dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Ljubav prema izgubljenom čovjeku

(lk. 15: 1-10)

„Tko od vas, ako ima sto ovaca pa izgubi jednu, ne ostavi u pustinji devedeset i devet i ne ide za izgubljenom dok je ne nađe?"

Ali, nije dovoljno za izgubljenog čovjeka da bude nađen, on treba biti spašen i doveden u život - vječni život.

" A kad je nađe, stavi je pun veselja na svoja ramena te čim dođe kući pozove prijatelje i susjede pa im rekne: - Radujte se sa mnom jer sam našao svoju izgubljenu ovcu! Kažem vam, tako će biti veće veselje na nebu zbog jednog grešnika koji se obrati nego zbog devedeset i devet pravednika kojima ne treba obraćenja." ( Lk. 15:4,5,6,7)

Radi se o čovjeku koji je sam zaronio u svoju propast, kao što je ovca otišla u trnje pustinje. On je izgubio smjer jer je izabrao svoj vlastiti put.

"Poput ovaca svi smo zalutali, i svaki svojim putem je hodio." (Iz. 53:6).

Čovjek je izgubio svoj život jer ga je htio sačuvati sam za sebe.

" Tko hoće sačuvati svoj život, izgubit će ga, a tko izgubi radi mene svoj život, naći će ga. Što koristi čovjeku ako dobije sav svijet, a izgubi svoj život?" ( Mat. 16:25,26)

Neki  dijelovi Svetoga Pisma su vrlo poznati a neki su naročito dobri, čovjeku za dušu.

Ovi stihovi se odnose na grešnika ili izgubljenog čovjeka s naglaskom na obnovu ili povratak. Tu je to Božje isticanje. Neko će pogrešno misliti da je prozivanje grijeha ili grešnika jedan čin osude. Naravno, daleko je takva tvrdnja od istine.

Nitko se ne smije povrijediti kada on shvati da je Božja osuda grijeha poziv na pokajanje i obnovu.

Mi ne smijemo suditi čovjeka pod Božjom osudom. Jedno je sigurno. To je Bog koji sudi grešnika.

" Tko vjeruje u njega tomu se ne sudi; a tko ne vjeruje, već je osuđen, jer  nije vjerovao u jedinorođenoga Sina Božjega." (Iv.3:18).

ZAČUĐUJUĆA  LJUBAV BOŽJA ZA GREŠNIKA

Trebamo staviti stvari u pravu perspektivu:

- " Isus reče: Jer ja nisam došao da pozovem pravednike, nego grešnike." (Mat.9:13).

-  Svi su grešnici! U odnosu na grijeh svi su krivi! Vi, ja, - svi.

Međutim, ako to prihvatimo onda smo na najboljem putu.

Zapazimo da su samopravednici, Farizeji i carinici ( Oni koji su tvrdili da poznaju Boga- ali zapravo ga nisu poznali) najviše povrijedili Isusa.

-   Oni su mrmljali i govorili: On prima grešnike i jede s njima!!

-   Na to su grešnici uzvikivali, Aleluja !!!!

Isus je tada upotrebljavao usporedbe: Priča je bila upotrijebljena da ilustrira istinu, da objasni zašto je Isus tako činio.

- Usporedba o izgubljenoj ovci: Naglašava kako pastirova aktivnost obilježava veliku ljubav i brigu za svaku pojedinu ovcu!

-  On je imao 99 ovaca, zašto se brine za jednu koja je izgubljena???

-  Zašto? Bog gleda na svakoga od nas kao posebno vrijednog.

-  Zapazite da pastir traži izgubljenu ovcu.

-  Zapazite tu radost kada je ovca nađena :

" A kad je nađe, stavi je, pun veselja, na svoja ramena te, čim dođe kući, pozove prijatelje i susjede pa im rekne:' Radujte se sa mnom, jer sam našao svoju izgubljenu ovcu!' Kažem vam, tako će biti veće veselje na nebu zbog jednog grešnika koji se obrati nego zbog devedeset i devet pravednika kojima ne treba obraćenja." ( Lk.15:5-7;  9-10; 23-24).

Radi čega Isus traži izgubljenog čovjeka?

Prvo stoga, što je Gospod Isus Krist sišao na ovu zemlju radi vječnoga života. „ Ja sam došao da ovce imaju život i da ga imaju u izobilju." (Iv.10:10) Radi toga je naš Gospodin došao i živio među ljudima. Radi toga je umro na golgotskom križu. Došao je da bi dao vječni život. Kako je to važna istina u Božjim očima.

Drugo, vječni život je neophodan, jer su svi ljudi duhovno mrtvi, „ mrtav u prijestupima i grijesima." (Ef.2:1,4-5)

Čovjek se sastoji od tijela, duše i duha. Što je zapravo umrlo u prvom čovjeku Adamu prilikom pada u grijeh? Božji prigovor je bio: „ jer u koji dan okusiš s njega umrijet ćeš." (I.Mojs.2:17) Što je umrlo? Tijelo njegovo? Naravno ne. Fizički on je bio još uvijek živ kao i ranije. Duša njegova – razum i osjećaj? Ne. Adam je i nakon pada u grijeh bio kadar misliti, rješavati i osjećati. Proizlazi da je umro duhovno. Svojim duhom je Adam imao zajednicu s Bogom. Do dana pada u grijeh ta zajednica nije bila prekinuta. Radi toga, naravno, čovječji duh ima potrebu za oživljavanjem. Tijelo mu je živo, duša također, ali duh mu je mrtav. U svoj duh čovjek je dužan primiti vječni život od Boga i na taj se način ponovo roditi.

Konačno treće, vječni život se javlja najvažnijom istinom u Svetom pismu zato što se opredjeljuje za vječnu sudbinu čovjeka: „

Da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni." (I.3:16) Onaj koji primi vječni život nikada neće poginuti.

Tu se pojavljuje, upravo Božja ljubav prema izgubljenom čovjeku u ovome svijetu.

„Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni." (Iv.3:16) Opet  tvrdnja u Božjoj Riječi:

„Tko vjeruje u Sina ima život vječni: a tko ne vjeruje Sinu, neće vidjeti života, već gnjev Božji ostaje na njemu." (Iv.3:36) Na jednoj strani ŽIVOT – na drugoj strani GNJEV BOŽJI. Tako glasi Božja Riječ.

Što ćeš izabrati za sebe, dragi prijatelju?

Kako možeš imati vječni život? Božja Riječ to jasno kaže:

„ Zaista, zaista, kažem vam tko sluša moju riječ i vjeruje onome koji me posla ima vječni život. On ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život." (Iv.5:24)

To je Božja milost da postoji izlaz iz grijeha za svakoga.

Zar to nije dovoljno jasno?

„ Da, milošću ste spašeni – po vjeri. To ne dolazi od vas: to je dar Božji! To ne dolazi od djela, da se ko ne bi hvalisao." (Ef.2:8-9)

„Bog nam je dao život  vječni i taj je život u njegovu Sinu." Radi toga:" Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života." (I.Iv.5:11-12)