dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Svijet se ne može spasiti bez Božje riječi. Znamo kako je kazano u Božjoj riječi: „Tko god prizove ime Božje spasit će se!“ ( Joel 3:5) „Tko god“. Odnosi se na cijeli svijet. Ali, uočimo kritični naglasak; osoba mora „prizvati“ kako bi se spasila. Osoba ne može „prizvati ime Božje“ u koliko nije čula o Bogu. Radi toga Evanđelje – Božja riječ mora dosegnuti čitavi svijet. Tu su važne dvije stvari:

Svijet treba čuti o Bogu da bi vjerovao u Boga

1. Svijet ne može prizvati ili vjerovati ili čuti bez propovjednika. Pogledajmo kako jasno to obrazlaže apostol Pavao kada piše svoju Poslanicu Rimljanima:
„ Ako ustima svojim priznaješ Isusa kao Gospodina i srcem svojim vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. Vjera srca postiže pravednost, a priznanje usta spasenje, jer Pismo veli:' Tko god vjeruje u nj, neće se razočarati. Ali nema razlike između Židova i Grka: isti je Gospodin sviju, bogat za sve koji ga zazivlju, jer:' Tko god zazove ime Gospodnje, spasit će se.'
Ali kako će zazvati onoga u koga nisu vjerovali? Kako li će vjerovati u onoga za koga nisu čuli? Kako li će čuti bez propovjednika? Kako li će propovijedati ako nisu poslani? ' Kako su krasne  - kao što stoji pisano – noge onih koji nose Radosnu vijest!' „ (Rimlj.10: 9-15)

  1. Kako osoba može zazvati Isusa Krista ako ne vjeruje u njega? To je nemoguće. Isto se može zaključiti da se događa sa  nekom sekularnom svrhom, osoba mora vjerovati u neku svrhu ili cilj prije nego stavi svoj život na raspolaganje za taj cilj. Zamislite da nečemu predajete cijelog sebe i sve što imate za neki cilj? Niti jedna osoba to neće učiniti u koliko ne vjeruje u svrsishodnost toga cilja. To je također istina i u odnosu prema Bogu. Niti jedna osoba neće zazvati Boga da ga spasi, niti će predati sebe i sve što ima Bogu, u koliko istinito ne vjeruje u Boga.
  2. Kako može osoba vjerovati u Isusa Krista ako nije čula o Kristu? Kako osoba može znati da je Isus došao na svijet i da je umro za grijehe čovjeka, da je Isus Krist uskrsnuo od mrtvih pobijedivši smrt da bi čovjek mogao vječno živjeti? Zar je osoba rođena sa spoznajom o Isusu Kristu? Zamislite sliku usred đungle. Zna li čovjek tamo da je Isus Krist umro za njegove grijehe? Zar je ta osoba rođena sa tom spoznajom o Isusu Kristu? Naravno, da je odgovor: Ne! Osoba u dubini đungle treba čuti o Isusu Kristu prije nego što može vjerovati i zazvati ime Božje da ga spasi.  Isto tako je i sa slikom osobe u sredini bilo kojeg grada ili mjesta na zemlji, gdje nikada nije propovijedano istinito Evanđelje, gdje su ljudi zainteresirani samo za svoje mjesto i ovaj svijet. Zna li ta osoba o tome da je Isus Krist umro za njene grijehe? Odgovor je ponovno: Ne! Ne, ako nije nikada čula istinu o Bogu. Stanovnik grada ili bilo kojeg mjesta na zemlji treba najprije čuti čitavu istinu o Bogu, što može čuti jedino iz Biblije – Božje objave o Bogu, kako bi vjerovao u Boga i zazvao ime Božje da ga spasi.

Ista je slika sa religioznom osobom koja se nalazi duboko u svojoj religiji, koja se nije nikada susrela sa stvarnom istinitom prezentacijom Evanđelja, koja je samo čula o životu Isusa i formama i običajima, ceremonijama i ritualima religije a da nikada nije osobno upoznala Boga. Zna li ta religiozna osoba da je Božji Sin umro za njega, kako bi ga oslobodio od grijeha, smrti i pakla, da ne mora više služiti nikada grijehu. Odgovor je ponovno: Ne! Ne, ako nikada nije čuo čisto Evanđelje! Znači, i religiozna osoba treba čuti živu Božju riječ da bi mogla istinito vjerovati i istinito zazvati iz svoga srca ime Božje da bi se spasio. I religiozna osoba treba biti spašena, nanovo rođena, inače neće nikada vidjeti Božje kraljevstvo.

