dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

1. Najveći govor ikada održan je Govor na gori. To je objavljeno u Evanđelju po Mateju od 5. do 7. poglavlja.

Govor na gori je bio upućen Židovima, narodu Izraela.

Isus je bio njihov Mesija i počeo je svoju javnu službu iznošenjem principa po kojima će vladati i Njegovoj milenijskoj vladavini nakon Njegova Drugog dolaska.

U Milenijumu će Isus uspostaviti Njegovo kraljevstvo, obećano Židovima u Starom Zavjetu. To će biti vrijeme mira, gdje će janje spavati sa lavom. Isus će sjediti na prijestolju Davidovu i vladati iz Jeruzalema. U tisuću godina Izrael će posjedovati zemlju koja je obećana Abrahamu, Isaku i Jakovu od rijeke Nila na jugu do rijeke Eufrata na sjeveru.

Isus je u svojoj prvoj propovjedi, kao Kralj i Mesija Izraela, iznio zakone i principe dolazećeg milenijumskog Kraljevstva.

2. Isus ovdje ne objavljuje put spasenja, nego put pravednog života.

To je bila prva poruka nakon Kristova kušanja u pustinji. Isus je počeo svoju službu s prvim čudom u Kani. Isus je napustio dom u Nazaretu i živio u Kapernaumu na sjeverozapadnoj strani Galilejskog jezera.

Isus je pozvao Petra, Andriju, Jakova i Ivana tamo. Kako je Isus tamo propovijedao i činio mnoga čudesa, veliko mnoštvo ljudi Ga je slijedilo, jer ih je liječio i činio čuda.

U Matej 5:1 govori da se Isus popeo na goru. Ta je gora bila kraj Galilejskog jezera. Na zapadnoj strani jezera se nalazi Golanska visoravan a na istoku su valoviti brežuljci.

U Matej 4: 23-24 nas izvještava kako je Isus počeo u Galileji učiti u židovskoj sinagogi, propovijedajući Radosnu vijest  o Kraljevstvu te ozdravljao svaku vrstu bolesti i nemoći u narodu. Radosna vijest o Kraljevstvu je bila objava Isusa kao Mesije i najava kraljevstva obećanog u Starom Zavjetu. Tu je najava kraljevstva u Milenijumu, što uključuje i  Uznesenje Crkve i Sedam godina velikih nevolja, kada će Isus vladati za tisuću godina na zemlji iz Jeruzalema.

Izrael je iščekivao Osloboditelja, a Isus je došao s velikom silom i kao prorok, propovijedajući pokajanje. Ovdje je Njegova prva objavljena poruka. To je bila deklaracija Izraelu da se vrati pravednosti.

Tu se ne iznosi Božji plan Spasenja, nego je to poziv na pravedni život. Isus to upućuje narodu Izraela kao Božjem izabranom narodu i naviješta im Sebe kao njihova Mesiju. Isus im nudi Kraljevstvo kao što je Bog obećao njima u Starom Zavjetu. Isusova poruka je bila ista kao poruka Ivana Krstitelja : " pokajte se jer se približilo Kraljevstvo Božje". Drugim riječima: " Mesija je došao!" Radi čuda koje je činio Isus je bio okružen velikim mnoštvom ljudi iz čitavog Izraela, jer se "glas o njemu pronio po čitavoj Siriji".

3. Književnici i Farizeji su pretvorili Zakon u legalistički sistem djela za spasenje. Njihova je poruka bila: " Čini dobra djela da udovoljiš Bogu."

Isus je došao i iznio oštru suprotnost " duh Zakona"!

Bog se nije nikada zadovoljavao izvanjskim ritualima ili čak žrtvama u koje nisu dolazile iz srca. Malahija,  posljednji  prorok Staroga Zavjeta je to vrlo jasno iznosio, kako Bog želi da  Izrael služi Bogu ljubavlju iz srca, koje ljubi pravednost.

400 godina je Izrael odbacivao Božju poruku i Božju ljubav. Izrael je prakticirao rituale i isključio Boga iz klanjanja i živio kao što se govori u Knjizi proroka Malahije. To je bilo vrijeme Književnika i Farizeja i sinagoga.

Tako to ide sve do danas. Mnogi Boga i religiju ističu u svome životu, a samo nekolicina prihvaća Boga kao Gospodara svoga života. Mnogi ne poriču Boga, ali Boga ruše s prijestolja.

