dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

„Nikomu ništa ne budite dužni, osim da ljubite jedan drugoga, jer tko ljubi bližnjega ispunio je Zakon. Uistinu: ' Ne učini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne poželi! – i ako ima koja druga zapovijed – sadržana je u ovoj riječi: 'Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!' Ljubav ne čini bližnjemu zla. Dakle: Ljubav je ispunjeni Zakon." (Rimlj.13:8-10)

Ljubav ne dopušta preljub „ Ne čini preljuba" ( Izl.20:14, Pon.zak.5:18)

Što kaže Isus?

„ Čuli ste da je rečeno starima: 'Ne čini preljuba'. A ja vam kažem da je svaki koji s požudom pogleda ženu već – u svom srcu – s njom učinio preljub". (Mat.5:27,28)

1. U kontekstu deset Božjih zapovijedi, preljub predstavlja sve oblike seksualnog nemorala. To može uključivati seks prije braka, homoseksualnost, lejzbijstvo, pedofiliju i sve ostale seksualne izopačenosti, kao duhovni otpad, duhovna izopačenost, duhovni virus što razara naravni – prirodni sustav.

„Zato ih je Bog  preko pohota njihovih srca predao nečistoći, tako da sami obeščašćuju svoja tjelesa; njih koji su istinu Božju zamijenili lažju te se klanjali i iskazivali štovanje stvorenju umjesto Stvoritelju, koji je slavljen zauvijek. Zbog toga ih je Bog predao sramotnim strastima: žene njihove zamijeniše naravno općenje protu naravnim; jednako muškarci, ostavivši prirodno općenje sa ženama, usplamtješe pohotom jedan za drugim, vršeći – muškarci s muškarcima – sramotne stvari i na sebi primajući pravednu plaću za svoje zablude." (Rimlj.1:24-28)

2. Ljubav ne dopušta preljub, što znači bilo koji oblik seksa izvan bračne zajednice. Kako može ljubav ne dopuštati čin ljubavi? Nije li seks čin ljubavi, čin podjele osjećaja što obogaćuje život? Postavlja se pitanje u vezi s tim. Biblija kaže:

- Da, ako je to iskustvo unutar istinitog braka, brak je istinito duhovno ujedinjenje s Bogom.

- Ne, ako je to iskustvo izvan istinitog braka, izvan bračne zajednice  u kojoj su dvoje istinski ujedinjeni u duhovnoj zajednici s Bogom, pred Kojim je ta zajednica i ustanovljena.

Sveto Pismo iznosi sasvim jasno i čisto tu činjenicu. Pogledajmo što kaže Pismo:

„ Bježite od bludnosti! Svaki (drugi) grijeh koji čovjek učini izvan tijela je: a bludnik griješi protiv vlastitog tijela. Ili zar ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga, koji stanuje u vama i koji vam je dan od Boga? Ne znate li da ne pripadate sami sebi, jer ste kupljeni skupo? Proslavite, dakle, Boga svojim tijelom!" (I.Kor.6:18-20)

Netko će pitati: A kako je to preljub grijeh protiv vlastitog tijela? Kako je tijelo osobe ugroženo nemoralom? Postoji barem pet načina kako je tijelo osobe ugroženo seksualnim nemoralom.

1. Seksualni nemoral razara razum i inteligenciju osobe.

To je kritična točka što se jasno vidi kod ozbiljne osobe koja ima razumom razmišlja. Čovjek i žena su razumna stvorenja, radi toga, oni mogu razmišljati gledajući sebe i svijet oko njih, mogu istraživati, učiti i znati što se dešava kada čovjek i žena realiziraju seks. Seks ima značenje razmnažanja, što znači imati djecu, brinuti o ljudskoj rasi.

Uočimo, kroz taj čin seksa se ostvaruje opstanak bića, njegova ili njena genetika i priroda, ulazi u drugu osobu  i proizvodi drugi život. To znači, da se seks pojavljuje i uključuje najprivatniji i najintimniji dio osobe – osobe genetskog i prirodnog značenja. Radi toga, kroz tu posebnu prirodu, seks je najintimniji i najprivatniji čin pojedine osobe. Kroz sam taj čin, razumno biće zna da se seks tiče najprivatnijeg značaja i da ima svoja ograničenja. Ali postoji još mnogo više toga što nam govori kako upravo privatan i ograničen seks treba biti.

Razmislimo samo o brizi o djeci. Prirodno je da žena sama po sebi ne može imati dijete. To uključuje čovjeka isto tako kao i ženu.

Jedan čovjek i jedna žena imaju dijete, a to što imaju dijete znači:

- Najprivatniji dio njihova dva tijela

- Najintimniji čin njihova dva tijela

Radi toga što očekuju dijete, razumna i moralna stvorenja znaju da njih dvoje mogu proizvesti nekog drugog, novo biće. Zašto? Čovjek i žena stavljaju njihovu prirodu i gene u njihovo dijete, i da dijete ima njihovu prirodu i gene, radi toga;

- Oni su netko tko će stvoriti dijete

- Oni su ugradili zajedno, njihove gene i prirodu u tijelo djeteta.