  1. Kako osoba može čuti bez propovjednika? Kako osoba može čuti da je Isus Krist umro baš za nju, ako joj to propovjednik ili Božji poslanik to ne kaže? Čuti poruku pretpostavlja donosioca poruke, komunikaciju s porukom slušanjem ili čitanjem žive Božje riječi. Čista, istinita Poruka o Isusu Kristu, samo onako kako je objavljuje Sveto Pismo i tumači Sveti Duh, mora biti donijeta svijetu, a da bi bila donijeta treba propovjednik Božje riječi. Vjernik, kao Božji poslanik, mora propovijedati Božju riječ da bi je ljudi čuli.

Osnova misije i evangeliziranja je propovjednik i svjedok Isusa Krista

  1. Zapamtimo, da je osnova propovijedanja i evangeliziranja svijeta propovjednik i svjedok Isusa Krista. Bog je jedini koji izabire, kvalificira, šalje – pomazuje, instruira propovjednika i vjernika kao svjedoka Isusa Krista.  Pogledajmo kako govori Isus: „ Niste vi mene izabrali, nego sam ja vas izabrao i odredio vas da idete i rodite rod i da vaš rod ostane, i da vam dadne Otac što god zamolite u moje ime.“ (Iv.15:16) „ Prema tome, mi vršimo poslaničku službu u ime Krista – kao da Bog opominje po nama. U ime Krista molimo: Pomirite se s Bogom! Njega koji je bio bez ikakva grijeha Bog učini mjesto nas grijehom, da mi u njemu postanemo pravednošću Božjom.“ (II. Kor. 5:20-21)
  2. Kršćanski vjernik ima svoj dio u poslanju radnika za Boga isto tako kao što Bog ima svoj dio. Mi imamo zadatak da molimo za radnike u Božjoj njivi. „ Tada reče svojim učenicima: ' Žetva je velika, a poslenika malo. Zato molite gospodara žetve da pošalje poslenike u žetvu svoju.“ (Mt.9:37-38)

Kakav je zadatak kršćana

  1. Mi sami moramo ići i izvršiti zadaću koju nam Bog daje: „ Tada im se približi Isus te im reče: ' Dana mi je svaka vlast, nebeska i zemaljska. Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim! Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga! Učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio! Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta.“

„ Tada im reče: Idite po svem svijetu i propovijedajte Radosnu vijest svakom stvorenju! Tko bude vjerovao i pokrstio se, spasit će se; tko ne bude vjerovao osudit će se.“ (Mk. 16:15) Nitko nema pravo, niti jedan pojedinac, niti jedna institucija, pa makar se ona zvala i „crkva“ da promijeni ovu zapovijed Isusa Krista, kako u njenom sadržaju, tako niti u redoslijedu procesa spasenja. Vidite, Isus vrlo jasno govori, da osoba najprije mora vjerovati – prihvatiti osobno Isusa Krista kao svoga osobnog Spasitelja – biti na novo rođena Svetim Duhom – odozgo -, zatim svojim krštenjem to javno posvjedočiti što se to dogodilo u njegovu srcu i životu. Isus kaže, da tko tako učini, „bude vjerovao i pokrstio se, spasit će se“, a ne obratno, da najprije bude kršten a da niti zna, niti razumije što to znači, a da zatim, eventualno, bude vjerovao.

Štovana prijateljice i prijatelju, vidiš li, kako je važna spoznaja čiste, žive, Božje riječi, jer se tu radi o tvom spasenju, o vječnoj tvojoj i mojoj sudbini, gdje ćeš i s kim provesti svoju vječnost?  Dozvoli mi da te na kraju pitam: „ jesi li čuo ili čula i prihvatio ili prihvatila poruku Evanđelja – Božje riječi za sebe osobno?  Jesi li zazvao ime Božje? Vjeruješ li da je Isus Krist - Božji Sin umro za tvoje grijehe? Jesi li nakon što si povjerovao u Isusa Krista, nakon što si primio novo rođenje Duhom Svetim to javno potvrdio svojim krštenjem? Jesi li spašen? Jesi li siguran u to, ako te Gospod danas pozove?