4. Isus je učio ljude Zakonu Božjega kraljevstva. Isus je iznosio istinitu vjeru nasuprot njihovom krivovjerstvu.

Govor na gori je bio upućen onima koji su izjavljivali da poznaju Boga! Naravno, samo nanovo rođeni Kršćanin i pravo Božje djete može razumjeti i imati korit od ove poruke. Protiv zdravoga razuma bi bilo, kada bi izgubljeni čovjek koji i kada bi pokušao slijediti ovo učenje a da ostane vrlo vjerni krivovjerac.

Ne možete slijediti učenje Kralja, a da u isto vrijeme negirate njegovu suverenost ili da ga ne priznajete za svoga Gospodara. Takovo učenje bi bilo potpuno suprotno sa svjetskim ili ljudskim željama ili emocijama.

To je Božji plan za one koji su Njegovi, koji su primili vječni život, koji žive taj život štovanja Boga.

5. Iako to nije upućeno vjernicima današnjice, to može imati dvije primjene za nas danas:

Da upućuje poslušnu djecu Božju na bližu zajednicu sa njihovim Spasiteljem i Bogom. Da nas uči kako stvarno možemo biti svjedoci,  kako kao ogledalo možemo reflektirati Duh Božji. To je vrlo važno! Da poznamo istiniti Duh Božji i da ga otkrivamo drugima.

Za izgubljenog čovjeka, koji bi mogao vidjeti što to uistinu znači biti Božje djete i imati vječni život i što znači okrenuti se od grešnoga života k Bogu koji ljubi čovjeka. Ti principi koje je Isus iznio ovdje trebaju nas pokrenuti da ispitujemo naš život prema Božjim standardima i istinama koje se obezvređuju ljudskim lažnim idejama.

Najveća korist od: Biti dijete Božje!

1. Možete li reći da je to vječni život?  Mnogi bi mogli odgovoriti da je to odlazak u nebo? Ja bih rekao da je to sreća i biti u miru s Bogom! Bez sreće i zadovoljstva u ovom životu, vječni život i nebo je besmisleno.

2. Izvorno značenje grčke riječi ovdje je djelovanje koje znači sreću i blagostanje ili blaženstvo. Ta riječ ima značenje koje opisuje stanje zadovoljstva i blaženstva neovisnog od okolnosti i okruženja. Stanje koje nije ometano silom, problemima ili smrti:  " Što će ga u svoje vrijeme pokazati blaženi i jedini Vrhovnik, Kralj kraljeva i Gospodar gospodara, koji je jedini besmrtan." ( I.Tim.6:15).  Takvo stanje usmjerava na karakter Samoga Boga, koji je Sretan i Blažen.

3. Najveći problem današnjih vjernika koji često ne razumiju što to znači biti sretan u Isusu Kristu.

Mnogi uče pravila i rituale umjesto pravednost

Mi imamo iskrivljeno shvaćanje o Bogu

Mi ispričavamo grijeh, pogreške, lažno učenje i imamo iskrivljen pogled o Samome Bogu.

Ismijavamo, isključujemo dobra djela u ljubavi i tako smo često bez istinitog Božjega Duha.

Danas se svakoga naziva Kršćaninom i zazivamo nad njma Božji blagoslov, zadovoljavamo se samo riječima, i ne osvrćemo se na to da nemaju kršćanskih aktivnosti, da ne vjeruju prema Bibliji, odlaze u crkve gdje se krivo naučava, požurujemo da ih nazivamo braćom itd.

Mnogi naučavaju lažne ljudske filozofije i crkvene tradicije i sve to bez Božje spasvajuće istine. Radi toga što mnogi imaju iskrivljenu ideju o istini, kao da guraju svijet u pakao, umjesto da ukažu na istinu i riskiraju da se nekome zamjere. Ne želimo opomenuti nikoga i radi toga ne čuju istinu, vjeruju lažima i mnogi će provesti vječnost u paklu.

4. Ja vjerujem da je to vrlo važno da je upravo u ovoj prvoj poruci koju je Isus propovijedao sve to iznijeto upravo za nas.

Mnogi će se možda ljutiti da postavljamo pitanje, Zašto?

Je li to u redu da Kršćani griješe? Ugađa li to Bogu? Je li to u redu i zadovoljava li to Boga da imamo lažne učitelje koji zavode ljude? Zar je to u redu da ignoriramo ono što je Bog rekao u Svojoj Riječi i da vjerujemo i prakticiramo ljudske doktrine i da govorimo da je Bog tako rekao? Zar je to ispravno da ne tražimo izgubljene i da ne dajemo ljudima istinu koja ih može dovesti do spasenja i Spasitelja?  Ja mislim da to nije ispravno. Sam Bog na to kaže NE!.

