dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Dakle, neka više ne vlada grijeh u vašem smrtnom tijelu, tako da vas podvrgne njegovim požudama. Niti više dajte svojih udova kao oružje nepravednosti u službu grijeha! Naprotiv, prinesite Bogu sami sebe – sebe kao takve koji ste od mrtvih postali živima – a svoje udove kao oružje pravednosti u službu Bogu.“ (Rimljanima 6:12-14)

Vjernik mora odbaciti grijeh. To je imperativ – snažna zapovijed. To se očekuje od vjernika da odbaci grijeh, on je odgovoran za to ta to učini.

 1. Vjernik ne smije dozvoliti grijehu da zavlada: da ima autoritet, naviku, kontrolu, da okupira, da nas drži, da prevlada. Tu je upotrijebljeno sadašnje vrijeme. To znači da se traži neprestano djelovanje. Vjernik mora stalno imati na umu opasnost grijeha i njegovu prisutnost. Treba držati um pod kontrolom:

 • Opasnost od materijalnih stvari

 • Opasnost od požude očiju

 • Opasnost od požude tijela

 • Opasnost od ponosa života

 • Opasnost od požude za bludnošću

Eto, ozdravio si! Više ne griješi, da ti se što gore ne dogodi!“ (Ivan 5:14)

Dakle, neka više ne vlada grijeh u vašem smrtnom tijelu, tako da vas podvrgne njegovim požudama.“ (Rimljanima 6:12)Otrijeznite se, kao što je pravo, i ne griješite! Uistinu neki ne poznaju Boga. Neka vas je stid što sam prisiljen ovo reći.“(I.Korinćanima 15:34)Dječice, ovo vam pišem da ne počinite grijeha. Ali ako tko i počini grijeh, imamo zagovornika kod Oca: Isusa Krista, pravednika.“ (I.Ivanova 2:1)
 1. Vjernik ne smije slijediti grijeh u njegovim namjerama. Namjera grijeha je jaka, vrlo jaka. Ne smijemo dozvoliti da popustimo i izgubimo bitku. Svatko zna što to znači izgubiti: novac, poziciju, sigurnost, radost, ili motivaciju.

Ako te tvoje desno oko navodi na grijeh, iščupaj ga i baci od sebe, jer je bolje da ti propadne jedan od udova nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao.“ (Matej 5:29)

Prema tome, braćo, nismo dužnici tijelu da bismo trebali živjeti po tijelu. Jer ako po tijelu živite, umrijet ćete. Naprotiv, ako Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete.“ (Rimljanima 8:12-13)
Hodimo pristojno kao po danu: ne u razuzdanim gozbama i pijankama, ne u bludnosti i raspuštenosti,ne u svađi i zavisti, nego se obucite u Gospodina Isusa Krista i ne brinite se oko tjelesnoga da ugađate pohotama!“ (Rimljanima 13:13-14)
Usmrtite, dakle, ono što je u vašem tijelu zemaljsko: bludnost, nečistoću, požudu, zle želje i lakomstvo – to je idolopoklonstvo – zbog kojih dolazi srdžba Božja.“ (Kološanima 3:5)
Ljubljeni, opominjem vas: budući da ste 'tuđinci i stranci', klonite se tjelesnih požuda, jer one vojuju protiv duše!“ (I.Petrova 2:11)
Prema tome, budući da je Krist umro tijelom, i vi se oboružajte istom mišlju – jer onaj koji je trpio tijelom prekinuo je s grijehom – da provedete ostatak tjelesnog života ne više prema ljudskim strastima, već prema volji Božjoj!“ (I.Petrova 4:1-2)

Zaista, dok smo bili u tijelu, grešne su strasti, koje Zakon čini djelatnima, djelovale u našim udovima tako da su donosile rod za smrt. A sad, umrijevši onomu koji nas je držao u ropstvu, postali smo slobodni od Zakona tako da služimo u novom duhu, a ne u starom slovu.“ (Rimljanima 6:5,6)


Ja, naime, znam da nikakvo dobro ne stanuje u meni, to jest u mom tijelu. Jadan ti sam je čovjek! Tko će me izbaviti od ovoga smrtonosnog tijela? Hvala Bogu po Isusu Kristu, Gospodinu našemu!

Dakle, ja sam umom svojim služim zakonu Božjem, a tijelom zakonu grijeha.“ (Rimljanima 7:14-25 – čitaj cijeli tekst)


Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim da prinesete sebe, kao žrtvu živu, svetu i ugodnu Bogu – kao svoje duhovno bogoštovlje. Nemojte se prilagođavati ovomu svijetu! Naprotiv, preobličavajte se obnovom svoga uma da mognete uočavati što je volja Božja; što je dobro, ugodno i savršeno.“ (Rimljanima 12:1-3)


A tijelo nije za bludnost, nego za Gospodina, i Gospodin za tijelo. Ne znate li da su vaša tjelesa Kristovi udovi? Hoću li otkinuti Kristove udove i učiniti ih udovima bludnice? Daleko od toga! Ili ne znate da onaj koji se s bludnicom združi s njom biva jedno tijelo. A tko se združi s Gospodinom, s njim je jedan duh. Bježite od bludnosti! Svaki (drugi) grijeh koji čovjek učini izvan tijela je; a bludnik griješi protiv vlastitog tijela. Ili zar ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga koji stanuje u vama i koji vam je dan od Boga? Ne znate li da ne pripadate sami sebi jer ste kupljeni? Proslavite, dakle, Boga svojim tijelom.“ (I. Korinćanima 6:13-20)


A velim: živite po Duhu pa sigurno nećete udovoljavati požudi tijela, jer tijelo žudi protiv duha, a duh protiv tijela. Da, to se dvoje međusobno protivi tako da ne činite što biste htjeli.

