dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Biblija nam ukazuje na potrebu novog rođenja i proces duhovnog rasta

Za svakoga čovjeka osobno presvjedočenje u određene istine je vrlo važno. Činjenice, koje svjesno i osobno prihvatimo, nitko nam ne može oduzeti. Radi toga i Bog naš Stvoritelj, koji dobro poznaje našu narav i nezasitnu istraživačku sličnost s Njim, jer smo i stvoreni na Njegovu sliku, izaziva nas da sami ispitujemo i istražujemo sve pa i Boga, našega Stvoritelja.

Psalmista nam govori u 34. Psalmu: "Kušajte i vidite kako dobar je Jahve; blago čovjeku koji se njemu utječe." (9.st.). Drugi prijevod kaže " Ispitajte".

Radi toga vam predlažemo da sami istražujete Sveto Pismo. Ovdje vam samo želimo pomoći kroz sistematski pregled tekstova u Bibliji, kako bi ih sami pročitali i donijeli osobnu odluku za sebe i svoj život. To će biti dragocjeni istraživački rad, a nada sve najdragocjenija odluka u vašemu životu. Vaša odluka o najvažnijem pitanju za cijelu vječnost :"Što ću učiniti s Isusom Kristom Božjim Sinom?".

I. Kako se postaje Božje dijete?

A. Činjenice

1. Bog te ljubi (Iv.3:16, I.Iv.4:10).

2. Grijeh je prepreka između tebe i

Boga (Iv.3:19, Rimlj.3:23).

3. Bog mrzi grijeh jer grijeh traži

visoku cijenu (Tit 2:14).

4. Grijeh je najgora pojava u cijelom

svemiru (Rimlj.6:23).

5. Ako ostaneš u grijehu, ti si kao grešnik

osuđen na propast

(Gal.2:16,I.Iv.1:10).

B. Uvjeti za spasenje (Iv.14:6, Iv.3:36).

1. Razmisli (Hebr.2:1-3).

2. Vjeruj (Iv.3:36, Djela 16:31;Ef. 2:8,9 ; Mk. 16:16)

3. Pokaj se (Lk.14:25-33,Lk.3:5,6,Mt.4:17,Dj.2:37,38,Lk.13.3).

4. Odreci se sebe i svoje sposobnosti da se sam spasiš (Iv.12:25, 26, Mk.2:7b, Lk.9:23).

5. Moraš se na novo roditi (Iv.3:1-8).

6. Primi Gospoda Isusa Krista kao svog osobnog Spasitelja vjerom

(Rimlj.10:9-10,Iv.3:16).

7. Daj svoje javno svjedočanstvo o poslušnosti Kristu, kroz Sveto

krštenje

(Mt.28:18-20, Iv.14:15,21,23).

II. Oznake za prave Kristove sljedbenike

1. Želja, žudnja za Božjom riječi

(Lk.4:4,Job 23:12,Jeremija15:16,

Rimlj.10:17,I.Petr.2:2).

2.Promijeni život i standarde življenja

(II.Kor.5:17,I.Kor.10:13).

3. Samodisciplinirani život u skladu s

Božjom riječi.

(Gal.5:22-26,I.Iv.3:3,Mt.16:24,Lk.3:11,

I.Kor.9:25-27).

4. Progonjeni od okoline radi svoje

vjere u Krista

(Iv.15:19,20,II.Tim3:12,Mt.5:10-12,II.Tim.2:12,Iv.15:18-21,Rimlj.8:18,Rimlj.12:20-21,I.Petr.2:20-21).

5. Traže zajednicu s drugim vjerujućima

(Iv.15:12-17,Rimlj.15:5-6,Dj.2:42,Ef.3:17-19,Hebr.10:25,I.Petr.1:22,I.Iv.1:2,7,4:7-13).

6. Služe Gospodu

(Dj.1:8,I.Iv.3:16- 24,I.Petr.2:21,II.Kor.9:6-7,Filiplj.1:21,Mt.10:32,Iv.14:12).

