dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Ljubav Nebeskog pastira (ps.23)

„- Jahve je pastir moj;

Ni u čem ja ne oskudijevam;

Na poljanama zelenim

on mi daje odmora.

Na vrutke me tihane vodi

i krijepi dušu moju.

Stazama pravim on me upravlja

radi imena svojega.

Pa da mi je i dolinom smrti proći,

zla se ne bojim, jer si ti sa mnom.

Tvoj štap i palica tvoja

utjeha su meni.

Trpezu preda mnom prostireš

na oči dušmanima mojim.

Uljem mi glavu mažeš,

čaša se moja prelijeva.

Dobrota i milost pratit će mene

sve dane života moga. U Jahvinu ću domu prebivati kroz dane mnoge." (Psalam 23.)

Ovaj Psalam je ohrabrio i utješio milijune ljudi kroz mnoga stoljeća. Nazivaju ga "Psalam svih psalama". On je uistinu utjeha, radost i blagoslov za mnoga srca, on okrepljuje i oživljava, podiže i tješi. On ohrabruje i oduševljava ljude. U dubokim brigama i nezgodama vjerni su ljudi bili ohrabreni riječima toga čudnoga Psalma. Mnogi su u danima žalosti našli utjehu u divnome stihu:

"Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim jer si ti sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni."( st.4.)

Mnoge je ljude ovaj Psalam poticao da njime ohrabre nevoljnike opterećene raznim životnim nedaćama.

Napisao ga je židovski kralj David. Neki misle da ga je napisao, dok je napasao stada svoga oca Jišaja na betlehemskim brežuljcima, prije nego što je bio postavljen za kralja.

Drugi smatraju da je Psalam bio napisan u vrijeme kada je David kao prognanik bježao pred kraljem Saulom, koji ga je žestoko progonio.

Treći drže da ga je David napisao u poodmaklim godinama, umirivši se u svome Bogu gledajući unatrag na svoj prevaljeni životni put.

Teško je dokazati kada je Psalam napisan, ali je sigurno da po svom sadržaju odgovara na pitanja srca čovjeka svake životne dobi.

Kada se suočimo sa svom složenošću života čovjeka, posebno kada se nalazi u teškim iskušenjima i različitim opasnostima zbog nevolja, nalazimo vjerno i zadivljujuće izražavanje naših vlastitih misli u tome Psalmu.

Kada se nalazimo na crti života i smrti i gledamo unatrag, na pređeni životni put kroz tuge i radosti, i tada se nađemo u okvirima sadržaja ovoga predivnog Psalma.

David ovdje želi priznati Bogu da je u njemu punina sile i ljubavi. Ako bi Bog bio za nas samo Gospod - Sveti Bog, mi se zbog njegove svetosti i slave ne bismo usudili približiti njemu, ali ako ga poznajemo i kao pastira, prihvaćamo ga kao nekoga tko se brine za nas i ljubi nas upravo u našim situacijama svakodnevnoga života. On se brine za svakoga od nas. Ako ga prihvatimo za našega vodiča i učitelja, on nas vodi na "pašnjake" zdrave i svježe hrane za našu dušu, te na "izvore pitke vode", zaštićuje i brani, traži nas i nalazi kada zalutamo, liječi nas kada smo izranjeni na putu našega života. On uzima na sebe sve naše brige i opasnosti, a nama kao " ovcama" ostaje da slušamo i slijedimo svoga Pastira.

Pastir moj

Kako veliko značenje ima ova kratka riječ "moj". Ako je uistinu on moj pastir, mogu u dubokom smirenju i blagoslovu, a u isto vrijeme sa sigurnošću doći i s pouzdanjem mu reći "moj Pastiru".

Ni u čem ja ne oskudijevam

Takvo obećanje susrećemo više puta u Svetome pismu.

- Bojte se Jahve, vi sveti njegovi: Ne trpe oskudice, koji ga se boje!" (Ps., 34:10)

- Ne uskraćuje Jahve dobara onima koji idu u nedužnosti."(Ps.,84:12)

Treba da postojano i s pouzdanjem gledamo na našega dobrog Pastira u svim životnim okolnostima pa će nam on omogućiti da ni u čemu ne oskudijevamo.

- Na poljanama zelenim on mi daje odmora, na vrutke me tihane vodi."

U našem duhovnom životu paša na zelenim poljanama je - paša Božje riječi.

Ne moramo se samo diviti čudnovatim Božjim obećanjima, nego se moramo njima i koristiti. Želimo li duhovno rasti i biti jaki u borbi protiv grijeha i zla moramo hraniti naše duhovno biće Božjom riječi. Isus je govorio: - Ne živi čovjek samo od kruha, nego od svake riječi koja izlazi iz usta Gospodnjih. "To su te divne zelene poljane za našu dušu. O, kako gase žeđ ti tihani izvori - vrutki vode s izvora Božjih? Treba da se neprekidno koristimo time. Prije nego počinjemo naš svakodnevni posao, osvježimo i nahranimo našu dušu na tim vrutkima,    na  poljanama Božje riječi.

I krijepi dušu

Gospod Bog upotrebljava različita sredstva za okrjepu naše duše. Vjernik se neprestano kreće među ljudima koji ne poznaju Boga dok njegova duša teži za zajedništvom s Bogom. Često je duša vjernika opterećena mnogim zlom što je okružuje, u ovome svijetu. Koliko je potrebna toj duši okrjepa od Boga. Utješno je ako tada čovjek kaže: -„ On krijepi moju dušu."

Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega

Planinari dobro znaju kako često se u brdima događaju nesreće. U većini slučajeva zbog toga što ljudi idu na vrhove bez vodiča.