Poznata su djela tijela. To su bludnost, nečistoća, raspuštenost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomornost, srdžba, sebičnosti, razdori, strančarenja, zavisti, pijanke, razuzdane gozbe i ovima slična, na koja vas unaprijed upozoravam, kako sam i prije upozorio: oni koji čine takva djela neće baštiniti kraljevstva Božjega.

Naprotiv, plod su Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost. Protiv ovih ne postoji nzakon.

Oni koji pripadaju Kristu Isusu razapeli su svoja tijelo s njegovim strastima i požudama. Ako imamo život po Duhu, slijedimo Duha.“ (Galaćanima 5:16-26)


Nemojte ljubiti svijeta ni onoga što je u svijetu! Ako tko ljubi svijet, u njemu nema ljubavi Očeve, jer ništa od onoga što je u svijetu – požuda tijela, požuda očiju, oholost zbog imetka – ne dolazi od Oca, nego dolazi od svijeta.“ ( Prva Ivanova 2:15-17)


Ne varajte se: Bog se ne da ismjehivati! Što tko sije, to će i žeti; tko sije u svoje tijelo, iz tijela će žeti propast, a tko sije u duh, iz duha će žeti život vječni.“ (Galaćanima 6.7:8)

Kao što je tijelo mrtvo bez duše, tako je i vjera mrtva bez djela.“ (Jakov 2:26)


Ali netko će pitati: Kako uskršavaju mrtvi? S kakvim li se tijelom pojavljuju? Bezumniče! Ono što ti siješ ne oživljuje ako ne umre. I ono što siješ nije lik koji će se pojaviti, već golo zrno, recimo, pšenice ili kakva drugog sjemena. A Bog mu daje lik kakav hoće, i to svakomu sjemenu njegov vlastiti lik.

Nije svako tijelo isto tijelo; drugo je tijelo u stoke, drugo je ptičje, drugo je riblje tijelo. Postoje i nebeska ni zemaljska tjelesa, ali drugi sjaj imaju nebeska, a drugi zemaljska. Drugi je sjaj sunca, a drugi sjaj mjeseca, a drugi sjaj zvijezda, jer se zvijezda od zvijezde razlikuje sjajem. Tako je i s uskrsnućem mrtvih: sije se u raspadljivosti, uskršava u neraspadljivosti; sije se u sramoti, uskršava u slavi; sije se u slabosti, uskršava sa silom; sije se tijelo zemaljsko, uskršava tijelo duhovno.

Ako postoji zemaljsko tijelo, postoji i duhovno. Tako stoji pisano:' Prvi čovjek, Adam, postade živa duša', a novi Adam životni duh. Ali ne dolazi prije duhovno, već zemaljsko; duhovno dolazi zatim.

Prvi je čovjek od zemlje – zemljan; drugi je čovjek s neba. Kakav je zemljani, takvi su i svi zemljani; kakav je nebeski, takvi su i svi nebeski. I kako smo nosili sliku onoga zemljanoga, nosit ćemo i sliku ovoga nebeskoga. Ovo, braćo, tvrdim: tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstvo Božje, niti raspadljivo baštiniti neraspadljivo. Jer treba da se ovo raspadljivo tijelo obuče neraspadljivošću i da se ovo smrtno tijelo obuče besmrtnošću,“ (I.Korinćanima 15:35-49,53)


O Bože, ti si Bog moj: gorljivo tebe tražim: tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, kao zemlja suha, žedna, bezvodna. U Svetištu sam tebe motrio gledajuć ti moć i slavu. Ljubav je tvoja bolja od života, moje će te usne slavit. Tako ću te slavit za života, u tvoje ću ime ruke dizati. Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, hvalit ću te kliktavim ustima.“ (Psalam 63:1-6)


Pazi kako živiš, jer si ti za nekoga jedina Biblija iz koje čita. - N. N.

On dade jedne kao apostole, druge kao proroke, jedne kao evanđeliste, druge kao pastire i učitelje, da pripravi svete za djelo službe, za izgradnju Kristova Tijela, dok svi zajedno ne dođemo k jedinstvu u vjeri i u pravoj spoznaji Sina Božjega, k savršenom čovjeku, k mjeri punine veličine Kristove: da ne budemo više malodobni, igračka valova, okolo tjerani svakim vjetrom nauke u ljudskoj prijevarnoj igri, usred prepredenosti koja lukavo krči put zabludi.

Naprotiv, provodimo u život istinu u ljubavi i tako učinimo da sve uzraste u njega koji je Glava, u Krista: od koga cijelo tijelo – skupa povezano i skupa držano svakovrsnom opskrbnom vezom prema djelotvornosti što je svakom pojedinom dijelu odmjerena – ostvaruje svoj rast za izgradnju samoga sebe u ljubavi.“ (Efežanima 4: 11-16)


 • Oni koji pripadaju Kristu Isusu razapeli su svoje tijelo s njegovim strastima i požudama.“ Galaćanima 5:24)

 • Ali vi niste u tijelu, već u Duhu, ako zbilja Duh Božji prebiva u vama. Ako tko nema Kristova Duha, nije Kristov.“ (Rimljanima 8:9)

 • Razapinjanje tijela je vjernikova odgovornost, da svakoga dana smatra sebe mrtvim grijehu.

 • Ili zar ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga, koji stanuje u vama i koji vam je dan od Boga? Ne znate li da ne pripadate sebi jer ste kupljeni? Proslavite, dakle, Boga svojim tijelom!“ (I.Korinćanima6:19,20)