dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

„ Bijaše neki čovjek imenom Nikodem , farizej, član židovskoga Velikog vijeća. On noću dođe k Isusu te mu reče: 'Rabi, znamo da si od Boga došao kao učitelj, jer nitko ne može činiti čudesa koja ti činiš ako Bog nije s njim.' Odgovori mu Isus: 'Zaista, zaista, kažem ti, tko se odozgo ne rodi, taj ne može vidjeti kraljevstva Božjega." (Iv.3:1-3)

Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina, da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni." (Iv.3:16)

1. Pred nama je susret duše koja traži Božje kraljevstvo i Isusa Krista.

Zar susret čovjeka s Bogom ne predstavlja suštinu Evanđelja – Radosne vijesti i cilj našega života? Jesmo li to proživjeli, je li to i naše iskustvo?

Tajna Isusa Krista je spoj čovjeka s Bogom – našim nebeskim Ocem.

„ Spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima, po kojem nam se treba spasiti." (Dj.ap.4:12.)

2. Pogledajmo, kakav je bio taj čovjek, koji je noću tražio Isusa Krista.

Bio je član Velikog vijeća, utjecajan, pobožan i plemenit čovjek. Kasnije vidimo da je branio Isusa kada su ga drugi farizeji napadali: „ Reče im jedan od njih Nikodem, koji je prije došao k Isusu: ' Osuđuje li naš Zakon nekoga ako se prije ne sasluša i ne dozna što je učinio?" (Iv.7:50)

I kod Isusova pogreba susrećemo Nikodema: „ Dođe i Nikodem. To je onaj koji je prije k Isusu došao po noći. On donese smjesu od oko sto litara smirne  i aloje." (Iv.19:39). Vjerojatno je njegov susret s Isusom utjecao na kasnije događaje.

Biti religioznim, imati religiju, imati vjeru kao neko naslijeđe od roditelja ili nacije, još ne znači imati Boga.

Nisu svi farizeji bili licemjeri, kako se često misli. Nikodem, osoba inteligentnog mislioca koji traži Boga, došao je noću k Isusu. Kratko izražava svoje mišljenje s kojim nastupa, kao u ime i ostalih „ mi znamo", kaže on. Njegov nas primjer potiče da dođemo Kristu takvi kakvi jesmo, sa svim našim sumnjama, pitanjima i grijesima; iz noćne tame naše duše, dođimo k Svjetlu, k „Učitelju koji dolazi od Boga" kako Ga Nikodem naziva.

3. Isus Krist vidi duboko pitanje, što se sakriva pod pokrivalom riječi Nikodema u dubini njegova srca: „Njemu nije trebalo da mu tko dadne svjedočanstvo o čovjeku, jer je sam poznavao čovjekovu nutrinu." (Iv.2:25): to je pitanje o Kraljevstvu Božjem, i to ne u dogmatskom, otuđenom smislu, nego u praktičnom smislu. To je pitanje, kako vidjeti  Kraljevstvo Božje, ili kako uči u njega?

Što je to Kraljevstvo Božje? „Kraljevstvo se Božje ne sastoji u jelu i piću, nego u pravednosti, miru i radosti po Duhu Svetom." (Rimlj.14:17)

Kraljevstvo je Božje tamo gdje kraljuje Bog, pobjeđuje pravda, mir, ljubav, radost i čistoća. Zar to nije predmet traženja svakoga od nas, a posebno u godinama mladosti, kada je duša zahvaćena porivima ideala,heroizma, prema svemu uzvišenom, predivnom, kada mašta, slično opisu Turgenjeva o „plavetnom kraljevstvu"?

Kako možemo „vidjeti" Boga, savršeno Dobro, Istinu i Divotu? Kako se netko može približiti božanskoj prirodi, kako „uči" u kraljevstvo pravde, kako možemo biti sposobni tvoriti istinu, a ne samo davati odsjaj Istine? Kako možemo doseći Dobro i postati dobrima?

4. Na ta pitanja Isus vrlo jasno odgovara: „Treba se na novo roditi, roditi se od Boga. (Iv.3:3,5,7, 1:13) „Koji nisu rođeni ni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga."

