dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

" A sada, Gospode, Bože naš, koji si svojom močnom rukom izveo narod svoj iz zemlje egipatske - i time sebi stekao ime koje traje do danas; mi sagriješismo, mi zlo učinismo. Gospode po svoj pravednosti svojoj odvrati svoj gnjev i svoju jarost od Jeruzalema, grada svojega, Svete gore svoje, jer zbog naših grijeha i zlodjela naših otaca Jeruzalem i tvoj narod ruglo su svima koji nas okružuju.
A sada poslušaj, o Bože naš, molitvu sluge svoga i usrdne molbe njegove. Neka tvoje lice zasja nad svetištem tvojim opustošenim - zbog tebe, Gospode! Prikloni uho svoje, Bože moj, i slušaj! Otvori oči te pogledaj našu pustoš i grad koji se tvojim zove imenom! Jer mi te ne molimo zbog svoje pravednosti, već zbog velikih smilovanja tvojih. Gospode, čuj! Gospode, oprosti! Gospode, poslušaj i čini! Ne oklijevaj - zbog sebe, Bože moj, jer se tvojim imenom zove grad tvoj i narod tvoj!" ( Dan. 9:15-19).
Isus je učio svoje učenike i nas uči danas:
"Kad molite, ne budite kao licemjeri koji se vole upadno moliti u sinagogama i na raskršćima, da ih vide ljudi. Zaista, kažem vam, već su primili svoju plaću. A ti kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata te se pomoli Ocu svom u tajnosti, pa će ti platiti Otac tvoj, koji vidi u tajnosti.
Kad se molite, ne izgovarajte isprazne riječi kao pogani, koji umišljaju da će biti uslišani zbog svoga nabrajanja. Nemojte ih, dakle, oponašati, jer i prije nego ga zamolite, zna Otac vaš što vam je potrebno. Stoga vi molite ovako:
' Oče naš, koji si na nebesima! Sveti se ime tvoje! Dođi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji! Kruh naš svagdašnji daj nam danas! I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima svojim! I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla! Da, ako vi oprostite ljudima njihove pogreške, oprostit će i vama vaš Otac nebeski. Ako li vi ne oprostite ljudima njihovih pogrešaka, ni vaš Otac neće vama oprostiti vaših." ( Mat.6: 5-15).

Potreba molitve

Kao biljke bez sunca - kao riba bez vode - kao čovjek bez zraka, mora da umire, tako i duša naša bez molitve. Ono što je biljki sunce, ribi voda, čovjeku i životinji zrak, to više je duši molitva. Bez molitve nema duhovnog života.
Gospod Isus je posebno naglašavao potrebu molitve. Gospod Isus se mnogo molio i u tome nam je bio veliki primjer. Za njega je molitva značila novu snagu i odmor za dušu. Ali, prava molitva je i rad koji umara. Molitva, kao da izvlači nešto iz čovjeka, kao dio njega samoga. Moramo se poniziti pred Bogom, da se možemo moliti. Trebamo koncentrirati našu duhovnu snagu u molitvi. U pravoj molitvi moramo isprazniti - izliti svoju dušu pred Bogom, jer samo prazna posuda se može napuniti. Ako su naše srce i misli pune zemaljskih planova i interesa - kako mogu biti ispunjeni Božjim blagoslovom?
Nije dovoljno da se izgovaraju ili čitaju lijepe molitve -ne, to je samo govor, ili čitanje, ali nije prava molitva. Ako je bez Duha, onda je samo forma. Slušao sam molitvu "Oče naš" i druge molitve u kojima se riječi sipaju kao iz neke vreće. To je isto kao u Tibetu, gdje ljudi objese molitve napisane na papiru ili ploči na mlinski kotač koji pokreće voda ili vjetar. Ali, što pomaže takva molitva?

Kako da se molimo?

Gospod Isus nas podučava kako da se molimo. Trebamo proučavati Isusovu molitvu. Korisno je da imamo određeni razlog - potrebu, naše molitve. I onda. Isus nas upućuje: "Idi u svoju sobu, zatvori vrata i moli se». Nas opkoljava nemir ovoga svijeta i naše okoline. Sve oko nas bruji kao u nekoj tvorničkoj hali.
I u nama samima, nakupi se mnogo nemira. Brige nas pritišću, mnogi naši planovi, želje, sve to prolazi kroz naše misli i srce i stvara nemir.
Gospod Isus nama savjetuje, da nađemo mirno mjesto, Danijel je otvorio prozor (prema Jeruzalemu) i molio se. Gdje da se molimo? U tišini, ili da stvorimo tišinu u našem srcu - zatvorimo vrata vanjskog utjecaja - i ne dopustimo da ništa zemaljsko opsjeda našu dušu kad se molimo.
Gdje god možemo osjećati blizinu Božju, to je sveto mjesto za molitvu. To može biti u prirodi, dok šetamo u nekoj osami ili bilo gdje možemo osjetiti Božju prisutnost. Trebamo se u tome vježbati, da nam to dođe u naviku svakoga dana.