Ne postoji bliskija zajednica i odnos, nema veće ljubavi i pouzdanja ili nade što postoji u zajednici tih troje.

Čovjek je dao ženi svoje sjeme a žena je dragovoljno prihvatila njegovo sjeme i predali su oboje njegovu i njenu prirodu u novo biće, u njihovo dijete. Njih troje su ujedinjeni u zajednicu u jedinstven odnos, bez obzira je li se to ignorira, odbacuje ili zloupotrebljava.

Muž i žena i njihov seksualni odnos je vrlo jedinstven odnos. Ali, zapamtimo to: čovjek i žena su daleko od životinja i životinjskih odnosa. Oni mogu znati tko su oni i što će se dogoditi kada realiziraju seks, dok životinje to ne znaju. Čovjek i žena mogu znati da njihov odnos nije životinjski. Radi toga kada oni imaju nemoralni odnos, oni ignoriraju, niječu, ranjavaju, zloupotrebljavaju, i razaraju njihov razum. Oni znaju da to ne smiju raditi. Bog kaže:

„ S neba se zaista očituje gnjev Božji na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi koji istinu priječe nepravednošću. Jer njima je očito ono što se može doznati o Bogu; Bog im je to zapravo objavio. Naprotiv, postali su isprazni u mislima svojim i njihovo je nerazumno srce potamnjelo." (Rimlj.1:18,19,21)

2. Seksualni nemoral razara tijelo osobe time što takva " ljubav" dovodi njihova tijela na razinu životinje. To je jednostavno pogrešan pogled čovjeka. Takav pogled je pogrešan jer ignorira duhovno biće čovjeka. Time se ističe da život treba ostvarivani na razini nagona i instinkta, ignorirajući duhovni i razumski- misaoni život čovjeka.

3. Seksualni nemoral razara tijelo osobe čime ugrožava najintimniji hram Duha Svetoga.

Sveto Pismo ističe da je ljudsko tijelo stvoreno da bude hram Duha Svetoga. Bog je stvorio čovjeka da bude Njegovo dijete – na Božju sliku.

Čovjek je duhovno biće isto tako kao i tjelesno biće i kada čovjek uistinu vjeruje u Isusa Krista, Isus Krist je rekao da će uči i boraviti u tijelu čovjeka, Radi toga kada čovjek čini seksualni nemoral, on razara svoje tijelo, što znači, on ranjava, zlostavlja, i zloupotrebljava hram Božji.

4.  Seksualni nemoral razara tijelo osobe, tako što upotrebljava tijelo osobe samo kao o o objekt ili sredstvo zadovoljenja svojih strasti i nagona. Time oduzima tijelu osobe bogatstvo i puninu potencijala. Time ignorira zadovoljstvo, mir, puninu i razvoj duha, duše i tijela, kao i čistoću što dolazi kroz odnos i zajedništvo s Bogom.

5.  Seksualni nemoral razara tijelo osobe što stvara čitav niz emocionalnih i -  duhovnih problema u koje je osoba uključena. Imajući seks izvan braka stvorili su krivnju i negativne misli u osobi shvaćao to ili ne. Nakon tog sramotnog čina, kada osoba ostaje u samoći sa svojim mislima, osoba razmišlja o svom životu i gleda na izgubljenu sreću i potrebu za mirom u svojoj savjesti.

Jasno je sasvim da je naglasak na tome: ljubav ne dopušta seksualni nemoral. Osoba koja uistinu voli nekoga neće nikada razarati tijelo svoga ljubljenoga.

„ Zar ne znate da nepravednici neće baštiniti  kraljevstva Božjega? Nemojte se varati! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni oskvrnitelji dječaka, ni lopovi, ni lakomci, ni pijanice, ni klevetnici, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božjega."(I.Kor.6:9,10)

Dragi prijatelji, moja je molitva da svatko dobro i odgovorno razmisli koliko je pojedinaca, obitelji i čitavo društvo razoreno zbog nemorala, zbog uzroka i posljedica od izopačenog i nemoralnog života.

Može li se promijeniti srce čovjeka?

Mnogi se ljudi pitaju: Od kuda sve to zlo, toga nije nikada bilo u tolikoj mjeri. Drugi opet zaključuju da su to poroci modernog vremena. Zar je to zbilja tako?

Gdje su znanstvenici, posebno sociolozi da ne istražuju razloge radi kojih je došao sveopći potop na zemlju, o čemu govore brojni dokazi. Pogledajmo što kaže Biblija u Izlazak 6.poglavlje:

„ Vidje Bog kako je čovjekova pokvarenost na zemlji velika i kako je svaka pomisao u njegovoj pameti uvijek samo zloća. Bog se pokaja i u svom srcu ražalosti što je načinio čovjeka na zemlji. Reče Bog: 'Ljude koje sam stvorio izbrisat ću s lica zemlje." (Post.6:5-7)

Ili, što je bio uzrok uništenja Sodome i Gomore 2.000 godina prije Krista?

