dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Tekst: Ivan 13:34,35

« Novu vam zapovijed dajem: Ljubite jedan drugoga; kao što sam ja ljubio vas, ljubite i vi jedan drugoga. Ako imadnete ljubavi jedan prema drugome, po tom će svi upoznati da ste moji učenici.»

Jedan od najjasnijih dokaza da smo uistinu učenici Isusa Krista je ljubav, koja se manifestira u svakodnevnom životu kojeg živimo. Ljubav, koju iskazujemo u svakodnevnom životu je dokaz da imamo Božanski život. Božja riječ kaže:

« Mi znamo da smo prešli iz smrti u život, jer ljubimo braću. Tko ne ljubi, ostaje u smrti.» ( I.Iv.3:14). « Tko ne ljubi svoga brata nije od Boga».(I.Iv.3:10). Jedna od oznaka učenika se vidi u njegovoj ljubavi prema drugima u Gospodu.

Ranije smo već poučeni o Božjoj ljubavi prema Njegovoj djeci, prema Njegovim učenicima i prema svim ljudima. Također smo naučili što to znači za učenika da ljubi Boga  i svoga Gospoda Isusa Krista. U toj lekciji istaknuli smo još jednu zapovijed Gospoda Isusa Krista prema svakoj nanovo rođenoj duši. To je Isusova želja da Isusovi učenici ispoljavaju njihovu ljubav prema Bogu, kroz ljubav jednoga prema drugome. To se postiže tako, kada Isusovi učenici prakticiraju poslušnost Božjoj riječi slijedeći Isusa Krista.

Ljubav, kako je trebamo razumjeti obuhvaća devet različitih značenja, iako u grčkom jeziku, to je sve korišteno u jednoj riječi jedino za Božju ljubav prema čovjeku i ljubav Njegovih sljedbenika prema Bogu i to kroz riječ Agape. Apostol Pavao objašnjava tu riječ za ljubav u I.Kor.13:4-7.  To će biti vrlo korisno za proučavanje da se podsjetimo našeg ranijeg proučavanja, koje korespondira s ovim. Kada mi upotrebljavamo riječ ljubav, tada se treba upotrijebiti sa slijedećim značenjem:

ljubav je strpljiva

ljubav je dobrostiva

ljubav ne zavidi

ljubav se ne hvasta

ljubav se ne oholi

ljubav ne traži svoje, ne razdražuje se

ljubav se raduje istini

ljubav sve ispričava, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi

ljubav nigda ne prestaje.

Izvor ljubavi

Biblija nam govori da ljubav dolazi od Boga. Bog je izvor svake istinite ljubavi. Kada se čovjek nanovo rodi, prima novi život i biva ispunjen Svetim Duhom, Bog mu daje sposobnost da ljubi Boga i ljubi druge ljude. Biblija nam govori da je Sam Bog Ljubav. Tako, kada primimo Isusa Krista u naše srce, primamo i dar ljubavi. Jer On je Ljubav. Biblija također govori da je Bog tako ljubio svijet, da je dao svoga jedinorođenoga Sina, da ni jedan koji u Njega vjeruje ne pogine nego da ima život vječni. Ljubav mora uvijek naći mogućnost ispoljavanja. Božja se ljubav ispoljava u Njegovom daru najdragocjenijega što je posjedovao, Njegovoga jedinoga Sina, za spasenje svijeta. Tako to uvijek mora biti i sa ljubavlju Isusovih sljedbenika. Ljubav prema Bogu se ispoljava davanjem sebe Bogu, poslušnošću i davanjem prvoga mjesta Bogu u svemu. Zatim, ljubavlju drugih umjesto sebe.

Učenik ne smije biti obeshrabren ako mu to uvijek ne uspije. Tako dugo dok je na zemlji, njegova stara priroda je uvijek s njim i želi postići pobjedu u njegovu životu. Hvala Bogu, Božja nam riječ kaže: da ako u svemu ne uspijevamo  kao što bismo trebali, i kada priznajemo naš grijeh Bogu ( našu neposlušnost Božjoj volji), Bog je vjeran i oprostiti će nam naš grijeh i očistiti nas od svake nepravde. Zahvaljujući Bogu možemo poći osvježeni i potvrditi: da smo više nego pobjednici njegovom snagom, zato što nas je ljubio i dao Sebe za nas.

