dr. sc. Josip Mikulić



Josip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hr



Autor: dr. sc. Josip Mikulić

«Dome Izraelov, Ja ću suditi svakome po njegovim putovima – riječ je Jahve Gospoda. Obratite se, dakle i povratite od svih svojih nedjela, i grijeh vam vaš neće biti na propast! Odbacite od sebe sva nedjela koja ste činili i načinite sebi novo srce i novi duh! Zašto da umirete, dome Izraelov? Ja ne želim smrti nikoga koji umire – riječ je Jahve Gospoda. Obratite se, dakle, i živite!» (Ezek. 18: 30-32).

I. Što je to srce?

To je intelektualno, moralno i duhovno biće čovjeka.

a) Intelekt:

- Srce pomišlja.

« Vidje Jahve kako je čovjekova pokvarenost na zemlji velika i kako je svaka pomisao u njegovoj pameti uvijek samo zloća.(Post.6:5).

- Srce shvaća:

« Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni urazumite srce». (Izreke 8:5).

- Srce vjeruje:

« Vjera srca postiže pravednost, a priznanje usta spasenje.» (Rimlj. 10:10).

b) Osjećaji:

- srce želi:

« Braćo, želja moga srca i moja molitva Bogu za njih jest da se spase.» (Rimlj.10:1).

- srce ljubi:

« On mu odgovori:' Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom'». (Mat.22:37).

- srce se nada i pouzdaje:

« Uzdaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor.» (Izreke 3:5).

c) volja

- srce ima nakane:

« Uistinu je živa i djelotvorna riječ Božja. Ona je oštrija od svakoga dvosjeklog mača i prodire do rastavljanja duše i duha, zglobova i moždine i može suditi nakane i misli srca.» (Hebr. 4:12).

- srce odlučuje:

« Neka svatko dadne kako je srcem odlučio, a ne sa žalošću i na silu, jer Bog ljubi vesela darivaoca.» (II.Kor. 9:7).

- srce se pokorava:

« Ali hvala Bogu što ste se, pošto ste bili robovi grijeha, od svega srca pokorili onomu obliku nauke kojemu ste bili predani.» (Rimlj. 6:17).

„ A onaj koji ispituje srca zna koja je želja Duha; zna da u skladu s voljom Božjom posreduje za svete." (Rimljanima8:27)

II. Kakvo je srce?

a) Na početku života srce je naivno, čisto: « Nato Isus pozva k sebi malo dijete, postavi ga pred njih te reče:' Zaista, kažem vam, ako ponovno ne postanete kao mala djeca, sigurno nećete uči u kraljevstvo nebesko.» (Mat.18:2-3).

« Isus im reče:' Pustite dječicu i nemojte im priječiti da dođu k meni, jer takvima pripada kraljevstvo nebesko.» (Mat.19:14).

b) Kada grijeh uđe u srce onda je grješno i nečisto:

« Podmuklije od svega je srce jedva popravljivo, tko da ga pronikne?» (Jerem.17:9).

« Jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave.» (Rimlj. 3:23).

« Onima kojima je bog ovoga svijeta posve oslijepio nevjerničku pamet da jasno ne vide svjetlo sjajne Radosne vijesti Krista, koji je slika Božja.» (II.Kor.4:4).

c) Srce treba obnovljenje:

« Blago onima koji su čista srca jer će Boga gledati.» ( Mat. 5:8).

« Ne čudi se što ti rekoh: Treba da se odozgo rodite.» (Iv.3:7).

III. Što označava obnovljeno srce?

Znači obnovljenje svih aktivnosti srca:

a) Obnova stava u odnosu prema grijehu:

« Da im otvoriš oči, da se obrate od tame k svjetlu, od sotonine vlasti k Bogu, da vjerom u me postignu oproštenje grijeha i baštinu među posvećenima.» (Dj.26:18).

b). Promjena vezanosti za određene stvari:

« Jer gdje ti je blago, tu će ti biti srce.» ( Mat.6:21).

« Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim.» ( Mat. 22:37).

c). Promjena volje:

« Tada rekoh:' Što da činim Gospodine?' A Gospodin mi odgovori: ' Ustani i nastavi put u Damask pa će ti se ondje kazati sve što ti je određeno da činiš!'

Vidi se potpuna ovisnost o Božjoj volji: « Što vam se čini? Neki je čovjek imao dva sina i pristupi prvom pa mu reče:' Sinko, hajde i radi danas u vinogradu!' On mu odgovori: ' Idem gospodaru!' ali ne ode.» ( Mt.21:28,29). Je li to izvršavanje volje Božje? Koliko smo puta rekli: « Idem Gospode», ili: « Učinit ću ovo ili ono Gospode!», ili: « Poslušat ću Gospode!», ali nismo tako učinili. Zašto?

IV. Tko obnavlja srce?

a) Srce, samo po sebi nije sposobno da se obnovi:

« Može li Etiopljanin promijeniti kožu svoju? Ili leopard krzno svoje? A vi, možete li činiti dobro, navikli da zlo činite? ( Jerem.13:23).

b). Bog obnavlja srce:

« Hajde, dakle, da se pravdamo, govori Jahve. Budu'l vam grijesi kao grimiz, pobijeljet će poput snijega; kao purpur budu li crveni, postat će kao vuna.» (Iz. 1:18).

c). Božja sila za obnovljenje je u Njegovoj riječi:

« Vi ste već čisti zbog riječi koju sam vam rekao.» (Iv.15:3).

« Posveti ih istinom: ' Tvoja je riječ istina'» (Iv.17:17).

« U istinu, ja se ne stidim Evanđelja, jer je ono sila Božja za spasenje svakomu koji vjeruje, u prvom redu, Židovu tako Grku.» (Rimlj. 1:16).

« Prihvatite kacigu – ono čim se spasava – i mač Duha, to jest Riječ Božju.» (Ef.6:17).

d). Kroz vjeru u Isusa Krista:

« On, dakle, nije pravio nikakve razlike između nas i njih, jer je vjerom očistio njihova srca.» (Dj.15:9).

« Uistinu, u Kristu Isusu nema vrijednosti ni obrezanje ni neobrezanje, nego vjera koja očituje svoju snagu ljubavlju.» (Gal.5:6).

« Jer ste ponovo rođeni, ne iz raspadljiva, nego iz neraspadljiva sjemena: Riječju živoga i vječnog Boga.» ( I.Petr. 1:23).

V. Bog gleda na tvoje srce

Stoga je Gospod u Svojoj Riječi naročito zainteresiran za srce čovjeka:

« Sine moj, pazi na moje riječi, prigni uho svoje mojim besjedama. Ne gubi ih nikad iz očiju, pohrani ih usred srca svoga . Jer su život onima koji ih nalaze i ozdravljenje svemu tijelu njihovu. A svrh svega, čuvaj svoje srce, jer iz njega izvire život.» (Izreke 4:20-23).

« Ali Gospodin reče Samuelu: ' Ne gledaj na lice njegovo ni na visinu rasta njegova, jer sam ga odbacio. Jer ne gledam na što čovjek gleda što je na očima, a Gospodin gleda na srce.» (I.Samuel. 16:7).

« Sine moj, daj mi srce svoje i oči tvoje neka paze na moje pute.» ( Izreke 23:26).

Nedužno srce

« Nedužno srce » označava unutarnju čistoću našega bića u Božjim očima.

Novi život Isusa Krista promatran je iznutra od Boga, u njegovim mislima i motivima. Kroz njegov stav prema Bogu. Bog promatra koliko tražim Božji savjet u Božjoj riječi, jesam li poslušan Božjem Duhu, Njegovim uputama i karanjima, opomenama i poticajima, koliko dajem pravo mjesto Bogu i koju vrijednost dajem svemu što dolazi od Boga. Postajem svjestan da Bog zna svaku misao i motiv i da niti jedna misao u mojem žživotu ne može biti skrivena pred Bogom, jer Bog može otkriti svaku misao i poticaj srca. Tako, pravi učenik je onaj koji svoj izvanjski život upravlja tako da ima «čiste ruke» prema onima s kojima provodi svoje vrijeme života. Onaj koji ćeži u svom životu biti nevin – na dobrom glasu – slobodan od primjesa zla – ozbiljan – nedužan. Učenik će uvidjeti da nije lako održavati tu čistoću dan za danom, ali će on odmah čim uoči da u nečemu griješi priznati Bogu svoj grijeh, pokajati se. Bog će tada oprostiti i ponovno nas očistiti.