7. Prihvaćaju zadatke i obveze u radu na izgradnji Kraljevstva Božjeg na zemlji (Lk.9:62,Mt.5:13-18,

Mt.7:12-27,Mk.12:28-34,Iv.15:8-14,

Rimlj.13:9-11, I.Iv.3:3-11,Filiplj.3:13,14,III.Iv.1-4,

Ps.37:23-24,Rimlj.6:1-14,

II.Petr.1:1-10,Iv.5:37-39).

III. Dragocjeni ste Bogu

1. Bog je to iskazao svojom ljubavlju

(Iv.3:16)

2. Bog vam otvoreno govori kao

svojima(Iv.16:25-27).

3. Bog zna vrijednost vaše duše

(Mt.10:29-31).

4. Bog te ne zaboravlja, jer te je u

Svoje dlanove urezao(Iz.49:15-16).

5. Bog te čuva, vodi i brine se za tebe

cijeli tvoj život (Ps.23)

6. Bog te podiže kad padneš

(Ps.113:7-8).

IV. UPOZNAJTE SVOGA BOGA- KAKAV JE BOG?(JEREM.9:22-23)

1. Bog je stvaran(Postanak 1:1).

2. Bog je vječan(Kol.1:15-20).

3. Jedan je Bog i Božje Trojstvo

(Dj.17:29,Post.1:26,3:22,11:7

Iz.46:5-11,45:5,21,Mt.3:16-17

28:19,I.Kor.12:4-6,I.Petr.1:2,

I.Iv.2:20-24).

4. Bog je ljubav (Iv.3:16,Jer.31:3,Sofonija 3:17,Iv.17:24-26,Rimlj.5:5,8,Ef.2:4,3:19,I.Iv.4:7-12,I.Iv.4:16).

V. Kako prepoznati što je pogrešno u raznim religioznim grupama?

(I.Tim.4:1,16)

Evo nekoliko oznaka koje možete uočiti pažljivom analizom:

1. Želja za novcem ili materijalnim

dobitkom (Mt.23:14,II.Petr.2:3).

2. Želja za vlašću, gospodarenjem,

silom, prestižem, prvenstvom

(Mt.28:18,I.Kor.10:26,1:27-29,

II.Petr.2:10,14,Juda17-18,

Iv.8:34,7:17,18).

3. Nijekanje apsolutnog autoriteta

Biblije i Boga (Juda8-10,

II.Petr.2:10-12,II.Tim.3:1-5,

Iv.8:31-32,14:15,21,23,15:10).

4. Varaju, izvrću Božju Riječ

(II.Petr.3:15,16,Iv.3:20,Dj.26:26,

Mt.24:4,5,11,23,24,Iv.3:21).

5. Zastranjuju, odstupaju od Krista

(Iv.3:24,31-36,10:25-28,

12:44-49,14:6,15:4-6,23,

Mt.7:21-27,15:8-9,I.Iv.3:18-19).

6. Odvajaju se i druge razdvajaju od

pravih sljedbenika Isusa Krista

(Rimlj.16:17,18,I.Kor.11:18,19,

12:20-26,Jakov3:14-16,Iv.15:12-14,

15:17,17:20-26).

VI. Kako biti blizu Krista i u zajednici s Njim?

(Iv.15:4,5,Kološ.1:27,Rimlj.6:14,

II.Kor.3:18)

1. Budite čisti (I.Kor.6:11, Tit.3:3-7, I.Kor.15:31,Lk.9:23,Rimlj.6:11, II.Kor.7:1, I.Iv.2:1,1:9).

2. Usmjeravati pažnju i stremljenje na Boga i Božje stvari -ne gušite Božju riječ u svom srcu (I.Kor.10:31, IITim.2:4,Mk.4:19)

3. Budite ovisni o Kristu-pripadajte sve Njemu (Hebr.12:1-2a,Hebrejima 11 glava (svjedoci koji promatraju vašu životnu trku)Iv.14:12-26,15:1-10, Rimlj.6:11-13).

