dipl. teol Miloš Komanović

Rođen sam 1956. g. u Bosanskom Šamcu u BiH. Po religioznoj pozadini moj otac je bio iz pravoslavne, a majka iz rimokatoličke vjere. Međutim, oni nisu prakticirali svoju vjeru, a moje odrastanje se odvijalo u susjedstvu koje je bilo pretežno muslimansko. Godine 1968. s roditeljima dolazim u Sisak, gdje nastavljam ići u šesti razred osnovne škole. Kad mi je bilo šesnaest godina zainteresirao sam se za istočnjačke borilačke vještine pa sam počeo intenzivno trenirati karate. Uz to su me vrlo privlačile istočna filozofija i religija. Čitao sam indijske Upanišade, konzultirao se s kineskim I Chingom, vježbao Tai Chi, a onda svladao osnove astrologije te se posvetio izradi horoskopa. U međuvremenu sam se oženio te sa suprugom Slavicom dobio kćer i sina. Pred kraj ovog perioda zainteresirao sam se i za »zapadne« religije kao što su judaizam, kršćanstvo i islam. Čitao sam Qur'an, dijelove Talmuda i Bibliju.

Moje čitanje kroz Bibliju započeo sam u jesen 1987. i završio u jesen 1990. Vjerovao sam da je to Božja knjiga i da je istinita, ali meni osobno ništa nije govorila, a ja sam imao svoja tumačenja i mišljenje o tome.

Posebice na stranicama Novoga zavjeta nisam razumio problem grijeha. Najprije osobno nisam mogao prihvatiti da sam grješnik za koga bi netko morao umrijeti da bi bio spašen. Pred kraj tog čitanja našao sam knjigu jednoga baptističkog pastora koja je tumačila biblijsku knjigu Djela apostolskih. Iznenada je pred mojim očima Biblija postala živa i počela mi je govoriti na izravan način kao nikad prije. Bio sam uznemiren kad sam shvatio da Biblija gleda na ljude kao na grješnike te otkriva Božju svetost i njegovo rješenje za problem grijeha. Potom sam dana 15. siječnja 1991. u ranim večernjim satima uzvjerovao u Isusa. Sveti Duh me je uvjerio da sam grješnik i iskusio sam strah Gospodnji. Uskoro sam primijetio da je moja nutrina oprana. Prije toga sam, iako religiozan, na trenutke strašno proklinjao, psovao i hulio Božje i Isusovo ime. Isus je jednostavno izbacio to iz mene. Pušio sam oko osam godina do tada, a nakon dva mjeseca osjetio sam veliku mučninu od cigarete te sam molio Gospodina da me oslobodi od toga. Nakon molitve nikad više nisam ni poželio, a ni zapalio cigaretu. Tako sam postao kršćanin, učenik Isusa Krista. Shvatio sam značenje spasenja po milosti, a ne po djelima. Duh Sveti me sada vodi i uči da razumijem Bibliju sve više i da živim nov život u Isusu Kristu. Isus je rekao u Ivanu 8,31-32: »Ako ustrajete u mojoj nauci onda ste moji učenici, upoznat ćete istinu a istina će vas osloboditi. « Odmah po obraćenju dobio sam veliku želju govoriti svojim prijateljima o Isusu, ali sam kod većine naišao na otpor. Ubrzo sam došao do doticaja sa Baptističkom crkvom u Sisku u kojoj mi se pružila prilika polaziti na biblijska predavanja sadašnjih profesora TBA. Ispočetka mi je bilo važno steći biblijsko znanje kako bih mogao parirati svojim poznanicima koji su se protivili evanđelju, ali sam sve više, kako sam počeo služiti u crkvi i radu s mladima, uvidio potrebu za učenjem sa svrhom službe u zajednici. Bog mi je preko TBA pružio potrebno teološko obrazovanje u mjestu služenja i to smatram njegovim darom. Sada služim kao pastor u BC »Betel« Sisak. (M. Komanović)Autor: dipl. teol Miloš Komanović

Molitva Gospodstva


Kada čujemo božju poruku i poziv na pokajanje i vjeru i Duh Sveti nas osvjedoči u Istinu Božje Riječi, mi prelazimo, odnosno bivamo istrgnuti iz vlasti tame i preneseni u kraljevstvo Božjega sina kako to kaže apostol Pavao u poslanici Kološanima 1:13. Ako smo se iskreno suočili sa istinom svetoga Pisma postali smo nanovo rođeno dijete Božje, ili kako je to Ivan izrekao ''a svima koji ga primiše Bog dade vlast da postanu djeca Božja'' Iv.1:12. O kakvoj se vlasti radi? Ponovno se valja podsjetiti da je Bog stvorio čovjeka na zemlji sa svrhom da vlada i upravlja zemaljskim životom u njegovo ime.(Post 1:26) Ljudska vrsta u cjelini je izgubila tu vlast prevarom Sotone, ali Bog i dalje drži čovjeka odgovornim za sve što se dešava na zemlji. Ovo je osnova za sud Božji koji će svakom čovjeku dati prema njegovim djelima uči nas apostol Pavao u Rim.2:6. Budući smo svi sagriješili i srce ljudi postalo pokvareno jednostavna je istina da će svaki čovjek biti osuđen osim ako se ne pokaje i ne prihvati Kristovu prolivenu krv za oproštenje grijeha i tako bude spašen od nadolazećeg suda. Ali koja je svrha spasenja i povratka Bogu? Ovo nažalost previđa velika većina kršćana. Svrha je obnova Božje vladavine na zemlji preko čovjeka koji se sada vratio pod njegov autoritet. Jedna od najraširenijih zabluda mnogih kršćana jest krivo poimanje vlasti ili autoriteta. Ljudi žele spasenje od pakla ali se ne žele podložiti Bogu kao Gospodaru, nego često i dalje smatraju slobodom činiti stvari i živjeti po svojoj volji. Da bi naša molitva bila efektivna pitanje vlasti je ključno.


