dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

„ Ovo  je zapovijed moja: Ljubite jedan drugoga kao što sam ja vas ljubio!" (Iv.15:12)

Ljubav je silna ali nije neosobna riječ. To nije neka ideja nego je to aktualni entitet. Ljubav nije neka izmišljena mistika, nije neki filozofski koncept ili teza,  ljubav potječe iz božanske prirode. Ta božanska narav ljubavi nam je pokazana na mnoge različite načine, kako bi nas Bog privukao bliže sebi. Stvarnost Božje ljubavi trebamo prihvatiti u Osobi Isusa Krista.

Mnogi ljudi prihvaćaju ljubav samo ko osjećaje. To je radi toga što su svi vidovi ljubavi vezani uz emocije, iako uključuju naš inteligent.

Ljubav je više nego osjećaji, više nego želja ili izbor, više nego vruče misli. Ljubav se mora ispoljavati kao svjestan čin u životu pojedine osobe.

Mnogi kršćani misle da je ljubav skrivena u negdje u srcu ili izražena samo riječima.

Apostol Ivan ukazuje na to u svojoj „Poslanici ljubavi" (I.Ivanova). On govori: „Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom , nego djelom i istinom." (I.Iv.3:18)

Apostol Ne govori, kako ne trebamo govoriti drugima o našoj ljubavi i da je to nešto loše, nego je pogrešno ako nije popraćeno praktičnim djelima ljubavi.

To će jedino biti kompletna ljubav, ako kršćanin može pokazati istinita djela ljubavi što izviru iz njegova srca. Kako Apostol Ivan dalje navodi:

„ Po tome ćemo poznati da smo od istine i pred Bogom umiriti naša srca." (I.Iv.3:19).

Ljubav nije potpuna u našem životu dok se ne ostvari u praksi svakodnevnog života.

Prepreke za ljubav

Postoje tri „teška problema" koji sprječavaju ili čak onemogućavaju ljubav Božju u životu vjernika. To su:

Tvrdo srce

„ Budite jedan prema drugome prijazni, puni milosrđa! Opraštajte jedan drugome, kao što je i Bog vama oprostio u Kristu!" (Ef.4:32)

Ta riječ „prijazni" ima značenje „ simpatije, ljubaznosti, prijaznosti, osjećajni". Srce može biti opterećeno grijehom, nezainteresirano, ili mlačno. Oporavak za tvrdo srce je probuđena ljubav koja je pokrenuta Duhom Svetim kroz molitvu i pobožno prihvaćanje Božje Riječi slušanjem ili čitanjem.

Nečisto srce

„Ljubav iz čistog srca, dobre savjesti i iskrene vjere." (I.Tim.1:5)

„Čistim srcem ljubite žarko jedan drugoga." (I.Petr.1:22)

Nečistoća guši slobodan tok ljubavi. Božja Riječ govori. „Bog je ljubav" i „Bog je svet."

„ Bog nas, uistinu, nije pozvao k nečistoći, nego k posvećenju:"(I.Sol.4:7)

„ Ljubljeni, ljubimo jedan drugoga, jer ljubav dolazi od Boga. Tko ne ljubi, nije upoznao Boga, jer je Bog ljubav". (I.Iv.4:7,8)

„ Već kao što je svet onaj koji vas je pozvao, postanite i sami sveti u svomu življenju, jer stoji pisano: Budite sveti, jer sam ja svet."(I.Petr.1:15,16)

Nitko od nas nije toliko čist koliko želimo biti, ali moramo  imati, iskrenu želju za svetošću ako želimo biti oni koji ljube. Ljubav za stvarima ovoga svijeta oduzima ljubav za Boga.

„Nemojte ljubiti ni svijeta ni onoga što je u svijetu! Ako tko ljubi svijet, u njemu nema ljubavi Očeve." (I.Petr.2:15)

Neiskreno - grješno srce

„Ljubite bez pretvaranja! Ljubite srdačno jedan drugoga bratskom ljubavlju." (Rimlj.12:9,10)

Naša patvorena, neiskrena ljubav može izgledati kao „Judin poljubac" kojim je Juda izdao Isusa- svoga Učitelja.

