dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

„Ako ustima svojim priznaješ Isusa Gospodina i srcem svojim vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. Vjera srca postiže pravednost, a priznanje usta spasenje....Tko god zazove ime Gospodnje, spasit će se. A kako će zazivati onoga u koga nisu vjerovali? Kako li će vjerovati u onoga za koga nisu čuli? Kako li će čuti bez propovjednika? Kako li će propovijedati ako nisu poslani?

Kako su krasne – kao što stoji pisano – noge onih koji nose Radosnu vijest!" (Rimljanima 10:9-15) Riječ Božja se ne može zazvati ili vjerovati ili čuti bez propovjednika. Kako osoba može čuti da je Isus Krist umro za nju, ako propovjednik ili neki Kršćanin ne kaže o tome? Da bi se moglo komunicirati potreban je komunikator. Da bismo čuli poruku treba netko donijeti tu poruku. Poruka o Isusu Kristu treba biti donijeta svijetu, a da bi bila donijeta trebamo nosioca poruke. Vjerni kršćanin treba propovijedati poruku kako bi je ljudi čuli. Bog je taj koji odabire i zapovijeda da njegovi učenici nose poruku Radosne vijesti. Isus je rekao svojim učenicima: „Idite po svem svijetu i propovijedajte Radosnu vijest svakom stvorenju! (Marko 16:15)Isus govori svojim učenicima: „ Dana mi je sva vlast, nebeska i zemaljska. Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim! Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga! Učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio! Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta."(Matej 28:18-30)„ Dakle, stojte čvrsto! 'Opašite svoje bokove istinom', obucite oklop – pravednost, obujte noge spremnošću za Radosnu vijest – mir!" (Efežanima 6: 14)

Poruka Evanđelja je poruka mira:"Dakle, opravdani vjerom u miru smo s Bogom po našem Gospodinu Isusu Kristu." (Rimljanima 5:1) „Ostavljam vam mir; mir, i to svoj, dajem vam. Ja vam ga ne dajem kakav svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce!" (Ivan 14:27) „ Ovo vam rekoh, da u meni imate mir. U svijetu ćete imati patnju. Ali, ohrabrite se: ja sam pobijedio svijet!" (ivan 16:33)

Poruka Evanđelja je obećanje Isusa Krista o izobilnom životu.

„Ja sam došao da ovce imaju život i da ga imaju u izobilju." (Ivan 10:10) „Ja im dajem vječni život." (Ivan 10:27)

Noge propovjednika Božje Riječi svjedoče i krasne su. Nosioci Radosne vijesti su dobro došli svijetu jer donose vijest o spasenju. Prorok Izaija još 700 godina prije Krista govori:

„Kako su ljupke po gorama noge glasonoše radosti koji oglašava mir , nosi sreću, i spasenje naviješta." (izaija 52:7)

Nosioci Radosne vijesti su kroz stoljeća na različite načine i različitom tehnologijom nosili poruku svijetu. Njihove su noge često koračale po prašnjavim putovima danima, mjesecima i godinama kako bi došle tamo gdje ih je Duh Sveti vodio. Mnogi su izgubili živote ili proveli mnogo godina u tamnicama Sibira ili na drugim stranama svijeta. Imao sam prilike nositi Biblije u vrijeme komunističkog sustava u bivšem Sovjetskom Savezu kada su mi se noge tresle radi stroge kontrole na granicama. Ali ništa nije donosilo toliko radosti, kao kada sam vidio sreću i žar u očima stotina ljudi kojima sam propovijedao Evanđelje u bivšem Lenjingradu i Moskvi. Bog me je svojom milošću vodio na mnoga mjesta širom svijeta od zemalja bivše Jugoslavije, Italije, Austrije, Češke, Slovačke, Njemačke, Finske, Velike Britanije, Norveške, Južne Koreje, gdje sam mogao propovijedati Božju Riječ. Mnogi misionari širom svijeta nose Radosnu vijest sa željom da ljudi upoznaju Isusa Krista i prime vječni život. Zahvalni smo Bogu da je u naše vrijeme tehnologija omogućila da se Radosna vijest širi mnogo brže putem literature, radija, televizije, interneta, i drugih vrsta medija, što pokriva svaki kutak na svim kontinentima naše zemlje, mnogo brže i efikasnije. To je Božja milost da možemo već 16 godina slati poruke Evanđelja putem VALA EVANĐELJA, gdje slušatelji mogu slušati poruke Evanđelja, kao i čitati sve poruke na našoj WEB stranici. Samo u 2015. godini naše poruke čita oko 8.000 ljudi svaki mjesec.