Kada smo ispunjeni izvorom ljubavi, možemo razmišljati o:

Mjeri ljubavi za druge

Mjera naše ljubavi prema drugima je definirana mjerom naše ljubavi prema Bogu.

« Ako ljubimo jedan drugoga, Bog ostaje u nama, i Njegova je ljubav u nama savršena.» ( I.Iv.4:12). Kada ljubimo Boga punom mjerom, naša ljubav prema bližnjima će biti neograničena. Kako smo naučili ljubiti Boga, da stavljamo Njega na prvo mjesto, tako ćemo naučiti ljubiti bližnje i staviti ih na prvo mjesto ispred sebe.

Slijedeće dolazi:

Tok naše ljubavi prema bližnjima

Naravno, taj kontinuirani  tok ovisi o tome koliko smo ujedinjeni s Kristom. To ovisi o našem odnosu prema Kristu, preko Njegove prisutnosti, koja nas ispunjava u našem životu kroz Svetoga Duha, koji je u nama. Taj tok naše ljubavi prema bližnjima i  njegova kontinuiranost može biti moguća i postati stvarnost kroz Svetoga Duha. Kada smo podložni Njegovom učenju i utjecaju, ljubiti ćemo bližnje kao što je Gospod Isus ljubio nas.

Gospod Isus je rekao:

« Onaj koji je u meni i ja u njemu, donijeti će mnogo roda, jer bez mene ne možete činiti ništa.»

Na taj način, neprestani tok ljubavi prema drugim ljudima izvire iz neprestanog ostajanja u Kristu. Bez Njega, izostati će taj tok ljubavi prema drugima. Ljubav je ukupan zbroj svih rodova Svetoga Duha. Svi rodovi Svetoga Duha su pokriveni u ljubavi. To dolazi iz naše povezanosti s Kristom, ako dozvolimo njegovom Duhu da ima potpunu kontrolu u našem životu.

Gospod Isus nas svojim primjerom uči kako je tajna stalnog i punog toka ljubavi  u Njegovom životu bila radi stalne povezanosti s Ocem. Ponovno i ponovno On bi se povlačio u osamu, kako bi bio s Ocem. Isus je neprestano bio s Ocem. To tako uvijek treba biti i s Njegovim sljedbenicima – učenicima – Kršćanima, da budu povezani s Kristom. Trebamo biti u neprestanoj vezi s Isusom. To ne možemo učiniti, sve dok ne počnemo tako živjeti. Ne smije proći niti jedan dan a da ne mislimo o Isusu i da ne osjećamo Njegovu prisutnost. Trebamo imati određeno vrijeme za molitvu, za meditaciju i za čitanje Biblije. Život mora ispunjavati ljubav i pouzdanje u Gospoda Isusa sve naše vrijeme. U početku će to za nas, možda, biti napor da podredimo sebe Njemu, ali kasnije, ako Isusa neprestano slijedimo, to će postati mnogo lakše. Početi ćete više razmišljati o tome što je On rekao vama, nego li što ste vi rekli Njemu u vašoj molitvi, koja je često kod mnogih ispunjena samo traženjem. Vi ćete biti uvijek željni da uhvatite i najslabiji šapat Njegova glasa. Vi ćete biti spremni da donesete svaki vaš plan i namjeru pred Njega, prije nego li počnete nešto od toga činiti, ili prije nego to izložite vašem najboljem prijatelju. Vi ćete osjećati da ste član Njegova Tijela, da ste ovisni o Njemu kao Glavi da vas usmjerava i daje svu potrebnu snagu. Vi ćete početi čitati Njegovu volju u okolnostima vašega života. Vi ćete uvijek biti spremni prepoznati svakoga dana kakova su dobra djela pripremljena od Gospoda za vas da ih izvršavate i tako živite. U svim stvarima ćete imati određenu zajednicu s Isusom kroz vaš život. Na taj ćete način ostati u Njemu, a rezultat će biti neprestani tok vaše ljubavi  prema drugima.

