dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

"Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna – radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše.” (Iz.53:5).

“ Ovo je uputio Izraelovim sinovima, navješćujući im kao radosnu vijest spasenje po Isusu Kristu, koji je gospodar svega.” (Dj.ap.10:36).

“ Koji bi predan zbog naših grijeha i koji uskrsnu radi našeg opravdanja. Dakle, opravdani vjerom u miru smo s Bogom po našem Gospodinu Isusu Kristu, po komu smo i pristupili vjerom k ovoj milosti u kojoj se nalazimo i kojom se ponosimo, oslonjeni na nadu u slavu Božju.” Rimlj. 4:25, 5: 1-2).

“Jer Bog odluči u njemu nastaniti svu Puninu, i po njemu pomiriti za nj sve što je na zemlji ili na nebu, uspostavljajući mir krvlju njegova križa.” (Kološ.2:19,20).

“ On je, naime, naš jedini mir, on koji od obadvaju naroda učini jedan tim što pregradu koja ih je rastavljala – neprijateljstvo – sruši u svome tijelu, tim što uništi Zakon zapovijedi s njegovim odredbama, da od dvaju naroda stvori, u sebi, jednoga novoga čovjeka, tvoreći mir, i da oba u jednome tijelu pomiri s Bogom po križu – ubivši u sebi neprijateljstvo. On je došao da navijesti mir vama koji bijaste daleko i mir onima koji su bili blizu: po njemu, naime, jedni i drugi imamo pristup k Ocu u jednome Duhu.” (Ef.2: 14-18).

" I neka u vašim srcima vlada mir Kristov, na koji ste i pozvani u jednome tijelu! Budite i zahvalni!" (Kol.3:15).

Evanđelje nas uči da čovjek može živjeti radosnim i pobjedonosnim životom i radi toga biti sretan. Kada Evanđelje ne bi bilo osvjedočeno u životima tako velikog broja ljudi, ono bi davno otišlo s pozornice čovječanstva kao i milijuni mnogih drugih knjiga, koje su se pojavljivale prije ili kasnije kao best-seleri. Da Evanđelje nema tu posebnost nitko više na njega ne bi obraćao svoju pažnju. Ali, unatoč svim kritikama, progonstvima, paljenjima i ubijanjima ljudi koji ga prihvaćaju, Evanđelje ostaje i uvijek je skrovište božanskog otkrića, spasavajuća knjiga. Evanđelje će uvijek biti najrasprostranjenija knjiga na svijetu.
Evanđelje ući da je najveći poriv duše čovjeka njegova unutarnja potreba za mirom. Mir - mir s Bogom, s bližnjim i sa samim sobom.
Bog, u kojega mi vjerujemo je Bog mira. Biblija nas ući: " Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni." (Iz.9:5)
"Mir vam dajem!"-  kazao je Gospodin Isus svojim učenicima.
Plod Svetoga Duha je, prije svega, mir.
Zemlje, koje ne priznaju Isusa Krista kao Boga mira neprestano se bore među sobno. Porodice koje ne priznaju Isusa Krista kao Kneza mira neprestano su u zavadi - samo pogledajmo oko sebe. Čak i u crkvama, gdje nema mjesta djelovanju Svetoga Duha nastaju nemiri i dijeljenja.  Drukčije i ne može biti.
Bez Gospodina - bez Kneza mira nikada dostignuti potrebni mir. Kako može zlo, gordo, ne nanovo rođeno i neočišćeno srce tvoriti istiniti mir. To je nemoguće.
Ali, stvarni, nanovo rođeni, djete Božje, koji živi i ostaje u vjeri, pozvani su da budu nosioci mira i da tvore mir.
Gospodin Isus je rekao u velikoj Propovjedi na gori, u tom nebeskom Ustavu: " Blago mirotvorcima,  jer će se zvati sinovi Božji." (Mat. 5:9).
Apostol Pavao je zapisao: " Gledajte da imate mir sa svima." (Hebr.12:14).

Što je potrebno vjerniku da bi Božji mir uvijek prebivao u njegovom srcu? 

