dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

"Čuli ste da je rečeno:' Ljubi svoga bližnjega i mrzi svoga neprijatelja!' A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje svoje, blagosivljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji na vas mrze, i molite se Bogu za one koji vas gone."( Karađić i engl. Biblija) ( Mat.5: 43-45).

U ovom stihu nam Gospodin Isus daje četiri načina kako da nadvladamo zlo:

da ljubimo naše neprijatelje,

da blagosivljamo one koji nas kunu

da činimo dobro onima koji nas mrze i

da molimo za one koji nas progone.

Apostol Pavao taj metod nadvladavanja zla objašnjava ovako:

" Ako je moguće  - koliko do vas stoji budite u miru sa svima! Ne osvećujte se, ljubljeni, sami, već to prepustite srđbi Božjoj, jer stoji pisano:' Osveta je moja – veli Gospodin – ja ću je vratiti.' Naprotiv, ' ako je tvoj neprijatelj gladan nahrani ga; ako je žedan, napoj ga! Postupajući tako, skupit ćeš razbuktjelu žeravicu na njegovu glavu.' Ne dopusti da te svlada zlo, već zlo svladaj s dobrim." (Rimlj.12:18-21).

To je staza Božje ljubavi, ljubavi koja nikada ne prestaje. Isus, naš najveći primjer pobjeđuje svako zlo svojim dobrovoljnim raspećem i probijenim rukama na križu. Nasuprot ekstremne okrutnosti dolazi vrhunac pobjede. Neprijatelji su bili potpuno posramljeni. Mržnja je bila omamljena i izrugivanje ušutkano. Kristova jednostavna molitva na križu: " Oče , oprosti im jer ne znaju što čine!" (Lk.23:34), prevladala je vrata pakla.

Mnogi vjernici su osjetili u svom osobnom životu veliku radost, kada su mogli onima, koji su im se rugali ili ih progonili radi njihove vjere u Isusa Krista, učiniti dobro i kada su im oprostili.

To je Božji put. U momentu dođe odgovor: «Učini dobro onome tko te mrzi, moli se za onoga tko pljuje po tebi... Tada radost i ushićenje ispunjava srce, čuo sam glas sa neba, našao sam Božji put. Moja mržnja me napustila, moje misli su se promijenile, ja mogu samo moliti tu osobu da mi oprosti što sam se naljutio».

Ljubav izgoni strah

" U ljubavi nema straha; naprotiv, savršena ljubav isključuje strah, jer strah pretpostavlja kaznu." (I.Iv. 4:18)

Jednoga dana, dok je Isus učio ljude, Književnici i Farizeji su doveli Isusu ženu koju su uhvatili u preljubi. Dok je ona tamo stajala usred mnoštva ljudi, Farizeji su kazali Isusu:

" Učitelju, ova je žena uhvaćena u samom činu preljuba. Mojsije nam je u Zakonu naredio da takve žene kamenujemo. A ti što veliš?" (Iv.8:4-5)

Kakav je strah stisnuo srce te žene kada je ona čula riječi " treba je kamenovati". Njen čitavi život je bio pred njom kada je mislila o kamenju koje će letjeti nad njenom glavom dok ne umre. Sve oči prisutnih, kao i njene, bile su usmjerene na Isusa. Hoće li Njegove riječi donijeti smrt ili život? Isus se sagnuo i počeo nešto pisati po tlu. Kako su ga ustrajno pitali, Isus se uspravio prema tužiteljima i rekao: " Tko je od vas bez grijeha, neka prvi baci kamen na nju!" (Iv.8:7).

Kada su gnjevni tužitelji čuli te riječi, preispitujući svoju savjest, počeše izlaziti jedan po jedan, počevši od najstarijih, dok nije ostala sama žena na toj sceni sa Isusom.

Tišina je ispunila zrak. Zar je mogla vjerovati da je slobodna? "Tada se Isus uspravi pa je upita: 'Ženo gdje su? Nitko te ne osudi?' 'Nitko, Gospodine', odgovori ona. ' Ni ja te  - reče Isus – ne osuđujem. Idi i od sada ne griješi više." ( Iv.8:10-11).