Ostavljanje prve ljubavi

Prva poruka Isusa Krista Sedam crkava upućena je crkvi u Efezu. Isus pored mnogih priznanja o njihovom pozitivnom radu govori:

„Poznam tvoja djela, tvoj trud i postojanost. Znam da ne možeš podnositi zlikovce: iskušao si one koji tvrde da su apostoli, a nisu, i ustanovio si da su lašci. Ustrajan si i neumorno si trpio za moje ime. Ali imam protiv tebe to što si svoju prvu ljubav ostavio." (Otkr.2:2-4

Što je to „prva ljubav" vjernika? To je ona prva infuzija Božje ljubavi što se događa prilikom obraćenja – novog rođenja – regeneracije života.

Kada je osoba na novo rođena od Svetoga Duha u Božju obitelj, ona je preplavljena osjećajem ljubavi, to je iskustvo doživljaja ljubavi prema Bogu i prema Njegovoj djeci. „Sve je staro prošlo, a sve novo je nastalo."

Zapazimo, kako Isus nije rekao anđelu efeške crkve da je izgubio „prvu ljubav, već da je „ostavio" prvu ljubav. To se odnosi na osobnu odgovornost svakog vjernika. Ako ostavljamo prvu ljubav to je ozbiljna pogreška. Takvo stanje se treba popraviti pokajanjem. Isus govori Crkvi:

„Prema tome, sjeti se odakle si pao, obrati se- pokaj se, i opet počni činiti prva djela. Inače, ako se ne obratiš, doći ću k tebi i ukloniti tvoj svijećnjak s njegova položaja" (Otkr.2:5)

Nakon te prve spoznaje i doživljaja što smo primili od Boga, potrebno je da napredujemo i rastemo do zrelosti našeg kršćanskog života kroz molitvu, Božju Riječ i zajedništvo s Božjom djecom u toj novoj duhovnoj obitelji. Trebamo njegovati i poticati tu prvu ljubav.

„Za bratsku ljubav nema potrebe da vam pišem, jer vas je sam Bog poučio da ljubite jedan drugoga, i jer to činite prema svoj braći. Ali vas usrdno molim, braćo, da u tome još više napredujete i da brižno nastojite živjeti u miru, baviti se svojim poslovima i raditi vlastitim rukama." (I.Sol.4:9-11)

Ljubav je veliki dokaz zrelosti

Mnogi misle da je ljubav dar. Međutim, Biblija je ne ubraja među darove.

„Milosni su darovi različiti, ali je isti Duh. Različite su i službe, ali je isti Gospodin. Različiti su i učinci, ali je isti Bog koji čini sve u svima. Svakomu se daje objava Duha na opću korist. Jednome se po Duhu daje mudrost, drugomu znanje – po istom Duhu; jednomu se daje vjera u istom Duhu, drugomu dar ozdravljanja u ovom jedinom Duhu; jednomu moć čudesa, drugomu dar proricanja; jednomu sposobnost razlikovanja duhova, drugom različiti jezici a trećemu dar tumačenja jezika. A sve to čini jedan te isti Duh koji to razlikuje svakomu kako hoće."(I.Kor.12:4-11)

U kršćanskom životu ljubav se očituje kao plod koji pretpostavlja rasta i sazrijevanje.

„ Plod su duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota,, vjernost, krotkost, uzdržljivost. Protiv ovih ne postoji zakon."(Gal.5:22,23)

Koliko vjernik treba rasti u Gospodinu? To se očituje kao demonstracija ljubavi u onome što on ili ona govori i što radi. To je vrlo važno da u svemu ostajemo pod vodstvom Božje Riječi objavljene u Svetome Pismu.

Ljubav je nasljedovanje Boga

„Nasljedujte Boga, budući da ste ljubljena djeca, i živite u ljubavi kao što je i Krist vas ljubio i predao samoga sebe za nas kao „prinos i žrtvu. ?Bogu na ugodan miris." (Ef.5:1-2)

Ljubav je plod Duha Svetoga

„ Plod su duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota,, vjernost, krotkost, uzdržljivost. Protiv ovih ne postoji zakon."(Gal.5:22,23)

Ljubav je put

„ Čeznite za većim darovima! A pokazat ću vam još uzvišeniji put." (I.Kor.12:31)

Ljubav je zadaća – pouka

„ Za bratsku ljubav nema potrebe da vam pišem, jer vas je sam Bog poučio da ljubite jedan drugoga." (I.Sol.4:9)

Ljubav je zapovijed

„ Ovo  je zapovijed moja: Ljubite jedan drugoga kao što sam ja vas ljubio!" (Iv.15:12)

To moramo poslušati jer je to zapovijed!