VII. Kako čitati Bibliju – Božju Riječ?

1. Što je Biblija? ( Iv.14;21-23, Iv.1:1, Otkr.19:13)

2. Koliko čitati Bibliju? (Iv.8:31,32 –ustrajati u nauci).

3. Kako mogu bolje razumjeti što čitam?

a) Moli Svetoga Duha da te vodi u istinu Božje riječi. Na to imaš pravo. Isus je obećao da će radi toga upravo Sveti Duh doći ( Iv.16:13).

b) Čitaj sve u svijetlu događaja koje nalaziš,

c) Zapamti, Božja riječ znači upravo ono što govori.

d) Ako ti neki stihovi izgledaju neshvatljivi nemoj nastojati da ih oskvrneš svojim mišljenjem, da ih silom smjestiš prema svom shvaćanju, ostavi Svetome Duhu da ti razjasni u molitvi, možda kasnije, kada više upoznaš Božju Riječ u njenoj kompletnosti.

4. Kakvu metodu upotrijebiti u proučavanju Božje riječi? (II. Tim.3:16,17; II.Tim.2:15):

a) Analitičku metodu – počni s čitanjem pojedinog cjelovitog odjeljka 3-4 puta uzastopce, analiziraj svaki stih i cjelinu.

b) Induktivnu metodu – proučavaj dublje pojedinu glavu ili cjelinu pojedinog događaja ili poruke i pojedine detalje. Pitaj se: Zašto? Što? Tko? Gdje? Kada? Kako? Pokušaj naći odgovor na svako od tih pitanja u stihovima ili odjeljku kojeg proučavaš.

c) Metoda glavne teme, glavnog predmeta, glavne poruke. Traži zašto i koliko puta se pojedine riječi nalaze u pojedinom poglavlju, pojedinom Evanđelju ili knjizi, ili, u Starome ili Novome Zavjetu. Istraži zašto i što se time želi postići. Traži različite aspekte pojedinih ključnih riječi itd.

d) Metoda osobnog poistovjećivanja s pročitanim tekstom. Sveti Duh upotrebljava svaku osobu koja kroz Bibliju upoznaje sebe i traži za sebe odgovore u Bibliji. Ovdje je na primjer jedan događaj oslikan u tri Evanđelja: Mat.22:35-40; Mk.12:28-34; Lk. 18: 18-23. Pronađi pojedine detalje u pojedinom Evanđelju koje drugi Evanđelist drukčije naglašava ili unosi novi detalj, pokušaj interpretirati cjelinu poruke za sebe. Ili dvije verzije o Pavlovom obraćenju u Dj. 9:1-9, ili Dj. 22:6-16. Analiziraj svaki stih. Uoči glavne činjenice. Što se to, zapravo, dogodilo s čovjekom? Kakav je čovjek bio Pavao prije susreta s Isusom Kristom? Što je doživio? Što se promijenilo? Nakon toga ozbiljno razmisli o sebi. Kakav si ti čovjek? Jesi li susreo Krista? Stvarno? Ako jesi? Kako se to dogodilo? Kakav je to bio susret? Što si stvarno proživio? Koji su detalji naročito značajni u tvom doživljaju s Kristom? Što se kod tebe promijenilo? U čemu vidiš sličnost u svom obraćenju s obraćenjem Pavla u navedenim tekstovima? Kako si provodio dane nakon susreta s Kristom? Koje se promjene u tvom životu vide do danas nakon susreta s Kristom? Kakav je sada tvoj odnos s Kristom?

VIII. Kako se moliti i dobiti odgovor na molitvu? ( Filiplj.4:6-7).

1. Živi u zajednici s Kristom, moli i primit ćeš (Iv.15:7).

