog se nalazi u ljubavi Kristovoj? Tu nam se  govori o jedno obrazovanosti kršćanskog svjedočanstva. Da, mi često osjećamo potrebu za novim rječnikom. Svakodnevna milost Božja, nove misli o Bogu, nove nade za nebeskim stvarima, sve se nekako mora izražavati tim starim riječima. Ali, kako su slavne, neizrecivo svježe te neočekivanosti, koje ljubav Kristova izljeva na nas dan za danom.

Ovdje je poruka. Učite se đaci – učenici, nikada vi nećete iscrpiti to učenje.

Za sluge: - II. Kor. 5:14 '' Ljubav Kristova potpuno ovladava nama – ili nagoni nas.'' Kako smo često, mi kršćanski radnici, vidjeli opasnost od mnogih riječi i mnogih lutanja u životu koji je bez ikakvog programa i bez cilja. ''Ovladava'' ili ''nagoni'' sastavlja sve vidove života zajedno, usmjerava svu energiju k jednom cilju.

Apostoli Matej i Luka upotrebljavaju tu istu grčku riječ za bolest, koja kada uhvati čovjeka, ograničava cijeli njegov život, počinje na nju gledati s aspekta invalida. Isus je rješenje za svaku situaciju našega života!

'' Tada se pronese glas o njemu po svoj Siriji, pa su dovodili k njemu sve koje je mučila kakva nevolja, razne bolesnike i patnike, opsjednute, mjesečare i uzete, a on ih je ozdravljivao.'' (Mat 4:24)

'' On se prignu nad nju, te zapovjedi groznici i ova je ostavi.'' (Lk. 4:39)

Ako umjesto bolesti u nama prevladava ljubav Kristova, ona također, ograničava život, počinju iščezavati prvotna zadovoljstva, ne radi toga što su za osudu, već radi toga što su nepoželjna ili nekorisna za nas.

Sve u životu dobiva svoje značenje. Luka upotrebljava taj isti izraz u vezi s mnoštvom, koje je okruživalo Isusa. '' Isus upita: Tko me se dotače?'' Kako su to svi nijekali, Petar reče:'' Učitelju, mnoštvo te naroda gura i tiska...'' (Lk.8:45)

Zar vam se nije dogodilo, da ste se našli usred mnoštva ljudi, u masi koja se kreće, zahvaća vas i onemogućava vam bilo kakvo proizvoljno kretanje. Ako li, umjesto mnoštva- mase, budemo okruženi i zahvaćeni ljubavlju Kristovom, ona nam daje jedinstvo, cilj, silu i sve što je potrebno za život i službu.

Za one koji stradaju: - Rim. 8:35 '' Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove?''

Sjetite se kako je nastalo to pitanje?

Apostol Pavao trudio se da logično dokaže da ''svi mogu živjeti, jer je Krist umro''. To je sjajan argument i nema pogreške u njegovu rasuđivanju.

Ali pretpostavimo kako počinje govoriti naše nelogično srce, kada počnemo s našim nedoumicama i kažemo: ''pretpostavimo, da se ne dogodi tako, pretpostavimo da ćemo biti ipak dovedeni na Božji sud, biti ćemo osuđeni, biti ćemo odvojeni od Krista.''

Apostol Pavao razbija sve te sumnje koje rastu jedna za drugom – s izrazima «Pretpostavimo da ćemo biti odvojeni od ljubavi Kristove»! Tko bi to mogao učiniti? Pogledajte, to pokušavaju: brige, gonjenja, nevolje, opasnosti, glad, golotinja, pogibao, mač! Ali neka probaju - Božja riječ nas uvjerava, kako neće imati uspjeha. Ne, u svemu tome mi se javljamo pobjednicima, sve je prevladano silom Onoga koji nas ljubi! Ne privezuje vas vaša ljubav Kristu, nego Njegova ljubav!

Tko može raskinuti taj lanac? Ne! Ne! Ljubav, koja nadilazi razum u učeničkim danima života, ljubav koja nas nagoni- prevladava u danima službe i rada - ta ista ljubav, čuva nas u danima nevolja i stradanja, dok mi ne opazimo vječno svjetlo kroz vječnu ljubav.

Pogledajmo riječi samo jednog stiha duhovne pjesme koja govori o Kristovoj ljubavi:

„ O Kristovoj ljubavi uvijek ću pjevati kojom me On spasi od zla, grijeha i smrti. Milost mu uzvišena od neba višlja jest, i dublja od mora, to mi je radosna vijest. Slađa nam je svaki dan, slađa nam je dan na dan. Milija i ublja Isusova ljubav, slađa nam je svaki dan."