dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

" Evo dolaze dani - riječ je Jahvina - kad ću s domom Izraelovim i domom Judinim sklopiti Novi savez. Ne Savez kakav sam sklopio s ocima njihovim u dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske, Savez što ga oni razvrgoše premda sam ja gospodar njihov - riječ je Jahvina. Nego, ovo je Savez što ću ga sklopiti s domom Izraelovim poslije onih dana - riječ je Jahvina: Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj. I neće više učiti drug druga ni brat brata govoreći: ' Spoznajte Jahvu!' nego će me poznavati, i malo i veloko - riječ je Jahvina - jer ću oprostiti bezakonje njihovo i grijeha se njihovih neću više spominjati." (Jerem. 31:31-34).

" Pronikni me svega, Bože, srce mi upoznaj, iskušaj me i upoznaj misli moje; pogledaj, ne idem li putem pogubnim, i povedi me putem vječnim!" (Ps. 139:23-24).

Može li se ovo ticati i odnositi na svakoga od nas?

Postoje danas barem tri skupine ljudi:

-  prvi nisu uopće zainteresirani za pojedinu stvar, dolaze do nje, uočavaju je, ali odmah odlaze nezainteresirani. Kao da je to daleko od njih i njih ne zanima.
-  drugi su zainteresirani kao promatrači. Mogu biti i vrlo pažljivi promatraći, da čak podržavaju neku stvar i bore se za nju, kao publika na nekom igralištu, ali to se još uvijek njih osobno ne tiče niti u materijalnom a niti u duhovnom smislu. Kada dolazi do bilo koje točke ili momenta da to oduzima nešto od njih ili njihovog ili utjecalo na njihove principe ili planove, ne žele se s tim poistovjetiti. Žele da njihova osobnost bude nezavisna od toga.
-  treća skupina, upravo prihvaća to kao da se baš o njima radi, sebe osjećaju u tome ili kao dio te stvari ili tog pitanja.

Kuda nas vodi ovaj tekst?

Kada mislimo o ovom tekstu iz Svetoga Pisma, imamo osječaj kao da ulazimo u rengenski laboratorij, gdje se sve vidi, sve je prozirno, ne može se ništa sakriti. Možemo li si predstaviti tu sliku?
Možeš li sebe uključiti u tu situaciju. I ti i ja se nalazimo pod budnim Božjim okom, koje vidi sve i svakoga.

Što nas može udaljiti od takvog proživljavanja ove situacije i našeg osjećaja da smo uključeni?

" Daleko je Jahve od opakih, a uslišava molitvu pravednih." (Izreke 15:29).
" Ne, nije ruka Jahvina prekratka da spasi, niti mu je uho otvrdlo da ne bi čuo, nego su opačine vaše jaz otvorile između vas i Boga vašega. Vaši su grijesi lice njegovo zastrli, i on vas više ne sluša." (Iz. 59:1-2).

Je li to tako bitno da stvarno vidimo i budemo suočeni s našim pravim stanjem, duboko u najdubljoj tajnosti našega bića?

" Na svoja sam usta njega zvao, jezikom ga hvalio. Da sam u srcu na zlo mislio, ne bi me uslišio Gospod. No Bog me uslišio: obazro se na glas molitve moje. Blagoslovljen Bog koji mi molitvu ne odbi, naklonosti ne odvrati od mene!" (Ps.66:17-20).
Vidimo ovdje: radi se o čovjeku koji je ustima zvao Boga, jezikom ga hvalio. Ali, priznaje: da je u srcu na zlo mislio, ne bi ga uslišio Gospod.

Zašto je to bitno da naše unutarnje biće bude isprvano pred Bogom?

Pogledajmo šta kaže naš Spasitelj - Gospod Isus Krist:
" Također je govorio: 'Ono što izlazi iz čovjeka, to onečisti čovjeka, jer iz nutrine, iz ljudskog srca, izlaze: zle misli, razne vrste bluda, krađe, umorstva, preljuba, lakomstva, opačine; lukavstvo, razuzdanost, zavist; psovka, oholost, bezumlje. Sva ta zla izlaze iznutra i onečiste čovjeka." (Mk.7:20-23).

Može li biti različito unutarnje stanje od našega vanjskog stanja?

Gospodin Isus je to najbolje objasnio:
" Ovaj me narod štuje usnama, a srce mu je daleko od mene. Uzalud misli da me štuje dok naučava kao moju nauku zapovijedi ljudske!" ( Mat.15:8).

Poznaju li nas drugi ljudi oko nas onakve kakvi stvarno jesmo u svom srcu? Poznajemo li mi sami sebe u odnosu na stvarnu Božju normu i kriterije?

Tko nas može stvarno proniknuti onakve kakvi jesmo?
" Podmuklije od svega je srce. Jedva popravljivo, tko da ga pronikne?
Ja, Jahve, istražujem srca i ispitujem bubrege, da bih dao svakom po njegovu vladanju, prema plodu ruku njegovih." (Jer. 17: 9-10).
" A onaj koji ispituje srca zna koja je želja Duha; zna da u skladu s voljom Božjom posreduje za svete." ( Rimlj. 8:27).

Dolazimo li pred Boga u našoj molitvi kao David u Psalmu - sa željom:

- da me Bog svega pronikne
- da upozna moje srce, da bude otkriveno pred njim, da ga očisti,
- da me iskuša u praktičnom životu moje vjere i pouzdanja u njega
- da upozna moje misli
- da pogleda ne idem li pogubnim putem
- da me povede putem vječnim

Bog to želi: da nas upozna, da nas očisti i oslobodi od grijeha. Želimo li to?

" Ako priznajemo svoje grijehe, vjeran je on i pravedan: oprostit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravednosti." (I.Iv.1:9).
" Nauči me da vršim volju tvoju, jer ti si Bog moj. Duh tvoj dobri nek me po ravnu putu vodi!" (Ps. 143:10).

Vidimo, kakvo nam Bog obećanje daje:

" Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas! Izvadit ću iz tjela vašega srce kameno i dat ću vam srce od mesa. Duh svoj udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe." (Ezek. 36:26-27).
Vidimo li ovdje ovaj operacijski zahvat kojega Bog provodi u srcu čovjeka. Tu se radi o transplantaciji srca. Umjesto starog srca dolazi novo. Umjesto duha ovoga svijeta i sotone dolazi Duh Božji. Kakva je svrha ulaska Božjeg Duha u naša srca: - da hodimo po Božjim zakonima i da čuvamo i vršimo Božje naredbe.
Tu operaciju Bog osobno provodi na svakom pojedincu. Je li se to dogodilo kod tebe? Želiš li to ako nije?

Kroz čitavu povijest vidimo Božju ponudu upućenu ljudima

" A ovom narodu reci: ' Ovako govori Jahve: Evo stavljam pred vas put života i put smrti." (Jer.21:8).
A Gospod Isus poziva:
" " Uđite na uska vrata, jer široka vrata i prostran put vode u propast, i mnogo ih je koji idu njim. Kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u život, i malo ih je koji ga nalaze!" (Mat. 7:13-14).

A kada se sada odlučujete, što da izaberete, Gospod Isus vam pomaže kod odluke:
" Što koristi čovjeku ako dobije sav svijet, a izgubi svoj život? Što li može dati čovjek kao otkupninu za svoj život?