dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

" A nada koja se vidi nije nada, jer kako se onda tko može nadati onomu što vidi? Ali ako se nadamo onomu čega ne vidimo, postojano ga čekamo." (Rimlj. 8:24-25).

Što je to nada vjernika?

Nada osigurava očekivano, uvjerava spoznaju, unutarnje posjedovanje, daje duhovnu sigurnost. Ako analiziramo značenje tog pojma "nada", vidimo da je puno različitih pojmova. Nada vjernika se ne može definirati kao značenje svjetovne nade. Nada vjernika je potpuno drukčiji pojam od pojma svjetovne nade što izražava želju ili očekivanje. Svjetovna nada izražava želju ili očekivanje nečega ili nekoga što se vidi, a moguće je ili nije moguće dobiti ili postići za dugo vremena.
Nada vjernika je sasvim drukčija, a odnosi se na duhovno područje, a vjernik neosporno dobiva ono čemu se nada. Nada vjernika se temelji na unutarnjem iskustvu i svjedočenju Svetoga Duha. Vjernik zna da Sveti Duh živi u njemu i on stvarno proživljava iskustvo djelovanja i svjedočenja stvari, što Sveti Duh čini sada. Jamstvo Svetoga Duha se potvrđuje već sada kroz iskustvo vjernika, i ako u sadašnjem životu nije to iskustvo još savršeno, ali ono postoji, i ono je prisutno u tijelu vjernika. Vjernik već sada posjeduje Božje stvari i ako je u tijelu. Vjernikova nada spasenja je sadašnje iskustvo - on je spašen sada - on već sada ima provjeru i dokaze spasenja. Vjernikova nada da je spašen je živa realnost već sada, radi toga je njegova nada, sigurna nada.
Za istinitog vjernika, nada je apsolutna sigurnost u ono što je Bog obećao, i ako se to još ne vidi.
Vjernik ima apsolutnu sigurnost jer je on već sada iskusio Božje stvari. To je već sada unutarnje posjedovanje, duhovna sigurnost, sigurno iščekivanje, pouzdana spoznaja.

Pogledajmo četiri činjenice o nadi.