5. Što je bolje? Istina ili laž – Grijeh ili pravednost? Spašen ili izgubljen? Stres, žalost, konfuzija ili mir, zadovoljstvo i sreća? Je li smrti dajemo prednost ili vječnome životu?

grijeh izaziva bol, patnju i nezadovoljstvo,

pravednost je temelj miru, sreći i slobodi od briga i duhovnih ili materijalnih oskudica,

grijeh i nepravda stvaraju ropstvo – a jedino Isus daje slobodu!

Radi toga je Isus propovijedao svoju poruku. Narod je bio bez ljubavi. Duboka je bila težnja i traženje ljubavi.

Svijet ne nudi ljubav. Religija ne nudi ljubav, također. Jedino ljubav Kristova izražava Božju ljubav.

6. To ne dolazi automatski. Primanje Krista i Božjeg mira ne uzima se kao uzimanje tablete.

To se prima vjerom i zatim učenjem. Učenjem u poslušnosti Božjoj riječi. Učenjem u dnevnom hodanju s Bogom. Iako spasenje dolazi odmah kada  grješnik uzvjeruje i pouzdaje se u Krista, mir  i radost dolaze vremenom dok vjernik raste u sazrijevanju.

Srce koje ljubi Boga, traži Boga. To mogu objasniti na slijedeći način: " Bio sam gladan istine i nisam se mogao zasititi Božje riječi." To je stav misli stvarnog Božjeg djeteta.  On se duhovno hrani riječju Božjom ... i bez nje osjeća boli duhovnog gladovanja.

Što preprodavači lažnih religija danas nude?

Materijalno blagostanje! Bogatstvo, zdravlje.

Emocionalnu atmosferu - pjevanje ponavljajućih napjeva koristeći muziku da emocionalno podignu ljude, zamjenjujući istiniti mir i radost nekim emocionalnim osjećajima koji ne mogu dugo trajati.

Oni ne nude ništa stvarno duhovno. Nećete čuti s njihove govornice poruku o pravednosti. Oni će govoriti pravila i zakone, ali odvojiti srce od toga da učine Krista središtem života.

Oni se ne nalaze u poslu pridobivanja duša za Krista, nego ih vuku za sobom i svojim pokretima i lažnim crkvama.

Oni se ne brinu za podizanje duhovnog standarda vjernika. Pretežno je njihov posao na skupljanju novca. Obično se nalaze oko Božjeg posla.

Oni nude zabavu umjesto Božjeg spasenja i  mira. Oni proizvode u ljudima dobar osjećaj dok uče svoje pogane doktrine.

Zaključak:

1. Ono što Isus ovdje govori izgleda konfuzno ako gledamo očima ovoga svijeta.

2. Isus otvara Božje kraljevstvo za:

Siromašne duhom

One koji tuguju

Krotke

Žedne i gladne pravednosti

Milosrdne

Koji su čista srca

Mirotvorce

Progonjene

One koji su grđeni i klevetani zbog Isusa

Ovih devet skupina ljudi su predviđeni da budu blagoslovljeni, da budu sretni, da budu blaženi.

Kako možete biti sretni ako ste ( pročitajte svaku od ovih devet skupina za sebe).

3. Vidite ... Bog nudi spasenje dušama. Razmislimo o tome za trenutak.

Mir i ispunjenje jedino dolaze od Boga. Nema nigdje drugdje. Izvan Boga mira nema.

Možete ugađati tijelu koliko god želite, ali neće biti zadovoljstva dok duša ne bude zadovoljna.

Religija ostavlja čovjeka da živi u laži. Ako hoće pošteno pogledati u svoju dušu vidjet će prazninu i ništavilo što se tamo nalazi.

Bog želi dati novu dušu ... pravednu, dušu koja može iskusiti puninu Boga.

4. Isus Krist nudi slobodu. Slobodu vašoj duši od krivice i kazne grijeha.

Slobodu od vaše grješne prirode koja je kao neman i tumor koji vas uništava iznutra.

5. Isus Krist vam nudi novi život! Novi duh! Mir i oproštenje i vječno zadovoljstvo. I ako to nije dosta... Isus nudi vječni život i nebo gdje je Bog prisutan za uvijek.

6. Dragi prijatelju jesi li ti uistinu spašen? Možeš li mi dati barem jedan dobar razlog radi čega se ne pouzdaješ u Isusa i ne primiš taj dar Božje milosti upravo sada?

Ti možeš imati Krista i vječnost a izgubiti smrt, pakao i kaznu za grijeh.

Ti možeš imati mir s Bogom Koji je stvorio tebe i našao za tebe istinitu neprolaznu svrhu i zadovoljstvo.

Kaži upravo sada DA, Isusu Kristu i dozvoli mu da te spasi i da ti da vječni život.