Što je potrebno, kako mir Božji ne bi bio, samo kao ptica, koja uleti slučajno kroz otvoreni prozor?
Da bi Božji mir neprestano ispunjavao srce i život čovjeka, treba ispuniti vrlo važan uvjet. Mir treba da "vlada" u srcu vjernika.
Mir treba zahvatiti, zagospodariti srcem, da kraljuje u njemu, da bude gospodar srca i života vjernika. Takvog mira u srcu vjernika se Sotona boji kao ognja. Takav mir otvara vjerniku vrata u nebo kada se Bogu moli. Mi smo se već uvjerili da se naš neprijatelj, Sotona, nas ne boji, ali se on jako boji Krista - Kneza mira, kada je u našem srcu. Zato je za nas najbolja zaštita u borbi protiv Sotone, ako nas ispunjava Isus Krist.
Naša zaštita protiv Sotone je sloboda i hrabrost što je dobivamo od Boga. Onako, kako je Bog govorio Jošui: " Nisam li ti zapovjedio:' odvaži se i budi hrabar? Ne boj se i ne strahuj, jer kuda god pođeš, s tobom je Jahve, Bog tvoj." (Još.1:9).
Sloboda i hrabrost vjernika, to je granit o koji Sotona lomi zube.
Sotona napada naša slaba mjesta. Zar će on sablazniti kršćanina da ubije čovjeka?  On zna da vjernik neće prihvatiti takvo iskušenje i da od toga neće biti ništa - da to "ne pije vodu", kako ljudi kažu. On se ne trudi da nas, možda,  uvede u pijanstvo, razvrat ili teški kriminal. Ali, Sotona zna naša slaba mjesta. On zna kojem smo grijehu mi, najviše naklonjeni, i upravo s tim nam on dolazi. Možda su to male laži, klevete, ogovaranja, uzimanje onoga što nama ne pripada u različitim oblicima, kao što je vrijeme, razne tjelesne želje za onim što drugi imaju ili nam reklame nude i td.
Sotaona nije mogao iskušati Josipa u domu Putifarovu u Starom Zavjetu. To je vrlo interesantna priča opisana u Knjizi Postanka 39. poglavlju. Sotona je brzo uvidio kako Josip živi s Bogom. Josip je stavio mir s Bogom na prvo mjesto i zato održao pobjedu.
Pogledajmo kako nas ohrabruje prorok Izaija: " Tvrd grad mi imamo: za obranu nam On podiže zidove i predziđa. Otvorite vrata! Nek uđe narod pravedni koji čuva vjernost, čiji je značaj čvrst, koji čuva mir jer se u te uzda. Uzdajte se u Jahvu dovijeka, jer Jahve je Stijena vječna." (Iz. 26:1-4).
Svaki vjernik, koji želi imati nenarušeni mir s Bogom treba biti tvrd i nekompromisan sa svakim oblikom grijeha. Ako vjernik opravdava jedan ili drugi grijeh, ma kako na izgled bio malen, a zapravo niti nema tzv. malenih grijeha, on se neće nikada izbaviti od takvih grijeha.
Mnogi kršćani ne osjećaju radost oproštenja grijeha zato što se mole riječima: " Gospode, ako sam grješan - oprosti mi, ako sam koga uvrijedio" , i tako: ako, ako, ako, i u tom "ako" se krije uzrok zašto Bog ne oprašta.
Trebamo se moliti: " Gospode, otvori mi oči, da bi ja vidio moje grijehe i dozvoli mome srcu da ima želju da se izbavi od njih, da molimo za oproštenje svakog pojedinačnog grijeha što smo učinili, čak i u neznanju.
Neki nazivaju svoje grijehe propustima ili slabostima, samo da ih ne nazovu pravim imenom. Oni se mole: " Gospode oprosti nam - umjesto da kažu meni, propuste i slabosti". I konačno, milostivi Bog odgovara na tu molitvu, oprašta slabosti i propuste, a grijesi ostaju ne oprošteni. U takvom srcu nema pomirenja i trajnog mira s Bogom. U takvom srcu mir Božji ne može da vlada.
Ne zaboravima, da nisu pravedni oni koji nikada ne griješe, već ti koji ne mogu živjeti u grijehu, koji neprestano teže k svetosti, priznanju i primanju mira u srce.
U posljednjem poglavlju Biblije u Knjizi Otkrivenja 22:11-12  nam se govori:
" Neka pravednik i dalje živi pravedno; neka se sveti i dalje posvećuje! Pazi! Dolazim uskoro i sa sobom nosim plaću da svakome platim prema njegovu djelu."

Zaključak:

Samo silom Isusa Krista sposobni smo pobijediti grijeh i oduprijeti se svakom iskušenju. " Sve mogu u Isusu Kristu koji mi moć daje!" rekao je apostol Pavao (Filiplj.4:13). Ili, kako kaže apostol Jakov: " Oduprite se đavlu, pa će pobjeći od vas." (Jak.4:7)
Zapamtimo, kada nam Bog zapovijeda da budemo slobodni i hrabri u borbi s grijehom, to znači, da je Bog spreman doći nam u pomoć i održati željenu pobjedu.
Kada mi u miru s Bogom služimo Bogu mira - tada će Božji mir vladati u našim srcima, a sav naš život, slično magnetskoj igli što se okreće prema polu, težiti će k miru sa svim ljudima.