dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Ljubav je srž svih zapovijedi – Vjernik i njegovi sugrađani

„Nikomu ništa ne budite dužni, osim da ljubite jedan drugoga, jer tko ljubi bližnjega ispunio je Zakon. Uistinu: ' Ne učini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne poželi! – i ako ima koja druga zapovijed – sadržana je u ovoj riječi: 'Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!' Ljubav ne čini bližnjemu zla. Dakle: Ljubav je ispunjeni Zakon." (Rimlj.13:8-10)

„Ne kradi!" (Izl.20:15, Pon.zak.5:19)

U Bibliji riječ krađa znači prisvajanje, uzimanje vrijednosti od druge osobe, bilo legalno ili ne legalno. Primjećujemo da zakoni društva jasno ne determiniraju pravila, je li osoba nešto ukrala ili ne. Radi toga dolazi mnogo puta do nerazumijevanja o čemu se, zapravo, radi.

- Osoba ponekad koristi zakone da ukrade

- Osoba može nešto ukrasti od drugoga bez da ikada prekrši zakon

- Osoba može zadržati previše od nečega, pokrivajući se time kako mu je to potrebno, a da u stvari, to pripada nekom drugom.

Vrlo jednostavno rečeno, Biblija uči kako je krađa uzimanje nečega, što zapravo pripada drugome. Možemo zapaziti barem tri oblika krađe:

1. Osoba krade uzimanjem nečega što se u stvarnosti nalazi u vlasništvu nekog drugog.

„Opominji da ne potkradaju, već da opravdaju svako povjerenje, da tako budu u svemu na čast nauci Boga, našega Spasitelja." (Tit 2:10)

„Nitko od vas neka ne trpi kao ubojica ili kao lopov (kradljivac), kao zločinac ili kao onaj koji se miješa u tuđe poslove." (I.Petr.4:15)

„Lažna je mjera mrska Bogu, a puna mjera mila mu je:" (Izr. 11:1)

„Loše, loše' govori kupac, a kad ode, hvali se dobrom kupovinom." (Izr.20:14)

„ Blago stečeno jezikom lažljivim nestalna je ispraznost onih koji traže smrt." (Izr.21:6)

2. Kada osoba gomila, zgrče ili ulaže (u banku) više nego mu je potrebno. Podizanje od toga natrag je krađa. To je:

- Zadržavanje nečega što osobi nije potrebno za vlastite potrebe

- Zadržavanje nečega što je neophodno potrebno drugoj osobi

- Uzimanje od nečega što je priroda ili zemlja dala za ljudsku populaciju

- Zadržavanje znanja – spoznaja, ili darova-talenata, ili Božjih blagoslova što ih je Boga dao da bi bili upotrijebljeni za dobrobit ugroženom svijetu za one koji sui manje privilegirani ili darovani.

Mi to možemo nazivati bilo kako nam drago, ali za Boga to je krađa. Bog je dao zemlji dovoljno resursa da pokrije potrebe Njegovih ljudi

„ I blagoslovi ih Bog i reče im: ' Plodite se i množite i napunite zemlju, i sebi je podložite! Vladajte ribama u moru i pticama u zraku i svim živim stvorovima što puze po zemlji!" (Post.1:28)

Isus je, nakon što je učenike upozorio da se čuvaju pohlepe, dao prikaz o bogatašu kojemu nikada nije bilo dosta:

„ Pazite! Čuvajte se svake pohlepe, jer ni onomu tko je u izobilju nije život osiguran njegovim imanjem! Nato im iznese usporedbu: Bijaše neki bogataš čije polje obilno urodi. I poče razmišljati u sebi: Što da učinim? Nemam više u što skupiti ljetine. Ovako ću – reče – učiniti: razvalit ću svoje žitnice te sagraditi veće pa ću u njih skupiti svu svoju pšenicu i svoja dobra. Tada ću reći svojoj duši: 'Dušo imaš mnogo dobra u zalihi za brojne godine, počivaj, jedi i pij, uživaj!' 'Luđače – reče mu Bog – još noćas zatražit će ti se natrag duša. Komu će pripasti ono što si skupio?' Tako biva s onim koji sebi zgrće blago, a ne sabire bogatstvo koje pred Bogom vrijedi." (Lk.12:15-21)

„ Ne tražite – odgovori im – ništa više nego što vam je određeno." (Lk.3:13)

„ Tko je običavao krasti, neka više ne krade! Neka se radije trudi i svojim rukama radi što je dobro, da mogne što davati potrebnome!" (Ef.4:28)

„ A oni koji žele da postanu bogataši upadaju u napast, u zamku i u mnoge lude i pogubne želje što strovaljuju ljude u propast i uništenje." (I.Tim.6:9)

„ Ima ih koji i mito primaju da krv proliju. Uzimaš ujam i pridatak, od bližnjega silom otimaš, a mene zaboravljaš – riječ je Gospoda Boga." (Ezek.22:12)

3. Osoba krade kada živi ekstravagantno, iznad svojih potreba. Ima ljudi koji daju kako bi podmirili velike potrebe ljudi koji plaču u neimaštini, ali pri tome sami od svojih potreba ne žrtvuju ništa. Oni uzimaju previše za sebe, Zadovoljavajući svoje tijelo:

- U odjeći, u hrani, u stanovanju, u transportu, u rekreaciji, u vlasništvu, u vlastitoj promidžbi i vlasništvu.