A sada:

Kvaliteta naše ljubavi prema drugima

Potpuno bogatstvo naše ljubavi prema drugima, čemu nas Isus izazovno poziva, u ostajanju u Njemu, biti će nemoguća. Isus je rekao:

«Nitko ne može pokazati veće ljubavi od ove, da da svoj život za prijatelje svoje, što sam ja učinio». To je mjera kvalitete naše ljubavi prema drugima. To bi trebala biti kvaliteta naše ljubavi prema drugima. Ljubav Gospoda Isusa je bila takova, da je On stvarno umro za nas. To se ne dešava često da su učenici pozvani da umru u službi za druge. Ali to se neprestano ponavlja da smo pozvani da dajemo svoj život za druge. Da sagorijevamo za druge, da budemo potrošeni za druge. Iz toga zaključujemo da ljubav nije prije svega osjećanje, emocija ili čak prenemaganje – hinjenje. To je princip života. Princip života koji daje prednost drugima umjesto sebi; prije svega davanje najviše časti i prednosti Bogu, ljubeći Njega svim svojim srcem, a zatim, davanje prednosti drugima čak iznad nas samih. Biblija kaže:

« Ljubite svoga bližnjega kao samoga sebe»

Ljubiti sebe znači dati sebi prvo mjesto u svemu. Ljubiti bližnjega kao samoga sebe, znači, staviti bližnjega na prvo mjesto. Na taj način mi polažemo svoj život za drugoga.

Princip ljubavi je tako istaknut u Bogu, da to podrazumijeva potpuno davanje sebe – potpuno, bez obzira na vrijednost toga drugoga prema kome se ta ljubav iskazuje. Kada je Bog dao svoga Sina i kada je Bog to učinio, Bog je dao Sebe.

Na kraju razmislimo o tome:

Tko su ljudi prema kojima trebamo iskazati našu ljubav?

Prije svega se trebamo podsjetiti da je Bog tako ljubio svijet. To uključuje sve ljude. Njegov darovani život je bio takav da uključuje svakoga. Sve vrste ljudi i sve uvjete koje bi ljudi postavljali.  Bog je ljubio i dao svoga Sina da spasi sve te ljude. Učenici Isusa Krista su pozvani da slijede trag svoga Učitelja Gospoda Isusa Krista. Učenje i život Isusa Krista ne ostavlja u tom pogledu nikakve sumnje. Kristova ljubav je bila za prijatelje i neprijatelje, platio je cijenu za poznate i nepoznate, za one koji su ga ljubili, isto tako i za one koji ga nisu ljubili. Isus poziva svoje učenike – sljedbenike – Kršćane, da to isto čine. Isus nas poziva da ljubimo i svoje neprijatelje, da nosimo brige i dobre namjere prema onima koji su ispunjeni gorčinom prema nama, koji za nas pripremaju svaku vrstu zla. Blagoslovite one koji vas proklinju. One koji za vas imaju samo pogrdne riječi. One koji vas neprestano ogovaraju kada vas nema, i one koji vas grde kada ste prisutni. Ljubite one koji vam nanose štetu, vraćajte dobro za zlo. Ljubite i činite dobro onima koji vas mrze. Naša aktivnost treba pokazati kako smo stvarni u ljubavi, kao što su oni stvarni u mržnji. Biblija nam govori:

« Ne vračajte zlo za zlo, nego vračajte dobro za zlo». Prema onima koji nas progone i čine nam zlo trebamo iskazivati našu ljubav i moliti se za njih. Ne smijemo nikada postati nesposobni da ljubimo druge. Budi spreman ako je to potrebno, da opraštaš i opraštaš ponovno.

« Novu vam zapovijed dajem: Ljubite jedan drugoga; kao što sam ja ljubio vas. Ljubite i vi jedan drugoga.»