Kada je onaj stotnik koji je imao bolesnog slugu zamolio Isusa da ga ozdravi, a Isus odgovorio doći ću i izliječiti ga, što je on odgovorio? ''Gospodine nisam dostojan da uđeš pod moj krov nego samo reci riječ i ozdravit će sluga moj'' čitamo to u Mt.8:8. Odakle njemu ovakvo shvaćanje? On je, kako sam kaže podložnik višem autoritetu a pod sobom ima vojnike koji su pod njegovim autoritetom, te jednome kaže idi i on ide drugome dođi i on dođe. On je vrlo jasno prepoznao Isusa koji je od Boga došao i koji je bio pod apsolutnim autoritetom i vlasti Božjom i smatrao je sasvim dostatno da Isus kaže riječ i sluga će ozdraviti. I bio je u pravu. Isus zaključuje ''zaista kažem vam tolike vjere ne nađoh ni u koga u Izraelu.'' Mt.8:10. Da bi naše molitve bile na Isusovoj liniji on nas uči u Ivan 15:7 ''ako ostanete u meni i ako moje riječi ostanu u vama tražite što god hoćete i bit će vam'' i dalje ''ostat ćete u mojoj ljubavi ako budete vršili moje zapovjedi'' Dakle da bi naša molitva imala duhovnu snagu i autoritet potrebno je da i sami budemo podložni višem autoritetu odnosno Bogu jer u tome leži pouzdanje i sigurnost da će nas Bog čuti i uslišati. U 1.Iv.3:21-22 čitamo: ''ljubljeni ako nas savjest ne osuđuje, imamo sinovsko pouzdanje u Boga I što god ga zamolimo primamo od njega jer vršimo njegove zapovjedi i činimo što je njemu ugodno''


Dakle ovdje ne govorimo o spasenju koje je milošću bez naših djela, nego govorimo o spašenoj osobi čija je sada zadaća provođenje Božje vlasti na zemlji a glavni način na koji je Bog odredio da se te stvari odvijaju je Molitva. U tu svrhu postoje različiti obrasci molitve koji nam mogu pomoći da na dnevnoj osnovi dolazimo pred Boga moleći ovu molitvu, često nazvanu molitva Gospodstva. To će biti naše svakodnevno učeničko predanje Bogu. Dakle da bismo bili efikasni u provođenju Božje vlasti na zemlji sami se trebamo dati pod Božju vlast kako je to stotnik lijepo izrazio. Evo primjera molitve koju možete moliti povremeno da biste se utvrđivali u ovoj poziciji vlasti. Možete moliti ovako: '' Gospodine Isuse, ja priznajem da te trebam. Prihvaćam te kao mog Spasitelja, Otkupitelja, Gospoda i Osloboditelja. Pozivam te u svoj život kao Gospodara:

mog duha – mojih molitvi, slavljenja i duhovnog razumijevanja

mog uma – mojih misli, snova i sjećanja, mojih emocija – svih mojih osjećaja i emocionalnih reakcija moje volje – svih mojih odluka i namjera, mog tijela – mojih očiju i svega što gledam ,mojih ušiju i svega što slušam, mojih usta i svega što ulazi i izlazi iz njih moje spolnosti i svih mojih tjelesnih aktivnosti.


Budi Gospodar svih mojih odnosa s drugima, prošlih sadašnjih i budućih. Gospodine Isuse pošalji svoga Duha da zauzme svoje punopravno mjesto u svim ovim područjima mog života.

Hvala ti za tvoju krv koja je prolivena da bih mogao biti slobodan. Amen'' Proces u kojem Bogu predajemo svako područje našega života biblijskom rječnikom se zove posvećenje. Kako to praktično činimo obično nam nitko nije rekao. A upravo molitva je način na koji Bogu predajemo naše misli i volju a time i cijelo naše biće koje onda dolazi pod njegovu kontrolu. Povremeno u svome jutarnjem molitvenom vremenu, molitvi tajne klijeti, običavam izmoliti skraćenu verziju molitve Gospodstva koja glasi: ''Dragi nebeski Oče i danas ti vladaj u mojem biću, u mojemu duhu, duši i tijelu, u mojim mislima, osjećajima i odlukama, ti vladaj u meni da bih ja mogao vladati u tvoje ime na zemlji, nad grijehom, nad okolnostima, nad đavlom i njegovim demonima, ovo molim u Isusovo ime''.


Na ovaj način mi dnevno predajemo sebe pod upravu Bogu te na taj način sve naše aktivnosti stavljamo pod Božju vlast, a kao rezultat toga Božje prosvjetljenje prožima naš život te njegova mudrost i vodstvo postaje vidljivo ljudima oko nas te se svjedočanstvo o njegovu kraljevstvu može efikasno širiti.