Toga dana, savršena ljubav je isključila strah. A ta ista ljubav je " izlivena u našim srcima" (Rimlj.5:5). Isus nije došao da nas optuži, nego da nas spasi. Isus nije došao da nas sudi, nego da nas brani. Isus nije došao da nas kazni, nego da nas opravda.

Isto kao sa ovom ženom, Isus je došao da nas oslobodi od straha smrti, straha srama, straha od ljudi koji nas optužuju. Kao svojoj djeci, Bog nam nije dao duh straha, već duh ljubavi.

Božja ljubav je strpljiva i dobrostiva, nije ohola ili arogantna, ta ljubav ne zavidi. Božja ljubav nije nepristojna, ne traži svoje i ne razdražuje se, ne misli na zlo.

Božja ljubav ne viče kada padamo ili gubimo, već se raduje kada napredujemo. Božja ljubav sve ispričava, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. Božja ljubav nikada ne prestaje. Božja ljubav isključuje svaki strah koji bismo mogli iskusiti.

Ljubav pobjeđuje

" A mi smo upoznali ljubav koju Bog ima u nama, i vjerovali u nju. Bog je ljubav; tko ostaje u ljubavi, ostaje u Bogu i Bog u njemu. U ovome je njegova ljubav u odnosu na nas dosegla vrhunac da smo već sad sigurni u pogledu Sudnjega dana, jer kakav je on, takvi smo i mi u ovome svijetu." (I.Iv. 4: 16-17).

Ima jedna vječna činjenica, koja će za uvijek promijeniti vaš život, a to je da je Bog ljubav. Tako bogata, tako sveobuhvatna, tako sadržajna istina, da je Bog u Kristu pobjedio sav grijeh, sve bolesti, sotonu i smrt svojom ljubavlju iskazanom na križu.

" U ovome se sastoji ljubav: nismo mi ljubili Boga, nego je on ljubio nas i poslao Sina svoga kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe." (I.Iv. 4:10).

Sve što mi sada trebamo učiniti je da prihvatimo Božju ljubav i živimo u toj ljubavi, i kada to učinimo, postati ćemo više nego pobjednici.

Pavao izjavljuje:

" Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač?  Zbog tebe stoji – stoji pisano – ubijaju nas cijeli dan; drže nas kao ovce određene za klanje. Ali u svemu ovom sjajno pobjeđujemo po onome koji nas je ljubio. Siguran sam da nas neće ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, ni bilo koje drugo stvorenje moći rastaviti od ljubavi Božje, koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.""(Rimlj. 8:35-39).

Apostol Ivan nas podsjeća: " Savršena ljubav isključuje strah" (I.Iv.4:18), kao što isključuje krivicu i sramotu.

Salamun govori: " Ljubav pokriva sve pogreške." (Izreke 10:12). Ljubav je nešto što pobijeđuje sve.

Ta ljubav, Božja ljubav, je vaš odgovor na sve životne probleme. " Jer je Bog tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina, da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, nego da ima život vječni." (Iv.3:16).

Božja ljubav je poslana da vas spasi, da vam pomogne, da vas oslobodi. Bog je poslao Isusa da vas blagoslovi.

" Najprije je vama Bog podigao i poslao Slugu svoga da vas blagoslovi – da se svaki pojedini od vas obrati od svoje zloće." (Dj.ap. 3:26).

Apostol Jakov govori: " Svaki dobar dar, svaki savršen poklon dolazi odozgo, od Stvoritelja zvijezda, u koga nema ni promjene, ni zasjenjenja zbog mijene." (Jak. 1:17).

Suština Boga je ljubav, suština ljubavi je davanje, a suština davanja je žrtva. Sve troje se vidi u Isusu i u tome što je On učinio za nas. Radi križa Isus za uvijek dokazuje da ljubav nikada ne prestaje.

Radi toga smo vi i ja kao vjernici više nego pobjednici, jer u Njegovoj ljubavi nikada ne možemo ništa izgubiti