„Tko god je rođen od Boga, ne počinja grijeha, jer sjeme Božje opstaje u njemu i ne može ostati u grijehu, jer je rođen od Boga."(I.Iv.3:9) „ I tko god ljubi od Boga je rođen i poznaje Boga." (I.Iv.4:7) „ Tko god vjeruje da je Isus Krist, rođen je od Boga." (I.Iv.5:1) „Jer sve što je od Boga rođeno pobjeđuje svijet." (I.Iv.5:4)

„ Znamo da ni jedan koji je rođen od Boga ne živi u grijehu, nego ga Rođeni od Boga čuva, i Zli ga ne može dohvatiti." (I.Iv.5:18)

Kakva je to radost da svaki, stari i mladi, koji iz iskustva zna svoju beznadnu – grešnu prirodu, može i čak je dužan doživjeti potpunu unutarnje preobraženje, nanovo se roditi, kao što je to Isus rekao Nikodemu.

5. Radi čega je potrebno to novo rođenje – drugo rođenje? Zar nam ne bi bilo dovoljno postepeno prirodno usavršavanje, pitaju se mnogi? Biblija nam jasno odgovara:

„ Jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave." (Rimlj.3:23)

„ Ja, naime, znam da nikakvo dobro ne stanuje u meni, to jest u mom tijelu. Zaista, htjeti dobro jest u mojoj moći, ali nije učiniti ga." Kaže apostol Pavao. (Rimlj.7:18)

„Može li Etiopljanin promijeniti kožu svoju? Ili leopard krzno svoje? A vi, možete li činiti dobro, navikli da zlo činite? (Jer.13:23,Ef.2:1-6)

Izvan Boga je čovjek duhovno mrtav. Je li moguće usavršavanjem, obrazovanjem, ili „duhovnom obnovom" učiniti mrtvaca živim?

Isus jesno kaže Nikodemu i nama: „ Tko se ne rodi od vode i Duha Svetoga, taj ne može uči u kraljevstvo nebesko. Što je rođeno od tijela, tijelo je; što je rođeno od Duha, duh je. Ne čudi se što ti rekoh : treba da se odozgo rodite." (Iv.3:5,6,7)

Kako je jednostavna životna istina opravdana u prirodi, povijesti, znanosti i našem životnom iskustvu. Poznati škotski znanstvenik, profesor prirodnih znanosti Henri Dramond napisao je cijelu knjigu u odnosu na ove stihove pod nazivom: „ Prirodni zakon u duhovnom svijetu." I znanost potvrđuje zakon prirode duha u zakonu biogenetike (živorođenja) : „sve se živo rađa od živoga „omne vivum ex vivo" Po pisanju Dramonda, u suštini postoje tri carstva:

1. Neorgansko carstvo- minerali, kamenje itd.

2. Organsko carstvo – raslinje, živa bića

3. Duhovno carstvo

Nema prijelaza iz nižeg carstva u više carstvo, nema ulaska, postoji samo silazak.

Čovjek sam ne može doseći carstvo duha. Ali, ono se u Osobi Isusa Krista, Koji je sišao s neba, svojom ljubavlju raširio svoje ruke i podiže čovjeka u viši, gornji svijet. To je ta radosna činjenica i Radosna vijest iskazana u Bibliji.

Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina, da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni." (Iv.3:16)

6. Možemo jasno vidjeti temeljitost Evanđelja, čija se otkrivanja ne osnivaju na pretpostavkama, nego na neposrednom promatranju i spoznaji djelovanja. Bog poziva čovjeka da istražuje, da ispituje, da se uvjeri:"Kušajte – ispitajte i vidite kako je dobar Bog, blago čovjeku koji se njemu utječe." (Ps.34:9)

Ili kako su iznosili učenici Kristovi: „ Što bijaše od početka, što smo čuli, što smo svojim očima vidjeli, što smo promatrali i što su naše ruke opipale o Riječi Života – da Život se očitovao, mi smo ga vidjeli i svjedočimo za nj, i navješćujemo vam Život vječni, koji bijaše kod Oca i koji se nama očitovao – što smo vidjeli i čuli, to navješćujemo i vama, da i vi imate s nama zajedništvo. A naše je zajedništvo s Ocem i Sinom njegovim Isusom Kristom." (I.Iv.1:1-3)

Navedeni 16.stih 3. Glave Evanđelja po Ivanu, predstavlja suštinu Blage – Radosne vijesti – Evanđelja. Potrebno ga je naučiti na pamet. Rezultat rođenja od vječnoga Boga je vječni život.

„ A milosni dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našemu." (Rimlj.6:23)

„ Zaista, zaista, kažem vam, tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima vječni život. On ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život." (Iv.5:24)