2. Sistematska poslušnost Božjoj Riječi i Svetome Duhu ( I.Iv.3:21,22).

3. Nepokolebljiva vjera u istinitost i Božju vjernost ( Jak.1:6,7; Mat.21:22; Lk.18:1). Ako tvoj molitveni život postaje dublji, ti ćeš otkriti neke ključne principe na kojima se izgrađuje sila molitve:

a) Vjera ( Mk.11:22-24; Mt. 21:21,22; Mt. 17:20, Jak 1:6)

b) Sveti Duh – Trebamo tražiti pomoć Svetoga Duha da nas upravlja u molitvi ( Rimlj.8:26, I.Kor.14:15).

c) Božja riječ – jedan od najvažnijih putova za molitvu je da uzimamo obećanja iz Božje riječi, da ispunimo njihove uvjete i onda molimo Boga i pouzdajemo se da ih On ostvari i za nas osobno ( I.Iv.5:14,15).

d) Ako stvarno želiš odgovor od Boga, pokušaj s molitvom i postom. Molitva i post je zajednička operacija za stvaran posao s Bogom (Mk.9:29).

e) Suze – Ako sve zakaže pokušaj plakati! Ponekad pomaže da se povučeš negdje gdje možeš biti sam s Bogom, u šumu ili polje, ili osamljeni brežuljak, ili u stan gdje možeš biti sam s Bogom. Uči plakati kada se u molitvi obraćaš Bogu – u svetoj tišini molitve. Želiš li stvarno dokučiti svojom molitvom Božje prijestolje, sa svom Božjom svetošću u vrijeme svoje velike nevolje ili potrebe. Je li tvoja molitva stvarno agonija? ( Ps.34:15-21; Hebr.5:7).

f) Zauzimanje – molitva za druge. Stavi sebe na njihovo mjesto. Kada se moliš za njih, osjeti njihove probleme i teškoće (Jak.5:16). IX. Pokop staroga čovjeka kroz krštenje

1. Krštenje je osnovano prema Božjem nalogu (Mat. 28:19-20). To je bila Gospodnja želja i nalog, da njegovi sljedbenici idu kroz cijeli svijet s Evanđeljem, da krste one koji prime poruku Evanđelja i vjeruju u Isusa Krista kao svog osobnog Spasitelja. Da prime Krista u svoj život. Obred krštenja je utemeljen od samoga Gospoda i dalje se nastavlja (Dj. 8:26-39 – pažljivo analiziraj 38. i 39.stih).

2. Značenje krštenja: Prije svega to je čin poslušnosti prema izraženoj volji i zapovijedi Gospoda Isusa Krista (Mt.28:19). Svrha nije u tome da ispolji osjećaje tijela, nego više, da Kršćanin ispolji dobru savjest prema Bogu, znajući da time izvršava volju Božju (I.Petr.3:21). Samo oni koji su čuli Evanđelje i uzvjerovali mogu biti kršteni (Dj. 18:8). Kada bi svi koji krste i svi koji se krste bili poslušni Božjem nalogu otpali bi mnogi nesporazumi i kriva učenja o značenju i obredu krštenja.

3. Simboli u krštenju: ( Rimlj.6:3-5)

a) voda je slika suda i smrti

b) kada je Krist umro, On je prošao kroz vodu suda i smrti da odstrani naše grijehe (Ps.42:7,8).

c) Kao što je Krist umro kao zamjena za vjerujućeg, to je sada istinito da vjernik umire s Kristom kroz krštenje. Drugim riječima; kada je Krist umro, ja sam umro, kada je bio pokopan, ja sam bio pokopan. Kada je Krist uskrsnuo, ja sam uskrsnuo.

d) Kršćanin je umro grijehu, svijetu i sebi. On je umro svemu što je tjelesno bio, i od sada ga Bog više ne gleda u njegovim grijesima i prijestupima, nego ga vidi u Kristu, uskrslom od smrti – sada posjeduje uskrsli život u Kristu (Gal.2:20).

e) tada, kada se Kršćanin krštava, on daje javno svjedočanstvo o tome da je zauzeo mjesto s Kristom u smrti i pokopu i radi toga on može pokazati svima da posjeduje Kristov život (Kološ.2:12; 3:1,2).

f) Početak blagoslovljenog duhovnog života:

I ako počinju različita progonstva ( I.Kor.15:29,30) ipak počinje radostan duhovni život ( Dj.8:39).