Biblija nam govori o korištenju naših nogu u službi Evanđelja:

„Zato 'uspravite mlitave ruke i klecava koljena' i pravo hodite svojim nogama da se hromi ud ne iščaši, nego radije da ozdravi." (Hebrejima 12:12)

„ Pazi na stazu kojom kročiš, i neka ti svi putovi budu pouzdani. Ne skreći ni desno ni lijevo, drži svoj korak daleko oda zla." (Izreke 4:26,27)

Isus je pokazao svojim učenicima koliko ih cijeni i želi da ih pouči:

„Ustade od večere, skide svoju gornju haljinu, uze otirač i njim se opasa. Tada uli vodu u umivaonicu i počne prati noge učenicima i otirati otiračem, kojim je bio opasan. Tako dođe k Simonu Petru. On mu reče: "Gospodine, zar ti da mi pereš noge?" Isus mu odgovori: "Što ja činim, ti ne znaš sada, ali ćeš poslije razumjeti." Petar mu odgovori: "Nikad mi ti nećeš oprati nogu!" Isus mu odgovori: "Ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom." Reče mu Simon Petar: "Onda, Gospodine, ne samo noge moje, nego i ruke i glavu." Isus mu reče: "Tko je opran, ne treba nego da samo noge opere, onda je sav čist. I vi ste čisti, ali ne svi." (Ivan 13:4-10)

„ Tvojoj nozi on posrnuti ne da i neće zadrijemati on, čuvar tvoj. Ne, ne drijema i ne spava on, čuvar Izraelov." (Psalam 121:3-4)

„ Obradovah se kad mi rekoše: 'Hajdemo u dom Jahvin!' Eto, noge nam već stoje na vratima tvojim, Jeruzaleme." (Psalam 122:1-2)

„ Nogom ćeš gaziti lava i ljuticu, zgazit ćeš lavića i zmiju." (Psalam 91:12)

„ Izvuče me iz jame propasti, iz blata kalnoga: noge mi stavi na hridinu, korake moje ukrijepi." (Psalam 40:3)

„ Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi."(Psalam 119:105)

„ Stoga ljubim zapovijedi tvoje više no zlato, zlato žeženo. Zato hodim po odredbama tvojim, mrski su mi lažni putovi." (Psalam 119:127,128)

„ Kad odlaziš u Božji dom, pazi na korake svoje. Priđi da mogneš čuti – žrtva je valjanija nego prinos luđaka, jer oni i ne znaju da čine zlo." (Propovjednik 4:17)

„ Jahve vodi i učvršćuje korake čovjeku, i mio mu je put njegov.

Ako i posrne ne pada, jer ga Jahve drži za ruku.

Pravednikova usta mudrost kazuju a jezik njegov govori pravo. Zakon mu je Božji u srcu, ne kolebaju se koraci njegovi." (Psalam 37:23,24,30,31)

Gorući grm

„ Mojsije pasao ovce svoga tasta Jitra, midjanskoga svećenika. Goneći tako stado po pustari, dođe do Horeba, brda Božjega. Anđeo mu se Jahvin ukaže u rasplamtjeloj vatri iz jednog grma. On se zagleda: grm sav u plamenu, a ipak ne izgara. 'Hajde da priđem – reče Mojsije – i promotri ovaj čudni prizor: zašto grm ne sagorijeva.' Kad je Jahve vidio da prilazi da razmotri, iz grma ga Bog zovne: 'Mojsije! Mojsije!' 'Evo me!' javi se. ' Ne prilazi ovamo! – reče. – Izuj obuću s nogu! Jer mjesto na kojem stojiš sveto je tlo." (Izlazak 3:1-5)

„Ne, nije ruka Jahvina prekratka da spasi, niti mu je uho otvrdlo da ne bi čuo, nego su opačine vaše jaz otvorile između vas i Boga vašega. Vaši su grijesi lice njegovo zastrli, i on vas više ne sluša. Jer ruke su vaše u krvi ogrezle, a vaši prsti u zločinima. Usne vam izgovaraju laž, a jezik podlost mrmlja.

Noge njihove u zlo hitaju, a brze su da krv nevinu proliju.

Misli su im misli zločinačke, pustoš i propast na njinim su putima.

Put mira oni ne poznaju, na stazama njihovim nema pravice." (Izaija 59:1-3,7,8)

„Nisi me predao u ruke dušmanima, noge si mi na prostran put izveo." (Psalam 31:9)

„Obujte noge spremnošću za Radosnu vijest – mir." (Efežanima 6:15)

„Šest je stvari koje Gospod mrzi, a sedam ih je gnusoba njegovu biću:

Ohole oči, lažljiv jezik, ruke koje prolijevaju krv nevinu, srce koje smišlja grešne misli, noge koje hitaju na zlo, lažan svjedok koji širi laži, i čovjek koji zameće svađu među braćom." (Izreke 6:16-19)