dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Ljubav traži novoga čovjeka

„ Bijaše neki čovjek imenom Nikodem , farizej, član židovskoga Velikog vijeća. On noću dođe k Isusu te mu reče: 'Rabi, znamo da si od Boga došao kao učitelj, jer nitko ne može činiti čudesa koja ti činiš ako Bog nije s njim.' Odgovori mu Isus: 'Zaista, zaista, kažem ti, tko se odozgo ne rodi, taj ne može vidjeti kraljevstva Božjega." (Iv.3:1-3)

Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina, da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni." (Iv.3:16)

Novo stvorenje

Novo rođenje je stvaralačko djelo i veliko čudo, koje može ostvariti samo Bog, Stvoritelj. Kod novog rođenja grešnik dobiva novo srce, t.j. njegovo kameno srce (gordo srce) pretvara se u mesno (smireno srce).

„ Dat ću vam novo srce, nov duh umetnut ću u vas! Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i dat ću vam srce od mesa. Duh svoj udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe." (Ezek.36:26,27)

Ovdje vidimo obećanje koje najavljuje transplantaciju što je sam Bog obavlja u čovjeku.

Tjelesan razum se obnavlja i dobiva „Kristov razum."

„Tko je upoznao misao Gospodnju da ga može poučiti? Ali mi posjedujemo Kristovu misao." (I.Kor.2:16)

Tako novorođeni čovjek počinje razumijevati Božju Riječ: razmišljati o duhovnom i misliti na ono što je gore.

Obnavlja se njegova volja, dragovoljno se pokorava volji Božjoj i više svojevoljno ne griješi. Također se njegova savjest obnavlja i postaje tako osjetljiva da razlikuje i najmanji grijeh i traži njegovo priznanje i očišćenje.

„Ako priznajemo svoje grijehe, vjeran je on i pravedan: oprostit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravednosti." (I.Iv.1:9)

Obnavlja se i jezik , koji prestaje psovati i govoriti laž i  isprazne riječi, a iznosi  riječi života i govori istinu. Na taj način sve prošlo nestaje i sve postaje novo.

„ Dakle, ako je tko u Kristu, on je novi stvor; staro je nestalo, novo je, evo, nastalo. A ovo sve dolazi od Boga koji nas je po Kristu pomirio sa sobom  i povjerio nam službu pomirenja."(II.Kor.5:17,18)

Znakovi novog rođenja

Prvi znak novog rođenja je MIR U SRCU, koji čovjek osjeća kada je Gospodin skinuo s njega breme grijeha. „Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti." (Mat.11:28). Što se veći teret osjeća do novoga rođenja, to veći mir i pokoj ispunjava njegovu dušu nakon novoga rođenja.

Radost. Radost spasenja razlikuje se po svojoj karakteristici od svih drugih radosti što ih ljudi osjećaju. Zato samo novo rođena duša može okusiti njenu slatkost. Kad osoba izgubi tu radost radi grijeha, duša jadikuje zbog žalosti, boli i tuge. David je to izgovorio ovako: „Kosti mi klonuše od neprestana jecanja...snaga mi se trošila ko za ljetnih žega." (Ps.32:3-4) i vapio je Gospodu da mu se vrati radost spasenja: „Vrati mi radost moga spasenja i učvrsti me duhom spremnim." (Ps.51:14)

Ljubav prema Bogu. U času novoga rođenja Božja ljubav se izlijeva u pokajničkom srcu i Krist postaje dragocjeniji od svega i svakoga.