Mnogi ljudi u razvijenim zemljama su krivi zbog svoje sebičnosti, zanemarujući nevolje ljudi u siromašnim zemljama širom svijeta, koji umiru od gladi, koji su bez pitke vode, koji su bez adekvatne odječe, koji su bez medicinske zaštite, koji nemaju krevete ni pokrivače, koji nemaju nekoga tko bi ih učio.

„ Isus mu odgovori: ' Ako želiš biti savršen, hajde prodaj što imaš i podaj novac siromasima, pa ćeš imati blago na nebu! Onda dođi i slijedi me!'"

„ To su oni koji su čuli riječ, ali svjetske tjeskobne brige, varavo bogatstvo i požude za svim ostalim navale te uguše riječ, i ostane bez ploda." (Mk.4:19)

„ Gdje je vaše blago tu će biti i srce vaše." Lk.12:34)

„ Stoga, jer gazite siromaha, dižući od njega porez u žitu – u kućama što ih sazidaste od tesanika nikad živjeti nećete." (Amos 5:11)

Što je odgovor na sve navedeno? Ljubav – ljudi koji ljube bližnje neće dopustiti da kradu na bilo koji način. Naravno, trebamo uvijek voditi računa o tome, da riječ sama po sebi nije dovoljna. Samo kazati osobi da ne krade, neće ga zaustaviti od krađe. Mora se poduzeti vrlo praktičan korak.

A. Osoba mora slijediti Krista dajući sebe i ono što ima siromašnima. To je bilo vidljivo u vrijeme dok je Kristovo vrijeme pa sve do danas.

„ Tada reče Petar: ' Evo mi smo ostavili sve svoje i pošli za tobom!' Isus odgovori: ' Zaista, kažem vam, nema nikoga tko je ostavio radi kraljevstva Božjega kuću, ili ženu, ili braću, ili roditelje, ili djecu, koji neće primiti mnogo više već na ovome svijetu, a u budućem svijetu život vječni." (Lk.18:28-30)

„ Tako dakle, tko se god između vas ne odreče svega svoga imanja, ne može biti moj učenik." (Lk.14:33)

B. Osoba mora prestati s igrom luđaka i lažljivca u odnosu na blago na nebu. Osoba mora znati da se njegova duša može uzeti od njega ove noći.

„Bijaše neki bogataš čije polje obilno urodi. I poče razmišljati u sebi: Što da učinim? Nemam više u što skupiti ljetine. Ovako ću – reče – učiniti: razvalit ću svoje žitnice te sagraditi veće pa ću u njih skupiti svu svoju pšenicu i svoja dobra. Tada ću reći svojoj duši: 'Dušo imaš mnogo dobra u zalihi za brojne godine, počivaj, jedi i pij, uživaj!' 'Luđače – reče mu Bog – još noćas zatražit će ti se natrag duša. Komu će pripasti ono što si skupio?' Tako biva s onim koji sebi zgrće blago, a ne sabire bogatstvo koje pred Bogom vrijedi." (Lk.12:15-21)

C. Osoba se mora susresti s istinom u svojim postupcima. Sebičnost uništava život kada ignorira siromašne ljude što će ga odvesti u pakao.

„Bijaše neki bogataš koji se oblačio u grimiz i skupocjeni lan a iz dana se u dan sjajno gostio. Neki siromah imenom Lazar ležao sav u čirevima do njegovih vrata, čeznući da se nasiti onim što je padalo s bogataševa stola.... Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve. I umrije siromah i anđeli ga odnesoše u krilo Abrahamovo. Umrije i bogataš i bijaše pokopan. Kad je bio u paklu usred strašnih muka, podiže oči i izdaleka opazi Abrahama i Lazara u njegovu krilu pa povika: 'Oče Abrahame, smiluj mi se, te pošalji Lazara neka namoči vrh prsta vodom da mi rashladi jezik, jer se strašno mučim u ovom plamenu." (Lk.16:19-24)

D. Osoba treba dati sve što je namijenio, a ne da zakida Boga

U Djelima apostolskim u 5. Poglavlju nalazimo događaj no Ananiji i Safiri njegovoj ženi, kako su obećali dati sve od prodane njive pred Apostole. Ali su dio zadržali za sebe. Čitamo: „ Ananija, zašto je sotona zaposjeo tvoje srce tako da slažeš Duhu Svetomu i da zadržiš za sebe nešto novca od svoga zemljišta? Nisi slagao ljudima, nego Bogu! Čim Ananija ču te riječi, pade te izdahnu." (Dj.ap. 5:1-11)

E. Osoba mora raditi svoj posao kao da služi Gospodinu Isusu. U stvari, Biblija govori da osoba radi za Gospodina.

„Što god činite, činite od sveg srca kao Gospodinu, a ne ljudima, znajući da ćete od Gospodina primiti nagradu – baštinu!" (Kol.3:23-24)

F. Osoba treba raditi tako da ostvari više nego što je njoj potrebno tako da može time što priskrbi pomoći drugima.

„ Tko je običavao krasti, neka više ne krade! Neka se radije trudi i svojim rukama radi što je dobro, da mogne što davati potrebnome!" (Ef.4:28)

Dakle, ljubav je odgovor na probleme krađe kod pojedinca i društva.