dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Primili smo pismo našeg slušatelja, koji je podijelio s nama svoju zabrinutost, kako nakon prestanka 16 godina korištenja droge osjeća neprestano strah. Taj strah je postao tako veliki teret da je svakodnevni život postao vrlo težak. Uputili smo našim pismom slušatelja na Boga i Njegova obećanja, kako nam Bog može dati život radosti i otkloniti svaki strah. Možda ima još netko od naših slušatelja kojemu će ta Božja obećanja pomoći da se oslobodi straha u svome životu. Ali, s naše strane trebamo prihvatiti Božju sigurnost i Božja obećanja.

Temelj za život bez straha je prihvaćanje istine da Vas Bog ljubi:

" U ljubavi nema straha; naprotiv, savršena ljubav isključuje strah." ( I.Iv. 4:18)

" Da, Bog je tako ljubio svijet, da je dao svoga jedinorođenog Sina, da ne pogine, ako u nj vjeruje, već da ima život vječni." (Iv.3:16)

"Ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas." ( Rimlj.5:8).

" Što se nas tiče, mi ljubimo, jer je on nas ljubio prije." ( I.Iv. 4:19).

Kada shvatim da Božja ljubav nije ovisna o mojim djelima, tada mogu izići iz područja straha. Nemam se čega niti zašto bojati.:

Bog sve čini " prema odluci svoje volje , na hvalu slave svoje milosti" (Ef.1:6)

Bog mene i Vas ne prihvaća na temelju onoga što mi činimo, nego na temelju onoga što je Isus Krist već učinio za mene i za vas na križu: " Da, milošću ste spašeni – po vjeri. To ne dolazi od vas, to je dar Božji! To ne dolazi od djela, da se tko ne bi hvalisao. Njegovo smo, naime, stvorenje, stvoreni u Kristu Isusu radi djela ljubavi koja Bog unaprijed pripremi da u njima živimo." ( Ef.2:8-10).

Kada shvatim da je Božja ljubav prema meni stalna – neprestana, ne samo nekada – privremena, mogu živjeti bez straha!

Bog Vama kaže: " Ljubavlju vječnom ljubim te, zato ti sačuvah milost." (Jer.31:3).

" Siguran sam da nas neće ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, ni bilo koje drugo stvorenje moći rastaviti od ljubavi Božje, koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu."             ( Rimlj.8:38-39).

Sigurnost  je temelj – čvrsta podloga za život bez straha. Bog nam daje tu sigurnost: Bog vas prihvaća, ne na bazi vaših djela , nego na bazi onoga što je Krist već učinio  za vas. Bog vas ljubi za uvijek. Bog neće nikada prestati da Vas ljubi!

Temelj za život bez straha je da prihvatite Isusa Krista u svoj život!!

Ako Vi prihvatite Isusa Krista u svoje srce i vjerujete da je Vaša budućnost i Vaše spasenje sigurno Vi ćete prestati živjeti u strahu za Vaš život ili Vašu smrt!!

" Sad, budući da djeca imaju zajedničku krv i meso, jednako i sam postade sudionik u tome da smrću uništi onoga koji ima vlast nad smrću, to jest đavla, i da oslobodi sve koji cijeli život bijahu podvrgnuti ropstvu strahom od smrti."  ( Heb. 2:14).

Ako Vi poznajete i ako ste primili Krista u svoj život, Vi nemate razloga da se bojite za svoj život ili za svoju smrt, jer je Isus s Vama i u Vama:

" Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta" ( Mat. 28:20)

" Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom."     (Ps. 23:4).

Temelj za život bez straha je predanje Vašega straha Isusu:

" Nemojte se od njihove prijetnje ni zastrašiti ni zbuniti.! Naprotiv, štujte u svojim srcima Gospodina." I.Petr. 3:14-15).

Ako Vi imate Isusa Krista kao svoga osobnog Spasitelja i stavite svoje pouzdanje u Njega, tada se nemate čega bojati  i nemate razlog za zabrinutost.

" Svu svoju brigu bacite na njega , jer se on brine za vas." ( I.Petr. 5:7).

" Tko priznaje da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu i on u Bogu:" ( I. Iv.4:15).

Pomolimo zajedno ovu molitvu i vjerujte u Božja obećanja i pouzdajte se u Boga:

" Dragi Isuse, mnogo toga ne razumijem što se dešava u mojem životu. Samo znam da se sam ne mogu protiv toga boriti. Trebam Tebe i Tvoju pomoć. Ali, ja čvrsto vjerujem da Ti najbolje poznaš mene, znaš moj čitavi život. Hvala Ti da si me do sada pratio i pomogao. Ja se pouzdajem i dalje u Tvoje vodstvo. Želim da ispuniš moje srce i život Tvojom ljubavlju, koja izgoni svaki strah iz moga života. Oprosti mi sve moje grijehe i moje sumnje i moju slabu vjeru. Ja želim da iskoristiš moj život na Tvoju slavu. Ja želim da oslobođenje od straha, i da Tvoja pomoć u mojem životu, ohrabri i druge ljude da se pouzdaju u Tebe i prime Tebe za svoga osobnog Spasitelja. Ja želim biti svjedok Tvoje sile i pomoći! Molim Te Isuse da me ispuniš Svojim Svetim duhom, kako bi se osjećao slobodan i radostan.

Molim Te da mi daš čvrstu vjeru da Ti Bože možeš to učiniti. Ti si to obećao, ja se pouzdajem u Tvoja obećanja iz Svetoga Pisma. Želim da mi se svakoga dana još više otkrivaš kroz Tvoju Svetu Riječ iz Biblije. Pomozi mi da budem radostan Tvoj sljedbenik. Neka i moja okolina vidi kako me Ti ljubiš i kako ja ljubim tebe. Hvala Ti na svemu! Amen!

Dragi prijatelju, pokušajte više puta na dan moliti sličnu molitvu s pouzdanjem u Boga. Želio bih da nam kako napredujete u vjeri i kako Vas Bog vodi u pobjedu. Ne trebate se povlačiti u sebe, baš suprotno. Vi imate razloga da i drugi ljudi vide da ste oslobođeni od straha te da time proslavljate Boga. Neka radost na Vašem licu pokaže Vašoj okolini da ljubite Boga i da Bog ljubi Vas.