Moguće je, međutim, držati izvanjsku čistoću, a da se vrlo malo, ili ništa zna o unutarnjoj čistoći. Gospod Isus Krist je karao književnike i farizeje u vezi s tim:

« Slijepi farizeju! Najprije očisti nutrinu čaše da joj i vanjština bude čista.» (Mat.23:26).

To znači, da su farizeji isticali potrebu čistoga života u riječima, ali su živjeli grešno u svome unutarnjem biću.

U Bibliji se o srcu govori kao o « unutarnjem biću čovjeka».

Apostol Petar govoreći o nakitu žena ističe skrivenost srca:

« nego skrivenost – srce obučeno u neraspadljiv nakit, krotak i miran duh – ono što je dragocjeno pred Bogom». ( I.Petr. 3:4).

Kako da oslikamo srce čovjeka prema Svetome Pismu?

- srce je mjesto želja – požuda - čovjeka:

« A ja vam kažem da je svaki koji s požudom pogleda ženu već – u svom srcu – s njom učinio preljub.» (Mat.5:28).

- srce je mjesto naših osjećaja:

« Zar nije srce gorjelo u nama dok nam je putem govorio i tumačio Pisma!» (Lk.24:32).

- srce je mjesto razumijevanja:

« Jer je odrvenjelo srce ovog naroda; uši mu otvrdnule, oči se zatvorile – da očima jednom ne vidi, da ušima ne čuje i srcem ne razumije, pa da se ne obrati i da ga ne ozdravim.» ( Mat. 13:15).

- srce je mjesto unutarnjeg stresa čovjeka:

« Kad to čuše, duboko se u srcu potresoše te rekoše Petru i ostalim apostolima: ¨Braćo, što da činimo?» (Dj. 2:37). Biblija, također, potvrđuje da prije nego što primimo novi život kroz stvarnu vjeru u Gospoda Isusa Krista kao Spasitelja, naše je čitavo biće bilo obuzeto grijehom i naravi grijeha. Mi čitamo: « Podmuklije od svega je srce. Jedva popravljivo, tko da ga pronikne? Ja, Jahve, istražujem srca i ispitujem bubrege, da bih dao svakom po njegovu vladanju, prema plodu ruku njegovih.» ( Jerem. 17:9,10).

- Srce je mjesto traženje: « Ondje ćeš tražiti Jahvu, Boga svoga. I naći ćeš ga ako ga budeš tražio svim srcem svojim i svom dušom svojom.» (Pon.zakon 4:29).

- Srce je mjesto za koje je zainteresiran i gdje gleda Bog:

« Bog ne gleda kao što gleda čovjek: čovjek gleda na oči, a Jahve gleda što je u srcu.» (I.Sam.16:7).

Jedini je način za učenika Gospoda Isusa Krista, da bude čist u svome srcu, da ima neprekinuto zajedništvo s Bogom u svakodnevnom životu, te da se preda pod kontrolu Svetoga Duha. Ako je ispunjen Svetim Duhom u njegovom se životu mogu razvijati i dozrijevati plodovi Svetoga Duha.