Na našem se životnom putu nalaze razne oštre stijene i litice, a isto tako i duboke provalije. Mnogi ljudi nastradaju samo zato što nemaju ili ne žele uzeti vodiča.  Najbolji vodič na životnom putu je Isus Krist. Tko njega izabere za svoga vodiča, može biti siguran da će ga voditi pravim stazama. Isus Krist nas želi voditi. On nam pruža probodene ruke kao jamstvo da je već dao svoj život za nas i da nas ljubi. Samo ako smo spremni da prihvatimo njegovu ruku i dozvolimo da nas vodi.

On nas želi voditi putem pravde i istine. To je najispravniji put. Možemo se potpuno pouzdati u njega. On zna bolje od nas što je za nas najkorisnije i što mi trebamo. Ako nas vodi k visinama sreće ili dolinom žalosti, uvijek idemo stazama pravim - radi imena njegova. Želi nas dovesti u blaženstvo i slavu.

Poruka utjehe

- Da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni."

David je imao mnogo smrtnih dolina dok se skrivao kao prognanik pred kraljem Šaulom, ili kada je bio proganjan od svoga vlastita sina. U tim opasnostima je osjetio i jasno vidio Božju zaštitu i ruku koja ga je vodila.

U dolini suza i plača Božje dijete je suočeno s užasom i očajem. Ali, upravo tamo, u toj nevolji Božje dijete nalazi Božju zaštitu i govori - Ti si sa mnom!"

Primijetimo, na početku psalmist govori o Bogu u trećem licu i kaže: - On mi daje odmora" , - On me vodi", On krijepi dušu moju." Ali, u dolini suza i sjene smrti kaže: - Ti si sa mnom!" Samo u toj dolini počinjemo shvaćati kako silno trebamo Gospoda, i kako je On dobar i milostiv. Tada vruće želimo njegovu zaštitu i sigurnost, kao što se pilići skrivaju pod krila majke kada navaljuje jastreb.

Kako je ohrabrujuće imati nekoga kome možemo kazati sve svoje jade i nevolje, na koga možemo staviti sve svoje brige.

Blago čovjeku koji zna da njegov put, iako vodi kroz mračnu dolinu smrti, vodi u slavu, u vječni život, u vječnu svjetlost.

Isus je obećao svojim sljedbenicima:

- Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta." (Mt.,28:20)

- Trpezu preda mnom prostireš"

Psalmist ovdje naglašava da vjernik nije samo Božja "ovca", nego istovremeno i "gost"u palaćama Nebeskoga kralja. Gospod mu je pripremio obilan stol - trpezu. David je to iskusio ( II. Sam. 17:, 27-28), kao i mnogi vjernici sve do danas. Bog se na čudesan način brine za ptice, a kako se onda ne bi brinuo za čovjeka. Isus bi govorio:

- Pogledajte ptice nebeske! Niti siju, niti žanju, niti sabiru u žitnice, i vaš ih Otac Nebeski hrani. Zar vi niste mnogo vredniji od njih?" ( Mat.,6:26).

Svaki vjernik na sebi može preispitati brigu i ljubav Nebeskoga Oca. On nas poziva da sjednemo za njegovu trpezu koju je pripremio za nas. To je stol bogat divnim plodovima: ljubavi radosti, mira, trpljenja, krotkosti, premudrosti. Ako se počnemo hraniti tim plodovima, biti ćemo najsretniji ljudi na svijetu.

Uljem mi glavu maže - Čaša se moja prelijeva!

To znači da nam daje mir i sigurnost. Ako vjernik ima tijesnu vezu s Bogom, uvijek je radostan i osjeća duboki mir u svome srcu. Apostol Pavao je to dobro znao. Upravo iz zatvora, gdje je bio okovan u samici, piše Filipljanima:

- Radujte se u Gospodinu! Da ponovim: Radujte se!"( Filiplj.,4:4)

To je bilo iskustvo Davida kada govori:

- Čuj! Radost i spasenje odzvanja šatorima pravednika: Jahvina se proslavi desnica."( Ps., 118:15)

Radost vjernika nije samo neko njegovo prolazno kratkotrajno ushićenje, nego je to potpuna radost u sigurnosti i spoznaji da je spašen od svih grijeha i sile grijeha nad njegovim životom. Ta se radost prelijeva i na njegovu okolinu, čime potiče i druge ljude da po'ele takvu radost i sigurnost. To se vidi iz Davidove tvrdnje:

- Prolaze li suhom dolinom, u izvor je vode promeću, i prva je kiša u blagoslov odijeva. Snaga im raste od časa do časa: dok ne ugledaju Boga na Sionu." ( Ps.,84:7-8).

- Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U Jahvinu ću domu prebivati kroz dane mnoge."

Od drevnih vremena pa sve do danas ljudi su željeli zaviriti, barem malo, u budućnost. Božja djeca imaju istinit i jasan pogled prema budućnosti. Oni mogu zajedno s Davidom kazati :

- Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga."

Kuda god me Bog vodi kroz moj život, pratiti će me dobrota i milost.

Možeš li to za sebe kazati, dragi prijatelju?

Ovdje se govori o prebivanju u Božjem domu još u ovome životu. Kakva je divna radost osjećati blaženstvo Božjega doma. Gdje je vječni Stvoritelj, naš Otac i naš domaćin? Koliki prognanici i nevoljnici žele ponovno doživjeti toplinu svoga doma. A kako još više vjernik želi boraviti u domu svoga Spasitelja Isusa Krista i svoga Nebeskog Oca!