Ljubav prema djeci Božjoj. Novo obraćena duša ima neobičnu ljubav prema djeci Božjoj i ljubi ih više od svojih tjelesnih rođaka, kao što piše: „Svatko tko ljubi (svoga brata) rođen je od Boga i pozna Boga...tko govori: ljubim Boga, a mrzim svoga brata, taj laže .... svaki, koji ljubi onoga koji rađa, ljubi i rođenoga od Njega." (I.Iv.4:7,20)

Ljubav prema onima koji ginu. Svaki novo rođeni ne može mirno gledati one koji ginu. Neke se duše čak i za vrijeme svoga pokajanja mole za spasenje svojih rođaka i drugih grešnika i odmah im svjedoče o Kristovu spasenju, pa se preko njih mnogi obraćaju Gospodinu. Isto tako ima onih koji propovijedaju Božju Riječ a da sami nisu nanovo rođeni, a završili su teološko obrazovanje, ali ne mogu svjedočiti o spasenju jer ga sami nisu doživjeli. Isus je poslao samo one, koji su bili Njegovi svjedoci, da propovijedaju Evanđelje – Radosnu vijest." Da se na temelju Njegova imena mora propovijedati obraćenje i oproštenje grijeha svim narodima, počevši od Jeruzalema. Vi ste svjedoci toga." (Lk.24:47-48) Učenici – sljedbenici Isusa su govorili : „o tome što smo čuli, što smo svojim očima vidjeli, što smo promatrali i što su naše ruke opipale  o Riječi života, da, život se očitovao, mi smo ga vidjeli i svjedočimo za nj, i navješćujemo vam Život vječni, koji bijaše od Oca i koji se nama očitovao." (I.Iv.1:1-3) „ Mi ne možemo drukčije govoriti nego što smo vidjeli i čuli." (Dj.4:20) Uvijek se sumnjivo novo rođenje onih, pa makar bili i članovi crkve, koji nemaju svjedočanstvo svoga obraćenja.

Ljubav prema čitanju i slušanju Božje Riječi. Za neobraćenoga čovjeka Biblija je dosadna i nerazumljiva knjiga. U njoj ne nalaze ništa interesantno i zabavno. Za novo rođenu osobu Biblija je najljepša knjiga, razumljiva, ugodna, interesantna i dragocjenija od svakog blaga. On se njome služi svakoga dana, kao novo rođeno dijete majčinim mlijekom. „Budući da ste tek rođena dječica, čeznite za onim čistim duhovnim mlijekom, da po njemu uzrastete za spasenje, ako ste zbilja iskusili da je dobar Gospodin." (I.Petr.2:2-3)

Ljubav prema molitvi. Obraćena duša se sama obraća kroz molitvu svom Nebeskom Ocu, da Njega dobije silu pobjede nad kušnjama i kušačem. Osim toga ona se raduje u zajednici s Ocem, hvaleći ga za milost i slaveći Ga za njegovu moć. Dijete Božje se rado moli kada je samo, ili u porodici, ili u zajednici s Božjom djecom.  Vjerna osoba se moli za sebe, za svoje bližnje i za sve ljude. Značajno je da novo rođena osoba u svojoj molitvi zna da joj je Gospodin dostatan za spasenje i svaku pomoć i da se direktno obraća Njemu, kao jedinom posredniku između Boga i ljudi, a ne bilo kome drugom t.zv. „posredniku", jer Božja Riječ jasno govori: „ Spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima, po kojem nam se treba spasiti." (Dj.ap.4:12.) Molitve neobraćenih osoba su suhi obred i običaj, što nikome ne donosi koristi. Grešnik najprije treba moliti molitvu iskrenog pokajanja.

Ljubav za duhovne sastanke. Za na novo rođenu osobu kino, kazalište, svjetske zabave i druga mjesta „zabave" potpuno i prirodno gube svoju ljepotu i interes, a umjesto toga ga privlače duhovni sastanci vjernih, jer tamo dobiva hranu za svoju dušu i raduje se služeći drugima svojim darom primljenim od Gospodina Duhom Svetim.

Ljubav za dobra djela. Na novo rođena osoba je rođena odozgo Duhom Svetim vjerom u Isusa Krista na temelju Riječi Božje: „ Njegovo smo, naime, stvorenje, stvoreni u Kristu Isusu radi djela ljubavi koja Bog unaprijed pripremi da u njima živimo." (Ef.2:10).- Prema tome su dobra djela vidljivi znakovi novoga rođenja, kao što je rečeno: „ Dobro drvo donosi dobre plodove." (Mt.7:17).