Za što da se molimo?

Gospod Isus nam pokazuje u svojoj molitvi, koju nazivamo "Oče naš". Riječi ove molitve su pronađene u jednoj prostoriji uništenih Pompeja. Na zidu je bio nacrtan križ i na njemu riječi "Oče naš" - "Pater noster". Znači, da je Gospodnja molitva bila omiljena kod prvih Kršćana, čak i u tamnicama.
Zaista, divan je sadržaj te molitve:
Oče naš - hoće da zbliži Božju djecu - zajednicu.
Ovu nam je molitvu Gospodin Isus Krist ostavio kao model molitve, ne sa željom da je govorimo ne povezujući je s našim konkretnim životnim okolnostima, već upravo zato da naše životne okolnosti i potrebe postavljamo u kriterije te molitve. Mnogi ljudi, danas, to čine samo svojim ustima, ne razmišljajući o mjerilima Isusove molitve, ne mijenjajući sebe i svoj način života.
Sastoji se od sedam molbi. Tri molbe traže Božje stvari, a četiri, naše zemaljske potrebe.

Sadržaj molitve Oče naš

- Da se sveti ime Tvoje. Da Božje ime izgovaramo učtivo sa strahopoštovanjem u želji da od svih bude posvećeno, da ime Božje ne izgovaramo uzalud. Da se molimo da Boga, našega Oca svi upoznaju. To je prva riječ: Oče naš - želi zbližiti i sjediniti sve. Bog je Otac sviju nas. Iz prve molbe proizlazi druga.
- Da dođe kraljevstvo Tvoje. Zaboravljamo, da se milijuni ljudi dnevno mole -da dođe kraljevstvo Božje. Ali, pored toga što se molimo - Gospod želi i da sami radimo na tome da naša molitva bude uslišana - da učinimo što god možemo da najprije u nama dozvolimo da zavlada Božje kraljevstvo i da time izgrađujemo Božje kraljevstvo na ovoj zemlji.
- Da bude volja Tvoja na zemlji kao i na nebu - da svi čine Božju volju, kao što anđeli na nebu čine. U Božjem kraljevstvu se mora činiti Božja volja. Zemaljski kraljevi i vođe nalažu svoju volju, ali u Božjem kraljevstvu treba biti Božja volja. To je uvijek sveta, čista, savršena volja.
- Kruh naš svagdašnji daj nam danas. Kaže - danas - ne za mjesec ili godinu, nego svaki dan. Gospod je znao što je čovjeku najpotrebnije: kruh - hrana - odjeća - stan - zdravlje - to je ono najpotrebnije.
- I oprosti nam dugove naše, kao i mi što opraštamo dužnicima našim. Ovo je jedna opasna molba. Ona nam kaže da smo grešnici, da trebamo oproštenje. Bog oprašta jer je milostiv, ali traži od nas da i u nama bude nešto od Njegove prirode - samilosti prema bližnjima - oproštenje. Naše oproštenje drugima proizlazi iz naše spoznaje što je za nas značilo Božje oproštenje naših grijeha i spasenje što nam je darovao u Isusu Kristu.
- I ne uvedi nas u napast. Kušnja, prema Božjoj riječi ne dolazi od Boga: " Neka nitko, kad je napastovan, ne kaže:' Bog me napastuje.' Bog naime ne može biti napastovan na zlo, a niti sam nikoga ne napastuje. Naprotiv, svakoga napastuje njegova vlastita požuda. Ona ga izvlači i mami. Zatim požuda, pošto začne, rađa grijeh, a grijeh, kad je gotov, rađa smrt." (Jak.1: 13-15). Dakle, napast dolazi od našeg tijela i od Sotone. Naša molitva je da nas Bog sačuva u iskušenjima, a ako smo neposlušni dopusti da padnemo u iskušenje.
- Izbavi nas od zla - od moći Sotone, koji obilazi da nas uništi.
Kad Gospod zavlada, biti će moć Sotone potpuno savladana.
- Jer Tvoje je Carstvo, i sila i slava za uvijek - zato možeš uslišati našu molitvu. Zato tražimo u molitvi Božju slavu - zato tražimo najprije Božje kraljevstvo, i vjerujemo da će nam se sve druge potrebe za naša htjela i svakodnevni život dodati.
- Amen, što znači - sigurno - tako je - zaista - istina je da će nas Bog uslišiti.