„ Bog nastavi: 'Velika je vika na Sodomu i gomoru da je njihov grijeh pretežak. Još ne bijahu legli na počinak kad građani Sodome, mladi i stari, sav narod do posljednjeg čovjeka, opkole kuću. Zovnu Lota pa mu rekoše:' Gdje su ljudi što su noćas došli k tebi? Izvedi nam ih da ih se namigujemo?" (Post.18:20, 19:4,5)

Dovoljno je pogledati u muzeje Napulja, gdje se zabranjuje ulaz djeci, pa da se vide okamenjeni dokazi kao uspomena na  razvrat i seksualni nemoral, prije nego je lava vulkana Vezuv pokrila grad i okolinu.

Biblija, Sveto Pismo nam jasno govori o našem vremenu i izopačenosti ljudi našega vremena, a što je zapisano prije 2000 godina. Pogledajmo:

„ Ali ovo znaj; u posljednje će doba nastati teška vremena, jer će ljudi biti samoživi, lakomi, umišljeni, oholi, psovači, nepokorni roditeljima, nezahvalni, bezvjernici, bez ljubavi, nepomirljivi, klevetnici, razuzdani, neotesani, neprijatelji dobra, izdajnici, naprasiti, bahati, ljubitelji požude mjesto ljubitelji Boga. Oni će sačuvati vanjski oblik pobožnosti i ako su se odrekli njezine sile. I njih se kloni! Njima pripadaju oni koji se uvlače u kuće i za se pridobivaju ženice što su pune grijeha, koje vode svakovrsne strasti, ljudi pokvarena uma, nevaljani u vjeri – protive istini." (II.Tim.3:1-8)

Gdje je izlaz?

Tek kada je voda došla do grla na području ekologije, kada nestaje zdrave hrane, pitke vode, čistoga zraka, kada je smeće napunilo sela i gradove, stvorena je tzv. „kritična masa" shvaćanja ljudi kako sve to treba zaustaviti i izbaciti napolje. Ne rješava se to štrajkovima, ne prosvjedima , ne referendumima. Nego kuda izbaciti ekološki otpad? U Spalionicu! U Spalionicu!

Isto tako treba stvoriti duhovnu „kritičnu masu" da se odstrani i zaustavi sva duhovna izopačenost radi koje duhovni čovjek ne može disati. Kako stvoriti duhovnu „kritičnu masu" i odstraniti, kako ne dopustiti da duhovni otpad, duhovna izopačenost, duhovni virus ugrožava, razara i uništava duhovno tkivo čovjeka.

Kako će se to dogoditi, isto kao i s materijalnim otpadom – treba spaliti! U spalionicu! Kakvoj spalionici? Kako to realizirati u praksi?

Isus je rekao u „Velikoj zapovijedi":

„Dana mi je sva vlast, nebeska i zemaljska. Zato idite i propovijedajte Evanđelje – Radosnu vijest svakomu stvorenju. Tko bude vjerovao i pokrstio se, spasit će se; tko ne bude vjerovao osudit će se. Učinite sve narode učenicima mojim! Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga! Učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio! Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta." (Lk.16: 15-16, Mat.28:18-20)

Što će se tada dogoditi?  Izliti će se „ljubav Božja u srca ljudi Duhom Svetim" (Rimlj.5:5). Tada će ta ljubav spaliti ognjem Duha Svetoga sav duhovni otpad, duhovnu izopačenost i duhovni virus. Takvi ljudi bez zdravog razuma, koji štite zadržavanje i ostvarivanje duhovnog otpada, duhovne izopačenosti, duhovnog virusa, žele dokazati svoju borbu kao borbu za zaštitu ljudskih prava. To bi bilo isto, kao kada bi se javile skupine ljudi da štite izbacivanje materijalnog otpada iz sela i gradova, pod krinkom zaštite ljudskih prava. Tu se ne radi o ljudskim, naravnim, prirodnim pravima, nego o seksualnom nemoralu, duhovnom otpadu, duhovnoj izopačenosti i duhovnom virusu što razara zdravo tjelesno, duhovno i duševno tkivo u društvu.  Gdje je odgovor. U promjeni svijesti ljudi, u promjeni ljudskoga srca. Isus je rekao:

„ Opno što izlazi iz čovjeka, to onečisti čovjeka, jer iz nutrine, iz ljudskog srca, izlaze; zle misli, razne vrste bluda, krađe, umorstva, preljuba, lakomstva, opačine; lukavstvo, razuzdanost, zavist, psovka, oholost, bezumlje. Sva ta zla izlaze iznutra i onečiste čovjeka." Mk.9:20-23)

Gdje je rješenje? Kako promijeniti srce čovjeka?  Ljubav je odgovor!

„ Neka vaša ljubav bude bez pretvaranja! Mrzite zlo, prianjajte uz dobro! Ljubite srdačno jedan drugoga bratskom ljubavlju! U davanju časti prednjačite jedan drugome! U revnosti budite neumorni! Budite gorljivi Duhom! Gospodinu služite! Nadom se veselite, u nevolji budite strpljivi, u molitvi ustrajni! Pritječite u pomoć svetima u potrebama! Gostoljubivost revno njegujte!" (Rimlj.12:9-13)