„ Za njime srce mi čezne u grudima." (Job 19:27)

Obećanje za one koji su sveti i čistoga srca:

'' Blago onima koji su čista srca jer će Boga gledati.'' Mt.5:8

- Gledati će Boga

- Primiti će nagradu od Gospoda

Biblijski stihovi

„ Tvoju pravdu neću kriti u srcu, kazivat ću vjernost tvoju i tvoj spas. Tajit neću dobrote tvoje, ni tvoje vjernosti velikoj skupštini." (Ps.40:11) „Tko je mudra srca, prima zapovijedi, dok brbljava luda propada." (Izreke 10:8) „ Vjera srca postiže pravednost, a priznanje usta spasenje." (Rimlj.10:10) „ Jer iz srca dolaze zle misli, ubojstva, preljubi, bludnost, krađe, lažna svjedočanstva, psovke. To ukalja čovjeka." (Mat.15:19-20) „ Srce moje i moje tijelo kliču Bogu živomu." (Ps.84:3) „ Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas. Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i dat ću vam srce od mesa. Duh svoj udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate vršite moje uredbe." (Ezek.36:26-27) „ Gdje je vaše blago, tu će biti i vaše srce." (Lk.12.34)„ Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce." (Izreke 8:5) „ On mu odgovori: 'Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom." (Mat.23:37) „ Uistinu je živa i djelotvorna riječ Božja. Ona je oštrija od svakoga dvosjeklog mača i prodire do rastavljanja duše i duha, zglobova i moždine, i može suditi nakane i misli srca." (Hebr.4:12) „ Ondje ćeš tražiti Jahvu, Boga svojega. I naći ćeš ga ako ga budeš tražio svim srcem svojim i svom dušom svojom." (Ponovljeni zakon 4:29) „ Sine moj, pazi na moje riječi, prigni uho svoje mojim besjedama, ne gubi ih nikad iz očiju, pohrani ih usred srca svoga. Jer su život onima koji ih nalaze i ozdravljenje svemu tijelu njihovu. A svrh svega, čuvaj svoje srce, jer iz njega izvire život." (Izreke 4:20-23) „ Ali Jahve reče Samuelu: ' Ne gledaj na njegovu vanjštinu, ni na njegov visoki stas, jer sam ga odbacio. Bog ne gleda kao što gleda čovjek: čovjek gleda na oči, a Jahve gleda što je u srcu." (I.Sam.16:7) „ Zar nije srce gorjelo u nama dok nam je putem govorio i tumačio Pisma." (Lk.24:32) „ Ušima ćete slušati, a nećete razumjeti; očima ćete gledati, a nećete vidjeti. Jer je odrvenjelo srce ovog naroda; uši mu otvrdnule, oči se zatvorile – da očima jednom ne vidi, da ušima ne čuje i srcem ne razumije, pa da se ne obrati i da ga ne ozdravim. A blago vašim očima jer vide i ušima jer čuju!" (Mat.13:14-16) „ Kad to čuše, duboko se u srcu potresoše te rekoše Petru i ostalim apostolima: 'Braćo, što da činimo?' Obratite se – reče im Petar. – Neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha; tako ćete primiti dar namijenjen, vašoj djeci i svima koji su daleko, koliko god ih pozove k sebi Gospodin naš Bog:" (Dj.2:37-39) „ Podmuklije od svega je srce, jedva popravljivo, tko da ga pronikne? Ja, Jahve istražujem srca i ispitujem bubrege, da bih dao svakom po njegovu vladanju, prema plodu ruku njegovih." (Jer.17:9,10) « Jahvina je zemlja i sve na njoj, svijet i svi koji na njemu žive. On ga na morima utemelji i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Jahvinu, tko će stajati na svetom mjestu njegovu? Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno: duša mu se ne predaje ispraznosti, i ne kune se varavo. On blagoslov prima od Jahve i nagradu od Boga, Spasitelja svoga. Takav je naraštaj onih koji traže njega, koji traže lice Boga Jakovljeva.» (Ps. 24: 1-6).

„ Očito je da ste vi pismo Kristovo, sastavljeno našom skrbi, napisano ne crnilom, nego Duhom Boga živoga, ne na pločama od kamena, nego na pločama tjelesnim – u srcima." (II. Korinćanima 3:3)

„ Ostavljam vam mir: mir, i to svoj mir dajem vam. Ja vam ga ne dajem kakav svijet daje. Neka se ne uznemiruje i ne plaši vaše srce!" (Ivan 14:27)

Grešnici, operite ruke! Vi s razdijeljenom dušom, očistite srca!" (Jakov 4:8)