1. Bog je izabrao za nas da budemo spašeni nadom a ne vidljivim. Kada bismo bili spašeni vidljivim, ne bismo se nadali Bogu. Kada bismo mogli stvarno iskusiti savršeno otkupljenje i spasenje sada, tada ne bi bilo ničega više, čemu bi se trebali nadati.  Rezultat bi bio katastrofalan;  mi ne bismo živjeli priljubljeno uz Boga, vjerujući i pouzdavajući se u Boga, niti bismo gledali na Njega da priprema savršeno i potpuno spasenje za nas. Tada ne bi bilo slobode i iskrenosti između Boga i čovjeka, ne bi postojalo pouzdanja i ljubavi čovjeka prema Bogu. Tada ne bi bilo zajedništva i kontinuiranog odnosa između čovjeka i Boga, temeljenog na slobodnoj ljubavi, pouzdanju i vjeri.
2. Bog je ispred svake stvari, naše prebivanje u nadi, to je, naša ustrajna - neprekidna nada. Zašto? Što se više nadamo spasenju i otkupljenju, sve smo više priljubljeni uz Boga. A, iznad svega, Bog želi da budemo priljubljeni za njega, u zajedništvu, u pouzdanju, u vjernosti i povjerenju, u ljubavi i nadi u Boga.
3. Staza nade je jedini način koji je Bog odabrao za spasenje. Jedino kada se čovjek nada Bogu, čovjek će se priljubiti uz Boga; u stvarnosti, što se čovjek više nada Bogu, to će bliže živjeti i ljubiti Boga i pouzdati se u Njega. Što je više nade, to je više pouzdanja, vjere, ljubavi i dublje zajednice s Bogom. To je ono što je Bog u stvari predvidio, to je Božji plan i svrha za čovjeka i njegov svijet.
4. Nada vjernika se ispoljava u nekoliko veličanstvenih načina. U Svetom Pismu Sam Bog se naziva Bog nade:
" A Bog, izvor nade, neka vam dadne potpunu radost i mir u vjeri da napredujete u nadi snagom Duha Svetoga." (Rimlj.15:13).
Pogledajmo zajedno kako Biblija opisuje to izražavanje nade vjernika:
- nada u uskrsnuće mrtvih - apostol Pavao kaže: " Zbog nade u uskrsnuće mrtvih meni se sudi. (Dj.ap.23:6).
- nada u obećanje: " I sada stojim pred sudom zbog nade u obećanje koje Bog uputi našim očevima." (Dj.ap.26:6).
- nada Izraelova: " Eto, zato sam vas zamolio da vas vidim i da vam progovorim, jer radi nade Izraelove nosim ove lance." (Dj.ap.28:20).
- nada u slavu Božju: " Po komu smo i pristupili vjerom k ovoj milosti u kojoj se nalazimo i kojom se ponosimo, oslonjeni na nadu u slavu Božju." (Rimlj.5:2).
" "Krist, nada slave jest među vama." (Kol 1:27)
"Kao ljudi koji iščekuju blaženo ispunjenje nade, naime, pojavu sjaja velikoga Boga, našega Spasitelja, Isusa Krista." (Titu 2:13).
- nada spasenja: " Nadom smo naime spašeni." (Rimlj.8:23)
- nada koja vodi vjernika u postojano čekanje: " Ali ako se nadamo onomu čega ne vidimo, postojano ga čekamo." (Rimlj.8:25). " Bez prestanka se sjećamo pred Bogom, našim Ocem, vaše djelotvorne vjere, požrtvovne ljubavi i postojane nade u Gospodina našega Isusa Krista." (I.Sol.1:3).
- nada koju vjernik dobiva kroz Sveto Pismo - Evanđelje: " Uistinu, sve što je nekoć napisano, napisano je nama za pouku, da strpljivošću i utjehom, koje daje Pismo, trajno imamo nadu." (Rimlj.15: 4).
- nada vjernika kao dar i snaga Svetoga Duha: " A Bog, izvor nade, neka vam dadne potpunu radost i mir u vjeri da napredujete u nadi snagom Duha Svetoga." (Rimlj.15:13).
- nada kao jedno od bitnih obilježja vjernika: " A sada ostaje vjera, ufanje - nada i ljubav - to troje - ali je najveća među njima ljubav." (I.Kor.13:13).
- nada u Krista: " Pavao apostol Krista Isusa - odredbom Boga, našega Spasitelja, i Krista Isusa, naše nade." (I.Tim.1:1).
- nada opravdanja: " Jer mi pod vodstvom Duha na osnovi vjere očekujemo nadu opravdanja." (Gal.5:5).  
nada koju pruža Božji poziv: " Da vam dadne prosvijetljene oči vašeg srca da uvidite koliku nadu pruža njegov poziv, koliko bogatstvo slave krije njegova baština među svetima." (Ef. 1:18). " Jedno tijelo i jedan Duh, kao što ste svojim pozivom pozvani samo jednoj nadi." (Ef.4:4).
- nada koju izgubljeni nevjernici nemaju: " Sjećajte se da ste u ono vrijeme bez Krista bili otuđeni od izraelskog građanstva, bez dijela u Savezima obećanja, bez nade i bez Boga u ovom svijetu!" (Ef.12).
-  nada Evanđelja - Radosne vijesti: " Ako doista ustrajete u vjeri, utemeljeni i postojani i neodjeljivi od nade Radosne vijesti koju ste čuli, koja je propovijedana svakom stvorenju pod nebom i kojoj ja, Pavao, postadoh službenik." (Kol.1:23).
 - spasonosna nada: " Ali mi koji pripadamo danu budimo trijezni; 'obucimo se u oklop', to jest u vjeru i ljubav i u spasonosnu nadu kao u 'kacigu'." (I.Sol.5:8).
- dobra nada koju daje Bog: " Sam naš Gospodin Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas je ljubio i po milosti nam dao vječnu utjehu i dobru nadu." (II.Sol.2:16)
-  nada vječnoga života: " Na temelju nade u vječni život - život koji prije vječnih vremena obeća Bog." ( Titu 1:2) " Da opravdani njegovom milosti, budemo baštinici vječnoga života kojemu se nadamo." (Titu 3:7)
- blažena nada za dolazak Isusa Krista: " Kao ljudi koji iščekuju blaženo ispunjenje nade, naime, pojavu sjaja velikoga Boga, našega Spasitelja, Isusa Krista." (Titu 2:13)
- nada koja otklanja neizvjesnost i daje punu sigurnost i savršenstvo:" Ali je naša vruća želja da svaki od vas pokaže istu revnost da svoju nadu učini savršenom do kraja, da ne budete mlitavi, već da nasljedujete one koji vjerom i strpljivošću baštine obećanje." (Hebr.6:11-12).
- nada je određena za vjernika: " Mi što smo se utekli (Bogu) da se domognemo nade koja nam je određena." (Hebr.6:18).
- nada vjernika je čvrsto sidro duše: " Nju (nadu) imamo kao pouzdano i čvrsto sidro duše ' koje prodire u prostor iza zastora' kamo je ušao za nas u svojstvu preteče Isus pošto je 'zauvijek' postao veliki ' svećenik, sličan Melhisedeku'." (Hebr.6:19-20).   
- nada koja pokreće vjeru: " Vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo, dokaz za one stvarnosti kojih ne vidimo." (Hebr.11:1).
- živa nada vjernika: " Neka bude hvaljen Bog, Otac našega Gospodina Isusa Krista, koji nas po svome velikom milosrđu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih ponovo  rodi za živu nadu." (I.Petr.1:3) 
- nada čisti vjernika od grijeha: " Tko god je položio ovu nadu u njega, čisti se od grijeha , kao što je on čist." (I.Iv.3:3).