dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Ljubav srž svih zapovijedi – Vjernik i njegovi sugrađani

„Nikomu ništa ne budite dužni, osim da ljubite jedan drugoga, jer tko ljubi bližnjega ispunio je Zakon. Uistinu: ' Ne učini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne poželi! – i ako ima koja druga zapovijed – sadržana je u ovoj riječi: 'Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!' Ljubav ne čini bližnjemu zla. Dakle: Ljubav je ispunjeni Zakon." (Rimlj.13:8-10)

Ovdje nam je prikazano kako se odnosi ljubav prema temeljnom Zakonu:

1. a) Nikome ništa ne budite dužni

b) Nikome ništa ne budite dužni osim da ljubite jedan drugoga

2. Ljubav ne dopušta preljubu

3. Ljubav ne dopušta ubijanje

4. Ljubav ne dopušta krađu

5. Ljubav ne dopušta lažno svjedočenje

6. Ljubav ne dopušta zle želje

7. Ljubav sadržava sve zapovijedi

8. Ljubav ne čini zlo bližnjemu

Ovdje je istaknut jedan temeljni zakon koji sadržava sve druge zakone za čovjeka. To je zadivljujuće razmišljati kako su svi zakoni života ljudi na ovoj zemlji sadržani u samo jednom zakonu. Zar je to moguće?

Jedan zakon koji uključuje sve druge zakone je ljubav. Sveto Pismo vrlo jasno izjavljuje:

„Nikomu ništa ne budite dužni osim da ljubite jedan drugoga, jer tko ljubi bližnjega ispunio je Zakon." (8.st.)

Kako se ljubav odnosi prema dugu

Zapazimo dvije istaknute oznake:

1. Vjernik nikome ništa ne duguje. Tu se ističe da se misli kako vjernik ne nosi breme ili teret dugovanja prema bilo kojem čovjeku. U svjetlu te istine znači da je Božja volja kako vjernik treba prakticirati da se ne zadužuje prema drugim ljudima. Vjernik treba biti primjer kako uredno plaća svakome što je zaslužio ako je nešto vjerniku činio ili je zaslužio neku naknadu. „ Podajte svakomu ono što mu pripada: onomu koji s pravom traži porez, porez; koji carinu, carinu, koji poštovanje, poštovanje, koji čast, čast." (7.st.)

Kako da zapovijed djeluje u praksi svakodnevnog života?  Znači li da ta zapovijed pretpostavlja kako vjernik ne smije posuditi novac ili bilo koju stvar, na primjer kuću ili automobil?  Naravno, ovdje mogu biti različite interpretacije ove zapovijedi u različitim socijalnim situacijama ili novčanoj praksi. Tri stvari mogu biti jasno kazane i trebaju niti prakticirane od strane svih vjernika:

a) Ništa ne smije biti uzeto od strane vjernika što nije stvarna potreba. Novac treba biti korišten da pokrije potrebe za svaki dan, a ne gomilanje za buduće vrijeme.

b) Ništa ne smije biti uzimano iznad mogućnosti koje vjernik može pokriti ili platiti za to.

c) Ako vjernik uzima neke stvari za duže razdoblje, na primjer stan, kuću ili automobil, mora imati pokriće iz svojih prihoda, a ne da upada u dugove ili nemogućnost otplate. U koliko ne može otplaćivati na vrijeme svojom imovinom, tada upada u neposlušnost prema Bogu.

Naglasak je tome: Vjernik ne treba nikome biti ništa dužan. Razlog je vrlo jasan. Ljudi ovoga svijeta žive za ovaj svijet i za njegov novac i vrijednosti. To je sve što oni imaju: radi toga ti ljudi vrednuju čovjeka prema onomu što on posjeduje. To ništa ne znači tko je ta osoba, Kršćanin ili ne – Kršćanin, prema njihovom sudu on je dobar koliko je financijski moćan. Ako vjernik uzima više nego što može pokriti svojom imovinom, on tada uzima od nekog drugog. Još više od toga, on dovodi u neugodu čovjeka od koga je kupio ili posudio neku stvar. Znači nije platio za ono što posjeduje.

Vrlo jednostavno, vjernik mora uvijek platiti svoj dug i ispuniti svoje obveze. On ne smije svojim negativnim ponašanjem sramotiti ime Isus Krista, i udaljavati ljude od Kraljevstva Božjega.

„ Jao vama, književnici i farizeji, licemjeri jedni, koji čistite vanjštinu čaše i zdjele, dok su unutra pune otimačine i pohlepe." (Mt.23:25)

„ Podajte svakomu ono što mu pripada: onomu koji s pravom traži porez, porez; koji carinu, carinu, koji poštovanje, poštovanje, koji čast, čast." (7.st.)

„ Ona ode i kaza čovjeku Božjem, a on jeo reče:' Idi, prodaj ulje i podmiri svoj dug, a od ostatka živjeti ćeš ti i tvoji sinovi!" (II.Kralj.4:7)

„ Bolje je malo s pravednošću nego veliki dohoci s nepravdom." (Izr.16:8)

„ Blago stečeno jezikom lažljivim nestalna je ispraznost onih koji traže smrt." (Izr.21:6)

„ Prepelica što leži na jajima a ne leže jest onaj što nepravdom stječe bogatstvo; usred dana svojih ostavit ga mora i na kraju ostaje luda." (Jer.17:11)

„ Jao onom koji kuću gradi nepravedno, i gornje odaje diže bez prava, koji bližnjega tjera na tlaku i plaću mu ne isplaćuje." (Jer.22:13)

2. Vjernik nije nikome ništa dužan, osim da ljubi drugoga. Ljubav će učiniti mnogo više da pridobije ljude za Isusa Krista i da utječe na socijalne ideale nego bilo kakva ideologija. Kao što navedeni stih kaže: „Ljubav je ispunjenje Zakona." Prema tome, kada bi svi ljubili jedni druge, tada bi svi ispunili Zakon, i tada bi ideal društva prema kojemu svi teže bio ostvarenje u praksi. To se jasno vidi u ovom odjeljku Svetoga Pisma, drugim riječima, to je najvažnija činjenica povjerenja u ovim stihovima. Bog govori vjernicima da ljube jedni druga, da je to više od toga da demonstriraju kakvo društvo treba biti. Svijet i čitavo društvo će živjeti u ljubavi jedino ako se vrate k Bogu. Drugim riječima, ako vjernik ne živi ljubav prema drugima umjesto što o tome diskutira, on će biti sličan ovome svijetu. On će tada dokazivati čovjeka pogrešne profesije i opredjeljenja. Vjernik neće biti ništa drugo nego licemjer, kako Isus naziva one što su bili puni otimačine i pohlepe. (Mt.23:25)

Radi toga vjernik mora biti poslušan Bogu." Nikome ništa ne budite dužni, osim da ljubite jedan drugoga." (8.st.)

Kako ljubav ispunjava Zakon, biti će tema naših idućih emisija. Zapazimo da su zapovijedi za koje se ovdje govori kako je ljubav ispunjenje Zakona, upravo uzete iz deset zapovijedi a odnose se na odnose prema bližnjima u društvu.

Dragi slušatelji, pozivamo Vas u ljubavi da proučavate ovu divnu poslanicu Rimljanima i potičete Vaše poznanike da slušaju naše emisije kako bismo zajedno proučili ove divne istine tako potrebne za naše vrijeme. Jer ljubav je odgovor na sasvim konkretna pitanja našega života.